• BIST 91.854
 • Altın 252,727
 • Dolar 5,8628
 • Euro 6,5891
 • İstanbul 30 °C
 • Ankara 28 °C
 • İzmir 30 °C
 • İŞKUR'dan Günlük 85 TL Maaşla İş Garantili Eğitim
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • İŞKUR'dan Günlük 85 TL Maaşla İş Garantili Eğitim
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu

Adalet Bakanlığı 2019 Personel Alımında Yaş Şartında Değişiklik

Adalet Bakanlığı 2019 Personel Alımında Yaş Şartında Değişiklik
Adalet Bakanlığı 2019 Personel Alımında Yaş Şartında Değişiklik

Adalet Bakanlığı Aralık ayında yayımladığı ilana göre bünyesine farklı pozisyonlarda merkez ve taşra teşkilatında 35 kişilik boş kadro ile personel alacak. Buna göre Bakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere 25 koruma ve güvenlik görevlisi ile 4 aşçı, Ankara Personel Eğitim Merkezinde çalıştırılmak üzere 3 aşçı ve Rize Personel Eğitim Merkezinde çalıştırılmak üzere 3 aşçı olmak üzere toplam 35 kadroya personel alımı yapılacaktır.

10 Ocak 2019 resmi gazetede ise yaş şartı değiştirilmiştir

scre.jpg

işte o ilan

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI PERSONEL ALIMI İLANI
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda,
2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Bakanlığımız tarafından
gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Bakanlık Merkez
Teşkilatında çalıştırılmak üzere 25 koruma ve güvenlik görevlisi ile 4 aşçı, Ankara Personel
Eğitim Merkezinde çalıştırılmak üzere 3 aşçı ve Rize Personel Eğitim Merkezinde
çalıştırılmak üzere 3 aşçı olmak üzere toplam 35 kadroya personel alımı yapılacaktır.
UNVAN MAHAL ADET
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Bakanlık Merkez Teşkilatı 25
Aşçı Bakanlık Merkez Teşkilatı 4
Aşçı Ankara Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğü 3
Aşçı Rize Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğü 3
Toplam 35
Her bir unvan için başvuru şartlarını taşıyan adayların KPSS puanı en yüksek olan adaydan
başlanarak sıralanması suretiyle; koruma ve güvenlik görevlisi için 10 katı, aşçı kadroları için
5 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan
başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.
I) Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
c) Lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans
mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları
için 2018 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış
olmak.
ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
II) Özel Şartlar:
A- Koruma ve Güvenlik Görevlisi:
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın
yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 ve sonrası
doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü
olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
f) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
B- Aşçı:
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların ilgili branşta
düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
III) Başvuruda İstenecek Belgeler:
1-Başvuru Formu (Bu ilânda belirtilen kadrolara yapılan başvurular için sadece ekte yer alan
formlar kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.)
2- Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgenin
aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
3- 2018-KPSS sonuç belgesi,
4- Askerlik durumunu belirleyen belge,
5- Ek-2 Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen
hususlara uygun olarak doldurulması, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması,
fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-2 form dışında başka form
kullanılmaması gerekmektedir.)
6- Fotoğraflı özgeçmiş. (El yazısı ile hazırlanıp imzalanacaktır.)
7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adaylardan ayrıca istenen belge;
a) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını
ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim
edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları
halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)
b) İlanın Özel Şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (e) bendinde
belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı
tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık
raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
aa) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu
bağımlılığı olmamak,
bb) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik
rahatsızlığı olmamak,
cc) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
çç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek
işitme kaybı olmamak.
8- Aşçı kadrosuna başvuran adaylardan ayrıca istenen belge;
Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği aşçılık
kurslarından mezun olduğuna dair belge veya bu branşa ilişkin sertifika,
IV) Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:
Başvurular 07/01/2019 günü başlayıp, 22/01/2019 günü mesai saati bitimine kadar Adalet
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü
Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak
şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra
başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)
Eksik belge ibraz edenler ile başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul
edilmeyecektir.
V) Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi:
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet
sitesinde ilân edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi
bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için ilan edilen kadro sayısının 10 katı aday
içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Boy ve kilo
ölçümünün yapılacağı yer ve tarih Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
Aşçı kadroları için Bakanlığımızca gerektiğinde uygulamalı sınav yapılacaktır.
VI) Sözlü Sınav Konuları:
Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı
kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik
bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70
puan almaları gerekmektedir.
VII) Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:
Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle
ilânda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır.
Sınav sonuçları ve kadrolara alınmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sitesinde ilân
edilecektir.
ÖNEMLİ NOT:
Bu sınavın başvurudan atama yapılıncaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak
bilgilendirme ve çağrılar Bakanlığımızın internet sayfasında ilân yoluyla yapılacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

MEMURLARAHABER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

 • Yorumlar 1
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.