• BIST 90.529
 • Altın 213,679
 • Dolar 5,3738
 • Euro 6,0725
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 6 °C
 • İzmir 12 °C
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.
 • Ak Partiden Polise Emekliye ve İşsize Büyük Müjde Çıktı
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.
 • Ak Partiden Polise Emekliye ve İşsize Büyük Müjde Çıktı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2018 MUVAZZAF SUBAY ALIMI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2018 MUVAZZAF SUBAY ALIMI
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2018 MUVAZZAF SUBAY ALIMI
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2018 YILI MUVAZZAF SUBAY ALIMI

Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf subay (Deniz sınıfı) olarak istihdam edilmek
üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge
esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları
taşıyan erkek adaylardan;
(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en
yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar,
(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul
bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine
getirmemiş olanlar,
(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya
askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de
yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.
b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?
(1) Genel Başvuru Şartları:
(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü maddesi
ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek
Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan
nitelikleri taşımak. Bunlar:
(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut
para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış
olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
-7-
(V) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış
olmak,
(VI) Herhangi bir kadın ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(VII)Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik
görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,
(VIII)Herhangi bir işte çalışmış veya çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet
belge almak,
(IX) Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.
(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(c) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı
yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:
(a) TABLO-1’de yer alan 4 yıl süreli fakülte/yüksekokul bölümlerinden mezun olmuş
olmak,
(b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya
yurt içi en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokulların programları ile aynı müfredata sahip olduğu,
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,
(c) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı
mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.
(3) Yaş ile İlgili Şartlar:
01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1991 ve
daha sonraki doğumlular),
(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01
Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular),
(4) Sağlık ile İlgili Şartlar:
(a) Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, 11 Kasım
2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen, Sağlık
Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık kuruluşlarından “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara
Göre Değerlendirme Çizelgesi 1 No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”
kararlı sağlık raporunu almak üzere hastaneye sevk edilecektir.
(b) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık
bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan
adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.
-8-
(c) Son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde sağlık
kurulu raporunun MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaşmış olması gerekir. Bu süre
içinde sağlık kurulu raporu ulaşmayan adaylara işlem yapılmaz.
(ç) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu
Kararı Bildirim Belgesi” kabul edilmeyecektir.
(d) Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep
edilen şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında
gönderilmemesinden ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu değildir.
(5) Özel Şartlar:
(a) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı” (son iki
yılın en yüksek notu baz alınacaktır) asgari 60 olmak,
(b) Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde”
belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını
gösteren nomogram TABLO-2’dedir.)
(c) TABLO-3’te belirtilen branşlarda fiziki kabiliyet testi ile mülakatta başarılı olmak,
(ç) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman
jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken çıkarılmamış olmak,
(d) Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er
eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş veya sözleşme yapmamış olmak,
(e) Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden,
örneği TABLO-4’te bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak; askerlik
hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu
kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil
amirinden, örneği TABLO-5’te bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
(f) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar
için üç sicil amirinden TABLO-6’da bulunan “Uygun Onaylı” nitelik belgesi almak,
(g) Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu
görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.
c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Adaylar başvurularını 28 Mart 2018 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, Milli
Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurarak
çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri
başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak
kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası (aday
numarası) kullanılacaktır.
(3) Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI ve ADI, SOYADI bilgileri
girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
-9-
(4) Başvurusu kabul edilen adaylara MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında
uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ
niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.
(5) Asıl başvurular; başvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri
ile yapılmış sayılacaktır.

Deniz Sınıfı Pilot Başvuru Kılavuzu
Mühendis ve Öğretmen Sınıfı Başvuru Kılavuzu
Deniz Sınıfı(Güverte,Makine) Başvuru Kılavuzu

Yukarıdaki Kılavuzlara Ait Başvuru İçin Tıklayınız 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.