• BIST 110.932
 • Altın 175,132
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 19 °C
 • Ankara 18 °C
 • İzmir 21 °C
 • Görenlerin yürekleri burkuluyor! Güneşe çıktıklarında.
 • BÜTÜN ACİL NUMARALARI TEK NUMARA OLUYOR.. İŞTE YENİ NUMARA..
 • 2018 kpss ye girecekler tıkla
 • Görenlerin yürekleri burkuluyor! Güneşe çıktıklarında.
 • BÜTÜN ACİL NUMARALARI TEK NUMARA OLUYOR.. İŞTE YENİ NUMARA..
 • 2018 kpss ye girecekler tıkla

2013 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Sınav Giriş İlanı

2013 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Sınav Giriş İlanı
2013 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Sınav Giriş İlanı

 

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNU TANIYALIM

Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler:

Ülkemizin yaklaşık %90'ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli olmak ve bizimle çalışmak ister misiniz? Sizleri, Jandarma Astsubayı olmak için, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO)'na davet ediyoruz.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu:

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu; lise ve dengi okul mezunu erkek adaylardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu miktarda muvazzaf astsubay yetiştiren, ön lisans düzeyinde iki yıl süreli eğitim-öğretim veren, parasız yatılı askerî yükseköğretim kurumudur. İki yıllık eğitim-öğretim süresince, öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmakta, başarılı olan öğrenciler Astsubay Çavuş rütbesi ile göreve başlamaktadır.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara-Beytepe'de; Jandarma Eğitim Komutanlığı Kışlası içerisinde konuşludur.

Avrupa'da ortak bir Yükseköğretim Alanı oluşturmayı hedefleyen ve 19 Haziran 1999 tarihinde başlayan Bologna Sürecine Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu dahil olmuştur. JAMYO'dan verilen diplomalar uluslararası alanda geçerli olup, JAMYO mezunlarının lisans tamamlama programlarına dikey geçiş için çeşitlilik sağlanmıştır.

Öğrencilere Sağlanan İmkânlar:

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu parasız yatılı okuldur.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenim görenler, okula kabul edildikleri tarihten itibaren üniforma ile eğitim ve öğretim görürler. Öğrenimleri süresince kullanacakları eğitim malzemelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.

Astsubay Çavuş naspedilinceye kadar geçen sürede öğrenci harçlığı, daha sonra Astsubay Çavuş aylığı alırlar.

Jandarma Astsubaylar Aşağıdaki Haklara Sahiptir:

Aylıklarına ilave olarak; Silahlı Kuvvetler Tazminatı, aile ve çocuk, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlanmaktadır.

Ordu Yardımlaşma Kurumunun daimi üyesidir ve OYAK imkânlarından yararlanabilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan; asker hastanelerinden, orduevlerinden, askerî sosyal tesislerden ve lojmanlardan yararlanabilmektedir.

Astsubayların zorunlu hizmet süresi 10 yıl olup isteyenler bu süre sonunda ayrılma hakkına sahiptir.

Gerekli niteliklere sahip astsubaylar, yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde, verilecek eğitim ve öğretimi müteakip subay olabilmektedir.

GİRİŞ KOŞULLARI

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. Genel Koşullar:

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereklidir.

a. T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,

c. Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

ç. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç. Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

d. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği'nin 44'üncü maddesinde düzenlenmiş olan "Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Koşullarını" taşımak,

e. Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre haklarında yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak,

f. Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

ğ. Reşit değilse veli göstermek, düzenlenecek yüklenme senedi için senette belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,

g. Askerlik hizmetini yapmamış olmak, ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testleri ve mülakat sınavları ile kesin kayıt-kabul işlemleri sırasında (Haziran-Ağustos 2013 tarihleri arasında) silahaltında olmamak veya belirtilen tarihlerde muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınacak olmamak,

ı. Yapılacak sınavlarda başarılı olarak, belirlenen kontenjan içerisinde yer almak,

ğ. Başvuru, sınavlar, kayıt kabul işlemleri esnasında, adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

2. Sağlık Durumu ile İlgili Koşullar:

a. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin, askerî öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden "Askerî Öğrenci Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak,

b. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler esas olmak üzere;

(1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak,

(2) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,

(3) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak,

(4) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,

(5) Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,

(6) İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak,

(7) Ağız, çene ve diş yapısında kusur bulunmamak,

(8) Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb. olmamak),

DİKKAT! Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların, asker hastanelerinin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak, eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir.

3. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar:

a. En fazla 21 yaşında (1992 doğumlu) olmak. (Adayların yaşının hesaplanması, gün ve aya bakılmaksızın 2013 yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır. Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

(1) Yaş düzeltmesi yaptırmadan önceki doğum tarihi 1992 ve daha sonraki yıllar iken, yaş düzeltmesi yaptıktan sonraki yaşı 1991 ve daha önceki yıllar olduğundan internetten başvuru yapamayan adaylar, dilekçe ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneğini ve kesinleşmiş mahkeme kararının bir suretini 16 Mayıs 2013 tarihine kadar Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA adresine şahsen/kargo/posta ile ulaştıracaklardır.

(2) Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşullarını taşımadığı halde internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bu durumları seçme sınavları aşamasında veya diğer aşamalarda yapılacak incelemelerde ortaya çıktığında, bütün işlemleri iptal edilecektir.

b. Tablo-1'de yer alan yaş-boy-kilo sınırları içerisinde yer almaktadır. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

4. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar:

a. Tablo-2'de kaynak olarak belirtilen lise veya dengi okullardan 2012 yılında mezun olmuş veya 2013 yılı kayıt kabul tarihine kadar (Muhtemelen Ağustos 2013) mezun olmak, (2011 ve daha önceki yıllarda mezun olanların başvuruları kabul edilmeyecek ve internette ilan edilecek kayıt kabul tarihine kadar mezun olamayanların okula kabulleri yapılmayacaktır.)

b. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2013 yılında yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) katılmış olmak,

c. Daha önceden askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Ayrıca JAMYO başvuru kılavuzunda belirtilen kaynak lise ve dengi okul türlerinden 2012 yılında veya 2013 yılı kayıt kabul tarihine kadar mezun olması gerekmektedir. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvurmak isteyen adayların 25 Mart-16 Mayıs 2013 tarihleri arasındawww.tsk.tr internet adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

JAMYO başvuru işlemleri sonunda Jandarma Genel Komutanlığınca YGS-5 puan türünde ilân edilecek olan taban puana göre adaylar, Temmuz 2013 tarihinde ikinci aşama seçme sınavlarına (Ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testi ve mülâkat) çağrılacaklardır. İkinci aşama seçme sınavları ve kesin kayıt ve kabul işlemleri ile ilgili her türlü duyuru www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adayların adreslerine herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Bu nedenle adayların başvuru kılavuzunda belirtilen tarihler doğrultusunda www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak duyuruları takip etmeleri zorunludur.

Ayrıntılı bilgi www.jandarma.tsk.tr internet adresinden veya 0.312.464 51 14 numaralı telefondan edinilebilir.

YAZILI SINAV

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu giriş sınavının birinci aşamasını oluşturan yazılı sınav, ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) sınavı olup 24 Mart 2013 Pazar günü yapılacaktır.

İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI

İkinci aşama seçme sınavlarına çağırılmaya hak kazanan adayların sınav tarihi ve saati ile sınava gireceği komisyon www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

İkinci aşama seçme sınavları Belge İnceleme, Ön Sağlık Muayenesi, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülakat aşamalarını kapsamaktadır.

Sınavlar öncesinde aranan koşullara göre sağlık kontrolleri ile boy kilo ölçümünüzü yaptırmanız ve sınavlara önceden çalışarak hazırlıklı gelmeniz sizin ve ailenizin maddi ve manevi kayba uğramasını önleyecektir.

Sağlık Raporu: Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar sağlık raporu almak için asker hastanelerine sevk edilirler. Adayların, sağlık muayenesi sonucunda "Askeri Öğrenci Olur" kararlı sağlık kurulu raporunu alması gerekmektedir. Adayların sağlık muayenesine ilişkin yapacağı işlemler mülakat sonuçlarının internetten duyurulması sırasında ayrıntılı olarak yayımlanacaktır.

DİĞER BİLGİLER

Giriş koşulları ve ikinci aşama seçme sınavları ile ilgili konularda Jandarma Okullar Komutanlığının, başvuru ve birinci aşama olan yazılı sınav ile ilgili konularda ise ÖSYM Başkanlığının, aşağıdaki adres ve telefon numaralarından ihtiyaç duyulabilecek bilgiler mesai saatleri içerisinde alınabilir.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Adres : ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent/ANKARA Telefon : 0 (312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral) İnternet Adresi : www.osym.gov.tr

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI

Adres : Jandarma Okullar Komutanlığı

İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi 06835 Beytepe/ANKARA Telefon : (0312) 464 51 14 (Saat 08.00 - 17.30 arası) İnternet Adresi : www.jandarma.tsk.tr

TABLO-1

YAS-BOY-KİLO TABLOSU

BOY (CM.) AĞIRLIK EN AZ (KG.) AĞIRLIK EN FAZLA(KG.)
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
BOY (CM.) AĞIRLIK EN AZ (KG.) AĞIRLIK EN FAZLA (KG.)
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114
210 84 115

YAŞ-BOY-KİLO TABLOSU (1995-1996-1997 doğumlulardan boyu, 168 cm.den kısa olanlar için)

DİKKAT ! Boy çıplak ayakla, ağırlık ise yalnızca şort/eşofman ile ölçülür.

TABLO-2

LİSE VE DENGİ OKUL TÜRLERİ İLE KODLARI

KODU ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ KODU ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ
LİSELER ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) 54012 Endüstri Meslek Lisesi
54029 Anadolu Meslek Lisesi
11025 Özel Lise 54045 Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
11033 Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) 54053 Gemi Yapı Meslek Lisesi
54061 Kimya Meslek Lisesi
11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise 54078 Matbaa Meslek Lisesi
11058 Fen Lisesi 54086 Motor Meslek Lisesi
11066 Özel Fen Lisesi 54094 Yapı Meslek Lisesi
11106 Lise, Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Prog. Uyg.Liseler) 54142 Tekstil Meslek Lisesi
54167 Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
11122 Sosyal Bilimler Lisesi 54175 Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi
11139 Spor Lisesi 54183 Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
ÇOK PROGRAMLI LİSELER 54207 Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi
30028 Lise Programı KIZ MESLEK LİSELERİ
30036 Endüstri Meslek Lisesi Programı 55017 Meslek Lisesi (Kız Teknik)
30044 Kız Meslek Lisesi Programı 55025 Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
30052 Ticaret Meslek Lisesi Programı 55058 Tekstil Meslek Lisesi
30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı) 55066 Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
30085 Anadolu Meslek Lisesi Programı 55082 Seramik Meslek Lisesi
30093 Teknik Lise Programı (Kız Teknik) 55155 Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
30109 Teknik Lise Programı (Erkek Teknik) 55188 Anadolu Seramik Meslek Lisesi
30117 Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik) 55228 Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
30125 Sağlık Meslek Lisesi Programı 56013 Sağlık Meslek Lisesi
GÜZEL SANATLAR LİSESİ 56021 Özel Sağlık Meslek Lisesi
40015 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 56038 Çevre Sağlığı Meslek Lisesi
40023 Güzel Sanatlar Lisesi 56046 Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi
ÖĞRETMEN LİSELERİ 56102 Veteriner Sağ. Tek. Mes. L. / Vet. Sağ. Mes. L.
50019 Öğretmen Lisesi 56119 Laborant Meslek Lisesi
50027 Anadolu Öğretmen Lisesi 56127 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
TİCARET MESLEK LİSELERİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
52011 Ticaret Meslek Lisesi 57018 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
52028 Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 57026 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
52036 Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi 57034 Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
52052 Özel Ticaret Meslek Lisesi 57067 Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
TEKNİK LİSELER DİĞER MESLEK LİSELERİ
53016 Teknik Lise (Erkek Teknik) 80013 Adalet Meslek Lisesi
53024 Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) 80021 Denizcilik Meslek Lisesi
53032 Anadolu Gazetecilik Lisesi 80038 Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
53049 İnşaat Teknik Lisesi 80054 Maliye Meslek Lisesi
53057 Kimya Teknik Lisesi 80079 Spor Meslek Lisesi
53065 Meteoroloji Teknik Lisesi 80087 Tapu Kadastro Meslek Lisesi
53073 Motor Teknik Lisesi 80095 Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi
53081 Teknik Lise (Kız Teknik) 80119 Mahalli İdareler Meslek Lisesi
53098 Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik) 80127 Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi
53105 Ziraat Teknik Lisesi 80143 Meteoroloji Meslek Lisesi
53113 Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) 80151 Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
53121 Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) 80168 Anadolu İletişim Meslek Lisesi
53138 Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) 80176 Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi
53146 Özel Anadolu Teknik Lisesi 80192 Anadolu Tarım Meslek Lisesi
53154 Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) 80208 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
53162 Anadolu Teknik Lisesi

DİKKAT! Tablodaki liseler dışında, başka liselerden mezun olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.