• BIST 93.043
 • Altın 194,342
 • Dolar 4,7269
 • Euro 5,4871
 • İstanbul 26 °C
 • Ankara 25 °C
 • İzmir 29 °C
 • O paraları değiştirmeyen yandı!
 • Flaş taşeron açıklaması
 • KPSS’DE SON HAFTA TAKTİĞİ!!!
 • O paraları değiştirmeyen yandı!
 • Flaş taşeron açıklaması
 • KPSS’DE SON HAFTA TAKTİĞİ!!!

7 Bakanlığa ait atama kararları 13 Şubat 2016

7 Bakanlığa ait atama kararları 13 Şubat 2016
7 Bakanlığa ait atama kararları 13 Şubat 2016

Başbakan Yardımcılığı;

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Kenan ÜNĞAN’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Adalet Bakanlığı;

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Uzm.Dr. Mustafa OKUDAN'm bu görevinden alınması, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 43600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Müsteşar Yardımcısı Dr.Nevzat KAVAKLI’nm atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 nci maddeleri, 375 . sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Kalkınma Bakanlığı;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis BİLDEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Kültür ve Turizm Bakanlığı;

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahri AKBULUT’un, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Millî Savunma Bakanlığından:

Bu kararnamede ismi yazılı on sekiz yedek subay askerî hâkimin karşılarında gösterilen göreve atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı ve EK-3 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

'

: S.

: NO

Görev Yeri

Sınıfı

ve

Rütbesi

Adı, Soyadı j Memleketi

Sicil No.

Nasbi

Sebebi

t ^

Ege Or.KJığı Emrinden

Hâk.Atğm.

Enes MİNGAN

Osmaniye

361-7297

30.11.2015

Ege Or.KJığı As.Mah.As.Hâk.Yrdc.lığına - İZM İR

1

KTBK Kor. KJığı Kh.Emrinden

Hâk.Atğm.

CanerÇEBİN

Artvin

361“7243

30.112016

KTSK KJığı As,yatı. As.Hak.YrdcJığına - KIBRIS

3.

KTBK Kor, K-iığı Kh.Emrinden

Hâk,Atğm,

Koksal KÜTÜK

Giresun

361-7360

30.11,2015

KTBK KJığı As.SavJığı As.Sav.Yrdc.lığına - KIBRIS

4-

2'nci Kor.KJığı Emrinden

Hâk.Atğm.

Mert VURAL

Hatay

351-7236

30.11,2015

2'nci Kor.KJığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - GELİBOLU

5-

2'nci Kor.KJığı Emrinden

Hâk.Atğm.

Anıl ÇAKAN

Kırklareli

361-7395

30.11.2015

2'nci Kor.K.lığf As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - GELİBOLU

6.

2'nci Kor.KJığı Emrinden

Hâk.Atğm.

Aykut YÜCEL

Çorum

361-7251

30.11.2015

2'nd Kor.KJığı As.Sav.lıgı As.Sav.Yrdc.lığına - GELİBOLU

7,

3’üncu Kor. KJığı Emrinden

Hâk.Alğm.

Mehmet KOÇ

Kayseri.

361-7358

30.11.2015

3'ûncü Kor.KJığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - İSTANBUL

8.

7’nci Kor.KJığı Emrinden

Hâk.Atğm.

Ahmet EREN

Ordu

351-7311

30.11.2015

7’nci Kor.KJığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR

9.

8'inci Kor,K,lığı Emrinden

Hâk.Atğm.

Doğukan UYSAL

Bolu

361-7231

30.112015

8'incl Kor.KJığı As.Mah. As.Hak.YrdcJığına ~ELAZIĞ

10.

9'unctı Kor.KJığı Emrinden

Hâk,Atğm.

Mehmet AYDIN

Konya

381-7326

30.11.2015

9'urtcu Kor.KJığı As.MatıAs.Hak.Yrdc.iığına - ERZURUM

¡11.

9’uncu Kor.KJığı Enirinden

Hâk.Atğm,

Ferhat YAYLA

Ordu

381-7233

30.11.2015

9’uncu Kor.KJığı As.SavJığı As.Sav.Yrdc.lığına - ERZURUM

112.

Dağ Komd.Ok.ve EM.Mr.K.lığı Emrinden

Hâk.Atğm

Anıl ÖZTÜRK

Düzce

361-7382

30.11.2015

Dağ Komd.Ok.ve EM.K.lıgıAs.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-ISPARTA i

; 13.

Gn,Dz.Sh,KJığı Emrinden

Hâk.Atğm,

Ahmet OKUMUŞ

Trabzon

361-7427

30.11.2015

6n.Dz.Sh.K.lığı As.Mah. As.Hak.YrdcJığına" İZMİR ;

''M-

Kz.Dz.Sh.K.lığı Emrinden

Hâk.Aîğm.

Alton YAZDIÇ

İstanbul

361-7428

30.11.2015

Kz.Dz.Sh,KJığı As, İVÎah.As. Hak.YrcScJığlha - İSTANBUL i

'15.

Hv.K. KJıgı As.Mah, Emrinden

Hak,Atğm,

Mustafa Cemil DEMİR

Muş

361-7060

30.11,2015

Hv.K.K.İıği As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığiJia - ANKARA ■

16.

Hv.Eğt,KJığı Emrinden

Hâk.Atğm.

Muhammet ÖÇ50Y

Yozgat

361-7075

30.11.2015

Hv.EğtK.iığı As.Mab.As.Hak.Yrdc.lığına - İZMİR i

17.

18.

23’üncü j.Snr.Töm.K.iığı Emrinden 23’üncü J.Snr.Tüm.KJığı Emrinden

HâiAtğm,

HâkAtğm.

Hakan ARSLAN Sabit KARADAVUT

Kayseri

Kayseri

361-7124

361-7132

30.11.2015

30.11.2015

23'ûncCı J.Snr.Tüm.KJığı As,Mah.As,Hak.Yrdc.lığına - ŞIRNAK j 23'üncü J.Snr.Tüm.KJığı As.SavJığı As.Sav.Yrdc.lığına - ŞIRNAK |

 

       
                                                                          

Bu kararnamede ismi yazıtı dört yedek subay askeri hâkimin karşısında gösterilen göreve atanması, 357 sayılı Askerî Hakimler Kanununun 16 ncı ve EK-3 üncü .maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

s.

No

Görev Yeri

Sınıfı

ve

Rütbesi

Adı, Soyadı

Memleketi

Sicil No.

Nasbi

Sebebi

1.

1'inci Or.K.lığı Emrinden

Hâk.Atğm.

Tolga TAŞÇI

BARTIN

360-7518

31,08,2015

îincl Or. KJığı As.Mah. As.Hâk.Yrdc.lığına - İSTANBUL

2.

Hv.K.K.lığı As.Mah.Emrinden

Hâk.Atğm,

Ahmet Can TALAŞ

SİVAS

360-7389

31.08.2015

Hv.K.KJığı As.Mah. As.Hâk.Yrdc.lığına - ANKARA

3.

K.Yrdc.lığı ve BHHMleri KJığı Emrinden

Hâk,Atğın.

Tayfur CENGİZ

HATAY

360-7312

31.08.2015

K.Yrdc.lığı ve BHHMleri KJığı As.Mah,As,Hâk,Yrdc.lığına - DİYARBAKIR

4.

K.Yrdc.lığı ve BHHMleri KJığı Emrinden

Hâk.Atğm.

Mikail SARIKAYA

KAYSERİ

360-7466

31.08.2015

ICYrdcJığı ve BHHMleri KJığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR

 

Sağlık Bakanlığı;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 4- 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Strateji Geliştirme Başkam Mehmet ATASEVER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Türkiye îlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Güven ARTIRAN’m başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Türkiye îlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Ercan ŞİMŞEK’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Ulaştırma. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Talat AYDIN’m atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 27 Ocak 2017 Atama Kararları27 Ocak 2017 Cuma 20:09
 • 22 OCAK 2017 ATAMA KARARLARI22 Ocak 2017 Pazar 02:07
 • Resmi Gazete 679-680-681 nolu KHK İhraç Tam İsim Listesi06 Ocak 2017 Cuma 22:57
 • 7 ARALIK 2016 ATAMA KARARLARI07 Aralık 2016 Çarşamba 23:41
 • 5 KASIM 2016 ATAMA KARARLARI05 Kasım 2016 Cumartesi 13:25
 • 10 Bakanlığa ait atama kararları yayınlandı20 Ekim 2016 Perşembe 17:42
 • 14 EKİM 2016 ATAMA KARARLARI14 Ekim 2016 Cuma 13:38
 • 2 Ekim 2016 ATAMA KARARLARI03 Ekim 2016 Pazartesi 00:43
 • 1 Ekim 2016 Atama Kararları!01 Ekim 2016 Cumartesi 14:52
 • 28 EYLÜL 2016 ATAMA KARARLARI28 Eylül 2016 Çarşamba 22:03
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.