• BIST 86.178
 • Altın 251,391
 • Dolar 6,0756
 • Euro 6,8070
 • İstanbul 20 °C
 • Ankara 25 °C
 • İzmir 25 °C
 • EYT için düşünülen Finlandiya modeli!
 • İŞKUR'dan Günlük 85 TL Maaşla İş Garantili Eğitim
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • EYT için düşünülen Finlandiya modeli!
 • İŞKUR'dan Günlük 85 TL Maaşla İş Garantili Eğitim
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak

8 Bin Lisans 2 bin Önlisans Polis Alımı Başvuruları Başlıyor

8 Bin Lisans 2 bin Önlisans Polis Alımı Başvuruları Başlıyor
8 bin lisans 2 bin önlisans polis alımı başvuruları Başlıyor

Bu kılavuz Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine
(POMEM) başvuru, seçme ve değerlendirme sınavları ile kayıt ve kabul esaslarını içermekte olup,
yalnızca internet üzerinden www.pa.edu.tr adresinden yayınlanmaktadır. Ayrıca basım ve dağıtımı
yapılmayacaktır.
23. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine alınacak adayların başvuruseçme
ve değerlendirme sınavları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği, Polis Meslek
Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
kapsamında hazırlanmıştır.
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek
yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün emirleri
doğrultusunda değiştirilebilir.
23. Dönem olarak POMEM’lere alınacak adaylar için hazırlanan bu kılavuzda belirtilen
şartlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda konu Polis Akademisi Başkanlığının resmi
internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ (POMEM) HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
POMEM’lerde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve
sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır.
POMEM’deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası
verilir.
POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla
tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.
ÖĞRENCİ KAYNAKLARI
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, önlisans, lisans mezunları veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olanlar başvurabilirler. Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından
alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK ÖĞRENCİ
SAYISI (KONTENJAN)
23. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (7.200) erkek, (800)
kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın aday olmak üzere toplam (10.000) aday asıl
olarak alınacaktır.
Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl
belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.
Sayfa 3 / 8
ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER
POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir,
(Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik
belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
(Lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden
(60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden
(70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
 ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM
Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak,
(Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları
içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS
önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar
için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş
olmak)
e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo
şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini
inceleyiniz.
(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162
cm boy uzunluğu olacaktır.)
(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle
İndeksi olacaktır.)
 g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan
dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması
uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
Sayfa 4 / 8
ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş
yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış
olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,
kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı
madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor
olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş
olmak,
h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi
el yazısı ile durumunu belirtecektir.)
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 l) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik
Kanununa göre silahaltında bulunmamak.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
İnternetten ön başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların getirmesi
gereken belgeler;
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11
haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili
satıra yazacaktır.)
b) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi
yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
c) Aday Sağlık Bilgi Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav giriş belgesi
yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin
bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak
www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
d) Mezuniyet bilgisi mezun olduğu üniversite tarafından YÖK sistemine işlenmemiş olan
adaylar diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisini getirecektir. Diğer adaylar
mezuniyetine ilişkin herhangi bir belge getirmeyecektir. (Mezuniyet bilginizin YÖK Sistemine
işlenip işlenmediğini e-Devlet’ten kontrol edebilirsiniz.)
(Yabancı ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik
belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
e) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
Sayfa 5 / 8
f) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (sınav
başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka
kaydı durumunu yazacaktır.)
 g) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz,
yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Kesinleşmiş Mahkeme Karar
tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı başvuru sırasında teslim edilecektir.)
ğ) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya
Çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya
vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,
h) Sınav Giriş Belgesi,
ı) Erkek adaylar için terhis, tecil veya askerlik durum belgesi.
UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları
alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.
BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ
(1) İnternet Üzerinden Ön Başvuru Tarihleri:
a) POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 01 Ekim (dahil)-14 Ekim
(dahil) 2018 tarihleri arasında saat 18.00’e kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın
e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri
doldurması şeklinde yapılacaktır.
b) e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının
bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik
kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya
yetkili şubelerden alınabilir.
c) e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir.
Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
UYARI: e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler
doldurularak başvuru işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler
arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul
edilmez.
(2) Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri:
a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan
100.00 TL (Yüz) 01 Ekim 2018 saat 09:00’dan 14 Ekim 2018 saat 17:00’ye kadar Polis
Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı
Şubesi/ANKARA “23. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.
b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet
bankacılığından yatırılabilecektir.
c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti
yatırma işlemi yapılmayacaktır.
Sayfa 6 / 8
UYARI: EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE
MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ
YATIRMAYACAKTIR.
UYARI: 23. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da
yapamayan,
Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru
şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan,
sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret
yatıran,
Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde
geri ödenmeyecektir.
(3) Sınav Merkezlerine Şahsen Başvuru-Evrak Teslim ile Aday Değerlendirme ve
Seçme Sınavı Tarihleri:
Adayların internet üzerinden https://www.pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında
yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi
ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının
www.pa.edu.tr internet sayfasından ilan edilecektir.
Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını Polis Akademisi
Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir.
Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır.
İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların ikamet illerine göre belirlenecek sınav merkezleri ve
sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Dolayısıyla
adayların ön müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak sınav
merkezlerine planlamaları yapılacaktır. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru
ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep
telefonu, ses görüntü kayıt cihazı veya değişik benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları
gerekmektedir.
SINAV ESASLARI
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık
kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde
yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır.
Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet
üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı
başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar.
Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
Sayfa 7 / 8
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık
kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre
yapılır.
Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci
Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir.
“Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe
belirtilir.
Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir
sonraki sınav aşamasına geçemezler.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur”
kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut
durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere
uygulamalı olarak yapılır.
Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.
UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis
Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır.
Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve
ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.
MÜLAKAT SINAVI
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat
sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum
yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede
adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam
puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en
az yetmiş puan alması gerekir.
Sayfa 8 / 8
SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki
yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması
puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik
puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi
Başkanlığınca ilan edilir.
UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası
www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları
ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav
sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış
bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak
kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri
yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin
herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet
verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

 KPSS GELİŞMELERİ PERSONEL ALIMLARI TWİTTERDE TIKLA TAKİP ET

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.