• BIST 94.831
 • Altın 261,702
 • Dolar 5,7675
 • Euro 6,5664
 • İstanbul 26 °C
 • Ankara 28 °C
 • İzmir 32 °C
 • İŞKUR'dan Günlük 85 TL Maaşla İş Garantili Eğitim
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • İŞKUR'dan Günlük 85 TL Maaşla İş Garantili Eğitim
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu

Bay Bayan Lise ve Önlisans Mezunu KPSS 60 Puanlı İtfaiye Eri Alımı Yapılacak.

Bay Bayan Lise ve Önlisans Mezunu KPSS 60 Puanlı İtfaiye Eri Alımı Yapılacak.
Lüleburgaz Belediyesi’ne bay bayan lise ve önlisans mezunu KPSS 60 puanlı itfaiye eri alımı yapılacak.

KIRKLARELİ İLİ LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE ERİ ALIM İLANI
Lüleburgaz Belediyesi’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere;
Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS
türü, KPSS taban puanı ve diğe
2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise ve dengi okul mezunları için 2018 yılı KPSSP94, önlisans
mezunlarının 2018 yılı KPSSP93 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48' inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye
İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, İtfaiye eri kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde
en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı
ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak.
d) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının
çalışma şartlarına uygun olmak.
e) İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sürücü belgesine sahip olmak.
3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu, (www.luleburgaz.bel.tr adresinden temin edilecektir.)
b) Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi
c) Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi
Belediyemizce onaylanabilir.)
d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Sürücü belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi
Belediyemizce onaylanabilir.)
h) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
i) 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
j)Boy ve kilo ölçümünü gösterir sağlık kuruluşu onaylı belge
4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için ;
Yukarıda sayılan başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle
birlikte 04/02/2018-08/02/2019 tarihleri arası (08:30-12:30/13:30-17:30 arasında) Belediyemiz Tek
Masa Hizmet Birimine kayıt yaptırdıktan sonra; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen teslim
etmeleri gerekmektedir.
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına
göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş
katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları 12/02/2019 tarihinde Belediyemiz internet
adresinde ilan edilecektir.
Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara, adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin
bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecektir.
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Lüleburgaz Belediyesi Özerler Mah. Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/Kırklareli adresinde yer alan ana hizmet
binası Turkuaz Toplantı Salonunda 21/02/2019 günü saat 09:00 da başlamak üzere sözlü sınav
yapılacaktır.
Ayrıca 22/02/2019 günü saat 09:00 da başlamak üzere uygulamalı sınav yapılacaktır.
Sözlü sınav ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi
ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
İtfaiye Eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. ( Not: Dayanıklılık testine girecek
adayların eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir. )
7.SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40'ı, uygulamalı bölümünün %60'ı alınarak sınav
puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı
sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir. Adayların
atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En
yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı
kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan
edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu;
Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli
bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına
sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları
tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler
ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde
yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye
yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

MEMURLARAHABER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.