2013 Eğitim Öğretim Takvimi

2013 Eğitim Öğretim Takvimi

2013 Eğitim Öğretim Takvimi

MEB 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı İş Takvimi İçin Tıklayınız...  
Aşağıda İl MEM Örnek Çalışma Takvimi Verilmiştir 
 
2012–2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 
 
SIRA NO     ÇALIŞMA KONULARI     TARİHİ 
 
1.Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Hazırlanmaları ( Bağımsız Anaokulları hariç)    10-14 Eylül 2012 
 
2.Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2012–2013 Ders Yılının Başlaması.( Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 9. Sınıfları Dahil )              17 Eylül 2012 
 
3.İlköğretim Haftası     17-21 Eylül 2012


Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin 2011–2012 Ders Yılı İşletmelerde Mesleki Eğitimin Sona Ermesi     21 Eylül 2012 
 
5. Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören 10. ve 11.  Sınıf Öğrencilerinin 2011–2012 Ders Yılı Sonu Beceri Sınavları Öncesi Öğretmenler Kurulu Toplantısı     24 Eylül 2012 
 
6. Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında 2011–2012 Öğretim Yılı Telafi Ve Yüz Yüze Eğitim Programlarının Başlaması     24 Eylül 2012 
 
7. Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Teorik Eğitime Başlamaları     24 Eylül 2012 
 
8. Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin 2011–2012 Eğitim-Öğretim Yılı Sonu Beceri Sınavları     25–27 Eylül 2012 
 
9. İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama Ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı (1. Toplantı )       ……Eylül 2012 
 
10. Anadolu Öğretmen Liseleri 11.sınıf öğrencilerinin Uygulama İzleme Etkinlikleri Koordinasyon Kurulunun Toplanması    ......Eylül 2012 
 
11. Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 2011–2012 Öğretim Yılı 10. ve 11.  Sınıf Öğrencilerinin Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları öncesi ders seçimi     01–05 Ekim 2012 
 
12.Halk Eğitim Merkezlerinde Kursların Öğretime Başlaması.     01 Ekim 2012 
 
13.Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 2011-2012 Öğretim Yılı 10. ve 11.  sınıf öğrencilerinin Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınav Tarihlerinin İlanı     08–12 Ekim 2012 
 
14. Bilim Ve Sanat Merkezi Müdürlüğü Tarafından Öğrenci Tanılaması İçin Gözlem Formlarının Okullara Gönderilmesi     15–31 Ekim 2012 
 
15. 2011-2012 Öğretim Yılı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 10. ve 11.  sınıf öğrencilerinin Ortalama Yükseltme Sınavları     15-24 Ekim 2012 
 
16.İl Genelinde İlköğretim Ve Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Rehber Öğretmenler İle Toplantı Yapılması     22 Ekim 2012 
 kurul2.jpg
17. Kurban Bayramı      24 Ekim 2012 Çarşamba günü 13.00’da başlar. 28 Ekim 2012 Pazar akşamı sona erer.  
 
18. Cumhuriyet Bayramı     28 Ekim 2012 Pazar günü saat 13.00’da başlar,  29 Ekim 2012 Pazartesi günü akşamı sona erer. 
 
19. a)Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Sorumluluk Sınavları  ( 10. ve 11. Sınıflar ) b) Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 2011-2012 Öğretim Yılı Sonu ve 2012-2013 Öğretim yılı sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı     a) 30 Ekim - 01 Kasım 2012   b) 02 Kasım 2012 
 
20.Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde 10.,11.,ve 12. sınıfların 2012–2013 Eğitim-Öğretim Yılının Başlaması     05 Kasım 2012 
 
21. Demokrasi Eğitimi Ve Okul Meclisleri 
 
     A) Şube Temsilcisi Seçimi 
 
     B) Okul Meclisi Başkanı Seçimi 
 
     C) İlçe Temsilcilerinin Seçimi 
 
     D)İl Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanının Seçimi     a) 03 Ekim 2012   b) 18 Ekim 2012   c) 01 Kasım 2012   d) 13 Kasım 2012 
 
22.2012– 2013 Öğretim Yılı Tüm Eğitim Bölgelerinde  ( İlçeler Dahil ) Dönem Başı: A) Müdürler Kurulu Toplantısı C) Danışma Kurulu Toplantısı     İlçe Mili Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen tarih ve yerde yapılacaktır. 
 
23. Atatürk Haftası     10–16 Kasım 2012 
 
24. Öğrenci Meclisi I.Yarıyıl Toplantısı ( Öğrenci Meclisleri Yönergesi 32.Madde Gereği)     13 Kasım 2012 
 
25.Öğretmenler Günü     24 Kasım 2012 
 
26.Mesleki Eğitim Merkezi Aday Çırak Ve Çırak Öğrencilerin 1. Yarıyıl Yazılı Sınavlarının Yapılması     24 Aralık 2012 - 05 Ocak 2013 
 
27. Yılbaşı Tatili     1 Ocak 2013 
 
28.Bilim Ve Sanat Merkezlerine Aday Gösterilen Öğrencilere Ait Gözlem Formlarının Okullar Tarafından Bilim Ve Sanat Merkezi Müdürlüğüne Gönderilmesi     02 Ocak–28 Şubat 2013 
 
29.Aday Çırak Ve Çıraklık Sözleşmelerinin Yapılması (Ara Kayıt Dönemi)     02 Ocak – 04 Şubat 2013 
 
30. Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmenlerinin Yarıyıl Tatili     14 Ocak– 27 Ocak 2013 
 
31. Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin 1. Dönem Sonu Beceri Sınavlarının Yapılması.     21-23 Ocak 2013 
 
32. Mesleki Eğitim Merkezlerinin Aday Çırak Ve Çırak Öğrencilerinin Yarı Yıl Tatili     14 Ocak - 10 Şubat 2013 
 
33. Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Birinci Dönemin Sona Ermesi.     25 Ocak 2013 
 
34.    Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Yarıyıl Tatili     28 Ocak – 08 Şubat 2013 
 
35.Mesleki Eğitim Merkezi II. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı     28 Ocak 2013 
 
36. Kış Dönemi Kalfalık Ve Ustalık Sınavlarının Yapılması.     28 Ocak – 09 Şubat 2013 
 
37. İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama İşbirliği Komisyonu 2. Toplantısı    Ocak 2013 
 
38. Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında II. Dönemin Başlaması.     11 Şubat 2013 
 
39.    Her Derecede Ve Türdeki Okullarda 2. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı     11 Şubat 2013 
 
40. Ortaöğretim Kurumlarında Sorumluluk Sınavları     11 Şubat–17 Şubat 2013 
 
41. Okullarda Zümre Toplantılarının Yapılması.     11–22 Şubat 2013 
 
42.Aday, Çırak Ve Çırak Öğrencilerin 2012–2013 Öğretim Yılı II. Yarıyıl Teorik Eğitime Başlamaları     11 Şubat 2013 
 
43.   İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama Ve İşbirliği Komisyonu 2. Toplantısı      ….Şubat 2013 
 
44. 2012–2013 Öğretim Yılı Tüm Eğitim Bölgelerinde ( İlçeler Dahil ) II. Dönem Başı: 
 
A) Müdürler Kurulu Toplantısı 
 
C) Danışma Kurulu Toplantısı     İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen tarih ve yerde yapılacaktır. 
 
45.    İl Öğrenci Meclisi II. Yarıyıl Toplantısı ( Öğrenci Meclisleri Yönergesi 32.Madde Gereği)     Mart Ayı içinde 
 
46.    Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 2012–2013 Öğretim Yılında Mesleki Eğitim Görecek Öğrencilerin İşyeri Planlaması     01–29 Mart 2013 
 
47.    Bilim Ve Sanat Merkezine Alınacak Öğrencilerin Belirlenmesi İçin Tanılamanın Yapılması (Grup Tarama Testi, Bireysel İnceleme)     01 Nisan–31 Mayıs 2013 
 
48.    Anadolu Öğretmen Liseleri 11.sınıf öğrencilerinin Uygulama İzleme Etkinlikleri    01 Nisan - 10 Mayıs 2013 
 
49.    Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Tatili: 
 
a) Okul Öncesi Ve İlköğretim Kurumlarında 
 
b) Ortaöğretim Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında      a)23 Nisan 2013 Salı günü törenden sonra başlar 24 Nisan 2013 Çarşamba akşamı sona erer. 
 
b) 23 Nisan 2013 Salı 
 
50.    Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 2012–2013 Öğretim yılı 2. Dönem Teorik eğitimin sona ermesi (9.sınıflar hariç)     19 Nisan 2013 
 
51.    Emek Ve Dayanışma Günü ( Resmi Tatil )     01 Mayıs 2013 
 
52.    Halk Eğitim Merkezlerinin Köy Ve Beldelerdeki Yılsonu Sergilerinin Yapılması     06–31 Mayıs 2013 
 
53.    Özel Öğretim Kurumlarında 
 
A) Ücretlerin Tespit Ve İlanı 
 
B) Tespit Edilen Eğitim Ücretlerinin İlan Örneği İle Tahmini Bütçe Tablolarının Bakanlığa Gönderilmesi     a) 01 Ocak 2013–31 Mayıs 2013 
 
b) 03–28 Haziran 2013 
 
54.    Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 12. Sınıf Öğrencilerinin Ortalama Yükseltme Sınavları Ders Seçimi     24 – 30 Nisan 2013 
 
55.    Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 2012–2013 Öğretim yılı 12.sınıflar ve beklemeli öğrencilerin Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları     06 – 17 Mayıs 2013 
 
56.    Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin, 2012–2013 Ders Yılı Beceri Eğitimine Başlaması     06 Mayıs 2013 
 
57.    Aday Çırak Ve Çırak Öğrencilerinin 2. Yarıyıl Yazılı Sınavları     13–25 Mayıs 2013 
 
58.    İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerden Meslek Alanı Öğretim Programının En Az % 80 İni Tamamlayamayanlar İçin Okulda Telafi Eğitimi.     13 Mayıs–07 Haziran 2013  
 
59.     Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı Tatili 
 
(Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında )    19 Mayıs 2013 Pazar günü tören bitiminde başlar, 20 Mayıs 2013 Pazartesi günü akşamı sona erer. 
 
60.    Okul Öncesi Eğitim Kurumları Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı     29 Mayıs 2013 
 
61.    a) Okul öncesi Ve İlköğretim Kurumlarında 2013–2014 Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtlarının Başlaması.(E-Okul Üzerinden Yerleştirme İşlemleri) 
 
b) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Önkayıt    a) 01 Haziran 2013 
 
         b)01-30 Haziran 2013 
 
62.    Halk Eğitim Merkezleri Yılsonu Sergilerinin İlçe Merkezlerinde Yapılması     15 Mayıs - 14 Haziran 2013 
 
63.    Aday Çırak Ve Çırak Öğrencilerin Teorik Eğitiminin Sona Ermesi.     01 Haziran 2013 
 
64.    Mesleki Eğitim Merkezlerinde Öğretmenler Kurulu Toplantısı.     03 Haziran 2013 
 
65.    İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Yıl Sonu Beceri Sınavları Öncesi Sınav Komisyonu Toplantısı.     07 Haziran 2013 
 
66.    2012 – 2013 Öğretim Yılı Sonu İlköğretim Kurumlarında: 
 
A)Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı 
 
B) Yıl Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı     a)10-13 Haziran 2013 
 
b)17-21 Haziran 2013 
 
67.    Mesleki Eğitim Merkezi Yaz Dönemi Kalfalık Ve Ustalık Sınavları     03-30 Haziran 2013 
 
68.    İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Yıl Sonu Beceri Sınavları.     10-12 Haziran 2013 
 
69.    Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2012–2013 Ders Yılının Sona Ermesi.     14 Haziran 2013  
 
70.    Ortaöğretim Kurumlarında Ortalama Yükseltme Sınavlarına Girecek Öğrencilerin Ders Seçiminin Yapılması     17-21 Haziran 2013 
 
71.    Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Kurumlarında Yılsonu Mesleki Çalışmalar.     17-28 Haziran 2013 
 
72.    2012 – 2013 Öğretim Yılı Sonu Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğretmenler Kurul Toplantısı     17 Haziran 2013 
 
73.    Ortaöğretim Kurumlarında Yıl Sonu Ortalama Yükseltme Ve Sorumluluk Sınavları Öncesi Öğretmenler Kurulu Toplantısı     24 Haziran 2013 
 
74.    Ortaöğretim Kurumları 2012-2013 Öğretim Yılı Ortalama Yükseltme Ve Sorumluluk Sınavları     25 Haziran – 12 Temmuz 2013 
 
75.    Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kesit Kayıt Dönemi    Temmuz 2013 
 
76.    A) Okul Öncesi, İlköğretim Ve Yaygın Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Tatile Girmesi. 
 
B) Ortaöğretim Kurumları Öğretmenlerinin Tatile Girmesi     a) 01 Temmuz 2013 
 
b) 13 Temmuz 2013 
 
77.    Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Sözleşmelerinin Yapılması     01 Temmuz – 30 Eylül 2013 
 
78.    Merkezi Sistemle Öğrenci Almayan Ortaöğretim Kurumlarında 2013–2014 Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları.     Bakanlığımızca yayınlanacak Genelge doğrultusunda kayıtlar yapılacaktır 
 
79.    Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında 2013–2014 Öğretim Yılı İçin Telafi Programına Müracaatlar     01 Ağustos – 06 Eylül 2013 
 
80.    Ramazan Bayramı     07 Ağustos 2013 Çarşamba günü saat 13.00’de başlar 10 Ağustos 2013 Cumartesi Günü Akşamı Sona Erer. 
 
81.    Bilim Ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Kayıtları Ve Yerleştirme İşlemleri     12 Ağustos–25 Eylül 2013 
 
82.    Meslek Liselerinde Alanlara Müracaat Ve Kayıt Tarihleri     Bakanlığımızca yayınlanacak Genelge doğrultusunda yapılacaktır 
 
83.    Zafer Bayramı ( Resmi Tatil )     30 Ağustos 2013 
 
84.    İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği komisyonu 1. Toplantısı    Ağustos 2013 
 
85.    İl Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği komisyonu 1. Toplantısı    Eylül 2013 
 
86.    Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve Başlaması. 
 
Ortaöğretim Kurumlarında Sorumluluk Sınavları Öncesi Öğretmenler Kurulu Toplantısı     02 Eylül 2013 
 
87.    Mesleki Eğitim Merkezi 2013–2014 Öğretim Yılı Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı     02 Eylül 2013 
 
88.    Ortaöğretim Kurumlarında Sorumluluk Sınavları     02 - 08 Eylül 2013 
 
89.    Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 12.sınıfa devam edip alt sınıflarda başarısız ders/dersleri bulunanlar ile Beklemeli durumdaki öğrencilerin Sorumluluk Sınavları.     02 – 06 Eylül 2013 
 
89.    A) Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve İlköğretim Okulları Öğretmenler Kurul Toplantısı 
 
B ) Okul Öncesi Eğitim Kurumları İle İlköğretim Kurumlarındaki Öğretmenlerin 2013–2014 Öğretim Yılı Sene Başı Mesleki Çalışmaları     a)02–06 Eylül 2013   b)02-13 Eylül 2013 
 
90.    Mesleki Eğitim Merkezlerinde Güz Dönemi Kalfalık Ve Ustalık Sınavları     02–28 Eylül 2013 
 
91.    Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Hazırlanmaları ( Bağımsız Anaokulları hariç)    09-13 Eylül 2013 
 
92.    Örgün Eğitim Kurumlarında 2013–2014 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Başı Öğretmeler Kurulu Toplantısı     09-13 Eylül 2013 
 
93.    Mahalli Kurtuluş Günü ( Bursa Merkez )     11 Eylül 2013 
 
94.    Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2013–2014 Ders Yılının Başlaması.     16 Eylül 2013 
 
95.    İlköğretim haftası     16-20 Eylül 2013 
 
96.    Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin 2012–2013 Ders Yılı İşletmelerde Mesleki Eğitimin Sona Ermesi     20 Eylül 2013 
 
97.    Aday, Çırak Ve Çırak Öğrencilerin 2013–2014 Eğitim-Öğretim Yılı Teorik Eğitme Başlamaları  23 Eylül 2013 
 
98.    Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Öğrenim Gören 10. ve 11.  Sınıf Öğrencilerinin 2012–2013 Ders Yılı Sonu Beceri SınavlarıÖncesi Öğretmenler Kurulu Toplantısı     23 Eylül 2013 
 
99.    Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Öğrenim Gören 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin 2012–2013 Ders Yılı Sonu Beceri Sınavları     24-26 Eylül 2013 
 
100.    Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Öğrenim Gören 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 2012–2013 öğretim yılı Ortalama Yükseltme Sınavları için ders seçimi              30 Eylül- 04 Ekim 2013 
 
101.    Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Öğrenim Gören 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 2012–2013 öğretim yılı Ortalama Yükseltme Sınavlarının ilanı     07 - 11 Ekim 2013 
 
102.    Kurban Bayramı      14 Ekim 2013 Pazartesi günü 13.00’da başlar. 18 Ekim 2013 Cuma akşamı sona erer.  
 
103.    Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 10. ve 11.  sınıf öğrencilerinin 2012 – 2013 öğretim yılı Ortalama Yükseltme Sınavları      21 - 27 Ekim 2013 
 
104.    Cumhuriyet Bayramı     28 Ekim 2013 Pazartesi günü saat 13.00’da başlar,  29 Ekim 2013 Salı günü akşamı sona erer. 
 
105.    Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 10 ve 11.  sınıf öğrencilerinin Sorumluluk Sınavları      28 - 31 Ekim 2013 
 
106.    Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 2012–2013 Öğretim Yılı Sonu ve 2013–2014 Öğretim Yılı Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı     01 Kasım 2013 
 
107.    Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 10.,11. ve 12. sınıflarının 2013–2014 Öğretim Yılına Başlaması     04 Kasım 2013

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.