• BIST 95.852
 • Altın 190,976
 • Dolar 4,6622
 • Euro 5,4311
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 16 °C
 • İzmir 23 °C
 • O paraları değiştirmeyen yandı!
 • Flaş taşeron açıklaması
 • KPSS’DE SON HAFTA TAKTİĞİ!!!
 • O paraları değiştirmeyen yandı!
 • Flaş taşeron açıklaması
 • KPSS’DE SON HAFTA TAKTİĞİ!!!

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Başladı!

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Başladı!
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Başladı!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU
İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere,
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 14 (on dört)
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri
için başvurabileceklerdir),
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye
sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı
Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik
kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen
hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
2
B-ÖZEL ŞARTLAR
1. KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 4 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) İyi derecede C# .NET bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) ASP, .NET, C# dilleriyle yazılım geliştirmiş olmak,
ç) Stored procedure, trigger ve function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,
d) Kod güvenliği ve kodlama standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Katmanlı yazılım mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,
f) XML, web services ve AJAX konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Nesne tabanlı yazılım mimari konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Kullanıcı sayısı 20.000 den fazla kullanıcı kapasitesi olan büyük çaplı en az 1 adet projeyi
başarılı şekilde yönetmiş olmak,
h) Oracle veritabanı 11G ve üstü versiyonlarında tecrübe sahibi olmak,
ı) Açık kaynak sistemler üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Gerçek zamanlı haberleşme uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
j) Java, J2EE, JSF, EJB, Weblogic 11G, 12C, Middleware araçları, Spring, Hibernate
konularında deneyimli olmak,
k) BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak,
l) Web Servisler (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve WCF (Windows Communication
Foundation) ile uygulama geliştirmiş olmak,
m) Oracle Database ve Weblogic yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
n) Bilişim sistemleri konusunda en az 10 yıl tecrübeli olmak,
o) Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
ö) Linux ortamlar üzerinde tecrübe sahibi ve geliştirme yapmış olmak,
p) Web uygulama güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Kripto yönetim, şifreleme
algoritmaları konusunda tecrübe sahibi olmak.
r) Java EE 7, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.2, Jasperreport, Junit, Maven,
Subversion, Git, Netbeans, Jira konularında bilgili ve deneyimli olmak,
s) Restful servis konularında tecrübe sahibi olmak,
ş) Clustered Coherence Cahce Server kurulum, konfigürasyon ve idamesini gerçekleştirebilmek,
3
t) Websocket, JMS, loglama, güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,
u) Redhat üzerinde Weblogıc, Clustered Managed server kurulumu yapmak, Jms, Topic Message
Broker konfigürasyonlarını yapabilmek,
ü) Webrtc konularında tecrübe sahibi olmak, kural motorları üzerinde tecrübe sahibi olmak,
v) JAX-WS, AXIS-2, CXF teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
2. KIDEMLİ AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ ve güvenlik uzmanı olarak en az beş (5) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ
(VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.lX ağ teknolojileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
ç) BGP, MGRE, DMVPN, VRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
d) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,
e) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
f) Load balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
g) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
ğ) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
h) DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak,
ı) Firewall, IPS, WAF, Antivirüs, URL filtering gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir
kurumda Ağ ve Güvenlik konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak
i) Penetrasyon / sızma testi, zafiyet tarama sistemleri ve şifreleme konuları hakkında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
j) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak
uydurulabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,
k) Büyük ölçekli intranet ağlarını yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak
l) Video konferans ünitelerinin kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
m) Cisco, Nexus, Switch’ ler konusunda bilgi sahibi olmak.
n) Huawei Switch ve Router konfigürasyonları hakkında bilgi sahibi olmak,
TERCİHEN
o) Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) sertifikasına sahip olmak.
4
3. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 3 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS),
Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) konularında
1.000 üzeri istemci için kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,
c) Mail Gateway yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
ç) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli
olmak,
d) İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin
planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,
e) Load Balancer cihazları üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Windows Failover Cluster Ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
g) “MCSE: Cloud Platform And Infrastructure”, “MCSE: Server Infrastructure”, “MCSE
Productivity Solutions Expert” sertifikalarından en az birine sahip olmak,
ğ) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
4. KIDEMLİ JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı -
Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Java teknolojileri konusunda en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,
c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibemate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, maven.
Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak,
ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,
e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Weblogic 10G, 11G VEYA 12C, JBOSS, Glassfish 3.X VEYA 4.X, Apache konfigürasyon,
yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama
sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
g) Fussion Middleware konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ğ) BPM, ESB ve orta katman mimarı konusunda tecrübe sahibi olmak,
5
h) Oracle 10,11 VEYA 12C üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak,
ı) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim
olmak,
i) CDI konularında deneyim sahibi olmak,
j) Clustered Coherence Cahce Server kurulum, konfigürasyon ve idamesini gerçekleştirebilmek,
k) Redhat üzerinde Weblogic, Clustered Managed Server kurulumu yapmak, JMS, Topic
Message Broker konfigürasyonlarını yapabilmek,
l) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
5. UYGULAMA YÖNETİMİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Kurumsal bir ortamda sistem tasarımı ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl iş tecrübesi
olmak ve bunu belgelemek,
c) C# veya Java programlama dillerinden birini biliyor olmak,
ç) Büyük sistemlerde (en az 1.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların
kurulumu ve yönetimine hakim olmak,
d) Oracle orta katman ürünlerinde (oracle ESB ve OSB (11G), oracle SOA SUİTE (11G VE
12C), Weblogic Server, Enterprise Repository) tecrübe sahibi olmak,
e) Oracle SOA Suite ve Oracle Service Bus (OSB) ile entegrasyon bileşenleri geliştirme
deneyimli olmak,
f) Web servis standartlarında ve teknolojilerinde (XML, XSD, XSLT, SOAP ..) deneyimli
olmak,
g) Java (JSF, ADF) ve Websphere teknolojilerine hakim olmak,
ğ) Uygulama ve sistem monitörleme yazılımları konusunda tecrübeli olmak,
h) İş süreçleri izleme yazılımları konusunda tecrübesi bulunmak, yazılım ve kalite süreçlerine
hakim olmak,
ı) Microsoft Windows Server ve Linux işletim sistemleri konusunda tecrübesi bulunmak,
i) Shell ve Powershell Script yazma bilgisine sahip olmak,
j) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak. • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.