2012 Temmuz Memur  Maaş Katsayıları Açıklandı

2012 Temmuz Memur Maaş Katsayıları Açıklandı

2012 Temmuz Memur Maaş Katsayıları Açıklandı

T.C.maliye.jpg
 
MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.07.0.BMK.0.22.115913
Konu : Mali ve sosyal haklar
 
03.07.1 2* 7388
 
GENELGE
 
Bilindiği üzere, 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin bazı kararlar alınmıştır. Buna göre;
 
1- 1/7/2012-31/12/2012 döneminde geçerli olmak üzere, Kamu Görevlileri Hakem
 
Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla;
 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,071589), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,9579), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,0227) olarak belirlenmiştir.
 
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 3.755,96 TL'ye yükseltilmiştir.
 
c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.330,68 TL'ye yükseltilmiştir.
 
ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.874,83 TL'ye yükseltilmiştir.
 
d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.
 
e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.
 
f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %4 oranında artırılmıştır.
 
2- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınmak
 
suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/7/2012-14/7/2012 tarihleri arasındaki fark tutarları ise
 
hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.
 
3- 1/7/2012 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 3.033,98 TL'dir.
 
4- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/7/2012 tarihi itibarıyla 2.963,59 TL'dir.
 
Gereğini arz / rica ederim.
 
Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.