• BIST 96.455
 • Altın 222,078
 • Dolar 5,6626
 • Euro 6,5275
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 9 °C
 • İzmir 17 °C
 • Son Dakika! ilgili teklif kabul edildi
 • Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler
 • Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj
 • Son Dakika! ilgili teklif kabul edildi
 • Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler
 • Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj

YÖK MEMUR ALIMLARI 2018

YÖK MEMUR ALIMLARI 2018
YÖK MEMUR ALIMLARI 2018

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek
6.maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6.maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih
ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi
İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik” in 8.maddesi uyarınca 2016 KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının
yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak
alınacak bilişim personeli sayısının 10 (on) katı aday arasından; Başkanlığımız tarafından
gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamalara göre son sıradaki
adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)
A-) GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,
c) 35 yaşından gün almamış olmak
d) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
e) (d) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından
mezun olmak,
f) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler
için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun
4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli
statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
g) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
h) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem
çözme yeteneklerine sahip olmak,
i) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
j) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
k) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
B-) ÖZEL ŞARTLAR
**YAZILIM UZMANI (3 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına
kadar)
a) Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Struts veya ZK
(tercihen) ile geliştirilen projelerde en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak.
b) Tercihen Oracle Certified Associate (Java SE 5, Java SE 6, Java SE 7 Programmer veya Java
SE 8 Programmer) sertifika sahibi olmak,
c) Tercihen ORM (Hibernate, JPA, iBatis), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini
kullanarak proje geliştirmiş olmak,
d) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL, PL/SQL veya T-SQL
bilgisine sahip olmak,
e) WebServis (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve (DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery,
JSON) web teknolojilerine hakim olmak.
f) Tercihen SOA Mimarisi, Enterprise Service Bus, XML web servisleri, web servisleri güvenliği
ve harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Java tabanlı uygulamama sunucularından, tercihen JBoss, IBM WebSphere, Oracle WebLogic
gibi kurumsal J2EE tabanlı uygulama sunucularından herhangi birini kullanmış ve
yönetebiliyor olmak,
h) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik
gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
i) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi,
performans yönetimi araçları ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak.
j) UML ve tasarım kalıpları konularında bilgili ve deneyimli olmak,
k) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
l) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
m)JasperReport ve iReport gibi raporlama araçları konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
n) Tercihen Android ve iOS platformuna sahip mobil cihazlar için uygulama geliştirme
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
o) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
p) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabiliyor olmak,
q) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
**AĞ UZMANI (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)
a) Bilişim sistemleri iletişimi konusunda en az 4 yıl tecrübeli olmak
b) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde Network uzmanı olarak çalışmış
olmak
c) Firewall, anti-virüs, filtreleme, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Sistem Güvenliği, e-posta
güvenliği ve IPS gibi güvenlik ürünleri konusunda tecrübeli olmak
d) Microsoft Server ürün ailesi ve Linux tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak
e) Yük Dengeleme cihazlarının konfigürasyon ve kurulumu konusunda tecrübe sahibi olmak.
f) Ağ anahtarlama cihazları, ağ mimarisi, yönlendiriciler, ağ erişim kontrol sistemleri
konfigürasyon ve işletme tecrübesine sahip olmak
g) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel
Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, NAC
(Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya
projede aktif olarak yer almış olmak
h) Sızma testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri
güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
i) Log yönetimi ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
j) Tercihen Microsoft Exchange 2010-2016 ve Microsoft Skype Server, çoklu site üzerinde Active
Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade
ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, SCCM, SCOM) VMware ve
HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak
l) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak
VMware Certified Professional (VCP4)
Check Point Security Administration (CCSA)
Certified Ethical Hacker (CEH)
F5 Certified BIG-IP Administrator (F5-CA)
Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE)
Red Hat Certified Engineer (RHCE)
m) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
n) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
o) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
p) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
q) Takım çalışmasına yatkın olmak,
BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ
Başvurular, www.yok.gov.tr adresinde bulunan “Başvuru Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf
yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte (Yükseköğretim Kurulu
Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 BilkentÇankaya/ANKARA)
adresine 15 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında elden teslim edilmek veya
son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta ile gönderilmek suretiyle yapılacaktır.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik
olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
İSTENİLEN BELGELER
1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),
2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için
diploma denklik belgesinin fotokopisi,
3. 2016 KPSS sonuç belgesi, (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul
edilecektir. (Bilişim Personeli için)
4. Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin
belgelendirilmesi gerekir.)
5. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi), (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz
etmeyenlerin puanı (Bilişim Personeli için) 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)
6. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar
sınavla alınmış olmalıdır),
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2016 KPSSP3 puanının
yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre
en yüksek puanlıdan başlanarak, alınacak personel sayısının on katına kadar aday sözlü sınava
çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr
adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.
DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur.
YÖK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 İLETİŞİM TEL: (312) 298 75 68-70-71

TELEFONUNUZDAN MEMUR PERSONEL ALIMLARINI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ TIKLAYIN ANDROİD UYGULAMAMIZI ÜCRETSİZ İNDİRİN TÜRKİYEDE TEK

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Memurlara Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.