• BIST 104.123
 • Altın 145,971
 • Dolar 3,4910
 • Euro 4,1702
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 22 °C
 • İzmir 25 °C
 • Çipli kimlikte büyük hata!.
 • Büro Memur Alım ilanı 2018
 • Edebiyat Mezunlarının Sadece Yüzde 10’u Atanabiliyor
 • Çipli kimlikte büyük hata!.
 • Büro Memur Alım ilanı 2018
 • Edebiyat Mezunlarının Sadece Yüzde 10’u Atanabiliyor
Editörler ali44  pelin  
   
HARİKA NOTLAR
HARİKA NOTLAR HİÇ Bİ YERDE BULAMAZSINIZ PAYLAŞIN NOT EDIN...

• II. Meşrutiyet dönemi düşünce akımı... ... ... ... ... ... ..... Türkçülük • II. Meşrutiyetin ilan edilmesine yol açan olaylar... ... ... ... ... ... . Reval görüşmeleri, İttihat ve Terakkinin çalışmaları, Abdülhamid’in istibdat yönetimi • 31 Mart olayı... ... ... ... ... ... . Sistemi değiştirmeye yönelik çıkan ilk isyan • Balkan savaşlarıyla... ... ... ..... Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya, Ve Ege adaları (Gökçeada ve Bozcaada Hariç) kaybedildi • Arnavutluk... ... ... ... ... ... ..... I. Balkan savaşı sırasında bağımsızlığını ilan etti • Arnavutluk... ... ... ... ... ... ... . Osmanlıdan ayrılan son balkan devleti • I Balkan savaşı sonunda imzalanan anlaşma... ... ... ... ... ... Londra barış antlaşması • On iki ada ve Rodos’un balkan savaşları sonuna kadar geçici olarak İtalya’ya bırakılması... ... ... ... . Uşi antlaşması • II Balkan savaşında... ... ... ... ... ... ... . Edirne ve Kırklareli geri alındı • Balkan savaşlarını bitiren anlaşmalar... ... ... ... ... ... ... Bükreş ant. (Bulgarista- diğer balkan devletleri) , İstanbul ant. ( Osmanlı-bulgaristan) , Atina ant. (Osmanlı-Yunanistan) • Rusya I. Dünya savaşından... ... ... ... ... ... ... ... Brest Litowsk ant. İle geri çekildi• Rusya’nın Berlin ant. İle kendine bırakılan Kars, Ardahan, Batum’u Osmanlıya geri vermesi... ... ... ..... Brest Litowsk ant • Osmanlının I. Dünya savaşında başarılı olduğu tek cephe... ... ... ... ... ... ... Çanakkale cephesi • Dünya savaşında M. Kemal’in görev aldığı cepheler... ... ... ... ... ... ... ... Çanakkale cephesi, Kafkas • cephesi, Suriye cephesi • Yeni bir Türk devleti kurma amacı taşıyan cemiyet... ... ... ... ... ... Trakya paşaeli cemiyeti • M. Kemal Samsun raporuyla... ... ... ... ... ..... İlkkez resmi görevine ters düştü • Havza genelgesinde... ... ... ..... Mondros ateşkesine ilk kez açıkça karşı çıkılmış • Kurtuluş savaşının amacı- gerekçesi –yöntemi... ... ... ... ... ... Amasya genelgesi • İlk kez resmi bir kuruldan söz edilmesi... ... ... ... ... ... ... . Amasya genelgesi • Manda ve himayenin ilk reddedilmesi... ... ... ... ... ..... Erzurum kongresi • Kapitülasyonların ilk kez reddedilmesi... ... ... ... ... Erzurum kongresi • Temsil heyetinin oluşturulması... ... ... ... ..... Erzurum kongresi • Misakı Millinin ilk şeklinin belirlendiği olay... ... ... ... ... ..... Erzurum kongresi • Erzurum Kongresi... ... ... ... . Trabzon muhafazaa-i Hukuk Cemiyeti ve Erzurum Müdafaa-i Hukuk cemiyeti tarafından toplanmış • Manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi... ... ... ... ... ... ... . Sivas kongresi • Temsil kurulunun ‘’bütün yurdu’’ temsil eder şeklinde yeniden düzenlenmesi... ... ... ... ... ... Sivas kongresi • İrade-i Milliyenin çıkarılması... ... ... ... ... ... ... Sivas kongresi • Temsil kurulunun yürütme yetkisini kullanması... ... ... ... ... ... Ali Fuat Paşayı batı cephesine ataması• Temsil kurulunun ilk siyasi başarısı... ... ... ... Damat Ferit’in görevden alınması • Temsil kurlunun ikinci siyasi başarısı... ... ... ... ... ... ... Amasya protokolü • Sivas kongresinden sonra Temsilciler kurulunun istanbul hükümeti ile bütün ilişkisini kesmesinde etkili olan olay... ... ..... Ali Galip Olayı • Misakı Milli kararları... ... ... ... ... ..... Sınırlar, Boğazlar, Azınlık hakları, Kapitülasyonlar, Arap ülkeleri, Batı trakya, Vilayeti Selase ( Kars, Ardahan, Batum’da halk oylaması) , Osmanlı borçları • Misakı Milli’yi ilk tanıyan devlet... ... ... ... ... ... . Rusya (moskova ant. ) • Misakı Milli’den taviz verilen antlaşmalar... ... ... ... ... ... Ankara ve Moskova ant. • Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal’in katkılarıyla Yunus Nadi ve Halide Edip tarafından... ... ... ... ... ... ... ..... Anadolu ajansı kurulmuş • Hakimiyeti Milliye gazetesinin çıkarılması... ... ... ... ... ..... Temsil heyetinin Ankara’ya gelmesinden sonra • Kurtuluş savaşının diplomatik kaynağı... ... ... ... ... . Misakı milli kararları • Amasya genelgesinde... ... ... ... ... Azınlıklar ile ilgili bir hüküm yer almamıştır • Erzurum kongresinde... ... ... ... ... . Azınlıklara egemenliğimizi ve toplumsal dengemizi bozacak imtiyazların verilemeyeceğinin ilk kez belirtilmesi • Amasya görüşmelerinde ... ... ... ... ... ... ... ..... Müslüman olmayan azınlıklara devletin birliğini bozacak ayrıcalıkların tanınmayacağı kararı alınmıştır • Lozan antlaşmasında... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilmiştir • I. TBMM’nin çıkardığı ilk kanun... ... ... ... ... ... . Ağnam vergisinin arttırılması • I. TBMM’nin çıkardığı ikinci kanun... ... ... ... ... Hıyaneti Vataniye kanunu • I. TBMM’de en çok tartışılan konu... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Ulusal egemenlik • I. TBMM’nin açılmasını hızlandıran olay... ... ... ... ... ... . İtilafların mebusanı dağıtması • Hıyaneti Vataniye kanunun yayınlanması... ... ... ... ... ... ..... İstiklal mahkemeleri• Gediz taarruzu... ... ... ... ... ... Olumsuz sonuçlanmasının ardından batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa yerine İsmet Paşa getirildi • I İnönü savaşı... ... ... ... ... ... Düzenli ordunun kazandığı ilk zafer • I İnönü savaşı sonucunda... ... ... ... ... ... Teşkilatı esasiye (1921) / Rusya ile Moskova ant. / Afganistan ile dostluk ant. / Londra konferansı / İstiklal marşının kabulü • Londra konferansı... ... ... ... ... ... ... ... İtilaf devletleri TBMM hükümetini ilk kez resmen tanıdılar • ‘’Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihinide yendiniz’’... ... ... ... ... ... ... II. İnönü • İtalyanların anadoluda işgal ettikleri yerleri boşaltmaya başlaması... ... ... ... ... ... . II. İnönü • Kurtuluş savaşında düzenli ordunun başarısız olduğu ilk ve tek savaş ... ... ... ... ... . Kütahya- Eskişehir savaşları • M. Kemal’in başkomutan seçilmesi... ... ... ... ... ... ... Kütahya- Eskişehir savaşları sonucunda • Tekalife Milliye emirleri... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Kütahya- Eskişehir savaşları sonucunda • ‘Hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır’... ... ... ... ... ..... Sakarya savaşı • Sakarya savaşı sonuçları... ... ... ... ... ... ... ..... Kars ant. (Kafkas devletleriyle) / Ankara ant. (Fransızlarla) / Esir değişim yapıldı / M. Kemal’e gazi ve mareşal rütbesi verildi / Türk taarruz dönemi başladı • Kars antlaşması... ... ... ... ... ... ... . Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan X TBMM • Kars ant... ... ... ... ... ..... Doğu sınırı kesinleşti • Ankara antlaşması (1921) ... ... ... ... Hatay ve iskenderun hariç Güney sınırı çizildi. İtilaf devletleri arasında parçalanma başladı • TBMM ile savaşa son vererek ant. Yapan ilk devlet... ... ... ... ... Fransa • ‘Düşman karşısında bulunan ordumuz başsız bırakılamazdı. Bunun için bırakamam ve bırakmayacağım’... ... ... ... ... ... ... ... Büyük Taarruz • Büyük Taaruz sonucunda ... ... ..... Mudanya ateşkes ant. İmzalandı • Mudanya ateşkes antlaşmasına katılan devletler... ... ... ... . Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya (türkiye’yi İsmet İnönü temsil etti)• Avrupa’da ilk büyükelçilik ... ... ... ... ... ... ... ... Gürcistan tarafından açıldı • Doğu Trakya’nın Yunan işgalinden kurtarılması... ... ... ... ... ... . Mudanya ateşkes ant. • Devletlerin TBMM’yi tanıma sırası... ... ... ... ... ... ..... Ermenistan, Afganistan, Rusya, Fransa • Lozan’da Fransa’nın en çok itiraz ettiği konular... ... ... ... ... . Kapitülasyonlar, Yabancı okullar • Lozanı kesintiye uğratan konular... ... ... ... ... ... ... ... ... Ermeni sorunu, Kapitülasyonlar • Harf inkılabının temel amacı... ... ... ... ... . Okuma yazmayı kolaylaştırarak okur yazar oranını arttırmak • Millet mekteplerinin açılmasındaki amaç... ... ... ... ... ..... Okuma yazma çağını geçirmiş olan yetişkinlerede okuma yazma öğretmek ve yeni türk harflerinin tanıtılmasını sağlamak • Halifeliğin kaldırıldığı gün... ... ... ... ... ... ... ... ... Şeriye ve Efkaf veklaeti kaldırıldı / Erkanı Harbiye vekaleti kaldırıldı / Tevhidi Tedrisat kanunu kabul edildi / Osmanlı hanedanının Türkiye sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı • Latin harfleriyle basılan ilk gazete... ... ... ... ... ... ... Mardin gazetesi (1928 DAHA DA FAZLASI >>>> https://www.facebook.com/2015KPSS
 kunfuu
Editör
Cevap: 0

Oy Ver :
1 2 3 4 5

 
SON YORUMLANANLAR
ÜYE İŞLEMLERİ
FORUMDAN SEÇMELER
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.