• BIST 120.151
 • Altın 308,047
 • Dolar 6,0428
 • Euro 6,5497
 • İstanbul 4 °C
 • Ankara -2 °C
 • İzmir 9 °C
 • Trabzon Büyükşehir belediyesi işe alım sonuçları 29 Ocak 2020
 • İşsizlere 1471 TL Maaş Verilmesi İçin Kanun Teklifi Verildi
 • Sarıyer Belediyesi Çok Sayıda Personel Alıyor
 • Trabzon Büyükşehir belediyesi işe alım sonuçları 29 Ocak 2020
 • İşsizlere 1471 TL Maaş Verilmesi İçin Kanun Teklifi Verildi
 • Sarıyer Belediyesi Çok Sayıda Personel Alıyor

Diyanet Yeterlik Sınavına Başvuru

Diyanet Yeterlik Sınavına Başvuru
Diyanet Yeterlik Sınavına Başvuru
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili mevzuatı uyarınca, görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla;
1-Görev veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri ile önceden müktesebi olup başka unvanlarda görev yaparken Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik veya müezzin kayyımlık kadrolarına geçmek isteyenler,
2- Kariyer unvanlar için yapılacak sınavlara katılacaklar,
3-Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,
4-Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirilecekler,
için Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyen personele yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) 17.03.2013tarihinde Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılacaktır.
 
I-      BAŞVURU İŞLEMLERİ
 
a)      Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (MBSTS) katılmak isteyen Başkanlık personeli 45 TL (Kırkbeş TL KDV dâhil) sınav giriş ücretini, YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi'nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, bulundukları yerlerdeki anılan bankaların şubelerinden “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 11/02/2013/-25/02/2013 tarihlerinde yatıracaklardır. Bu hesaplar dışında hiçbir hesaba, hiçbir şekilde (EFT, Posta Çeki vb.) sınav ücreti yatırılmayacaktır. Sınav ücreti bankaya elden yatırılacak olup mektupla veya başka bir yolla sınav ücreti ödenmeyecektir.
b)     Adaylar sınav giriş ücretini yatırdıktan sonra 11/02/2013/-25/02/2013 tarihlerinde internet ortamında www.meb.gov.tr adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümüne girerek e-başvurularını bireysel olarak yapacaklardır. Adaylar e-başvuru yaptıklarına dair belgeleri başvurularını sisteme kaydetmelerinin ardından aynı adresten alabileceklerdir.
c)      Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve bu duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
d)     Sınav başvuru tarihleri içerisinde sınav ücretini yatırmayan, e-başvuru kayıt işlemini tam olarak gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır.
e)      Adaylar, sınav başvuru tarihleri içerisinde, e-başvuru formuna girmiş oldukları başvuru bilgilerinde değişiklik yapabileceklerdir. Adaylar e-başvuru yapmalarının ardından bilgilerinde değişiklik yapmaları halinde en son yaptıkları değişiklik geçerli olacaktır.
f)       Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 25/02/2013 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
g)      Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların sınav ücret iadesi ile ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
h)     Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan adaylar, elektronik başvuru ekranında “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukları işaretleyeceklerdir.
i)        Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar, sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birini bir nüsha halinde en geç 27/02/2013 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığında olacak şekilde ulaştıracaklardır. Bu tarihten sonra ulaşan konu ile ilgili başvuru ve belgeler ne sebeple olursa olsun (postada ve kargoda gecikmeler vb.) dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
 
II-     SINAV İŞLEMLERİ
a)    Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 17.03.2012 pazar günü saat 14.00'da 81 il merkezinde (Aday başvuru sayısı yetersiz olan il, yakındaki ilde sınava alınacaktır) yapılacaktır
b)    Adaylar sınav giriş belgelerini 04/03/2013 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr  adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümüne girerekalabileceklerdir.
c)     Adayların sınava girecekleri adres ve sınav saati ile ilgili bilgiler www.meb.gov.tr adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümündenalacakları giriş belgelerinde belirtilecektir.
d)    Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No'sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
e)    Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) I-Nakil, II-Hac, III-Yurtdışı ve IV-Tümü olmak üzere dört grupta yapılacaktır.
f)     Sadece görev veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri ile kariyer unvanları için yapılacak sınavlara katılacaklar “I-Nakil” grubunda,
Hac ve umre hizmetlerinde görev almak için müracaat edecekler “II-Hac” grubunda,
Yurtdışı din hizmetlerinde görev almak isteyenler “III-Yurtdışı” grubunda,
Hac, umre ve yurtdışı hizmetlerinde görev almak isteyenler ise “IV-Tümü” grubunda, sınava katılacaktır.
g)    “I- Nakil” grubunda sınava katılan adaylara 80 adet (genel sorular),
“II-Hac” grubunda sınava katılanlara 100 adet [genel sorular (80 adet) ve hac soruları (20 adet)],
“III- Yurtdışı” grubunda sınava katılanlara 100 adet [genel sorular (80 adet) ve yurtdışı soruları (20 adet)],
“IV- Tümü” grubunda sınava katılanlara 120 adet [genel sorular (80 adet), hac soruları (20 adet) ve yurtdışı soruları (20 adet)] soru sorulacaktır.
h)    “I-Nakil” grubunda sınava katılanlara sadece “nakil” puanı,
“II-Hac” grubunda sınava katılanlara “Nakil” ve “Hac” puanı olmak üzere iki ayrı puan,
“III-Yurtdışı” grubunda sınava katılanlara “Nakil” ve “Yurtdışı” puanı olmak üzere iki ayrı puan,
“IV- Tümü” grubunda sınava katılanlara “Nakil”, “Hac” ve “Yurtdışı” puanı şeklinde üç ayrı puan verilecektir.
i)      Sınav süresi;
“I-Nakil” grubunda katılan adaylar için 90 dakika,
“II-Hac” grubunda katılan adaylar için 110 dakika,
“III-Yurtdışı” grubunda katılan adaylar için 110 dakika,
“IV- Tümü” grubunda katılan adaylar için 130 dakika olacaktır.
j)     Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
k)    Adaylar sınav sonuçlarını, 17.04.2013 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresi “Merkezi Sistem Sınavları” bölümündenöğrenebileceklerdir.
 
III-   DİĞER HUSUSLAR
 
a)    Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Ancak Başkanlık, sınav sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda belge talep edebilecektir.
b)    Sınava başvuru esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavdan geçerli puan alsalar dahi sınavları geçersiz sayılacaktır. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.
c)     İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
d)    Sınav ve sonuçları ile ilgili www.diyanet.gov.tr ve www.meb.gov.tr internet adreslerinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
e)    Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde ve banka dekontu/ödendi makbuzu ile YEĞİTEK'e başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar MEB'in resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.
 
IV-    SINAV SORULARINA VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR
 
a)    Adaylar, sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet sitesinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır. Başkanlık, sınav sorularına ilişkin itirazları değerlendirerek 10 (on) işgünü içerisinde adaya bilgi verecektir.
b)    Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr internet sitesinde yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde YEĞİTEK'e yapacaklardır. YEĞİTEK, sınav sonuçlarına ve uygulamasına ilişkin itirazların cevabını 10 (on) işgünü içerisinde adaya bildirecektir.
c)     Sınavlara yapılacak itirazlar konusunda bu maddede belirtilen usule aykırı olarak yapılan ve bu maddedeki süreler içerisinde yapılmayan itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
d)    Adayların, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin YEĞİTEK'e yapacakları itiraz başvurularını, YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi'nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/Ankara Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil)itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapmaları gerekmektedir. Banka dekontu,T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 
V-      SINAV KONULARI
1- Dini ve Mesleki Bilgiler,
2- Yurtdışı Din Hizmetleri ile İlgili Konular,
3- Hac ve Umre Hizmetleri ile İlgili Konular,
4- Genel Kültür.
 
A-     MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI KAYNAK ESERLERİ
 
S.No
KİTAP ADI
YAZAR ADI (YAYINEVİ)
1
Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri
Komisyon (DİB Yayınları)
2
Tefsir Usulü
Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU (TDV Yayınları)
3
İlmihal I. ve II. Ciltler
Komisyon (TDV Yayınları)
4
Hac İlmihali
Doç. Dr. İsmail Karagöz
Mehmet Keskin
Doç. Dr. Halil Altuntaş
 (DİB Yayınları)
5
Dini Kavramlar Sözlüğü
Komisyon (DİB Yayınları)
6
Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM (DİB Yayınları)
7
Hadis Usûlü
Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV)
8
Riyazü's-sâlihîn
Ebû Zekeriyya en-Nevevî
9
Yaşayan Dünya Dinleri
Komisyon (DİB Yayınları)
10
Tecvidli Kur'an Okuma Rehberi
Davut KAYA (DİB Yayınları)
11
Kur'ân- ı Kerim'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri
Prof.Dr. İsmail KARAÇAM
12
Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe, İmam-Hatip Maddeleri
Diyanet İslam Ansiklopedisi (TDV)
13
Diyanet Aylık Dergi Son On İki Sayı
 
 
B-     İLETİŞİM VE DUYURULAR
Diyanet İşleri Başkanlığı için               : (0312) 295 70 00 ve (persis@diyanet.gov.tr).
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü için   : “Alo 147”
 
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili duyuru ve ilanlar Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her iki kurumun kendi internet siteleri (“www.meb.gov.tr” ve “www.diyanet.gov.tr”) üzerinden yapılmaktadır.
 
İlgililere duyurulur.


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.