• BIST 95.411
 • Altın 222,549
 • Dolar 5,3450
 • Euro 6,0975
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara -4 °C
 • İzmir 4 °C
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 75 Kamu Personeli Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı 75 Kamu Personeli Alımı
Diyanet İşleri Başkanlığı 75 Kamu Personeli Alımı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İKİ AYRI İLANLAR HEM ÖĞRETMENLER HEMDE MEMURLAR ALIYOR

İŞTE SIRASIYLA İKİ AYRI İLAN

Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımız taşra teşkilatı Dini Yüksek İhtisas/Eğitim merkezlerinde münhal bulunan
aşağıda yeri, unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınav sonucuna göre
naklen (kurum içi) “eğitim görevlisi” alınacaktır.
KADROLARA AİT BİLGİLER
BULUNDUĞU YER UNVAN SINIF DERECE BİRİM ADET
Taşra Teşkilatı Eğitim
Görevlisi D.H.S 1-9
Dini Yüksek İhtisas
Merkezleri 25
Eğitim Merkezleri 25
TOPLAM 50
I. BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre
kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
3. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
5. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
6. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak.
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları
birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek
ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen
müracaat edeceklerdir.
 Hizmet içi eğitim kursuna devam edenler dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi
müdürlüklerine başvuru yapabilecektir.
 İstenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracaklar adına
üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
 Adaylar, eğitim merkezleri veya dini yüksek ihtisas merkezlerindeki eğitim görevlisi
kadrolarından hangisi için sınava katılacağını başvuru esnasında belirtecektir.
İsteyen adaylar her iki grup için de başvuru yapabilecektir.
2. Başvurular 16.05.2018 (saat 08:30)-30.05.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.
3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız
DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa
YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. İlahiyat alanında doktora yapmış olanlar için doktora mezuniyet belgesi,
4. İhtisas kursunu bitirenler için ihtisas kursunu bitirdiklerine dair belge,
5. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
 Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime
teslim edilecektir.
IV. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
2. Adaylar sözlü sınavda komisyon tarafından;
a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),
b) Arapça (30 puan),
c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),
d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan),
Konularından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.
3. Eğitim görevlisi sınavına katılacaklarda, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan
Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür
Yeterlikleri” ile “Eğitim Görevlisi Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.
4. Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli
hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
5. Adaylar; sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
6. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini
(Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan
adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.
8. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
9. Başarı sıralamasında sırasıyla sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve
doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
V. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ
1. Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden öğreneceklerdir.
2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi)
gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı
olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik
numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.
VI. ATAMA İŞLEMLERİ
1. Atamalar, başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
2. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.
VII. DİĞER HUSUSLAR
1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda
adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya
da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak
imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.
VIII. İLETİŞİM
Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
 Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
 Çankaya/ANKARA
e-mail : persis@diyanet.gov.tr
Telefon : (0312) 295 70 00
İlgililere duyurulur.
D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİĞER İLAN:

D U Y U R U
Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımız taşra teşkilatı Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde Kur’an-ı Kerim
derslerini okutmak üzere aşağıda yeri, unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınav
sonucuna göre kurum içi naklen “Öğretmen (Kur’an-ı Kerim) ” alınacaktır.
MUNHAL KADROLARIN
BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDİ
Taşra Teşkilatı
(Eğitim Merkezleri)
Öğretmen
(Kur’an-ı Kerim)
EÖHS 25
I. BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre
kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
3. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
5. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
6. Başkanlığımızca düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olmak veya bu alanlarda
yetkinliği Başkanlığımızca tespit edilmiş olmak.
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı
bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/Eğitim merkezi müdürlüklerine
başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.
 Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik
görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü
şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
1. Başvurular 16.05.2018 (saat 08:30) - 30.05.2018 (saat 16:30) tarihlerinde alınacaktır.
2. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız
DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa
YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olduğunu veya bu alanlarda yetkinliğinin
Başkanlıkça tespit edildiğini gösterir belge,
4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
5. Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
6. Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
7. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime
teslim edilecektir.
IV. SINAVIN ŞEKLİ ve KONULARI
1. Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.
2. Sınav Konuları;
a) Kur’an-ı Kerim, (60 puan)
b) Dini Bilgiler (tefsir, hadis, fıkıh, kelam), (40 puan)
3. Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların
ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
4. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini
(Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan
adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.
6. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
V. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınav, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
3. Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere öncelikle sınav puanı dikkate
alınacaktır. Sınav puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürenin de
eşit olması halinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
4. Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl,
diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.
VI. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ
1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi)
gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı
olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik
numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.
VII. ATAMA İŞLEMLERİ
Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.

2018 KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK KPSS 2018 PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.