• BIST 89.724
 • Altın 214,243
 • Dolar 5,3705
 • Euro 6,0673
 • İstanbul 9 °C
 • Ankara 2 °C
 • İzmir 14 °C
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.
 • Ak Partiden Polise Emekliye ve İşsize Büyük Müjde Çıktı
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.
 • Ak Partiden Polise Emekliye ve İşsize Büyük Müjde Çıktı

Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli 46 Memur Alıyor

Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli 46 Memur Alıyor
Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli 46 Memur Alıyor

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDEN
TIP FAKÜLTESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Tıp Fakültesinde giderleri genel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2’nci maddesinin (B)
fıkrasına göre Lisans düzeyi için 2018 KPSS(B) grubu, Ön Lisans ve Lise düzeyi için 2016 KPSS(B) grubu puan sırası
esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
SIRA
NO
UNVANI
KADRO
SAYISI
ÖĞRENİM
DURUMU
ARANAN NİTELİKLER
1 Hemşire 28 Lisans Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik
Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
2 Hemşire 2 Lise Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü
Mezunu olmak, daha önce herhangi bir
Üniversite hastanesinde çalışmış olmak, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde
kullanılan İzokinetik Cihazı veya Robotik
Yürüme Cihazından en az birinden olmak üzere
kullanıcı eğitim sertifikasına sahip olmak,
3 Diğer Sağlık
Personeli
3 Ön lisans Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
4 Diğer Sağlık
Personeli
2 Ön lisans Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu
olmak, daha önce herhangi bir Üniversite
hastanesinde çalışmış olmak, en az 5 yıl Klinik
Biyokimya Laboratuvarında çalışmış olduğunu
belgelendirmek, Kan Merkezi Cihazları, Klinik
Biyokimya Cihazları (otoanalizör, otomatik idrar
analizörü, hormon ve otomatik mikroeliza
cihazlarının her birinden olmak üzere en az bir
marka ve model için) kullanıcı eğitim
sertifikasına sahip olmak.
5 Diğer Sağlık
Personeli
1 Ön Lisans Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu
olmak, daha önce herhangi bir Üniversite
hastanesinde çalışmış olmak, en az 5 yıl
Metabolizma Laboratuvarında çalışmış olduğunu
belgelendirmek, Aminoasit analizörü ve
Kromotografik cihazlarının her birinden olmak
üzere en az bir marka ve model için programın
kullanıcı eğitim sertifikasına sahip olmak,
6 Ebelik 10 Lisans Fakülte veya Yüksekokulların Ebelik bölümü/
programı 4 yıllık lisans mezunu olmak.
BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A-5’inci maddesi; “Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya
da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.“
5- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece
çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması,
7-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,
8-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9-Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) Grubu KPSS P3, Ön Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) Grubu KPSS P93,
Lise mezunları için 2016 KPSS(B) Grubu P94 puanı esas alınacaktır,
10-Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
11-657 sayılı Devlet Memurları kanunu’nun 4/B maddesinin “ Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
1 yıl geçmedikçe Kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”hükmüne uygun olması.
İSTENEN BELGELER
1- Dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi ya da E-Devlet üzerinden alınan Mezuniyet Belgesi (Diploma ve Geçici
Mezuniyet Belgesinin verilmesi durumunda aslı görülmek kaydıyla fotokopisi Kurumumuzca onaylanarak kabul
edilecektir.)
4- Erkek Adaylar için; Askerlik Durum Belgesi ( terhis belgesi, tecil belgesi, muaf belgesi ) 
5- Kimlik fotokopisi
6- Adli sicil kaydı
7- KPSS sınav sonuç belgesi (çıktılarda ÖSYM doğrulama kodu olması gerekmektedir.)
8- Başvuru tarihi itibari ile resmi ya da özel bir kurumda çalışmakta olanların kurumdaki statüsünü gösterir belge (4/A,
4/B, 4/C, 4/D)
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Adayların başvurularını ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ( mesai saati bitimine kadar),
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın www.tipfakultesi.kku.edu.tr sayfasından temin edilecek “Başvuru
Formu”nu eksiksiz doldurarak istenilen belgeler ile birlikte Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na şahsen
yapmaları gerekmektedir. Adayların posta yolu ile yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir
pozisyon için başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı taktirde her iki başvuruda geçersiz sayılacaktır.
Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
BAŞVURU ADRESİ : Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Yenişehir Mahallesi İbni Sina Caddesi No:4 Kampüs Yahşihan/KIRIKKALE
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi başvuru süresinin bitimine müteakip 10 gün içerisinde
www.tipfakultesi.kku.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca sözlü yada yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
Alınmaya hak kazananlardan müracaat etmemeleri yada aranan şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde
belirlenen yedek listeden en yüksek puandan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Yerleşmeye hak kazanan adaylarla, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48/(A)-8’inci maddesine eklenmiş
olan “Güvenlik soruşturması ve /veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereğince, güvenlik soruşturması sonucu
hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.
NOT: Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile
ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, sözleşmeleri
imzalanarak atamaları yapılmış olsa bile atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. İlanda bulunmayan
hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.