• BIST 94.552
 • Altın 193,677
 • Dolar 4,7378
 • Euro 5,4908
 • İstanbul 26 °C
 • Ankara 21 °C
 • İzmir 26 °C
 • O paraları değiştirmeyen yandı!
 • Flaş taşeron açıklaması
 • KPSS’DE SON HAFTA TAKTİĞİ!!!
 • O paraları değiştirmeyen yandı!
 • Flaş taşeron açıklaması
 • KPSS’DE SON HAFTA TAKTİĞİ!!!

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2018

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2018
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2018

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ
SINAV GİRİŞ DUYURUSU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek
üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2016 veya 2017
yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS
puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı
dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak dikkate
alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre puanı en yüksek olan adaydan
başlanmak üzere sıralanması neticesinde ( bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı
alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli
pozisyonunun 20 (yirmi) katı aday sözlü ve uygulamalı mülakata alınacaktır.
Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata başarı sırasına göre 1 (bir)
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
I. BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm
mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip
bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı
Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde
Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli
olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
2
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip,
yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR;
SİSTEM UZMANI (1 kişi- Tam Zamanlı -2 katı)
1) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, antivirüs, antispam, filtreleme, IDS ve IPS
gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem
uzmanı olarak çalışmış olmak.
2) Microsoft Exchange konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
3) Uygulama sunucusu, web sunucusu LDAP, DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve
yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
4) İşletim sistemleri ve firewall, antivirüs, antispam, filtreleme ürünleri hakkında bilgi
ve deneyim sahibi olmak.
5) Sanallaştırma, yedekleme ve disk teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak.
6) Windows Server 2008 ve üzeri sunucu işletim sistemlerinde ve/veya Linux
tabanlı(Centos / Ubuntu) işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.
7) Replication, Backup, snapshot ve storage konularında tecrübe sahibi olmak.
8) SQL Server Failover Cluster ile SQL Server Always On konularında bilgi sahibi olmak.
9) File Server, File server Failover cluster konularında bilgi sahibi olmak.
10) Sunucu donanımları ve yapılandırması ( Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
11) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek. (Tercih sebebidir.)
(1) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure
(2) Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Enterprise Administrator on
Windows Server 2008
(3) Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Server Administrator
(4) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008/2012
(5) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)
Pozisyon
Aylık Brüt Sözleşme
Ücreti Katsayı Tavanı
SİSTEM UZMANI ( 1 kişi- Tam Zamanlı ) 2 katına kadar
3
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ
a) Başvurular, 14/09/2017 – 28/09/2017 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde
(www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde
doldurulmak suretiyle elektronik ortamda 28/09/2017 günü mesai bitimine kadar
yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında
tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini ) elektronik
ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.
b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu"
doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda
belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta
yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise
durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.
II. İSTENİLEN BELGELER
a) Fotoğraflı Başvuru Formu,
b) Detaylı Öz Geçmiş,
c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Belge aslının
ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),
d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir
belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate
alınacaktır)
f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya
deneyimi gösteren belgeler.
g) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl
süreyle geçerlidir.
III. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:
a) Giriş sınavı, sözlü ve uygulamalı olarak tek aşamalı yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı
bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü ve uygulamalı mülakata konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve
özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARININ DUYURULMASI
a) Başvuruda bulunan adaylardan Sözlü ve uygulamalı mülakata katılma şartlarını taşıyan
ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak pozisyona Sözleşmeli
Bilişim Personeli sayısının 20 katı kadar aday, Sözlü ve uygulamalı mülakata çağırılacaktır.
b) Sözlü ve uygulamalı mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi ve mülakat yerinin
açık adresi www.sanayi.gov.tr sitesinde 06/10/2017 tarihinde ilan edilecektir.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
4
V. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Sözlü ve uygulamalı mülakat, 13/10/2017 tarihinden itibaren ( Mustafa Kemal Mahallesi
Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No:154/A 06510 Çankaya /ANKARA ) da
yapılacaktır.
b) Sözlü ve uygulamalı mülakata 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve
üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c) Sözlü ve uygulamalı mülakata sonuçlarına göre, hak kazananların listesi
20/10/2017 tarihinde www.sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
d) Başarı sırasına göre 1(bir) aday asil, 3( üç) aday yedek olarak belirlenecektir.
VI. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA
a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 1 (Bir)'dir.
b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet
sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü
içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en
geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe
başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde
Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir
mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe
başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe
başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
VII. ÜCRET
 Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında
belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Kamuoyuna duyurulur.
VIII. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi
Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km)
2151.Cadde No:154/A - 06510 Çankaya /ANKARA
ÇAGRI MERKEZİ : 444 6 278
Web : www.sanayi.gov.tr • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.