• BIST 109.537
 • Altın 372,256
 • Dolar 6,7608
 • Euro 7,6590
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 20 °C
 • İzmir 27 °C
 • YEDİKLİM'DEN ÜCRETSİZ DERS VİDEOLARI YOUTUBE KANALI
 • Anında öldü! Sokaktan çığlıklar yükseldi
 • Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak?
 • YEDİKLİM'DEN ÜCRETSİZ DERS VİDEOLARI YOUTUBE KANALI
 • Anında öldü! Sokaktan çığlıklar yükseldi
 • Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak?

Kadroya geçen Taşeron İşçilerin Kazandıkları Haklar Neler?

Kadroya geçen Taşeron İşçilerin Kazandıkları Haklar Neler?
Kadroya geçen Taşeron İşçilerin Kazandıkları ve Kaybettikleri Haklar

 Hükümetin çözüme kavuşturulması için bekleyen sorunların başında gelen taşeron sorunu sonunda çözüldü.

 
 Yüzbinlerce taşeron işçi kadroya alındı.
 İşte taşeron işçilerin kadroya alındıktan sonra yasal haklarında yapılan değişiklikler ve son düzenleme ile kadroya geçen işçilerin hakları...
 
Yeni statülerine sınav sonucuna göre geçecek olan taşeron işçilerin yeni statüdeki hakları da belli olmaya başladı. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla kadroya alınacak. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati geldiğinde toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak.
 
 Bu anlamda mevcut maaşların ve özlük haklarının iyileştirilmesi söz konusu. 
 
En önemlisi iş güvencesi olacak. 90 gün içinde kadroya geçecek taşeron işçilerin ücret ve sosyal hakları da belli oldu.
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 4/D statüsü olan kamu işçisi olarak kadroya geçecek olan taşeron işçiler elde edecekleri hakları merak ediyorlar. Taşeron işçilerin en merak ettiği konuların başında ise maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı geliyor.
 
Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlandı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu.
 
Türkiye genelinde yaklaşık 450 bin taşeron işçinin 4d kadrolarına alınması süreci devam ederken kadro hakkı elde eden taşeron işçilerin geçeceği 4/D statüsünün taşeron işçilere ne kazandırıp ne kaybettireceği konusunda detaylar belli olmaya başladı.
 
YÜZDE 4 ZAM CEPTE
 
İKRAMİYE NE KADAR?
 
YÜZDE 60 ZAMLI
 
ÇOCUK YARDIMI
375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23. MADDESİ UYARINCA İDARELERCE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRET İLE DİĞER MALİ VE SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ
 
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.
 
 
 
Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri aşağıda yer almaktadır.
 
Ücret Zammı:
 01.01.2018 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.
 
01.07.201831.12.2018 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.
 
01.01.201930.06.2019 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.
 
01.07.201931.12.2019 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.
 
01.01.202030.06.2020 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.
 
01.07.202031.10.2020 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.
 
İkramiye:
İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir. 
 
Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar:
A-ÇOCUK YARDIMI:
 
İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılır.
 
B-YEMEK YARDIMI:
 
İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.
 
C-TAŞIT YARDIMI:
 
Mevcut uygulamaya devam edilir.
 
D-YAKACAK YARDIMI: 
 
İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.
 
E-SORUMLULUK PRİMİ:
 
1) DİREKSİYON PRİMİ:
 
Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün direksiyon primi verilir.
 
2) BULAŞICI HASTALIK VE RİSK PRİMİ
 
Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün bulaşıcı hastalık ve risk primi verilir.
 
3) SİLAH TAZMİNATI:
 
Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün silah tazminatı verilir.
 
Yıllık Ödenen Sosyal Yardımlar:
A-ÖĞRENİM YARDIMI:
 
İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere;
 
İlkokul için 100,00(yüz)TL.
 
Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL.
 
Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL.
 
Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL tutarında öğrenim yardımı yapar.
 
B-BAYRAM YARDIMI:
 
İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00(yetmişbeş)’er TL. bayram harçlığı verilir.
 
Olaya Bağlı Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar:
A-EVLENME YARDIMI:
 
İşyerinde çalışan işçilerin evlenmeleri halinde 140,00(yüzkırk)TL evlenme yardımı yapılır.
 
B-DOĞUM YARDIMI:
 
Mevzuat hükümleri uygulanır.
 
C-HASTALIK YARDIMI:
 
1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir.
 
İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.
 
 
 
2.İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.         
 
D-TABİİ AFET YARDIMI:
 
İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1.000,00(bin)TL.’ye kadar tabii afet yardımı yapılır.
 
E-ÖLÜM YARDIMI:
 
İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200,00(binikiyüz)TL tutarında; normal ölümleri halinde ise 800,00(sekizyüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılır. İşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300,00(üçyüz)TL tutarında ölüm yardım yapılır.        
 
Askerlik Yardımı:
Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300,00(üç yüz)TL askerlik yardımı yapılır.
 
Hafta Ve Genel Tatillerde Çalışma ve Ücreti:
A- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür.
 
Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.
 
B- Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.
 
C- (A) ve (B) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz.
 
Gece Çalışması:
Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Güvenlik görevlileri hariç bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 10 zamlı ödenir.
 
Fazla Çalışma Ücreti ve Ödenmesi:
Fazla çalışma ücreti normal ücretin %60 zamlısı olarak ödenir.
 
İzinler:
A-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:
 
Yıllık ücretli izinler konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, yıllık ücretli izin günleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
 
Hizmet süresi;
 
1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün,
 
5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün,
 
15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün yıllık izin verilir.
 
B- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:
 
İşçinin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence yılda 45 (kırkbeş) güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.
 
C- ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:
 
İşçiye
 
Eşinin doğum yapması hâlinde                          
 
5 gün
 
Evlenmesi hâlinde                                                   
 
5 gün
 
Eş ve çocuğunun ölümünde                              
 
6 gün
 
Ana, baba veya kardeşinin ölümünde                
 
5 gün
 
Kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde    
 
2 gün
 
Tabii afetten zarar görmesi hâlinde                   
 
10 güne kadar
 
Bildirim Önelleri:
Bildirim önelleri konusunda 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bildirim önelleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
 
İşçinin hizmet süresi
 
6 aydan az sürmüşse                
 
3 hafta sonunda
 
6 ay-1,5 yıl arası sürmüşse      
 
5 hafta sonunda
 
1.5 yıl-3 yıl arası sürmüşse      
 
7 hafta sonunda
 
3 yıldan fazla sürmüşse           
 
9 hafta sonunda
 
Kıdem Tazminatı, Hesaplanması ve Ödenmesi:
İş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminatı ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır.
 
Her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.
 
 
 
TAŞERONA  İKRAMİYE
 
Kadroya geçen taşeron işçiler, 2 maaş tutarında (52 günlük) ikramiye alacaklar. Bu ödeme her yıl yapılacak. Genelde dini bayramlar öncesinde 2 taksit halinde yapılan ödeme, işçinin mevcut maaşına göre hesaplanacak. Asgari ücretli bir taşerona 2433 lira, 2000 lira maaş alana 3466 lira, 3500 lira maaş alana ise 6066 lira ikramiye ödenecek.
 
 
Hükümetin çözüme kavuşturulması için bekleyen sorunların başında gelen taşeron sorunu sonunda çözüldü. Yüzbinlerce taşeron işçi kadroya alındı. Taşeron işçilerin kadroya alındıktan sonra yasal haklarında yapılan değişiklikler ve son düzenleme ile kadroya geçen işçilerin haklarını araştırdık.
Taşeronda kadroya geçiş için başvurular 11 Ocak'ta tamamlandı. Taşeron işçiler sürecin başlamasıyla birlikte özlük hakları ve maaşlarını merak etmektedirler. Hep aynı kamu kurumunda çalışanlar veya farklı kamu kurumunda olmakla birlikte aynı alt işverene bağlı çalışanların kıdem tazminatı ile ilgili kafalarda çok sayıda soru işaretleri bulunmaktadır.
 
1 milyon taşeron işçinin kadro maratonu devam ediyor. 2 Ocak’ta başlayan başvurular 11 Ocak’ta sona ermişti. Başvurular 40 günlük süre içinde incelendi ve bu inceleme dün (20 Şubat) sona erdi. 3 Mart itibarıyla da sınavlar yapılacak. Tüm taşeron işçilerinin kadroya gireceği açıklandı ve sınavın usulen yapılacağı belirtildi.
 
İşte 20 soruda taşeron işçi düzenlemesi:
 
1-) Tüm taşeron işçileri mi kadroya alınacak?
 
Sadece kamuda çalışan işçiler kadroya alınacak, özel sektörde çalışanları kapsamıyor.
 
2-) Tüm kamuda çalışanlar haktan yararlanacak mı?
Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel bütçeli idareler, denetleme ve düzenleme kuruluşlarında çalışan 450 bin çalışan yararlanacak. Ayrıca mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birliklerinde çalışan 400 bin işçi de kadroya alınacak.
 
3-) Kadroya geçerken yaş şartı aranacak mı?
Hayır, şartı aranmadan kadroya alınacak.
 
4-) Eğitim şartı aranacak mı?
Hayır, eğitim şartı da aranmayacak.
 
5-) Kadro geçiş için aranan belli bir şart var mı?
Kadro imkanından, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışan işçiler yararlanacak ve bu tarihte SGK’ya verilmiş iş bildirgesi, aylık prim belgesi gibi belgelere bakılacak.
 
6-) Devlet memuru mu olunacak?
Hayır, çalışanların hepsi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadrolu işçi olarak kadroya geçiş yapacak.
 
7-) Emekli olarak çalışan taşeronlar ne olacak?
Kadroya alınmayacaklar.
 


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • İndirim Geliyor!03 Haziran 2020 Çarşamba 16:59
 • Bahçeli Başkan Adayını Açıkladı! 3 Haziran 202003 Haziran 2020 Çarşamba 16:57
 • Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem03 Haziran 2020 Çarşamba 13:38
 • Türkiye yollara düştü: 2 milyonluk corona virüs göçü03 Haziran 2020 Çarşamba 13:10
 • Corona virüs sonrası karar! 1 yıl erteleniyor03 Haziran 2020 Çarşamba 13:09
 • Harun Tan’dan yürek yakan PAYLAŞIM02 Haziran 2020 Salı 20:32
 • Çakıcı'dan flaş ziyaret..2 HAZİRAN 202002 Haziran 2020 Salı 20:22
 • Yaşlı dede şoke oldu02 Haziran 2020 Salı 19:21
 • ERDOĞAN Açıkladı Yeni yasaklar geliyor02 Haziran 2020 Salı 18:09
 • O Ses Türkiye 2020 kadrosu ayrıldı02 Haziran 2020 Salı 15:45
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.