• BIST 111.864
 • Altın 174,046
 • Dolar 4,0278
 • Euro 4,9678
 • İstanbul 14 °C
 • Ankara 13 °C
 • İzmir 20 °C
 • Görenlerin yürekleri burkuluyor! Güneşe çıktıklarında.
 • BÜTÜN ACİL NUMARALARI TEK NUMARA OLUYOR.. İŞTE YENİ NUMARA..
 • 2018 kpss ye girecekler tıkla
 • Görenlerin yürekleri burkuluyor! Güneşe çıktıklarında.
 • BÜTÜN ACİL NUMARALARI TEK NUMARA OLUYOR.. İŞTE YENİ NUMARA..
 • 2018 kpss ye girecekler tıkla

Eğitim Bir Sen Bakanla Görüştü. İŞTE YAŞANANLAR

Eğitim Bir Sen Bakanla Görüştü. İŞTE YAŞANANLAR
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Genel Başkan Vekilimiz Ahmet Özer, Genel Başkan yardımcılarımız Esat Tektaş, Murat Bilgin, Ali Yalçın ve Ramazan Çakırcı ile birlikte,BAKANLA GÖRÜŞTÜ

 

Gündoğdu, ziyarette Bakan Avcı'ya eğitimin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerimizden oluşan bir rapor da sundu.

nabi_avciya_tavsiyeler.jpg
  Avcı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek sözlerine başlayan Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, özür grubu atamaları, alan değişikliği iptal taleplerinin gözden geçirilmesi, yönetmelik değişiklikleri, rotasyon, Şubat ataması, genel idare hizmetleri sınıfı çalışanlarının görev tanımı, tayin, çalışma sürelerini belirleyen yönetmelik çalışması ve ek ödeme gibi birçok konuyla ilgili sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 hedeflerine ulaşma noktasında yaşadığı ve yaşaması muhtemel sorunların başında, insan kaynaklarının yeterli ve gerekli şekilde değerlendirilememesinin, eğitimin en önemli aktörü olan öğretmenlerin moral ve motivasyonunun sağlanamamasının olacağını ifade eden Gündoğdu, “Milli Eğitim Bakanlığı'nca sistem içindeki ve dışındaki insan kaynaklarının iyi yönetilmesi gerekmektedir. Halen 127 bin (OECD verileri esas alınırsa 285 bin) öğretmen ihtiyacı varken, yeni mezunlarla birlikte 300 bine yakın atama bekleyen öğretmenin varlığı Bakanlığı yormakta, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çabaları da zayıflatmaktadır” dedi.


   Bakanlığın öncelikli hedeflerinin; eğitim felsefesinin yenilenmesi, 4+4+4 eğitim sisteminin altyapısının güçlendirilmesi, Bakanlığın kurumsal yapısının 652 sayılı KHK doğrultusunda dönüştürülmesi, değerler eğitimine önem verilmesi, insan kaynaklarının verimli kullanılması için eğitim çalışanlarının köklü sorunlarının çözülmesi olması gerektiğini kaydeden Gündoğdu, “Askeri okulların Milli Eğitim Bakanlığı'nca denetlenememesi, demokratik eğitim hakkı kapsamında temel insan haklarına aykırı olan karma eğitim dayatmasının ortadan kaldırılamamış olması, öğrencilerin ve kadın çalışanların inanç özgürlüğü hiçe sayılarak başı açık olmaya zorlanmaları, eğitim kurumlarında ibadet yeri eksikliği gibi konular da çözülmesi gereken problemler arasında bulunmaktadır” şeklinde konuştu. 
Öğretmenliğin gelir düzeyi ve statüsünün yükseltilmesine dönük çalışmalara hız verilmesi gerektiğini belirten Gündoğdu, şöyle devam etti: “Öğretmen istihdamında ücretli öğretmenlik gibi farklı uygulamalara son verilmelidir. Bunun yerine kadrolu öğretmen istihdam edilerek üreten ve katkı düzeyi yüksek öğretmenlerin ödüllendirildiği, madden ve manen desteklendiği bir düzenlemeye gidilmelidir. Öğretmenlerin meslekte yükselmelerini sağlayacak mekanizmalar geliştirilmeli, öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerleme süreci üzerinde yeniden düşünülmelidir.” 

 

İkincil Mevzuat Çalışmaları İvedilikle Sonuçlandırılmalıdır


652 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinin üzerinden 17 ay gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen, ikincil mevzuat alanında, gerek KHK hükümleri doğrultusunda gerekse daha önce sendikaların da katılımıyla üzerinde müzakere edilen hususlarda beklenen değişikliklerin hala gerçekleştirilemediğini kaydeden Gündoğdu, ikincil mevzuat çalışmalarının, yetkili sendikanın katılımıyla ivedilikle sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.


Şube müdürlüğü atamaları ile eğitim kurumu yöneticiliklerinin atanma sürecinin belirsizliğini koruduğuna dikkat çeken Ahmet Gündoğdu, “Genel idare hizmetleri sınıfı çalışanlarından yardımcı hizmetli, memur, VHKİ, şef gibi personelin görev tanımlarının belirlenmesi, atanma ve yer değişikliği işlemlerine ilişkin yönetmelik çıkarılamadığı için belirsizlik devam etmektedir. Bir diğer sorunlu alan, atama ve yer değiştirme, alan değişikliği gibi işlemlerde yönetmelik hükümlerine ve yargı kararlarına aykırı kılavuz hükümlerinin düzenleniyor olmasıdır. Bu durum, söz konusu işlemleri dava konusu edip Bakanlık aleyhine sonuçlanan davalara neden olurken muhataplarını da mağdur etmektedir” diye konuştu.

Öğretmen İhtiyacı Giderilmelidir

Atama bekleyen 300 bine yakın öğretmen adayı olduğu halde, eğitim kurumlarında, resmi açıklamalara göre 127 bin öğretmen ihtiyacı varsa, bunun bir çarpıklığın göstergesi olduğunu vurgulayan Gündoğdu, söz konusu çarpıklık düzeltilmediği sürece sıkıntıların devam edeceğini belirterek, “Bu konuda köklü bir çözüme gidilmelidir. Bakanlığın öğretmen ihtiyacı konusunda gerekli hizmeti sunamaması ya da eksik hizmet sunması, eğitim ve öğretimin bütün aşamalarında birçok sorunun kaynağını oluşturmaktadır. Eğitim en önemli iş, öğretmen ise en eğitimde önemli aktör olduğundan, nitelikli eğitim için öğretmenden tasarruf yapılmasının doğru olmayacağı kanaatinden hareketle 30 bin öğretmenin Şubat ayında, 70 bin öğretmenin ise yaz döneminde atanması gerçekleştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Şube Müdürlüğü Sınavı Yapılmalıdır
Ekim 2009 tarihli Kurum İdari Kurulu'nda “Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı Şube Müdürlüğü için görevde yükselme duyurusu yapılması için çalışmaların başlatılması” kararı alındığını hatırlatan Gündoğdu, buna rağmen uzun zamandır şube müdürlüğü kadrosu için görevde yükselme sınavı yapılmadığını, yeni bir düzenleme yapılarak yönetmelik kapsamındaki her eğitim çalışanının girebileceği bir sınavın ivedilikle yapılması gerekmektedir dedi.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
Uzun zamandır yapılmayan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına işlerlik kazandırılması gerektiğini anlatan Ahmet Gündoğdu, 2011'de sınav duyurusu yapılarak sonradan iptal edilen unvan değişikliği sınav sürecinin tekrar başlatılmasını, ayrıca yardımcı hizmetler sınıfında olup genel idare hizmetleri sınıfına geçmek veya memur kadrosunda olup şef kadrolarına geçmek isteyenler için görevde yükselme sınavının gerçekleştirilmesini istedi.Ek Ödeme Sorunu Çözülmezse Öğretmenlerin Mağduriyeti Devam Eder
Öğretmenlerin emeklerinin karşılığını ve hak ettikleri ücreti alamadığını, 666 sayılı KHK ile yapılan düzenlemede de herhangi bir iyileştirme yapılmadığını vurgulayan Gündoğdu, öğretmelerin ek ödeme oranlarındaki artışın, günümüz şartlarına uygun ve emeklerinin karşılığı olarak hak ettikleri bir oranda yeniden düzenlemesi gerektiğinin altını çizerek, tablo üzerinde öğretmen ve öğretim elemanlarının mağduriyetini aktarıp, acilen çözüm istedi.

 

Yönetici Atama, Öğretmen Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelikleri Bir An Önce Yayınlanmalıdır
652 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen yönetici atama, öğretmen atama, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmediğini belirten Gündoğdu, söz konusu yönetmeliklerin, bazı hükümleri işlerliğini yitirdiğinden, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri doğrultusunda sendikaların da katılımıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.Özür Durumunda Kapsam Genişletilmelidir
Ahmet Gündoğdu, özür durumundan yer değişikliği talepleri karşılanmayan öğretmenlerin sorunlarına da değinerek, şunları kaydetti: “652 sayılı KHK'da ve öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yer alan ‘özür grubu' ifadesi sağlık ve eş durum özrünün yanında ‘öğrenim durumu özrünü ve genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeleri' de kapsamaktadır. Öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora yapmalarını kolaylaştıracak bir etken olarak öğrenim durumu özrünün karşılanması önemlidir. Özür durumuna bağlı atamalarda öğretmenlere il emrine atama imkânı tanınmalıdır. Yine il içi özür durumundan yer değişikliği taleplerinin karşılanması için Şubat ayı özür grubu yer değişikliği sürecine dâhil edilmesi yerinde olacaktır. Bakanlık olarak özür grubu tayinleri ile ilgili tekrar yılda iki kez yapılacak şekilde eski duruma dönülmeli ve her yıl aynı tartışmalar yaşanmamalıdır. Bu durum hem eğitimcilere hem de bakanlığa zarar vermektedir.”Norm Kadro Fazlası Öğretmenler
Zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkarılması, seçmeli ders uygulaması, düz liselerin Anadolu liselerine dönüşüm sürecinin devam ediyor olması ve norm kadroya esas veri girişlerinde hatalı girilen bilgilerin güncellenmesine bugüne kadar Bakanlık tarafından izin verilmemesi nedeniyle birçok öğretmenin norm kadro fazlası olarak belirlendiğini söyleyen Gündoğdu, gelecek eğitim-öğretim dönemine kadar norm kadro fazlası öğretmenlerin atamalarında özür durumları dikkate alınarak ve bu yıl resen atamalarının yapılmaması; diğer taraftan, eğitim-öğretim ve öğretmen planlamasının sağlıklı yapılabilmesi için norm kadroların sağlıklı olarak belirlenmesinin sağlanması bakımından, ortaokullar ile genel liselerin ara sınıflarındaki seçmeli derslerin her yıl Haziran ayında belirlenmesinin yerinde olacağını kaydetti.

Alan Değişikliği İptali
Bakanlığın, daha önce eş durumu özründen ataması yapılamayan öğretmenlerin iller arası alan değişikliği yapabilmelerine imkân sağladığını ve kısa bir döneme sıkıştırdığı başvuru süreci ile öğretmenlerin alan değişikliğini gerçekleştirdiğini ifade eden Gündoğdu, “Ancak, daha sonra il içinde ve iller arasında alan değişikliği yapan ve yeni alanlarına uyum sağlayamayan öğretmenlerin bir defaya mahsus olmak üzere alan değişikliği iptali yapabileceklerini belirtmiştir. Oysa alan değişikliği döneminde sendikamızın itirazlarına rağmen Bakanlığın bazı hatalı uygulamalarından dolayı alan değişikliği yapan bazı öğretmenler kısa süre sonra yeni alanlarına uyum sağlayamadılar. Bakanlığın bir an önce il içi ve iller arası alan değişikliği yapan öğretmenlerin isteğe bağlı alan değişikliği iptal işlemlerini başlatması (ancak bu süreçte özür durumu nedeniyle il dışından alan değiştirerek gelen öğretmenleri geldikleri illerine göndermeksizin bulundukları il içinde değerlendirmek kaydıyla) ya da bu durumun eğitim ve öğretimi aksatmaması için Haziran ayı içinde yapılmasını planlayarak bunu kamuoyuna duyurması gerekmektedir” diye konuştu.Alo 147 Gözden Geçirilsin
“01.03.2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) adı altında ‘Alo 147' çağrı merkezi açılmıştır. Bu genelgeyle, söz konusu merkeze vatandaşlardan gelecek her türlü talep, şikâyet, görüş, öneri, ihbar ve sorunların etkin, hızlı bir çözüme kavuşturulması, süratle cevaplandırılması için ülke genelinde yapılacak müracaatların Bakanlık tarafından izlenebilmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması amaçlanmıştır” diyen Gündoğdu, “Ancak bu uygulama, bazı olumlu sonuçları olmakla birlikte, zamanla öğretmeni şikâyet etme hattına dönüşmüştür. Okullarda disiplinin bozulma sebeplerinden biri haline gelen Alo 147 hattına yapılan her ihbarın, soruşturma konusu edilip öğretmeni yıldırma/cezalandırma aracı haline getirilmesine ivedilikle engel olunmalıdır” ifadelerini kullandı.Okulların Ödenek Sorunu ve Etkileri
Şu an itibarıyla okul yönetimlerinin kullanımına tahsis edilmiş hiçbir ödenek bulunmadığını dile getiren Gündoğdu, şunları söyledi: “Hizmetli/özel güvenlikçilerin ücret, vergi ve sosyal güvenlik primleri, basit onarım, günlük rutin giderler, internet faturaları ödemeleri, sosyal faaliyetler için yol ve benzeri giderler, kırtasiye masrafları gibi zorunlu harcamalar, Okul-Aile Birliklerine yapılan bağışlardan karşılanmaktadır. Hal böyleyken okul yöneticilerinin, Bakanlık genelgeleriyle bağış konusunda eli kolu bağlanmaktadır. Bu sorun okullara bütçe verilerek toptan çözülmelidir.”

 

Taşra Teşkilatı Üst Düzey Yöneticilerine Yönelik Rotasyon Daha Fazla Ertelenmemelidir
İl milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri için bir an önce rotasyon uygulaması yapılması gerektiğini belirten Ahmet Gündoğdu, görevlendirmeyle çalışan il milli eğitim müdürlerinin asaleten atama sürecinin hızlandırılmasını ve daha fazla inisiyatif almalarının yolunun açılmasını istedi.Denetim Sistemi Tek Çatı Altında Toplanmalıdır
Milli Eğitim Bakanlığı denetim yapısının yeniden ele alınmasının zorunluluk haline geldiğini dile getiren Gündoğdu, 652 sayılı KHK düzenlenirken bu hususun göz ardı edildiğini ifade ederek, rehberlik ve denetim hizmetlerinin tek bir merkezden yönetilmesi, milli eğitim denetçiliği ile il eğitim denetmenliğinin birleştirilmesi, planlanma, yönlendirme ve değerlendirmenin tek bir birimden olması gerektiğini vurguladı.Bakan Avcı: Önerilerinizi Önemsiyorum, Raporu Titizlikle İnceleyeceğim
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, önerileri önemsediğini, sorunların üzerine titizlikle eğileceğini belirterek, “Eğitim çalışanlarının acil sorunlarının çözümü ile ilgili neler yapılmalı konusu gündemimizde. Raporunuz bahsettiğiniz başlıklardan hareket edersek bu konuda önemli tespitler içeriyor. Sözünü ettiğiniz başlıklara ilişkin şu an itibarıyla teker teker değerlendirme yapmam mümkün görünmemektedir ama dikkate alacağımızdan ve değerlendireceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Eğitimde daha iyiyi, daha güzeli ortaya çıkarma adına yapılan bütün gayretler bizim için muteberdir. Sendikanızın yaptığı değerli çalışmalar ve akademik yayınlar Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı döneminde tarafıma ulaştırıldığı için titizlikle incelediğim yayınlar arasındadır. Rahmetli Mehmet Akif İnan Bey'in edebiyat ve düşünce dünyasındaki saygın yerine uygun çalışmalar yapıyorsunuz. Doğrusu takdirle karşıladığımı ifade etmeliyim” dedi.


Avcı, “Eğitimin ve eğitim çalışanlarının durumunun daha iyiye ulaştırılması adına yaptığınız çalışmaları ve ortaya koyduğu gayretleri önemsiyorum” şeklinde konuştu.


Ziyaretin ardından Genel Başkan Gündoğdu, Bakan Avcı'ya ‘Türkiye ve Dünyada Öğretmenlik' raporu başta olmak üzere yayınlarımızdan oluşan bir set takdim etti.

 • Yorumlar 3
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.