• BIST 107.015
 • Altın 172,213
 • Dolar 4,0658
 • Euro 4,9307
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 14 °C
 • İzmir 19 °C
 • BU ÜÇ BANKAYA BORCU OLANLAR DİKKAT!
 • Görenlerin yürekleri burkuluyor! Güneşe çıktıklarında.
 • BÜTÜN ACİL NUMARALARI TEK NUMARA OLUYOR.. İŞTE YENİ NUMARA..
 • BU ÜÇ BANKAYA BORCU OLANLAR DİKKAT!
 • Görenlerin yürekleri burkuluyor! Güneşe çıktıklarında.
 • BÜTÜN ACİL NUMARALARI TEK NUMARA OLUYOR.. İŞTE YENİ NUMARA..

700 / 1750 TL Türk Dil Kurumu Burs Başvurusu LÜTFEN PAYLAŞALIM

700 / 1750 TL Türk Dil Kurumu Burs Başvurusu LÜTFEN PAYLAŞALIM
700 / 1750 TL Türk Dil Kurumu Burs Başvurusu LÜTFEN PAYLAŞALIM

Lisans 700 TL – Yüksek Lisans 1000 TL – Doktora Bursu aylık 1750 TL’dir

Türk Dil Kurumu burs ücretleri ve başvuru tarihleri belli oldu. 30 Ekim – 9 Kasım arasında yapılacak başvurular için belirlenen ücretler ve başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlıklarınca ilgili alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrencilere yurt içi bursu ile doktorasını tamamlamış araştırmacılara yurt içi ve yurt dışı araştırma bursu verilecektir.

 

Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora Sonrası burs başvuruları 30 Ekim – 9 Kasım 2016 tarihleri arasında burs.ayk.gov.tr adresinden yapılacaktır.  Lisans burs başvuruları 10 – 20 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

T.C. BAŞBAKANLIK
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

 

2015 YILI BURS İLANI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM), Türk Dil Kurumu (TDK), Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Başkanlıklarınca;

Sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda uygulanacak projelere katılacak lisans öğrencilerine yurt içi bursu,
 

Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili veya sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda hazırlanacak projelere katılan, tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yurt içi bursu ve
 

Doktora sonrası araştırma bursları
 

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA, LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSU VERİLECEK ALANLAR VE KONTENJANLAR

 

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU
Kurum    Alan    Sayı
(Yurt içi)

Sayı
(Yurt dışı)

Toplam
 

 

TTK

Anadolu Araştırmaları    2    –    2
Kafkas Araştırmaları    1    –    1
Türk Tarihinin Kaynakları    1    –    1
Avrupa ve Balkan Araştırmaları    1    1    2
Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları    1    2    3
Orta Asya ve Uzak Doğu Araştırmaları    –    1    1
GENEL TOPLAM    10

YURT İÇİ LİSANS BURSU
Kurum    Bölüm    Sayı

TDK

Türk Dili ve Edebiyatı     

130

Türkçe Eğitimi
Türkçe Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyati Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 

 

YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURSU
Kurum    Alan    Sayı
ATAM    20. Yüzyıl Türkiye Sosyal ve Ekonomik Tarihi    1
TDK

Türk Dili    14
Türk Edebiyatı    13
Ara Toplam    27

TTK

Anadolu Araştırmaları    3
Kafkas Araştırmaları    3
Türk Tarihinin Kaynakları    3
Avrupa ve Balkan Araştırmaları    3
Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları    4
Orta Asya ve Uzak Doğu Araştırmaları    4
Ara Toplam    20
 

AKM

Türkiye Araştırmaları-Kültürel Miras Araştırmaları    1
Türk Sanatçıları ve Edebiyatçıları    1
Din ve Düşünce Araştırmaları-Türkiye’de Dinî Hayat    1
Ara Toplam    3
GENEL TOPLAM    51

YURT İÇİ DOKTORA BURSU
Kurum    Alan    Sayı
ATAM    20. Yüzyıl Türkiye Sosyal ve Ekonomik Tarihi    1

TTK

Anadolu Araştırmaları    5
Kafkas Araştırmaları    3
Türk Tarihinin Kaynakları    3
Avrupa ve Balkan Araştırmaları    6
Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları    7
Orta Asya ve Uzak Doğu Araştırmaları    6
Ara Toplam    30
 
AKM

Türkiye Araştırmaları-Değişen Toplum Yapısının Kültürel Analizleri    1
Bilim ve Düşünce Araştırmaları-Türk Düşünce Tarihi    1
Ara Toplam    2
GENEL TOPLAM    33
 

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
Başka bir kurum veya kuruluştan burs almıyor olmak,
Araştırma görevlileri hariç, burslunun herhangi bir kurum veya kuruluşta devamlı görev almıyor veya ücret karşılığı bir görevde çalışmıyor olmak,
 

Şartlarının yanı sıra her burs türü için aşağıda belirtilen şartları taşıyor olmak.

Lisans Bursu
Üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler alanında her yıl Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlarca belirlenen bölümlerden birini kazanmış olmak veya bu bölümlerde öğrenime devam ediyor olmak,
Eğitime yeni başlayacaklar için ÖSYM sınav sonucuna göre ilk 000’e girmek, ara sınıftakiler için bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak ve lisans not ortalaması en az 2,80/4 veya 72/100 olmak (YÖK not dönüşüm tablosu dikkate alınacaktır.),
 

Yüksek Lisans Bursu
Üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler alanında her yıl Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlarca belirlenen alanlardan birinde yüksek lisans programına kayıtlı olmak,
Lisans diploma notu en az 2,80/4 veya 72/100 olmak (YÖK not dönüşüm tablosu dikkate alınacaktır.)
Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki üç yıl içerisinde girdiği ALES’ten SÖZ veya EA alanında en az 60,00 puan almış olmak,
Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki beş yıl içerisinde girdiği yabancı dil sınavından en az bir yabancı dilden (YDS, ÜDS, KPDS ) en az 50,00 puan veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınavlarda bu puanlara karşılık gelen bir puan almış olmak.
 

Doktora Bursu
Üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler alanında her yıl Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlarca belirlenen alanlardan birinde doktora programına kayıtlı olmak,
Yüksek Lisans diploma notu en az 3,25/4 veya 82,5/100 olmak (YÖK not dönüşüm tablosu dikkate alınacaktır.)
Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki üç yıl içerisinde girdiği ALES’ten SÖZ veya EA alanında en az 65,00 puan almış olmak,
Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki beş yıl içerisinde girdiği yabancı dil sınavından en az bir yabancı dilden (YDS, ÜDS, KPDS vb.) en az 60,00 puan veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınavlarda bu puanlara karşılık gelen bir puan almış olmak.
 

Doktora Sonrası Araştırma Bursu
Doktorasını tamamlamış olmak,
Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumların görev alanına giren konularda; yurt içi veya yurt dışında yapmakta olduğu veya yapmayı planladığı bir bilimsel araştırma projesine sahip olmak ve proje örneğini başvuru dosyasına eklemiş olmak,
Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki beş yıl içerisinde girdiği yabancı dil sınavından en az bir yabancı dilden (YDS, ÜDS, KPDS vb.) en az 70,00 puan veya
 

eşdeğer nitelikteki uluslararası sınavlarda bu puanlara karşılık gelen bir puan almış olmak.

Çalışmakta olanlar   için,   burs    süresi   boyunca   çalıştıkları   kurumdan izinli sayılacaklarına dair belgeyi ilgili Kuruma
 

BAŞVURU DÖNEMİ
Başvurular; lisansüstü ve doktora sonrası araştırma bursları için 30 Ekim – 9 Kasım 2016, lisans bursları için ise 10 Kasım – 20 Kasım 2016 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurumların Genel Ağ sayfalarında yayınlanacak elektronik başvuru formu üzerinden yapılacaktır.

Lisans bursları için adayların aşağıda belirtilen belgeleri başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adli sicil beyanı,
Eğitime yeni başlayacaklar için ÖSYM sonuç belgesi ve yerleştirme belgesi, ara sınıftakiler için başarı durumunu gösteren onaylı not döküm çizelgesi,
Son bir ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi,
Öz geçmiş,
Nüfus cüzdanı

Lisansüstü ve doktora sonrası araştırma bursları için başvuran adaylar ise mülakat sonuçları ilan edildikten sonra istenilen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 

BURS MİKTARLARI, SÜRELERİ VE ÖDEMELERİ
Lisans bursu en fazla beş, yüksek lisans bursu iki, doktora veya buna eş değer eğitim bursu dört yıl süreyle verilir. Ancak Yönetim Kurulunun kararıyla yüksek lisans bursu en fazla altı ay, doktora bursları ise en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.

Burslar, burs almaya hak kazanılan tarihi takip eden yılın Ocak ayında başlatılır, tatil ayları da dâhil olmak üzere öğrenim devam ettiği sürece ödenir.

Lisans Bursu
Aylık 700,00 TL

Yüksek Lisans Bursu
Aylık 1.000,00 TL (Araştırma görevlileri için 500,00 TL),

Doktora Bursu
Aylık 1.500,00 TL’dir. (Araştırma görevlileri için 750,00 TL)

Doktora Sonrası Araştırma Bursu
Yurt içi araştırma bursu aylık 1.750,00 TL’dir.

Yurt dışı araştırma bursu aylık miktarı, araştırmasını yurt dışında yapacaklar için 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun emsal alınarak ayrıca belirlenecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Lisans bursu başvuruları, başvuru şartlarında belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilerek başarı sıralaması yapılacaktır ve kontenjan sayısı kadar kişi başarılı sayılacaktır. Kontenjan sayısına 2016 yılında burs alan ve başarı kriterlerini sağlayarak 2015 yılında da almaya devam edecek bursiyerler de dahildir. Lisans bursu adayları için ayrıca mülakat yapılmayacaktır.

Lisansüstü ve doktora sonrası araştırma bursu başvuruları, başvuru şartlarında belirtilen kriterler ve aşağıda belirtilen puanlama ölçütleri esas alınarak Kurumlar tarafından değerlendirilecek ve mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi, mülakatın yeri, tarihi ve saati Yüksek Kurum ve Kurumların Genel Ağ sayfalarında ilan edilecektir.

Puanlama Ölçütleri
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu İçin Genel Başarı Puanı

Yüksek lisans öğrencileri için lisans diploma notu, doktora öğrencileri için yüksek lisans diploma notunun %25’i,
ALES (SÖZ veya EA) puanının %25’i,
Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS vb.) puanının %20’si,
Mülakat notunun %30’u alınarak hesaplanır.
Doktora Sonrası Araştırma Bursu Genel Başarı Puanı
Doktora diploma notunun % 30’u,
Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS vb.) puanının %30’u,
Mülakatta projesiyle ilgili elde ettiği notun %40’ı alınarak hesaplanır.

Kazananlar Listesi oluşturulacaktır.

BURS ALMAYA HAK KAZANANLARIN İLANI
Mülakat sonrasında burs almaya hak kazananların listesi, Yüksek Kurum ve Kurumların Genel Ağ sayfalarında ilan edilir. Burs almaya hak kazananlar, listenin ilanından itibaren on iş günü içinde istenilen belgeleri kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifreleriyle Yüksek Kurum ve Kurumların Genel Ağ sayfalarındaki burs sistemine yükler ve yükledikleri bütün belgelerin  onaylı  suretlerini  şahsen  veya posta ile burs  almaya  hak kazandığı Kuruma

ulaştırır. Burs adaylarının beyanları ile belgeleri Kurum tarafından karşılaştırılır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresi içinde göndermeyenler, bursiyer olma haklarını kaybederler.

Sisteme Yük lenecek Bel geler:  Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
Adli sicil beyanı,
Yüksek Lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans diplomasının onaylı örneği,
Yüksek Lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans ortalamasını gösteren not döküm çizelgesinin aslı veya onaylı örneği,
Öğrenci işlerinden son bir ay içerisinde aldığı lisansüstü veya bunlara eş değer
 

öğretim programına kayıt tarihini gün-ay-yıl olarak belirten öğrenci belgesinin aslı,

ALES sonuç belgesinin ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı,
Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS) sonuç belgesinin ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,
Araştırma görevlisi ise bu göreve atandığını gösteren onaylı
Doktora Sonrası Araştırma Bursu
Adli sicil beyanı,
Doktora veya eş değerli öğretim diplomasının onaylı örneği,
Bitirdiği doktora bölümünün not ortalamasını gösteren not döküm çizelgesinin aslı veya onaylı örneği,
Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS) sonuç belgesinin ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,
Araştırma yaptığı/yapacağı alanla ilgili projesinin bir örneği,
Çalışmakta olanlar için, burs süresi boyunca çalıştıkları kurumdan izinli sayılacaklarına dair
Yukarıda istenilen belgeler, aslı gösterilmek şartıyla burs almaya hak kazandığı Kurum tarafından onaylanabilir.

 

YÜKÜMLÜLÜKLER, SÖZLEŞME VE BURSUN DEVAMI
Söz konusu burslar, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak çıkarılan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği kapsamında verilmektedir.

Burs almaya hak kazananların yükümlülükleri, imzalayacakları sözleşmeler  ve burslarının devamı hakkındaki hükümler Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği’nin 13, 18 ve 20’nci  maddelerinde yer almaktadır. Adı geçen yönetmeliğe Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların Genel Ağ sayfalarından ulaşılabilir.

Burslu, imzaladığı sözleşmeye ve yönetmelikte belirlenen genel esaslara ve ayrıca bu belge ve genel esaslarda belirlenmemiş durumlarda Yönetim Kurulunun hakkında vereceği kararlara uymak zorundadır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
Atatürk Araştırma Merkezi Ziyabey Caddesi No:19 06520 Balgat-Çankaya / ANKARA

312 2855512 / 1429, 1447

burs@atam.gov.tr www.atam.gov.tr

 
Türk Dil Kurumu Atatürk Bulvarı No: 217 06680

Kavaklıdere/ANKARA 312 4575200 / 5260

o.yalman@tdk.org.tr www.tdk.gov.tr
Türk Tarih Kurumu Kızılay Sokak No: 1 06100

Sıhhıye/ANKARA 312 3110920

312 3102368 / 231

atk@ttk.gov.tr www.ttk.org.tr
Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Caddesi No:19 06520 Balgat-Çankaya / ANKARA

312 2843418 / 1325

a.ozdogan@akmb.gov.tr www.akmb.gov.tr

 

 • Yorumlar 2
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.