• BIST 110.932
 • Altın 175,077
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 11 °C
 • Ankara 5 °C
 • İzmir 12 °C
 • Görenlerin yürekleri burkuluyor! Güneşe çıktıklarında.
 • BÜTÜN ACİL NUMARALARI TEK NUMARA OLUYOR.. İŞTE YENİ NUMARA..
 • 2018 kpss ye girecekler tıkla
 • Görenlerin yürekleri burkuluyor! Güneşe çıktıklarında.
 • BÜTÜN ACİL NUMARALARI TEK NUMARA OLUYOR.. İŞTE YENİ NUMARA..
 • 2018 kpss ye girecekler tıkla

FLAŞ! YURTKUR 900 MEMUR ALIYOR

FLAŞ! YURTKUR 900 MEMUR ALIYOR
FLAŞ! YURTKUR 900 MEMUR ALIYOR

T.C.

 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SINAV DUYURUSU

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde. 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'’ çerçevesinde istihdam edilmek üzere, en az lisans düzeyinde KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle yurtların kapasitesinin yaklaşık 2/3’ünün bayan 1/3’ünün erkek öğrencilerden oluşması nedeniyle ekli listede (EK:1) yer alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre toplam 600’ü kadın, 300’ü erkek olmak üzere 900 adet sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınav ile alınacaktır. Herhangi bir ilde kadın veya erkek adaylardan başarılı olan sayısının o cinsiyet grubu için ilan edilen kontenjan sayısından az olması halinde açık kalan kontenjan diğer cinsiyet grubu için kullanılabilecektir.

 

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ekli listede belirtilen her bir il için istihdamı düşünülen kadın ve erkek sayısının ayrı ayrı on katı aday sözlü sınava alınacaktır. (Örneğin; Adıyaman ili için istihdamı düşünülen kadın personel sayısı 7. sınava katılabilecek aday sayısı 70 iken, istihdamı düşünülen erkek personel sayısı 1. sınava katılabilecek aday sayısı 10'dur). Puanların eşitliği nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

 

Yurt müdürlüklerinde, 24 saat esasına göre hizmet verilmekte olup. Yurt Yönetim Personeli Genel Müdürlükçe belirlenen görevleri yürütecek, çalışma saatleri ise görev yapılan ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğünce belirlenecektir.

 

I SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

 

1-    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4. 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen genel şartları taşımak,

 

2-     Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı almıyor olmak,

 

3-    Son başvuru tarihi itibarıyla üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki programlardan mezun olmak.

 

4-    5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 

II-                BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ. TARİHİ VE SINAVA GİRİŞ

 

Adaylar başvurularını, 22/09/2014 tarihinden 10/10/2014 tarihi saat 23:59’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.

 

Adaylar başvuru formunda görev yapmak istedikleri ili belirteceklerdir. Her aday sadece bir il tercihinde bulunabilecek ve başvuruda bulunduğu il için sınava alınacaktır.

 

Sözlü sınavlar her ilin bağlı olduğu: Adana. Ankara. Antalya. Bolu. Bursa. Denizli. Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak Bölge Müdürlüğü merkezlerinde 20/10/2014 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır.

 

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi, sınav yerleri ve sınav tarihleri 15/10/2014 tarihinde (www.gsb.gov.tr)ve (www.kyk.gov.tr)internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.

 

III-             SINAV İŞLEMLERİ

 

Sözlü sınavda adaylar; genel kültür, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, iletişim becerileri olmak üzere dört başlıkta sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek ve üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tanı puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

 

Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı; ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı olmak üzere il bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday başarılı sayılacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Asıl ve yedek listeler; (www.gsb.gov.tr)ve (www.kyk.gov.tr)internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana (ay ve gün hesabı dikkate alınır) öncelik tanınacaktır.

 

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlük insan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlardan istenilen belgeler ve teslim tarihi, (www.gsb.gov.tr)ve (www.kvk.gov.tr)internet adreslerinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

IV-              GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

 

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar: belirtilecek tarihe kadar, istenilen belgeleri tamamlayarak ilgili bölge müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

 

Bölge müdürlüklerince adayların ibraz ettiği diploma ve diğer evraklar kontrol edilecek ve belgeleri tamam olan adaylara hizmet sözleşmesi imzalatılarak ilgili yurt müdürlüklerinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

 

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle sözleşme imzalamaya gelemeyecek dununda olanların; bu durumlannı belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini müteakip hizmet sözleşmeleri imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

 

Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

 

Yedek adaylar; herhangi bir nedenle boşalacak olan sözleşmeli pozisyona, aynı usul ve esaslar dikkate alınarak başarı sırasına göre göreve başlatılacaktır. Sınav sonuçları yeni bir sınav yapılmadığı takdirde sınav sonucunun ilan tarihini takip eden bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

 

Yurt Yönetim Personeli, ekli Brüt Ücret Cetvelinde (EK:2) gösterilen ücretleri alacaklardır.

 

V-                 İSTENİLECEK BELGELER

 

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar, aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili bölge müdürlüklerine başvuracaklardır.

 

1-     KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı,

 

2-      Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

 

3-      Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin yazılı beyanı,

 

4-      Adli sicil kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

 

5-      Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığına dair yazı beyanı,

 

6-     6 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adaym kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olan) .

 

7-      Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

8-      Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi,

 

9-      Mal bildirimi formu.

 

VI-              GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

 

Başvuru ve işlemler snasmda gerçeğe ayları beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

Ayrıca adayların durumu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurulularınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince değerlendirilecek ve bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin başvuruları ve sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

EKLER:

 

EK:1- Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Kontenjan Tablosu (1 sayfa) EK:2- Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Brüt Ücret Cetveli (1 sayfa)

 

 

 

SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ KONTENJAN TABLOSU

 

 

 

 

 

SIRA

 

İL

 

YURT

 

YÖNETİM

 

PERSONELİ

 

(KADIN)

 

YURT

 

YÖNETİM

 

PERSONELİ

 

(ERKEK)

 

TOPLAM

 

1

 

ADIYAMAN

 

7

 

1

 

8

 

 

AFYON

 

16

 

8

 

24

 

3

 

AĞRI

 

9

 

3

 

12

 

-

 

AKSARAY

 

8

 

6

 

14

 

5

 

AMASYA

 

5

 

1

 

6

 

e

 

ANKARA

 

5

 

3

 

8

 

7

 

ANTALYA

 

12

 

4

 

16

 

8

 

ARDAHAN

 

6

 

3

 

9

 

9

 

ARTVİN

 

4

 

2

 

6

 

10

 

AYDIN

 

14

 

5

 

19

 

11

 

BALIKESİR

 

5

 

3

 

8

 

12

 

BARTIN

 

6

 

3

 

9

 

13

 

BATMAN

 

1

 

 

1

 

14

 

BAYBURT

 

2

 

1

 

3

 

15

 

BİLECİK

 

3

 

3

 

6

 

16

 

BİNGÖL

 

1

 

 

1

 

17

 

BİTLİS

 

10

 

4

 

14

 

18

 

BOLU

 

1

 

 

1

 

19

 

BURDUR

 

12

 

7

 

19

 

20

 

BURSA

 

2

 

1

 

3

 

21

 

ÇANAKKALE

 

6

 

3

 

9

 

22

 

ÇANKIRI

 

1

 

 

1

 

23

 

ÇORUM

 

3

 

 

3

 

24

 

DENİZLİ

 

11

 

7

 

18

 

25

 

DİYARBAKIR

 

2

 

1

 

3

 

26

 

DÜZCE

 

9

 

4

 

13

 

27

 

EDİRNE

 

16

 

8

 

24

 

28

 

ELAZIĞ

 

4

 

4

 

8

 

29

 

ERZİNCAN

 

16

 

8

 

24

 

30

 

ERZURUM

 

19

 

9

 

28

 

31

 

ESKİŞEHİR

 

8

 

10

 

18

 

32

 

GAZİANTEP

 

19

 

9

 

28

 

33

 

GİRESUN

 

13

 

7

 

20

 

34

 

GÜMÜŞHANE

 

4

 

2

 

6

 

35

 

HAKKARİ

 

1

 

1

 

2

 

36

 

HATAY

 

15

 

3

 

18

 

37

 

İĞDIR

 

1

 

1

 

2

 

38

 

İSPARTA

 

6

 

3

 

9

 

  

 

SIRA

 

İL

 

YURT

 

YÖNETİM

 

PERSONELİ

 

(KADIN)

 

YURT

 

YÖNETİM

 

PERSONELİ

 

(ERKEK)

 

TOPLAM

 

39

 

İSTANBUL

 

34

 

16

 

50

 

40

 

İZMİR

 

6

 

8

 

14

 

41

 

KAHRAMANMARAŞ

 

6

 

3

 

9

 

42

 

KARABÜK

 

6

 

2

 

8

 

43

 

KARAMAN

 

5

 

4

 

9

 

44

 

KARS

 

7

 

5

 

12

 

45

 

KASTAMONU

 

3

 

1

 

4

 

4 6

 

KAYSERİ

 

10

 

5

 

15

 

47

 

KIRIKKALE

 

11

 

1

 

12

 

48

 

KIRKLARELİ

 

4

 

2

 

6

 

49

 

KIRŞEHİR

 

8

 

3

 

11

 

50

 

KİLİS

 

4

 

2

 

6

 

51

 

KOCAELİ

 

10

 

8

 

18

 

52

 

KONYA

 

37

 

10

 

47

 

53

 

KÜTAHYA

 

19

 

8

 

27

 

54

 

MALATYA

 

2

 

1

 

3

 

55

 

MANİSA

 

4

 

14

 

18

 

56

 

MARDİN

 

5

 

3

 

8

 

57

 

MERSİN

 

1

 

 

1

 

58

 

MUĞLA

 

2

 

4

 

6

 

59

 

MUŞ

 

4

 

2

 

6

 

60

 

NEVŞEHİR

 

10

 

7

 

17

 

61

 

NİĞDE

 

4

 

2

 

6

 

62

 

ORDU

 

9

 

12

 

21

 

63

 

RİZE

 

8

 

3

 

11

 

64

 

SAMSUN

 

22

 

4

 

26

 

65

 

SİNOP

 

1

 

 

1

 

66

 

SİVAS

 

8

 

4

 

12

 

67

 

ŞANLIURFA

 

8

 

3

 

11

 

68

 

ŞIRNAK

 

1

 

 

1

 

69

 

TEKİRDAĞ

 

4

 

2

 

6

 

70

 

TOKAT

 

17

 

4

 

21

 

71

 

TUNCELİ

 

2

 

1

 

3

 

72

 

UŞAK

 

5

 

2

 

7

 

73

 

VAN

 

10

 

6

 

16

 

74

 

YALOVA

 

3

 

1

 

4

 

75

 

YOZGAT

 

9

 

4

 

13

 

75

 

ZONGULDAK

 

8

 

5

 

13

 

TOPLAM

 

600

 

300

 

900

 

  

 

 

 

SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ BRÜT ÜCRET CETVELİ

 

Unvanı ve Nitelikleri

 

Adedi

 

Hizmet Yılı

 

Aylık Brüt

 

Sözleşme Ücreti (TL)

 

Yurt Yönetim Personeli.

 

Yükseköğretim kurulularından en az lisans düzeyinde mezun olmak

 

900

 

a) 5 yıldan az olanlar

 

1.730

 

b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar

 

1.805

 

c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar

 

1.876

 

d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar

 

1.949

 

e) 20 yıldan fazla olanlar

 

2.033

 

Not: Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan ve 10 Ocak 2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar” gereğince, sözleşmeli Yurt Yönetim Personeline aynca Ek Ödeme (brüt 512 TL) yapılacaktır. Ücret, aile yardımı hariç yaklaşık 1.840.00.-TL dir

2014 -2015  MEMUR  ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

BİZİ TWİTTERDEN KPSS GÜNDEMİYLE TAKİP ET TIKLA

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.