• BIST 94.541
 • Altın 194,542
 • Dolar 4,7355
 • Euro 5,5009
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 14 °C
 • İzmir 21 °C
 • O paraları değiştirmeyen yandı!
 • Flaş taşeron açıklaması
 • KPSS’DE SON HAFTA TAKTİĞİ!!!
 • O paraları değiştirmeyen yandı!
 • Flaş taşeron açıklaması
 • KPSS’DE SON HAFTA TAKTİĞİ!!!

2016 KPSS SORU TAHMİNLERİ! BU SORULAR ÇIKACAK!

2016 KPSS SORU TAHMİNLERİ! BU SORULAR ÇIKACAK!
2016 KPSS SORU TAHMİNLERİ!

ARKADAŞLAR SINAVDAN ÖNCE TÜM TAHMİNLERİMİ BİR ARADA TOPLADIM HERKESE ŞİMDİDEN BAŞARILAR DİLERİM.. HERŞEY GÖNLÜNÜZCE OLSUN. HERKESE BAŞARILAR DİLERİM..

1-) Anadolu ajansına dikkat edin!!!!!
Halide Edip ve Yunus Nadi tarafından kurulan Yayın kuruluşudur.
2-) Aliye İzzet Begoviç'e dikkat!!!
Bosna Hersek'in başkanıdır.
Dayton antlaşması sonucu kuruldu.
Mavi Kelebekleri bilin.
3-) Skyet - Picot - Avrupalı devletlerin kendi aralarında Ortadoğu'yu paylaştığı anlaşmadır.
Mac Mahan - Hicaz Emiri Şerif Hüseyin ile İngiliz Ajan Lawrence arasında imzalanmıştır. Osmanlıya karşı ittifak antlaşmasıdır.
Londra Antlaşması - l. Dünya Savaşında İtalya'nın saf değiştirdiği antlaşmadır.
4-) MEHMET AKİF ERSOY'A DİKKKAAATTTTTT!!!!
BU Sene gazete ve dergilerle ilgili bir soru var gazetelere iyi bakın en çıkması muhtemelde; 
Mehmet Akif'in başyazarlık yaptığı Sebülreşat dergisidir.
5-) Mostar Köprüsüne dikkat.!!!!
1566 yılında Mimar Sinan'ın Öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından Bosna - Hersek'te yapılan Mostar köprüsüdür.
6-) Fuat Köprülü ve Halil İnalcık sınavda karşınıza çıkabilir.
Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselişini Gaziyan-ı Rum, Bacıyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum ve Ahiyan-ı Rum şeklinde dört ana unsura ayıran Fuat Köprüdür.
Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık tır.
7-) İAŞECİLİK- GELENEKÇİLİK - FİSKALİZM
İaşecilik : Osmanlı Devletinde reayanin refahını sürekli kılmak için öncelikle piyasalarda istenen kalitede uygun fiyata yeterli miktarda mal bulundurması ilkesini amaç edinilmesine denir.
Gelenekçilik: Bu ilke sosyal ve iktisadi ilişkilerde mevcut dengelerin korunması ve var olan düzeni bozacak değişme eğilimlerini engellemeyi ifade eder.
Fiskalizm: Hazineye ait gelirleri mümkün olduğu kadar yüksek düzeye çıkarmak ve ulaştığı düzeyin altına inmesini engellemeye çalışmaktır
glasses ifade simgesi TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ
HELSİNKİ - 1963 ANKARA ANTLAŞMASI - KOPENHAG - GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMALARI
9-) Kazakistan'a dikkkaaattttt!!!!!!
Eylül 1991'de Semey nükleer deneme alanını kapatarak dünya tarihinde ilk defa gönüllü olarak kendi nükleer silah deposundan vazgeçen Kazakistandır.
10-) Yunanistan başbakanı Venizoles nüfüs mübadelesindeki başarılarindan dolayı Atatürk'ü Nobel Barış Ödülüne aday göstermiştir.
11-) SURRE ALAYLARI: Her sene hac mevsiminde Osmanlı Devleti, Hicaz bölgesine hediyeler yollardı bunlara surre bunları götüren askerlere de Surre Alayları denir.
12-) SSCB ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan ilk ve tek antlaşma Brest-Litowsi antlaşmasıdır. Diğer antlaşmalar Çarlık Rusya ile yapılmıştır.
Osmanlı Devletinin kendi valisi imzaladığı tek antlaşma Kütahya Antlaşmasıdır.
Osmanlı Devletinin imzaladığı son antlaşma Sevr Antlaşmasıdır.
Osmanlı Devleti'nin Boğazlar konusunda tek başına karar verdiği son antlaşma Hünkar İskele Antlaşmasıdır.
13-) l. Dünya savaşı öncesi Osmanlı Devleti kapitülasyonları kaldırması üzerine en fazla tepki veren devlet Almanya'dır.
Mısır meselesinde Mehmet Ali Paşayı destekleyen devlet Fransa'dır.
Uşi Anlaşmasıyla Osmanlı Devleti'nin elinden çıkan günümüzdeki devlet Libya'dır.
Osmanlı Devletinin Lale Devrinde savaştığı devlet İran'dır.
14) Codex Cumanicus Kıpçaklara ait sözlüktür.
Kıpcaklar Rusyalarin milli destanı olan İgor destanına konu olmuştur. 
Oguzlarla yaptığı mucadeleler Dede Korkut Hikayelerine konu olmuştur
15-) DR. AHMET SADIK - BATI TRAKYA TÜRK LİDERİDİR.
DR. FAZIL KÜÇÜK - KIBRIS CUMHURİYETİ'NİN İLK TÜRK BAŞBAKANIDIR.
16-) KATİP ÇELEBİ'NİN ESERLERİNE BAKINIZ.
17-) Rumeli Beylerbeyliğinin merkezi Manastırdır.
Anadolu Beylerbeyliğinin merkezi Kütahyadır.
18-) Arus'ül Felek ve Leşkeri Bazar Camisi Gaznelilere aittir.
19-) Babürlere dikkat..
Taç Mahal'ın mimarı Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendir. Hindistan'ın Agra kentindedir.
Babürler Güherçile denilen barut ihracadı yapmıştır.
20-) Akkoyunlular Kuran-ı Kerim'i Türkçeleştirmişlerdir.
Dede Korkut Hikayelerini ilk kez yazılı hale getirmiştir.
21-) Göktürk Kitabeleri günümüzde Moğolistan sınırları içerisindedir.
22-) Basmacı Hareketi Korbaşı Erğaş tarafından Hokand şehrinde başlamıştır. Orta Asya'daki Türklerin Ruslara karşı başlattığı milli mücadele hareketidir.
23-) Ali Fethi Okyar - Üç Devirde Bir Adam adlı eseri vardır.
Ali Fuad Cebesoy - Sınıf Arkadaşım Atatürk adlı eseri vardır.
Rauf Orbay - Cehennem Değirmenleri adlı eseri vardır. Hamidiye Kahramanı olarak bilinir. 
Celal Bayar - Bende Yazdım adlı eseri vardır.
Halide Edip Adıvarın - Dağa Çıkan Kurt adlı hikayesi Kurtuluş savaşını anlatır.
Sultanahmet mitinginde konuşma yapmıştır.
24-) İtalya "Trablusgarp" almak için Rusya ile imzaladığı antlaşma Rocconigi'dir.
25-) Sibirler - Balak Han tarafından kurulmuştur. Anadolu ikinci akını yapan Türklerdir.
26-) Kırgızlar - Ölülerini yakan Türk tek Türk devletidir.
27-) Macarlar - Tarihçiler Macaristan'a Batı Türkiye adını vermiştir. Budapeşta'da ilk Türkoloji Enstitüsünü kurmuştur.
28-) Martoloslar - Hristiyan Kale muhafızlardır. ilk zamanlar casusluk ve ajanlık yapmışlardır.
29-) Ünlü denizci Vasgo de Gama'ya yardım ederek hindistan'a ulaşmasını sağlayan ünlü islam alimi İbni Macittir.
30-) Nişancı - Osmanlıda arazi işlerinden sorumlu ve tahrir defterlerini tutan görevli Nişancıdır. Selçuklularda ise Pervanecidir.
31-) Keşmir Meselesi - Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan sorunundur. Taşkent Deklarasyonu Keşmir meselesi için yayınlanmıştır.
32-) Musul Meselesi - 1926 Ankara antlaşması ile İngilizlere verildi. Milletler Cemiyeti Brüksel Hattını çizmiştir. Haliç Konferansı yapıldı. Şeyh Sait ve NAsturi ayaklanması sonucu kaybedildi.
33-) Sandrel Raporu Hatay Meselesi için yayınlandı. Atatürk "Benim meselemdir" demiştir. Kurum gazaetesine Hatay meselesine dikkat çekmek için Atatürk, Asım Us adıyla makaleler yazdı. Atatürk Kırk asırlık Türk yurdu düşman işgali altında kalamaz demiştir. www.memurlarahaber.com
34-) Duyunu Umumiyenin kurulmasına neden olan Muharrem Kararnamesidir.
35-) Paris Barış Konfarensı - İtilaf Devletleri arasında ilk görüş ayrılığıdır. İzmir ve Çevresi Yunanistan'a verilmiştir. Manda ve Himaye sistemi ortaya çıktı. Milletler Cemiyeti kurulmuştur.,
36-) İsmail Gaspıralı - ve Yusuf Akçura ya dikkat..
Yusuf Akçura -Üç Tarzda Siyaset makalesi Türkçülüğün Matifeskosunu yazmıştır. Türk Yurdu adlı dergisi vardır.
İsmail Gaspıralı - Tercüman Gazatesi vardır. Dil birliğini savunmuştur. 
37-) Bozkurt Lotus Olayı - Lahey Adalet divanında kazandığımız ilk zaferdir. Mahmut Esat'a başarılarından dolayı Bozkurt soyadı verildi.
38-) Dörtlü Takrir - Adnan Menderes - Celal Bayar - Fuat Köprülü - Refik Koraltan
39-) Avni Mahlası Fatih Sultan Mehmet
Muhibbi Kanuni Sultan Süleyman,,
40-) Sokullu Mehmet Paşa'ya dikkat
I. Süleyman - II. Selim - III. Murat döneminde sadrazamlık yapmıştır.
40-) II. Abdülhamit'i detaylı inceleyin.
41-) Ahmet Mithat Efendi - Memleket Sandıkları ve Ziraat Bankasının kurucudur. Danıştay'ın Şurayı Devletin ilk başkanıdır. Vilayet Nizamnamesini uygulayan ilk kişidir. Tuna Vilayetinde ilk olarak. Kanuni Esasinin hazırlanmasında komisyon başkanlığı yapmıştır. 
42-) Çinili Köşk - Topkapı sarayı içinde yapılan ilk ve en eski köşktür.
43-) İsveç - Osmanlı ilişkileri
Osmanlı devletinin hep ittifak için de olduğu devlettir. Rusya Baltık denizine çıkmak için İsveçle savaşmıştır. Osmanliya sığınan 12 Şark sebebiyle Prut savaşı yapilmiştir.
44-) Selçuklularda Kubbetül İslam.olarak bilinen yer Âhlat'tır. Orta Asya ise Buhara ve Belh te Kubbetül İslam olarak anılan yerlerdir. www.memurlarahaber.com

 • Yorumlar 1
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.