• BIST 95.411
 • Altın 222,248
 • Dolar 5,3450
 • Euro 6,0975
 • İstanbul 5 °C
 • Ankara -6 °C
 • İzmir 3 °C
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.
 • Erdoğan Açıkladı! 1500 Personel Alımı Yapılacak
 • Kuvvetli Kar, Yağış, Fırtına Uyarısı: İşte il il Hava Durumu
 • Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımları 2018

Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımları 2018
Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımları 2018

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve
giderleri (014 nitelik kodlu Sağlık Teknikeri ve 015 nitelik kodlu Fizyoterapist döner sermaye
gelirlerinden, diğerleri özel bütçeden) karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci
maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen
pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.
NİTELİK
KODU UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
001 Hemşire 1 (bir)
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3.
basamak Üniversite Hastanelerinde en az 2 (iki) yıl Pediatri servisi
deneyimine sahip olmak, İlk Yardımcı Sertifikası ve Ventilatör
Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
002 Hemşire 1 (bir)
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3.
Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 3 (üç) yıl Göğüs
Hastalıkları Servis deneyimi ve Kemoterapi, Bronkoskopi
deneyimine sahip olmak.
003 Hemşire 1 (bir)
Hemşirelik Fakültelerinin ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik
lisans bölümlerinden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite
Hastanelerinde Yeni doğan Yoğun Bakım ve Pediatri Yoğun Bakım
deneyimine sahip olmak, Ventilatör cihazı kullanıcı sertifikasına
sahip olmak.
004 Hemşire 1 (bir)
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3.
Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Cerrahi Yoğun
Bakım ve en az 1 (bir) yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi ve
Doğumhane deneyimine sahip olmak, Acil Obstretik Bakım Eğitimi
almış olmak, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak.
005 Hemşire 1 (bir)
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3.
Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 2 (iki) yıl İç Hastalıkları
Servisi ve Hematoloji hastalarına kemoterapi uygulama deneyimine
sahip olmak, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak.
006 Hemşire 1 (bir)
Hemşirelik Fakültelerinin ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik
lisans bölümlerinden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite
Hastanelerinde Dahiliye Yoğun Bakım deneyimli olmak, CRRT
(Sürekli Renal Replasman Tedavisi) cihazı kullanabilme sertifikası
ve Ventilatör Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
007 Hemşire 10
(on)
Hemşirelik Fakültelerinin ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik
lisans bölümlerinden mezun olmak.
008 Hemşire 5 (beş)
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak,
Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitelerinde en az 1 (bir) yıl deneyimli
olmak.
009 Hemşire 5 (beş)
Hemşirelik Fakültelerinin ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik
lisans bölümlerinden mezun olmak, Hastanelerin Yoğun Bakım
Ünitelerinde en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.
010 Ebe 1 (bir)
Sağlık Yüksekokullarının Ebelik lisans bölümlerinden mezun olmak,
Hemşirelik Yeterlilik Belgesine sahip olmak, 3. Basamak Üniversite
Hastanelerinde en az 4 (dört) yıl Dahiliye Yoğun Bakım deneyimli
olmak, CRRT ( Continuous Renal Replacement Therapies) Cihazı
kullanabilme sertifikası ve Ventilatör Cihazı kullanıcı sertifikasına
sahip olmak.
011 Ebe 1 (bir)
Sağlık Yüksekokullarının Ebelik lisans bölümlerinden mezun olmak,
3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 3 (üç) yıl Kadın
Hastalıkları ve Doğum Servisi ve Doğumhane deneyimine sahip
olmak, NRP (Neonatal Resuscitation Program) Sertifikası ve Gebe
Eğitimci Sertifikasına sahip olmak.
012 Sağlık
Teknisyeni 1 (bir)
Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun
olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl
Endovasküler Cerrahi, Girişimsel Anjio işlemlerinde deneyimli
olmak ve C Kollu Skopi Cihazı kullanabilme sertifikasına sahip
olmak.
013 Sağlık
Teknisyeni 1 (bir)
Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun
olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Yetişkin Acil
Servislerinde en az 5 (beş) yıl, Çocuk Acil Servislerinde en az 2 (iki)
yıl deneyimli olmak, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak.
014 Sağlık Teknikeri 1 (bir)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak, 3. Basamak
Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümlerinde en az 4 (dört) yıl
deneyim sahibi olmak, Cihaz çekimleri (MR, BT, RÖNTGEN,
SKOPİ) konusunda eğitim ve deneyim sahibi olmak, Magnetom
Avanto Eğitim sertifikasına sahip olmak, Magnetom C Eğitim
sertifikasına sahip olmak.
015 Fizyoterapist 1 (bir)
Fakültelerin veya Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
lisans bölümlerinden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite
Hastanelerinin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ünitelerinden
deneyimli olmak, Temel Artroplasti Kursu ve Mekanik Ventilasyon
Eğitim Programına katılmış olmak, Algoloji Kursu Katılım
Sertifikasına sahip olmak.
GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda yukarıda aranan niteliklerde belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un
48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
 a) T.C. Vatandaşı olmak.
 b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
 d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. (sadece atamaya hak kazanan
adaylar için yaptırtılacaktır)
2- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için
KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
5-Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli
olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun
olması.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
 Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar)
Üniversitemiz web sayfasında (www.mcbu.edu.tr) yayınlanan ilandan temin edilerek doldurulacak
başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel
Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik
kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler
sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile
istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:
 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları
için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en
geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her
kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde
başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni ile birlikte yayınlanan
başvuru formu doldurulacaktır)
2- Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilecektir. e-devlet üzerinden alınan
barkotlu öğrenim belgesi de teslim edilebilir.)
3- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.
4- Deneyim belgesi (Aranan niteliklerde deneyim şartı aranan pozisyona başvuracakların; ilan
şartında belirtilen servis ya da alanda, en az ilanda istenen süre kadar çalıştığını gösterir şekilde
çalıştıkları ya da daha önce çalışmış oldukları kurumdan alınacak kaşeli-imzalı deneyim belgesi /
Üniversite Hastanelerinden alınacak deneyim belgelerinin ilgili kurumun elektronik evrak kayıt
sisteminden tarih ve sayı numarası almış şekilde olması gerekmektedir.)
5- Başvurulan nitelik kodunun Aranan Nitelikler bölümünde istenmişse, sertifika ve eğitim belgesi
(aslı görülmek kaydıyla fotokopisi ya da onaylı sureti)
İletişim Bilgileri: Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof.
Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr

2018 KPSS PERSONEL ALIMLARI FACEBOOK SAYFAMIZI HEMEN BEĞENİN

FACEBOOK KPSS 2018 PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.