27 Kasım 2015 Cuma
İLAN KATEGORİ
GÜNCEL İLANLAR
Toplam 712 ilan bulunuyor.Seri ilan anasayfası için tıklayın.
Anahtar kelime
İlan Grubu
Referans no

Seri İlan Detayı

Nevşehir Üniv. Sos. Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı 90 KİŞİ
Referans No S-444
İlan Tarihi 23.01.2013
Okunma Sayısı 1373
Kategori 2014 Yüksek Lisans ve Doktora Alımları (Bu kategorideki ilanları göster)
İlan Metni

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI İLANI

Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2012–2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarının da yer aldığı Programlara ilişkin kontenjanlar, başvuru tarihleri ve yeri aşağıda belirtilmiştir.

Ayrıca Nevşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca yatay geçiş yoluyla Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve doktora öğrencisi kabul edilecek olup; kontenjanlar, başvuru tarihleri ve yeri aşağıda belirtilmiştir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

Anabilim Dalı Bilimsel Hazırlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Yüksek Lisans
Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans 15(*) -- 15(*)
Tarih Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans -- 30 --
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans -- 45 --

(*)Bu programda mülakat yapılacaktır.

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı

a) Turizm İşletmeciliği Bilimsel Hazırlık ve Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 55 puan almaları gerekmektedir.

b) Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans ve Bilimsel Hazırlık Programına başvuracak adayların lisans mezuniyet notu 100 tam puan üzerinden 55 veya dörtlük sistemde 2,08 olması gerekmektedir.

c) Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerinin Konaklama İşletmeciliği Bölümü, Turizm Fakültelerinin Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarının Konaklama İşletmeciliği ile Turizm İşletmeciliği Bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümleri hariç diğer tüm bölümlerden yapılacak başvurular Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Bilimsel Hazırlık Programına kabul edilecektir. Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar Bilimsel Hazırlık Programından muaf tutulacaklardır.

d) Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programına Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerinin Konaklama İşletmeciliği Bölümü, Turizm Fakültelerinin Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarının Konaklama İşletmeciliği ile Turizm İşletmeciliği Bölümlerinden mezun olan adayların başvuruları kabul edilecektir.

e) Adaylar mülakat sınavı ile oluşturulacak başarı notuna göre yapılacak sıralama sonucu asil ve yedek liste içerisinde ilan edilecektir.

f) Mülakat Sınavına girmeyen adaylar kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

2. Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği İkinci Öğretim tezsiz Yüksek Lisans Programı

a) Bu Programa müracaat eden adaylardan ALES puanı istenilmemektedir.

b) Sağlık Kurumları İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına müracaat edecek adayların, lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 55.20 veya dörtlük sistemde en az 2.08 olması gerekir.

c) Yabancı dil şartı aranmayacaktır. Ancak başarı sıralamasında Yabancı Dil Puanı %20 olarak etki edecektir.

d) Sağlık Kurumları İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilen öğrenciler öğrenim ücreti olarak her dönem için 1250 yatıracaklardır. Bu program en az 3 (üç) dönemden oluşmaktadır.

e) Fakülte ve Yüksekokul mezunlarının müracaatları kabul edilecek olup; Adaylar başarı notuna göre yapılacak sıralama sonucu asıl ve yedek liste içerisinde ilan edilecektir.

f) Bu programın açılması için en az 30 öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekir.

3) Tarih

Tarih İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

a) Bu Programa müracaat eden adaylardan ALES puanı istenilmemektedir.

b) Tarih Anabilim Dalı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına müracaat edecek adayların, lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 55.20 veya dörtlük sistemde en az 2.08 olması gerekir.

c) Bu programa dört yıllık Fakülte ve Yüksekokul mezunlarının müracaatları kabul edilecek olup; Adaylar başarı notuna göre yapılacak sıralama sonucu asıl ve yedek liste içerisinde ilan edilecektir

d) Tarih Anabilim Dalı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilen öğrenciler öğrenim ücreti olarak her dönem için 750 yatıracaklardır. Bu program en az 3 (üç) dönemden oluşmaktadır.

e) Bu programın açılması için en az 20 öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORA PROGRAMI VE KONTENJANI

Anabilim Dalı Doktora Yurtdışı’ ndan öğrenci kabulü ÜNİP
Tarih Doktora 5(*) 1 1(*)

(*)Bu programda mülakat yapılacaktır.

Tarih Doktora Programı

a) Tarih Anabilim Dalı Doktora programına başvuracak adayların, Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sözel puanından en az 55 puan alması gerekir.

b) Programa müracaat edebilmek için KPDS veya ÜDS'den en az 55, Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) ve Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

c) Doktora programına başvuracak adayların Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden Yüzlük sistemde en az 55.20 veya dörtlük sistemde en az 2.08 olması gerekir.

d) Programa Tarih Yüksek Lisans Mezunlarının müracaatları kabul edilecektir.

 

BAŞVURU TARİHLERİ VE MÜLAKAT SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER

BAŞVURU TAKVİMİ

Tarih Açıklama
15–25 Ocak 2013 Başvuruların Kabulü (Başvurular, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra gelen Postalar kabul edilmeyecektir.)
28 Ocak 2013 Mülakata (Sözlü Sınava) Alınacak Adayların İlanı
30 Ocak 2013 Mülakat (Sözlü Sınav)
01 Şubat 2013 Sınav Sonuçlarının Açıklanması
06-07 Şubat 2013 Kesin Kayıt (Asıl Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar İçin).
11 Şubat 2013 Yedek Aday İken Kesin Kayda Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıtları

DEĞERLENDİRME

 

Değerlendirme aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Mülakat Sınavı Yapılanların;

Başvuran adayların ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet notunun %20'si, yabancı dil notunun %20'si dikkate alınarak sıralama yapılacak, yapılan sıralama sonucuna göre kontenjanın iki katı kadar aday mülakat sınavına alınacaktır. Diğer adaylar mülakat sınavına alınmayacaktır.

Mülakata alınan adayların ALES puanının %55'i, lisans mezuniyet notunun %15'i, yabancı dil notunun %15 i, mülakat sınavı notunun % 15'i dikkate alınarak sıralama yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 olması gerekmektedir.

Mülakat sınavına katılmayan adayların mülakat notu sıfır olarak değerlendirilir.

b) Mülakat Sınavı Yapılmayanların

Lisans mezuniyet notuna göre sıralama yapılacak, yapılan sıralama sonucuna göre asil ve yedek liste ilan edilecektir.

c) Kayıt hakkı kazanan adaylar, belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt hakkını kaybederler. İlgili programa süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adayların kayıtları yapılır ve bu işlem sırasında yedek sıralamasına uyulur.

 

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

 

1. Başvuru Formu. (Enstitüden veya internet sayfamızdan alınacaktır.)

2. Yüksek Lisans Programı için Lisans (Diploma, Mezuniyet) Belgesi veya Bu Belgenin

Onaylı Örneği Doktora Programı için Yüksek Lisans (Diploma, Mezuniyet) Belgesi veya

Bu Belgenin Onaylı Örneği

3. Transkript

4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi veya

Bilgisayar Çıktısı

5. Doktora programına müracaat edecek adaylar için Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya

Bilgisayar Çıktısı, Yüksek Lisans Programına müracaat edecek adaylardan varsa Yabancı

Dil Sınav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin Onaylı Örneği (T.C. Kimlik Numaralı)

7. ( 2 ) Adet Vesikalık Fotoğraf

8. Tezsiz Yüksek Programları için ALES Puanı şartı aranmayacaktır.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN

 

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

 

1) Lisans mezuniyet belgesi ya da diploma fotokopisi ile T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı Türkçe örneği

2) Transkript Belgesi aslı ile T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı Türkçe örneği

3) YÖK tarafından alınacak denklik belgesinin aslı veya YÖK onaylı örneği (Nevşehir Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran adaylarda denklik belgesi şartı aranmaz.)

4) Lisans öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için Türkçe bilgi düzeylerini gösterir belge istenir. Ancak bu belgeyi sunamayan adayların Türkçe yeterlik düzeyleri, Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü Dil Eğitim Merkezi tarafından yapılacak Türkçe Sınavı sonucuna göre belirlenir. Bu sınavda başarılı olamayanlar, dilini geliştirmek üzere bir yıl izinli sayılarak, daha sonraki eğitim-öğretim yılı başında yine Üniversitemiz Dil Eğitim Merkezi tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlilik sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime başlayabilirler. (Türkiye’de lisans öğrenimi görmüş olanlardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.)

5) Son üç yıl içinde girilmiş ALES Sınav belgesi ya da GMAT-GRE gibi uluslararası sınav sonuç belgesi

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Değerlendirme ve Kabulü:

 

1) Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir.

 

2) Lisansüstü Programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili Anabilim Dallarına gönderilir, Anabilim/Bilim Dalı Kurulu tarafından yapılacak mülakat ve değerlendirme sonucunda, ilgili Anabilim Dalı tarafından yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri EYK kararı ile kesinleşir.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt

1) Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili Enstitülerin web sayfasında duyurulur.

2) Kayıtlar, Enstitü web sayfasında ilan edilen tarihlerde Enstitü Öğrenci İşleri Birimince yapılır.

3) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:

a) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi,

b) YÖK Denklik Belgesi

c) Transkript belgesi,

d) Kesin Kayıt Başvuru Formu

e) T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan alınacak öğrenim vizesi,

f) Pasaportun aslı ve 1 adet fotokopisi,

g) Öğrenim amaçlı ikamet beyanı,

h) 6 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),

 

İlk başvuruda getirilen asıl belgeler, kesin kayıtta tekrar istenmeyecektir.

 

2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Tarih Anabilim Dalı Doktora Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans
1 2 2

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TAKVİMİ

Tarih Açıklama
15–25 Ocak 2013 Başvuruların Kabulü (Başvurular, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.)
28 Ocak 2013 Dosyaların ABD na gönderilmesi
30 Ocak 2013 Asil ve yedeklerin ilanı
01 Şubat 2013 Kesin Kayıt (Asıl Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar İçin).
06–07 Şubat 2013 Yedek Aday İken Kesin Kayda Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıtları

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNA İLİŞKİN ESASLAR VE

BAŞVURU ŞARTLARI

 

1) Üniversitedeki başka bir enstitü ya da başka bir üniversitenin lisansüstü programında en az

bir yarıyılını tamamlamış başarılı öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilirler,

 

2) Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 2.50 Doktora

Programları için 3.00 olması gerekir.

 

3) Yatay geçiş yapacak öğrencinin, Üniversitenin lisansüstü programlarında belirtilen öğrenci

başvuru koşullarına sahip olması gerekir.

 

4) Tez döneminde yatay geçiş yapılmaz.

 

5) YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki lisansüstü programlardan yatay geçiş yapılmaz.

 

6) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran adaylar, ilgili programın Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.

 

7) Aday dosyaları, incelenmek üzere ilgili Anabilim/Bilim Dalı başkanlıklarına gönderilir. Anabilim/Bilim Dalı Kurulu, başvuru dosyalarını inceleyerek uygun bulunanları, yüksek lisans genel not ortalaması en yüksek olandan başlamak kaydıyla bir sıralama yapar. Kurul kararı ile Enstitüye gönderilen sıralama, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve kontenjan sayısı kadar asil ve yedek ilanı yapılır. Sıralamaya göre önce asiller, gelmediği takdirde yedekler sırasıyla kabul edilir.

Yatay Geçiş İle Öğrenci Kabulünde İstenecek Belgeler:

1- Başvuru Formu. (Enstitüden alınacaktır.)

2- Halen Kayıtlı Bulunduğu Enstitüden Alacağı Not Döküm Belgesi (Transkript)

3- Halen Kayıtlı Bulunduğu Enstitüden Alacağı Öğrenciliği İle İlgili Son Durumunu Gösterir

Öğrenci Durum Belgesi

4- ALES Belgesinin onaylı örneği

5- Lisans Mezuniyet Belgesi.

6- Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript).

7- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı)

9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf.

10- Özgeçmiş.

11- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (adayların yazılı beyanı kabul edilir.)

 

ENSTİTÜ KAYIT YERİ/ ADRES VE TELEFONLARI:

 

Adres: Nevşehir Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Eğitim Fakültesi Binası 1. Kat 107 Nolu oda

NEVŞEHİR

 

Tel : (0 384) 228 10 00 Dahili 2361–2363–2365–2366

İlanı Veren Kişi Hakkında Bilgiler
Ad Soyad ............
E-Posta ---------
Custom Search
Bu kategoride son eklenen seri ilanlar
Seri İlan Eklemek İçin Tıklayınız.
Yorumlar
Bu seri ilana henüz yorum eklenmemiştir.