• BIST 104.595
 • Altın 229,106
 • Dolar 5,4583
 • Euro 6,1886
 • İstanbul 20 °C
 • Ankara 15 °C
 • İzmir 22 °C
 • İŞKUR'dan Günlük 85 TL Maaşla İş Garantili Eğitim
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • İŞKUR'dan Günlük 85 TL Maaşla İş Garantili Eğitim
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu

DENİZ KUVVETLERİ YETİŞTİRMEK ÜZERE PİLOT ALIYOR

DENİZ KUVVETLERİ YETİŞTİRMEK ÜZERE PİLOT ALIYOR
DENİZ KUVVETLERİ YETİŞTİRMEK ÜZERE PİLOT ALIYOR

DİKKAT!!!
ADAYLARIN DİKKATİNE!
BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİ YAPMAYINIZ.
1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda
açıklanmıştır.
2. Alım süresince her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme aşağıdaki internet
adresinden yapılacaktır.
http://www.msb.gov.tr
3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli
Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. İlgili
değişiklik yukarıda yer alan internet adreslerinde yayımlanır.
4. İnternet sitelerinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup,
adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
-5-
Sevgili Deniz Sınıfı Pilot Subay Adayları;
1081 yılında temelleri Emir Çakabey tarafından atılan Türk Deniz Kuvvetleri, bir asrı aşkın
süredir kendisini bu kutsal göreve adamış gençler sayesinde dünyanın en güçlü deniz
kuvvetlerinden biri haline gelmiştir. Sizden öncekilerin size bıraktığı bu büyük emaneti daha
yükseklere taşıma fırsatı elinizdedir.
Ulu Önder Atatürk’ün verdiği vizyon ile her geçen gün gelişen ve 2021 yılında ilk uçak
gemisi TCG ANADOLU ile birlikte F-35B taarruz uçağı ve ATAK helikopteri başta olmak
üzere çeşitli tip ve sayıda uçar unsuru envantere katarak çağ atlayacak 21’nci yüzyılın
modern bahriyeleri arasındaki yerini pekiştirecek Türk Deniz Kuvvetlerinin bir parçası olmak
istemez misiniz?
Bu kılavuz, bu hedef doğrultusunda sizlerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına başvurmanız
ile ilgili esasları ve seçim aşamalarını içermekte olup www.msb.gov.tr internet sitesinden
yayımlanmaktadır.
Başvuru yapacak adaylar, ikinci seçim aşamalarını [Fiziki Kontrol, Fiziki Yeterlilik Testi
(FYT), İngilizce Yeterlilik Testi, Psikomotor Testi, Kişilik Değerlendirme Testi, Mülakat ve Sağlık
Muayenesi] başarıyla tamamladığı takdirde kontenjan miktarına göre Öğrenci Seçme Uçuş
Eğitimine sevk edilecektir. Öğrenci Seçme Uçuş Eğitiminde adayların uçuş yetenekleri test
edilerek, uçuş yeteneklerine göre değerlendirme yapılacaktır. Başarılı adaylardan kontenjan
miktarı kadarı “Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimine” başlayacak,
müteakiben subay naspedilerek yurtiçi ve/veya yurtdışında uçuş okullarına gönderilecektir.
Pilot adayları, yoğun çalışma disiplinini gerektiren uçuş eğitimini tamamlamayı müteakip
pilot brövesi almaya hak kazanacakladır. Pilot olan subaylar, Dz.K.K.lığı ihtiyaçlarına göre
öncelikle F-35B taarruz uçağı olmak üzere belirlenen uçar unsurlarda (Deniz Karakol uçağı,
helikopter, insansız hava aracı) harbe hazır pilot olarak göklerdeki yerini alacaktır.
Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik yönlerden en üst
seviyede kendinizi yetiştirerek “Denizlere Hakim Olan, Cihana Hakim Olur” hedefi
doğrultusunda görev yapan ve her biri ayrı bir değer olan silah arkadaşlarımızdan biri olmak
istiyorsanız, sizleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bekliyoruz.
Çağdaş dünyanın etkin ve lider bir deniz hava gücünde ve milletinin emrinde görev yapma
onurunu ve gururunu ailenizle yaşamanız dileğiyle tüm seçim a
-6-
1. MUVAZZAF SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ
a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf
Deniz sınıfı subay (Pilot yetiştirilmek üzere) olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru
yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları
ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ihtiyaç
duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki
bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.
b. Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli
fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan
kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.
c. Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı
sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Temel Askerlik ve Subaylık
Nosyonu Kazandırılması Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen”
rütbesiyle istihdam edilirler.
ç. Özlük ve Mali Haklar
(1) Özlük Hakları:
(a) Rütbe Bekleme Süreleri:
926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe
bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de uygulanır.
(b) Atama ve Yer Değiştirme:
Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıt'a, karargâh ve kurumlara
atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(c) Sağlık:
Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü
oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(ç) İzin İşlemleri:
(I) Temin edilen muvazzaf subay adayları “Subay Temel Askerlik ve Subaylık
Nosyonu Kazandırma Eğitimi” süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
(II) “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi” dışında;
muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç
Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
(d) Konuttan Faydalanma:
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK
Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde istifade ederler.
(2) Malî Hakları:
(a) 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf
subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade
ederler.
(b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile
İlişkileri:
(I) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile
ilişkilendirilirler ve bu Kanunun subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.
(II) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK
Kurumunun daimi üyesidirler. 
-7-
2. BAŞVURU
a. Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf subay muvazzaf Deniz sınıfı subay (Pilot
yetiştirilmek üzere) olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre
mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru
kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;
(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı” (2016 ve 2017
yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavlarında yüksek olan KPSS P3 notu baz alınacaktır) asgari 70
olanlar,
(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul
bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine
getirmemiş olanlar,
(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya
askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de
yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.
b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?
(1) Genel Başvuru Şartları:
(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü maddesi
ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek
Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan
nitelikleri taşımak. Bunlar:
(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut
para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış
olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
(V) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda olumlu
sonuç almak,
(VI) Herhangi bir kadın ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(VII)Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik
görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,
(VIII)Herhangi bir işte çalışmış veya çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet
belge almak,
(IX) Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.
-8-
(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(c) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı
yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:
(a) En az dört yıl süreli eğitim veren Tablo-1’de belirtilen fakülte ve yüksekokullardan
mühendis veya pilot olarak mezun olmak,
(b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya
yurt içi en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokulların programları ile aynı müfredata sahip olduğu,
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,
(c) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı
mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.
(3) Yaş ile İlgili Şartlar:
01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1991 ve
daha sonraki doğumlular),
(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01
Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular),
(4) Sağlık ile İlgili Şartlar:
(a) Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, uçucu
raporu vermeye yetkili hastanelerden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “EK-D Personel Adaylarının
Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi 1 No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf
Subay Olur” ve “Kategori-1 Hava Araçlarında Uçucu Yetiştirilmeye Elverişlidir” kararlı sağlık
raporunu almak üzere sevk edileceklerdir.
(b) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık
bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan
adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.
(c) Son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde sağlık
kurulu raporunun MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaşmış olması gerekir. Bu süre
içinde sağlık kurulu raporu ulaşmayan adaylara işlem yapılmaz.
(ç) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu
Kararı Bildirim Belgesi” kabul edilmeyecektir.
(d) Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep
edilen şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında
gönderilmemesinden ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu değildir.

DENİZ KUVVETLERİ YETİŞTİRMEK ÜZERE PİLOT ALIMI İLAN KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ PDF FORMATLIDIR

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.