• BIST 95.371
 • Altın 192,703
 • Dolar 4,7174
 • Euro 5,4929
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 27 °C
 • İzmir 24 °C
 • O paraları değiştirmeyen yandı!
 • Flaş taşeron açıklaması
 • KPSS’DE SON HAFTA TAKTİĞİ!!!
 • O paraları değiştirmeyen yandı!
 • Flaş taşeron açıklaması
 • KPSS’DE SON HAFTA TAKTİĞİ!!!

Jandarma Atsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Sınav İlanı 2016

Jandarma Atsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Sınav İlanı 2016
Jandarma Atsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Sınav İlanı 2016

JANDARMA

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU - 2016

 BAŞVURU TARİHLERİ:  23 MART – 13 MAYIS 2016

 

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

a. Genel Bilgiler

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO)

(1) Astsubay adaylarını; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu’nun Jandarmaya verdiği görevleri yapabilecek ve yetkileri kullanabilecek düzeyde yetiştiren iki yıl süreli askerî okuldur. JAMYO’ya kabulü yapılan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitimini tamamlayan JAMYO adaylarına eğitim süresi içerisinde, meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılır. Eğitim ve öğretim programlarında yer alan bazı derslerin senaryolara dayalı uygulamaları yapılarak adayların eğitimleri geliştirilir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, diploma töreninden sonra Jandarma Astsubay Çavuş rütbesiyle, yurdumuzun dört bir yanındaki Jandarma birliklerinde görev alırlar.

(2) JAMYO, Beytepe/ANKARA’da; Jandarma Kurslar Komutanlığı ve Jandarma Astsubay Temel Kursunun da bulunduğu, Jandarma Eğitim Komutanlığı Kışlası içerisinde konuşludur.

(3) JAMYO parasız yatılı okuldur. JAMYO öğrencileri, öğrenciliğe kabul edildikleri tarihten itibaren askerî öğrenci üniforması ile eğitim ve öğretim görürler. Öğrenimleri süresince kullanacakları eğitim malzemelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca öğrenci harçlığı verilir. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından iki yıl boyunca geri ödeme kaydıyla talepte bulunan adaylara öğrenim kredisi sağlanmaktadır.

(4) İki yıllık eğitimden sonra Astsubay Çavuş olarak ataması yapılan astsubaylar; 926 sayılı TSK Personel Kanunu hükümlerine göre aylıklarına ilave olarak; silahlı kuvvetler tazminatı, aile ve çocuk yardımı, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlanmaktadırlar. Gerekli niteliklere sahip Jandarma Astsubayları, yapılacak sınavda başarılı olmaları ve J.Gn.K.lığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde, verilecek eğitim ve öğretimi müteâkip subay olabilmektedirler. Jandarma Astsubayları; orduevlerinden, askerî hastanelerden, lojmanlardan ve Ordu Yardımlaşma Kurumunun imkânlarından yararlanmaktadırlar.

b. Temel İlke ve Kurallar

(1) Bu kılavuz, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvuru, ikinci aşama seçme sınavları ile kayıt ve kabul esaslarını kapsamakta, sadece internet sitesinde yayımlanmakta, kılavuzun basım ve dağıtımı yapılmamaktadır.

(2) 2016 – 2017 Eğitim-Öğretim yılında JAMYO’ya, 2016 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı
(YGS–5) sonuçlarına göre öğrenci alınacaktır (Birinci Aşama Sınavı).

(3) İnternetten başvuruları kabul edilen adaylar, 2016 yılı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı sonucunda YGS–5 puan türünden almış oldukları puana göre, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı tarafından belirlenecek sayıda aday, ikinci aşama seçme sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testi ve Mülakat) çağrılacaktır.

(4) Başvuru için adaylar kılavuzda belirtilen şartları taşımaları halinde www.jandarma.tsk.tr internet adresinden başvuru yapabilirler.

(5) 2016 yılı JAMYO başvurularının tamamlanmasını müteâkip, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığınca YGS–5 puan türünden ilan edilecek taban puan ve üzerinde puan alan adaylar, ikinci aşama seçme sınavları olan ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testi ve mülakata çağrılacaktır.

(6) Belirlenen taban puanın en az %90’ını alan özel durumlu adaylar da (şehit, malûl gazi ve muharip gazi çocukları) ikinci aşama seçme sınavlarına çağrılacaktır.

(7) Adaylara, 2016 yılı JAMYO başvurularının tamamlanmasından sonra herhangi bir belge gönderilmeyeceğinden, adayların internet adresinden durumlarını ve yapacakları işlemleri takip etmeleri gerekmektedir.

(8) İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle, ikinci aşama seçme sınavlarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

(9) Başvuruların bitimini müteâkip, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığının belirleyeceği YGS–5 taban puan ve üzerinde puan alamayan adaylar, ikinci aşama seçme sınavlarına alınmayacaklardır.

2. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

a. Genel Koşullar

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereklidir:

(1) T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,

(3) Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

(4) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

(5) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta
olmak,

(6) Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

(7) Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre haklarında yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak,

(8) Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(9) Reşit değilse veli göstermek, düzenlenecek yüklenme senedi için senette belirtilen
miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,

(10) Askerlik hizmetini yapmamış olmak, ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testleri ve mülakat sınavları ile kesin kayıt-kabul işlemleri sırasında (Haziran–Ağustos 2016 tarihleri arasında) silâhaltında olmamak veya belirtilen tarihlerde muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâhaltına alınacak olmamak,

(11) Yapılacak sınavlarda başarılı olarak, belirlenen kontenjan içerisinde yer almak,

(12) Başvuru, sınavlar, kayıt kabul işlemleri esnasında, adaydan istenen bilgi, belge ve diğer
yükümlülüklerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

b. Sağlık ile İlgili Koşullar

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, askerî öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden (GSK/SMM) “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak
üzere;

 

sahip olmak,

(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme

(b) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara,

ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,
(c) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak,
(ç) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş

olmak,

(d) Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,
(e) İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak,
(f) Ağız, çene ve diş yapısında kusur bulunmamak,
(g) Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma

bozuklukları vb. olmamak),

DİKKAT! Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların, asker hastanelerinin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak, eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir.

c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar

(1) En fazla 21 yaşında (1995 doğumlu) olmak. (Adayların yaşının hesaplanması, gün ve aya bakılmaksızın 2016 yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır. Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt- kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

(a) Yaş düzeltmesi yaptırmadan önceki doğum tarihi 1995 ve daha sonraki yıllar iken, yaş düzeltmesi yaptıktan sonraki yaşı 1994 ve daha önceki yıllar olduğundan internetten başvuru yapamayan adaylar, dilekçe ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneğini ve kesinleşmiş mahkeme kararının bir suretini 13 Mayıs 2016 tarihine kadar Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe / ANKARA adresine şahsen / kargo / posta ile ulaştıracaklardır.

(b) Başvuru yılı itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşullarını taşımadığı halde internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bu durumları seçme sınavları aşamasında veya diğer aşamalarda yapılacak incelemelerde ortaya çıktığında, bütün işlemleri iptal edilecektir.

(2) Tablo-1’de yer alan Yaş-Boy-Kilo sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

ç. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar

(1) TABLO-2’de kaynak olarak belirtilen lise veya dengi okullardan 2015 yılında mezun olmuş veya 2016 yılı kayıt kabul tarihine kadar mezun olmak, (2014 ve daha önceki yıllarda mezun olanların başvuruları kabul edilmeyecek ve internette ilan edilecek kayıt kabul tarihine kadar mezun olamayanların okula kabulleri yapılmayacaktır.)

(2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılacak olan
Yükseköğretime Geçiş Sınavına katılmış olmak,

(3) Daha önceden askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilenler, sınavı kazanmış
olsalar bile hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

d. Başvuru İşlemleri

(1) Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvurular, 23 Mart – 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında www.jandarma.tsk.tr internet adresindeki başvuru ile ilgili alanlara, aday tarafından gerekli bilgilerin doldurulması şeklinde yapılacaktır.

(2) İnternetten başvuru işleminin, yazıcıya bağlı bir bilgisayardan yapılması gerekmektedir. İnternet üzerinden yapılan başvuru işleminin tamamlanmasından sonra adaylar; kimlik bilgileri, öğrenim durumu ve adres bilgilerinin de bulunduğu sayfanın çıktısını alacaklar ve sınav dönemine kadar muhafaza edeceklerdir. Başvurular tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen ancak internetten başvuru yaptığını belirten adayların, bir hak iddia edebilmeleri için başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığına şahsen getirerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Başvurular için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

(3) Adaylar, başvuru süresi içerisinde sisteme girmek suretiyle bilgilerini kontrol edebilecek ve 13 Mayıs 2016 tarihine kadar gerektiğinde (adres, telefon, özel durum vb.) değişiklik yapabileceklerdir. Adayların yapmış oldukları en son değişiklikler sistem tarafından değerlendirmeye esas alınacaktır.

(4) Sınav aşamalarına ait ilanlar internette kendi başlıkları altında yayımlanmaktadır.

(5) İnternet ortamında yapılacak başvurular 13 Mayıs 2016 tarihinde saat 17.00’da sona
erecektir.

(6) 13 Mayıs 2016 tarihinden sonra yapılacak itirazlar ve düzeltme/değişiklik talepleri, konusu ne olursa olsun dikkate alınmayacaktır.

JAMYO giriş şartları için gerekli doğum tarihi, TABLO–2’de yazılı kaynak lise/dengi okul türleri ve bu okullardan mezuniyet yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamazlar.

(7) Başvuru yoğunluğu nedeniyle veya teknik herhangi bir nedenle internet üzerinden başvuru yapamayan adayların, başvuru işlemini günün değişik saatlerinde tekrar denemeleri gerekmektedir.

(8) Başvuru yapan adaylara herhangi bir bilgilendirme yazısı gönderilmeyecektir. Tüm adayların www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanan/yayımlanacak olan duyuruları takip etmeleri zorunludur.

e. Başvuru Sırasında Özel Durumlu Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Özel durumlu adaylar, başvuru sayfasındaki kendilerine uyan seçeneği, özel durumu bulunmayan adaylar ise “ÖZEL DURUMLU DEĞİLİM” seçeneğini işaretleyecektir. Özel durumlu adaylar, ikinci aşama seçme sınavları sırasında bu durumlarını belgeleyeceklerdir.

(1) Şehit Çocuğuyum

Milli Savunma Bakanlığı Şehitlik Yönergesi kapsamında şehit sayılan kişiler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevliyken şehit olan anne veya babanın çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir.

(2) Malûl Gazi Çocuğuyum

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Erbaş ve Er olarak görev yaptığı sırada, Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre; haklarında vazife malûlü kararı verilerek malûl gazi sayılan anne veya babanın çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir.

DİKKAT! Malûl Gazi: TSK mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder. (2847 Sayılı Kanun)

(3) Muharip Gazi Çocuğuyum

Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kore Savaşına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Erbaş ve Er çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir.

f. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

(1) İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurulmaması, öğrenim durumu, yaş, okul türü vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, başvuru işleminin tamamlanarak onaylandığına dair işlemin sonuçlandırılmaması, başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru yapılmaması, başvurunun internet haricinde posta/kargo vb. ile yapılması, J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığında yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının belirlenmesi durumunda, başvurular geçersiz sayılacaktır.

(2) Adayların, eksik, yanlış beyan ve bilgilendirmelerinden doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

3. İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI (ÖN SAĞLIK MUAYENE, FİZİKÎ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTLERİ (FKDT) VE MÜLAKAT )

İkinci aşama seçme sınavlarının yapılacağı tarih, başvurular tamamlandıktan sonra 01 Temmuz 2016’ya kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak olan “İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Çağrı” duyurusunda belirtilecektir.

a. İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Çağrılacak Adaylar

(1) 2016 yılı JAMYO başvurularının bitimini müteakip, 2016 yılı YGS–5 puanları dikkate alınarak J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığınca belirlenen taban puan ve üzerinde puan alan adaylar, ikinci aşama seçme sınavlarına çağrılacaktır. (2015 yılı JAMYO taban puanı YGS–5: 195.000’dir.)

(2) J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığınca belirlenen taban puanın en az
%90’ını alan ve ilk başvuruda “Özel Durumunuz” bölümünü işaretleyen Şehit, Malûl Gazi, Muharip Gazi çocukları da (Özel Durumlu Adaylar) ikinci aşama seçme sınavlarına çağrılacaktır.

b. İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Yapılacak Duyuru

(1) 2016 yılı JAMYO başvurularının tamamlanmasını müteâkip, seçme sınavlarına girmeye hak kazanan tüm adayların isim listeleri www.jandarma.tsk.tr internet adresinde 01 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanacaktır. İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan veya çağrılma hakkını kazanamayan hiçbir adaya posta yolu ile sonuç bildirimi yapılmayacak, belge, evrak vb. gönderilmeyecektir. İkinci

aşama seçme sınavlarına çağrılmaya hak kazanan adayların sınav tarihi ve saatine ilişkin açıklama
internetten yapılacak olan bu duyuruda belirtilecektir.

(2) İkinci aşama seçme sınavları Jandarma Eğitim/Okullar Komutanlığı Beytepe / ANKARA (İncek Bulvarı üzerinde) adresinde yapılacaktır.

 

c. İkinci Aşama Seçme Sınavlarının Kapsamı
(1) Belge İnceleme (Birinci Gün)

İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan adaylardan istenen belgeler, bu kılavuzda “İkinci Aşama Seçme Sınavlarında Adayların Yanında Bulundurmaları veya Teslim Etmeleri Gereken Belgeler” başlığı altında açıklanmıştır. Belge incelemesi sonucunda başvuru ve giriş koşullarını taşımayan veya belgesi eksik olan adaylar elenerek, sınavların diğer aşamalarına alınmayacak, belgelerini tamamlamaları için ek süre verilmeyecektir. Bu nedenle adayların, istenen tüm belgeleri, onaylı ve eksiksiz olarak ikinci aşama seçme sınavlarına gelirken yanlarında getirmeleri zorunludur. Getirilecek belgeler ile belge örnekleri www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
(2) Ön Sağlık Muayene (Birinci Gün)
Adayların genel fizikî görünümü, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, renk körlüğü, düztabanlık, ağız, çene ve diş yapısı vb. sağlıkla ilgili gerekli ön koşulları taşıyıp taşımadığı kontrol edilerek, ön sağlık muayenesi yapılacaktır.

DİKKAT! Sınavlara gelmeden önce, ön sağlık, boy-kilo ile ilgili koşulları taşıyıp taşımadığınızı başvuru kılavuzundan bir kez daha dikkatle incelemeniz, sınavlarda aranan kıstaslara göre sağlık kontrolleri ile doğru boy-kilo ölçümünüzü yaptırmanız, sizin ve ailenizin maddi ve manevi kayba uğramanızı önleyecektir. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğuna ve vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar sınavda elenmektedir.

(3) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) (Birinci Gün)
(a) Adaylara, çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonlarını meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. FKDT’nin hangi branşlarda yapılacağı ve standartları ile ilgili bilgiler Tablo-3’te verilmiştir.

DİKKAT! FKDT’ye önceden çalışarak hazırlıklı geliniz. Yukarıda belirtilen branşlarda standartlara ulaşamayan adaylar elenmektedir. Bu durum, adayların gereksiz harcama yapmalarına neden olmaktadır.

(b) FKDT’de adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda sağlık yönünden sorumluluk Jandarma Genel Komutanlığına ait değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde, sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar, sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

(c) Ön Sağlık Muayene ve FKDT’nin herhangi bir aşamasında elenen adayların itiraz hakkı vardır. İtirazlar aynı gün ve sınavların devam ettiği saatler içerisinde İtiraz Başvuru Birimine yapılır. Sınav alanları terk edildikten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz.

(ç) İtiraz Başvuru Birimi tarafından, itiraz başvuruları kabul edilen adaylar, İtiraz Değerlendirme Biriminde yeniden sınava tabi tutulacak ve başarılı olduğu taktirde, müteâkip seçim aşamasından itibaren sınavlara devam edecektir. Adayın başarısız olması durumunda, elendiği aşama için tekrar ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. İtiraz Değerlendirme Biriminin kararları kesindir.
(d) İkinci aşama seçme sınavlarının Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında başarılı olan adaylara aynı gün kişilik testi uygulanacaktır. Kişilik testi uygulanan adaylar, ertesi gün komisyonlarda mülakata alınacaktır.

(4) Mülakat (İkinci Gün)
Mülakat komisyonunca adayla yapılacak görüşmede; adayın duygu ve düşüncelerini söz ile ifade edebilme yeteneği, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özürleri ile askerlik mesleğinin gerektirdiği psikolojik sağlamlık ve ruh haline sahip olup olmadığı vb. özellikler değerlendirilecektir. Adaylar girdikleri mülakattan 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üzerinde puan alanlar mülakattan başarılı sayılacaklardır. Mülakat komisyonu kararları kesindir ve mülakat komisyonunun kararına itiraz edilemez.
DİKKAT! Jandarma Genel Komutanlığının ikinci aşama seçme sınavlarının konu, branş, standart, tarih, uygulama şekli ile ilgili değişiklik yapma hakları saklıdır. İkinci aşama seçme sınavlarının türü ve uygulanma biçimi konusunda değişiklik yapılması durumunda önceden adaylara www.jandarma.tsk.tr internet adresinden ayrıntılı olarak bilgi verilecektir.
İkinci Aşama Seçme Sınavlarında Adayların Yanlarında Bulundurmaları veya Teslim Etmeleri Gereken Belgeler 01 Temmuz 2016’ya kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
Belirtilen belgeler dışında;
Spor ayakkabısı, şort veya eşofman, siyah tükenmez kalem, siyah kurşunkalem, kalem
açacağı ve silgi getirmeniz gerekmektedir.

4. SINAV SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI
a. İkinci aşama seçme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, başvuruların tamamlanmasının ardından internetten yayımlanacak ikinci aşama seçme sınavlarına çağrı duyurusunda belirtilecektir.

b. İkinci aşama seçme sınavlarını kazanan adayların, bu aşamadan sonra yapmaları gereken işlemler, sınav sonucunuzun yayımlandığı internet duyurusunda ayrıca belirtilecektir. Adayların bu duyuruları dikkatle takip ederek, belirtilen hususları eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri yararlarına olacaktır. Aksi halde adaylar haklarını kaybedecektir.

5. SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ALINMASI

a. İkinci aşama seçme sınavları sonucunda başarılı olan adaylar sağlık muayenesi için askerî
geçici sağlık kurullarına sevk edilecektir.

b. Adayların sağlık muayenesine ilişkin yapacağı işlemler www.jandarma.tsk.tr internet adresinde, ayrıntılı olarak yayımlanacaktır.

c. Sağlık kurulu raporu alınması işlemleri için, internette ilan edilen tarihten sonra J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığına sevk için başvuran adaylara hastane sevk belgesi verilmeyecektir.

ç. Seçme sınavlarını kazanan adayların, kayıt ve kabullerinin yapılabilmesi için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına uygun olarak, sevk edildikleri geçici sağlık kurullarından “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporunu, internette ilan edilen ve kendilerine bildirilen tarihe kadar almak zorundadırlar.

d. “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan adaylar, zaman geçirmeksizin sağlık raporlarının bir suretini J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe/ANKARA adresine internette ilan edilen tarihe kadar elden teslim edeceklerdir.

e. Sağlık kurulu raporuna itiraz nedeniyle, kontrol muayenelerine sevk edilen adaylar dahil olmak üzere, internette ilan edilen tarihe kadar rapor işlemlerini tamamlamayan veya sağlık kurulu ön raporlarını aldığı halde kesin veya geçici kayıtlarını yaptırmayan adaylar, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna kayıt yaptırmaktan vazgeçmiş sayılacaktır.

f. “Askerî Öğrenci Olamaz” kararlı sağlık kurulu raporu aldığı için itiraz etmek isteyen adayların, ön rapor tarihinden itibaren ( 3 ) gün içerisinde, itiraz için başvuruda bulunması gerekmektedir.

g. “Askerî Öğrenci Olamaz” kararlı sağlık kurulu raporu aldığı için itiraz başvurusunda bulunan adaylar; TSK Sağlık Komutanlığınca belirlenecek geçici sağlık kurulu veya asker hastanelerinden birine, birinci kontrol muayenesi için sevk edilecektir.

ğ. Birinci kontrol muayenesinde, ilk muayenede olduğu gibi “Askerî Öğrenci Olamaz” kararlı sağlık kurulu raporu alan adayların ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

h. Birinci kontrol muayenesi sonucunda “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan adaylar ise, almış oldukları birinci kontrol muayenesi ön raporu ile birlikte ikinci kontrol muayenesine sevk edilmek için şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

ı. Adayların İtiraz başvurularını nereye yapmaları ve itiraz başvurusu sırasında neler getirmeleri gerektiği ile ilgili bilgi mülakat sonuçlarının internetten duyurulması sırasında ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

i. Sağlık raporlarına itirazları nedeniyle birinci ve ikinci kontrol muayenelerine sevk edilen adayların, internette ilan edilen geçici/kesin kayıt tarihine kadar “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporunu alarak, kayıt için gerekli diğer belgeleri tamamlamaları halinde, bu adayların ilan edilen tarihlerde geçici/kesin kayıt ve kabul işlemleri yapılacaktır.

j. J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığınca verilen hastane sevk evrakını, geçici/kesin kayıt işlemleri sırasında geri iade etmek suretiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki diğer askerî okulların herhangi birine girmek amacıyla Mayıs 2016 tarihinden sonra alınmış olmak kaydıyla “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu ön raporlarının aslını veya ilgili hastane tarafından onaylı/mühürlü suretini getiren adayların bu raporları kabul edilecektir.

k. “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu aldığı halde, okula kabul tarihinde giriş koşullarına yönelik sağlık niteliklerini kaybettiği değerlendirilen (kol, ayak kırılması, ameliyat olması vb.) adayların okula kabulleri yapılmayarak, sağlık raporu almak üzere tekrar asker hastanelerine sevkleri yapılarak, yeni rapor sonucuna göre işlem yapılacaktır.

DİKKAT! Sağlık Kurulu Raporu almak üzere asker hastanelerine gidecek adayların, yanlarında nüfus cüzdanının aslı ile birlikte, (8) adet fotoğraf bulundurmaları ve kazanan adaylar ile ilgili internetten yayımlanan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

6. BAŞARI SIRASININ TESPİTİ
a. Adayların asıl/yedek sıralaması YGS–5 puan türünde alınan puanın 100’lük sistemde
%70’i, Fizik Kabiliyet ve Değerlendirme Testi (FKDT) notunun %10’u ve Mülakat notunun
%20’sinin toplamı esas alınarak yapılacaktır.

b. Özel durumlu aday olarak nitelendirilen Şehit, Malûl Gazi ve Muharip Gazi çocukları için YGS-5’den alınan ham puana göre belirlenen başarı sırası ile özel durumlu adaylar için belirtilen başarı kıstasları dikkate alınacaktır. Özel durumlu adaylara, alınacak öğrenci adayı miktarı içerisinden %5 kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjan dolmadığı takdirde, eksik kontenjan yedek sıradaki adaylardan tamamlanacaktır.

7. KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

a. “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan adayların okula kayıt-kabul işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı, aşağıda belirtilen belgeler dışında istenebilecek diğer belgeler, mülakat sonuçlarının internetten yayımlanmasının ardından www.jandarma.tsk.tr internet adresinde Personel/Öğrenci Alımı JAMYO sayfasında ayrıntılı olarak yayımlanacaktır.

DİKKAT! Okula kesin kayıt ve kabulü yapılmış olan aday, eğitim öğretim sürecinin hangi safhasında olursa olsun, kendi isteği ile ayrılsa dahi, yeniden kabulü hiçbir şekilde yapılmaz. Adayların okula kabul işlemleri yapılmış olsa bile, haklarında yapılacak olan resmî Güvenlik Soruşturması olumsuz sonuçlananların okulla ilişikleri kesilir.

8. DİĞER BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığı; başvuruların başlamasından, sınavların yapılması ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulundaki eğitim-öğretimin sona ermesine kadar geçen süre içerisinde; giriş koşulları, başvuru işlemleri, ikinci aşama sınavlarının şekli, tarihleri, uygulanması, değerlendirilmesi, sonuçlarının açıklanması, hastanelerden sağlık kurulu raporu alma işlemleri, güvenlik soruşturması işlemleri, kayıt kabul tarihleri, okulun süresi ve eğitim-öğretim programları, üzerinde istediği değişiklikleri internet aracılığıyla önceden haber vermek kaydıyla yapabilir. Adaylar, kılavuzda yer alan bütün şartları ve yapılabilecek değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar.

b. Eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların, sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici/kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, eğitim ve öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında yasal gereği yapılacaktır.

c. İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan adaylar, adres ve telefon numaralarında meydana gelen değişiklikleri kılavuzda belirtilen dilekçe örneği ile zaman geçirmeden bildireceklerdir.

TABLO – 1 BOY–KİLOTABLOSU

 

BOY (CM.)

AĞIRLIK

EN AZ (KG.)

AĞIRLIK

EN FAZLA(KG.)

 

 

BOY (CM.)

AĞIRLIK

EN AZ (KG.)

AĞIRLIK

EN FAZLA (KG.)

168

54

73

190

69

94

169

54

74

191

70

95

170

55

75

192

70

96

171

56

76

193

71

97

172

56

77

194

72

98

173

57

78

195

72

99

174

58

79

196

73

100

175

58

80

197

74

101

176

59

81

198

75

102

177

60

81

199

75

103

178

60

82

200

76

104

179

61

83

201

77

105

180

62

84

202

78

106

181

62

85

203

78

107

182

63

86

204

79

108

183

64

87

205

80

109

184

64

88

206

81

110

185

65

89

207

81

111

186

66

90

208

82

112

187

66

91

209

83

114

188

67

92

210

84

115

189

68

93

 

 

 

YAŞ–BOY–KİLO TABLOSU

(1997–1998–1999 doğumlulardan boyu, 168 cm.den kısa olanlar için)

 

 

 

DOĞUM YILI

 

YAŞ

BOY EN AZ (CM)

AĞIRLIK EN AZ

(KG)

AĞIRLIK EN FAZLA

(KG)

1999 (*)

16

165

50

70

1998 (*)

17

166

51

71

1997 (*)

18

167

52

72

 

DİKKAT ! Boy çıplak ayakla, ağırlık ise yalnızca şort/eşofman ile ölçülür.

 

TABLO – 2

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU İÇİN

KAYNAK OLARAK BELİRLENEN LİSE VE DENGİ OKUL TÜRLERİ İLE KODLARI

 

KODU

ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ

KODU

ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ

LİSELER

ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ

11017

Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan

54012

Endüstri Meslek Lisesi

Liseler)

54029

Anadolu Meslek Lisesi

11025

Özel Lise

54045

Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi

11033

Anadolu Lisesi(Y.Dille Öğretim Yapan Resmi L.)

54053

Gemi Yapı Meslek Lisesi

11041

Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise/Özel

54061

Kimya Meslek Lisesi

Anadolu Lisesi

54078

Matbaa Meslek Lisesi

11058

Fen Lisesi

54086

Motor Meslek Lisesi

11066

Özel Fen Lisesi

54094

Yapı Meslek Lisesi

11106

Lise, Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Prog.

54142

Tekstil Meslek Lisesi

Uyg.Liseler)

54167

Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi

11122

Sosyal Bilimler Lisesi

54175

Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi

11139

Spor Lisesi

54183

Anadolu Tekstil Meslek Lisesi

11147

Özel Temel Lise *

54207

Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi

ÇOK PROGRAMLI LİSELER

KIZ MESLEK LİSELERİ

30028

Lise Programı

55017

Meslek Lisesi (Kız Teknik)

30036

Endüstri Meslek Lisesi Programı

55025

Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)

30044

Kız Meslek Lisesi Programı

55058

Tekstil Meslek Lisesi

30052

Ticaret Meslek Lisesi Programı

55066

Anadolu Tekstil Meslek Lisesi

30077

Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)

55082

Seramik Meslek Lisesi

30085

Anadolu Meslek Lisesi Programı

55155

Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)

30093

Teknik Lise Programı (Kız Teknik)

55188

Anadolu Seramik Meslek Lisesi

30109

Teknik Lise Programı (Erkek Teknik)

55228

Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)

30117

Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik)

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

30125

Sağlık Meslek Lisesi Programı

56013

Sağlık Meslek Lisesi

GÜZEL SANATLAR LİSESİ

56021

Özel Sağlık Meslek Lisesi

40015

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

56038

Çevre Sağlığı Meslek Lisesi

40023

Güzel Sanatlar Lisesi

56046

Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi

ÖĞRETMEN LİSELERİ

56102

Veteriner Sağ. Tek. Mes. L. / Vet. Sağ. Mes. L.

50019

Öğretmen Lisesi

56119

Laborant Meslek Lisesi

50027

Anadolu Öğretmen Lisesi

56127

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

TİCARET MESLEK LİSELERİ

OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ

52011

Ticaret Meslek Lisesi

57018

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

52028

Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

57026

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

52036

Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi

57034

Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

52052

Özel Ticaret Meslek Lisesi

57067

Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

TEKNİK LİSELER

DİĞER MESLEK LİSELERİ

53016

Teknik Lise (Erkek Teknik)

80013

Adalet Meslek Lisesi

53024

Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)

80021

Denizcilik Meslek Lisesi

53032

Anadolu Gazetecilik Lisesi

80038

Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi

53049

İnşaat Teknik Lisesi

80054

Maliye Meslek Lisesi

53057

Kimya Teknik Lisesi

80079

Spor Meslek Lisesi

53065

Meteoroloji Teknik Lisesi

80087

Tapu Kadastro Meslek Lisesi

53073

Motor Teknik Lisesi

80095

Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi

53081

Teknik Lise (Kız Teknik)

80119

Mahalli İdareler Meslek Lisesi

53098

Anadolu Teknik Lisesi  (Kız Teknik)

80127

Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi

53105

Ziraat Teknik Lisesi

80143

Meteoroloji Meslek Lisesi

53113

Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)

80151

Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi

53121

Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)

80168

Anadolu İletişim Meslek Lisesi

53138

Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)

80176

Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi

53146

Özel Anadolu Teknik Lisesi

80192

Anadolu Tarım Meslek Lisesi

53154

Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)

80208

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

53162

Anadolu Teknik Lisesi

DİKKAT! Tablodaki liseler dışında, başka liselerden mezun olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ara sınıflarda yukarıda belirlenen okul türleri dışında bir okulda okumamış olmak kaydıyla11147 Özel Temel Lise’ye geçmiş olanlar başvuru yapabilirler.

 

TABLO – 3

 JAMYO ADAYLARI İÇİN UYGULANACAK FKDT STANDARTLARI

 

400 METRE

KOŞU (SN)

DURARAK UZUN ATLAMA

 

MEKİK (1 DK.)

 

BARFİKSTE KOL ÇEKME

 

SÜRE

 

PUAN

 

 

PUAN

 

TEKRAR

 

PUAN

 

TEKRAR

 

PUAN

76 +

ELENİR

0-189

ELENİR

0-24

ELENİR

0-2

ELENİR

70-75

10

190-195

10

25-27

10

3

10

69"

15

196-200

20

28-30

20

4

20

68"

20

201-205

30

31-33

30

5

30

67"

25

206-210

40

34-36

40

6

40

66"

30

211-215

50

37-39

50

7

50

65"

40

216-220

60

40-42

60

8

60

64"

50

221-225

70

43-45

70

9

70

63"

60

226-230

80

46-48

80

10

80

62"

70

231-235

90

49-51

90

11

90

61"

80

236 +

100

52 +

100

12 +

100

60"

90

 

 

 

 

 

 

59"

100

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR:

 

1.         Testlerden herhangi birinde barajı geçemeyen adayların itiraz etmeleri halinde, ikinci bir hak verilir. İkinci hakkında baraj değerleri geçemeyen adaylar elenir. Diğer testlere devamettirilmez.

 

 1. Mekik testi; dizler bükük ve yardımlı vaziyetteyaptırılır.

 

 1. FKDT notu, dört branşın not toplamının aritmetik ortalaması alınarakhesaplanır.
 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.