23 Ekim Salı  ATAMA KARARLARI

23 Ekim Salı ATAMA KARARLARI

23 Ekim 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28450

23 Ekim 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28450

ATAMA KARARLARI

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/702

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Tahsin Tunç ÜĞDÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/10/2012

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/703

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine, Büyükelçi Ahmet Necati BİGALI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/10/2012

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/721

1 – Açık bulunan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Said ARINÇ’ın atanması,

2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22/10/2012

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/707

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Müfettişliğine Aptulhamit ATLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/10/2012

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/722

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Burak BAĞLAR, Ümit ASLAN, Hulisi ÖNDER, Fazlı EMEKTAR, Adem ER, Murat ALIKLI, Abdullah SARAÇ, Enes UNCU ile Kadir DEMİR’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/10/2012

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Maliye Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/718

1 – Bu kararnamede kimlikleri yazılı 16 (onaltı) yedek subay askerî hâkimin, karşılarında gösterilen görev yerlerine atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 16’ncı ve EK-3’üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

22/10/2012

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN İsmet YILMAZ

Başbakan Millî Savunma Bakanı

1’inci Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Hikmet BAKAN, Erzurum, 347-7362, 31.08.2012, 1’inci Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-İSTANBUL.

K.T.B.K.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mehmet Emin ERDOĞDU, Ankara, 347-7361, 31.08.2012, K.T.B.K.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-KIBRIS.

K.T.B.K.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Fatih UÇAR, Konya, 347-7357, 31.08.2012, K.T.B.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-KIBRIS.

5’inci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Cihat KÖSE, Elazığ, 347-7173, 31.08.2012, 5’inci Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-ÇORLU.

8’inci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Abdullah Seçil ÇALIKAN, Sinop, 347-7177, 31.08.2012, 8’inci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-ELAZIĞ.

9’uncu Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Veysi ÖZTÜRK, Siirt, 347-7172, 31.08.2012, 9’uncu Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-ERZURUM.

9’uncu Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Uğur SÖNMEZ, Konya, 347,7175, 31.08.2012, 9’uncu Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-ERZURUM.

K.K.EDOK Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Metin ERDEM, Karaman, 347-7358, 31.08.2012, K.K. EDOK Muh. Hiz. Des.Eğt.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-İZMİT.

54’üncü Mknz.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Fatih ÖZER, Malatya, 347-7176, 31.08.2012, 54’üncü Mknz. P.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-EDİRNE.

54’üncü Mknz.P.Tug.Klığı Emrinden, Hâk.Atğm., Ümit TELCİ, Aydın, 347-7363, 31.08.2012, 54’üncü Mknz.P.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-EDİRNE.

Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Serkan BİRDANE, İzmir, 347-7360, 31.08.2012, Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-ISPARTA.

Hv.K.K.lığı Des.Kt.Gr.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Cafer AKPINAR, Kırşehir, 347-7174, 31.08.2012, Hv.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-ANKARA.

5’inci P.Eğt.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk. Atğm., Mustafa KARAKOÇ, Bursa, 347-7171, 31.08.2012, 5’inci P.Eğt.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-SİVAS.

Hv.Eğt.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Harun ŞAVUR, Çorum, 347-7359, 31.08.2012, Hv.Eğt.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-İZMİR.

Hv.Eğt.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., İlker ŞANCI, Malatya, 347-7364, 31.08.2012, Hv.Eğt.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-İZMİR.

1’inci Hv.Kuv.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Ahmet Sacit MÜDERRİSOĞLU, Kayseri, 347-7178, 31.08.2012, 1’inci Hv.Kuv.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-ESKİŞEHİR.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/719

1 – Bu kararnamede kimliği yazılı iki Hava Hâkim Subayın hizalarında belirtilen görevlere atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

22/10/2012

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN İsmet YILMAZ

Başbakan Millî Savunma Bakanı

MSB As.Adlt.İşl.Bşk.Em. (Stajyer Hakim) ANKARA, Fırat ÇİNİCİ, Hv.Hak.Ütğm., ERZURUM, 2003-SY-59, 30.08.2006, Hv.K.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.ANKARA (Staj bitiminde geçerli olmak üzere.)

MSB As.Adlt.İşl.Bşk.Em. (Stajyer Hakim) ANKARA, Mehmet Burak KIZILTAN, Hv.Hak.Ütğm., ERZİNCAN, 2004-SY-52, 30.08.2007, 2’nci Hv.Kv.K.lığı As.Sav.As.Sav.Yrdc. DİYARBAKIR (Staj bitiminde geçerli olmak üzere.)

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/708

1 – Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Adana Orman Bölge Müdürlüğüne, Elazığ Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki TEMUR’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/10/2012

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/709

1 – Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne, Adana Orman Bölge Müdürü Ata KAHYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/10/2012

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/710

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğüne Adem TAŞCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/10/2012

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/711

1 – Bakanlık Müşaviri Yavuz VURAL’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/10/2012

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/712

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Volkan ÇETİNKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

22/10/2012atamakararnamesi.jpg

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Başbakan Sağlık Bakanı

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.