• BIST 117.110
 • Altın 168,129
 • Dolar 3,9332
 • Euro 4,8403
 • İstanbul 8 °C
 • Ankara 11 °C
 • İzmir 19 °C
 • 31 Mart'tan itibaren artık yan yana satılamayacak
 • Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!
 • Dolar için korkutan senaryo! Beklentiyi Aştı!
 • 31 Mart'tan itibaren artık yan yana satılamayacak
 • Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!
 • Dolar için korkutan senaryo! Beklentiyi Aştı!

Atanan İnfaz ve Koruma memurlarının eğitim tarihleri açıkland

Atanan İnfaz ve Koruma memurlarının eğitim tarihleri açıkland
İnfaz ve Koruma memurları 28 Ocak - 28 Haziran ile 04 Şubat - 05 Temmuz 2013 tarihleri arasında olmak üzere iki grup halinde eğitimleri gerçekleştirilecek
 
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Sayı:33887084/010.07/128/814718/01/2013
Konu:İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrenciliği Hizmet Öncesi Eğitimi
.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri gereğince, Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Kahramanmaraş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından 13/12/2012 ve devam eden tarihlerde yapılan sınav sonunda sözlü ve mülâkat sonuçlarına göre başarılı olan ve infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği başvuru şartlarını taşıdıkları tespit edilen adayların hizmet öncesi eğitimleri Ankara, Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer (İstanbul), Hüseyin TURGUT (Erzurum) ve Kahramanmaraş eğitim merkezlerinde 28 Ocak - 28 Haziran 2013 tarihleri arasında ve 04 Şubat - 05 Temmuz 2013 tarihleri arasında iki grup halinde gerçekleştirilecektir.
Buna göre;
1- Eğitim Merkezine Geçici Kayıt İşlemleri
a) Ek-1 ve Ek-2 sayılı listede adı soyadı, hizmet öncesi eğitim sonunda görev yapacağı yer ile görev yerinin bağlı bulunduğu komisyon ve eğitim merkezi yazılı olan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezinde, en geç 25 Ocak 2013 tarihine kadar geçici kayıtlarını,
b) Ek-3 ve Ek-4 sayılı listede adı soyadı, hizmet öncesi eğitim sonunda görev yapacağı yer ile görev yerinin bağlı bulunduğu komisyon ve eğitim merkezi yazılı olan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord.Prof.Dr.Sulhi DÖNMEZER (İstanbul) Eğitim Merkezinde, en geç 25 Ocak 2013 tarihine kadar geçici kayıtlarını,
c) Ek-5 ve Ek-6 sayılı listede adı soyadı, hizmet öncesi eğitim sonunda görev yapacağı yer ile görev yerinin bağlı bulunduğu komisyon ve eğitim merkezi yazılı olan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hüseyin TURGUT (Erzurum) Eğitim Merkezinde, en geç 25 Ocak 2013 tarihine kadar geçici kayıtlarını,
d) Ek-7 ve Ek-8 sayılı listede adı soyadı, hizmet öncesi eğitim sonunda görev yapacağı yer ile görev yerinin bağlı bulunduğu komisyon ve eğitim merkezi yazılı olan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezinde, 25 Ocak 2013 tarihine kadar geçici kayıtlarını, şahsen yaptırmaları gerekmektedir.
2- Kayıt İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
a) Adayların kayıtlarını şahsen yaptırmaları gerekmektedir.
b) 2 adet fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopisini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
c) Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerin, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte ödeyeceklerine dair ek-9'da yer alan “Ek-8 Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlandırma Senedi” alınacağından, öğrenci adaylarının, kayıt için iki kefil ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
e) “Ek-8 Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlandırma Senedi”ni bulundukları yerde notere onaylatan adayların, ayrıca kefil ile birlikte gelmelerine gerek yoktur.
f) Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerine iki kefil ile birlikte müracaat etmeyi düşünen infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının, evli kefil seçmeleri halinde zor durumda kalmamaları için; mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, eşlerden birinin diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabileceklerine dair, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Kanun'un 584.maddesini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
g) Kesin kayıtlar, sağlık raporunun tamamlanması ve soruşturmanın olumlu sonuçlanmasından sonra yapılacaktır. Uygun sağlık raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecektir.
3- Eğitim Merkezlerinde Hizmet Öncesi Eğitime Başlama
a) Eğitim Merkezlerinde kayıtlarını yaptıran ve geçici öğrenciliğe kabul edilen Ek-1, Ek-3, Ek-5 ve Ek-7 sayılı listede yer alan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları, hizmet öncesi eğitimin başlangıç tarihi olan 28 Ocak 2013 Pazartesi günü saat 09.00'da, kayıtlarını yaptırdıkları ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde hazır bulunacaklardır.
b) Eğitim Merkezlerinde kayıtlarını yaptıran ve geçici öğrenciliğe kabul edilen Ek-2, Ek-4, Ek-6 ve Ek-8 sayılı listede yer alan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları, hizmet öncesi eğitimin başlangıç tarihi olan 04 Şubat 2013 Pazartesi günü saat 09.00'da, kayıtlarını yaptırdıkları ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde hazır bulunacaklardır.
4- Eğitime Başlayan Adayların Uyum, Teorik ve Uygulamalı Eğitimde Dikkat Edecekleri Hususlar
a) Ek-1, Ek-3, Ek-5 ve Ek-7 sayılı listede yer alan ve 28 Ocak 2013 Pazartesi günü eğitime başlayıp 28 Ocak - 01 Şubat 2013 tarihleri arasında uyum eğitiminin 1 (bir) haftasını eğitim merkezinde tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları, uyum eğitiminin kalan süresi ile uygulamalı eğitimlerine, 04 Şubat - 05 Nisan 2013 tarihleri arasında görev yapacakları ceza infaz kurumu veya denetimli serbestlik müdürlüğünde devam edeceklerdir. 08 - 19 Nisan 2013 tarihleri arasında yarıyıl izinlerini kullandıktan sonra 22 Nisan - 28 Haziran 2013 tarihleri arasında kayıt yaptırdıkları eğitim merkezlerinde teorik eğitimlerine devam edeceklerdir.
b) Ek-2, Ek-4, Ek-6 ve Ek-8 sayılı listede yer alan ve 04 Şubat 2013 Pazartesi günü eğitime başlayan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları, 04 Şubat - 19 Nisan 2013 tarihleri arasında, uyum ve teorik eğitimlerini kayıt yaptırdıkları eğitim merkezinde tamamlayacaklardır. 22 Nisan-03 Mayıs 2013 tarihleri arasında yarıyıl izinlerini kullandıktan sonra 06 Mayıs - 05 Temmuz tarihleri arasında uygulamalı eğitimlerine görev yapacakları ceza infaz kurumunda devam edeceklerdir.
Adaylara, görev yapacakları kurumlarda devam edecek uygulamalı eğitimleri süresince, konaklama imkânı sağlanmayacağından bu duruma göre hazırlık yapmaları gerekmektedir.
Bilgi edinilmesi, yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesi ile ilgililerine duyurulmasını rica ederim.
EKLER :
Ek-1,(Ankara Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)( 2 sayfa)
Ek-2,(Ankara Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)( 1 sayfa)
Ek-3,(İstanbul Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)( 2 sayfa)
Ek-4,(İstanbul Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)( 2 sayfa)
Ek-5,(Erzurum Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)( 5 sayfa)
Ek-6,(Erzurum Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)( 7 sayfa)
Ek-7,( K.Maraş Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)( 3 sayfa)
Ek-8,( K.Maraş Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)( 2 sayfa)
Ek-9, Ek-8 Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlandırma Senedi ( 1 sayfa)
Eğitim Merkezi Adresleri ve İletişim :
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi,
Dr.Besim Ömer Caddesi Numara:61 (06300) Keçiören -ANKARA
Tel: 0312 339 64 44 - 339 33 30
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord.Prof.Dr.Sulhi DÖNMEZER (İstanbul) Eğitim Merkezi,
Siyavuş Paşa Mahallesi Çocuk Sitesi içi Bahçelievler-İSTANBUL (34188)
Tel: 0212 441 97 03
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hüseyin TURGUT (Erzurum) Eğitim Merkezi,
Tortum Yolu Üzeri Sağlık Meslek Lisesi Yanı,(25050) Erzurum,
Tel : 0442 242 50 65
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi,
Kayseri Çevre Yolu Üzeri, Pınarbaşı Mahallesi (Köyü), (46050) Kahramanmaraş,
Tel : 0344 216 16 52


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.