23 Nisan ve 19 Mayıs 29 Ekimlere İNCE AYAR

23 Nisan ve 19 Mayıs 29 Ekimlere İNCE AYAR

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği 05.05.2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır.

Kapsam ARTIK 23 Nisan ve 19 Mayısta, tören geçişi olmayacak.29 Ekimde tören geçişi olacak

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; ulusal bayram Cumhuriyet Bayramı ve resmi bayramlar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı ile mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve tarihi günlerin kutlanmasını sağlamak amacıyla yapılacak törenleri kapsar.

Yorum; Eski yönetmeliklerde yer alan amaçlar yeni yönetmelikte tören ve kutlama ilkeleri kısmına aktarılmış eski yönetmeliklerdeki kapsam yerini korumuştur.

ozel.jpg
--------------------------------------------------------------------------------

Tören ve kutlama ilkeleri

MADDE 2 – (1) Cumhurbaşkanının bulunduğu taşra tören ve kutlamalarında Başkent programı uygulanır.

Yorum; Önceki yönetmeliklerde olmayan bu uygulama yeni yönetmeliğe konularak Cumhurbaşkanının bulunduğu Ankara dışındaki tören ve kutlamalarda başkent programın uygulanmasını öngörüyor.

(2) Dış temsilciliklerimizde yapılacak tören ve kutlamalar, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce verilecek talimata göre düzenlenir.

Yorum; Eski yönetmeliklerde aynı uygulama öngörülmekteydi.

(3) Merkezinde birden fazla ilçe bulunan illerde ve bu ilçelerde kutlamalar, il kutlama komitesinin hazırlayacağı programa göre yapılır.

Yorum; Önceki yönetmeliklerde olmayan bu uygulama yeni yönetmeliğe konularak merkezinde birden fazla ilçe bulunan illerdeki kutlamaların il kutlama komitesinin hazırlayacağı programa göre yapılmasını öngörüyor.

(4) Başkent dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan veya Bakanların törene katılması durumunda;

a) Cumhuriyet Bayramı ve Zafer Bayramı tebrikatını, mahalli mülki amir ile birlikte kabul eder ve önde yer alırlar.

b) Şeref tribününde mahalli mülki amirden önce yer alırlar; bu durumda ekli (1) sayılı listede yer alan kişilere şeref tribününün durumuna göre mahalli mülki amir, garnizon komutanı ve belediye başkanından sonra sıra ile yer verilir.

c) Tören geçişini mahalli mülki amir, garnizon komutanı ve belediye başkanı ile birlikte şeref tribününde ayakta kabul ederek selamlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Başbakanın katılmadığı, birden fazla Bakanın bulunduğu durumlarda Resmi Gazetedeki Bakanlar Kurulu listesinde önde olan Bakan selamlamaya katılır.

ç) Tensipleri halinde çelenkleri mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı ile diğerlerinden önce konulur.

Yorum; Eski yönetmeliklerde 09.08.2010 tarihinde yapılan değişikle de aynı uygulama öngörülmekteydi.

(5) Çelenkler, bayramın bitim saatinde ilgili kurumun mensupları tarafından tören yapılmadan kaldırılır. Aksi halde belediye görevlileri veya kolluk tarafından tören yapılmadan kaldırılır.

Yorum; 04.09.1973 gün ve 7/7058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Resmi Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanması, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmeliğin 23. maddesinde de “Madde 23- Çelenkler, biçim ve sunuş yerindeki düzeni Polis veya Jandarma tarafından gözetilmek ve gerektiğinde korunmak kaydı ile Resmî Bayram veya anma günü süresince sunuş yerinde kalır, geceleyin anıt ve etrafı belediyece ışıklandırılır ve bitim saatinde ilgili kuruluş mensupları aksi halde belediye tarafından tören yapılmadan kaldırılır.” şeklinde düzenlenen bu hüküm daha da netleştirilerek kolluk tarafından da bayramın bitim saatinde çelenklerin tören yapılmadan kaldırılmasını öngörüyor.

(6) Bayramların dışında anıtlara çelenk koymak isteyen kuruluş, kişi veya kişi toplulukları kırk sekiz saat önceden mülki idare amirinden izin almak zorundadır. İzin alınmadan konulduğu görülen çelenkler, kolluk tarafından kaldırılır.

Yorum; eski yönetmeliklerde “hiçbir Resmî Bayramda veya anma gününde veya bu günlerin dışında hiçbir kuruluş, kişi veya kişi toplulukları tarafından anıtlara hiçbir şekilde çelenk götürülemez ve sunulamaz.” şeklinde uygulama öngörülürken yeni yönetmelikle izin alınmak şartıyla anıtlara çelenk konulabilmesi öngörülmekte.

HAVA MUHALEFETİ DURUMUNDA TÖRENLER ERTELENEBİLECEK

(7) Hava muhalefeti gibi zaruri hallerde, bayram programının bir kısmının veya tamamının en kısa sürede yapılmak üzere ertelenmesine mülki idare amirince karar verilir.

Yorum; Eski yönetmeliklerde günün anlam ve önemini belirten programın diğer kısmı uygun yerlerde yapılır iken bu zorunluluk yeni yönetmelikte kaldırılmıştır.

GECE AYDINLATMASI KALDIRILDI

(8) Bayramın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi kurumlar bayraklarla donatılır.

Yorum; Eski yönetmeliklerde “bayraklarla donatılır, geceleri de aydınlatılır.” Uygulaması öngörülürken aydınlatma işlemi uygulamadan kaldırılmıştır.

YÖNETMELİKTA YAZMAYAN HUSUSLARDA VALİ VE KAYMAKAMLARIN DEDİĞİ YAPILACAK

(9) Yönetmelikte yer almayan hususlarda mülki idare amirince gerekli düzenlemeler yapılır.

Yorum; Eski yönetmeliklerde yer almayan bu husus yeni yönetmeliğe konularak Yönetmelikte yer almayan hususlarda mülki idare amirince gerekli düzenlemelerin yapılması öngörülmekte.


--------------------------------------------------------------------------------

Tören ve kutlama komitelerinin oluşumu ve görevleri

MADDE 3 – (1) Başkentte;

a) Cumhuriyet Bayramı törenleri programının hazırlanması ve uygulanması Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığıyla koordine edilerek yürütülür.

b) Zafer Bayramı törenleri, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce, Genelkurmay Başkanlığıyla koordine edilerek yürütülür.

Yorum; Eski yönetmeliklerde aynı uygulama öngörülmekteydi.

BUCAK, KASABA VE KÖYLERDE TÖREN ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

TÖREN KOMİTESİ YENİDEN OLUŞTURULDU. EN KIDEMLİ OKUL MÜDÜRÜ, KOMİTEDEN ÇIKARILDI

(2) İl ve ilçelerde ulusal bayram, resmi bayramlar, mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve diğer tarihi günlerin kutlanması, vali veya görevlendireceği vali yardımcısı veya kaymakamın başkanlığında; garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor müdürlüğü ile mülki idare amirince uygun görülecek diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla oluşan komite tarafından düzenlenir.

(3) Tören ve kutlama programı illerde valinin, ilçelerde kaymakamın onayı ile yürürlüğe girer.

Yorum; Yeni yönetmelikte komiteden; Jandarma, en yüksek dereceli okul müdürleri arasından en kıdemlisi ve Öğretmen çıkarılmış, sadece Garnizon Komutanlığınca düzenlenip yürütülün Zafer Bayramı törenleri oluşturulacak komiteye devredilmiştir. Bucak, Kasaba ve Köylerde tören yapılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

(4) Tören ve kutlama komitelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ulusal bayram, resmi bayram ve tarihi günlerin anlam ve önemine uygun ve halkın azami derecede katılımını ve coşku ile kutlanmasını sağlayacak ve milli onur gereklerine uygun tören ve kutlama programlarını hazırlamak ve uygulanacak genel esasları belirlemek.

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının bu konuda yapacakları faaliyet ve hizmetlerde koordinasyon ve birliği sağlamak.

Yorum; Yeni yönetmelikte halkın azami derecede katılımını ve coşku ile kutlanmasını sağlayacak milli onur gereklerine uygun tören ve kutlama programlarının hazırlanması öngörülüyor.


--------------------------------------------------------------------------------

Cumhuriyet Bayramı törenleri


MADDE 4 –

YİRMİBİR PARE TOP ATIŞI SADECE BAŞKENTTE OLACAK

(1) Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü ulusal bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız 29 Ekim günü tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’te Başkentte yapılan yirmi bir pare top atışı ile başlar ve 29 Ekim günü saat 24.00’te son bulur.

Yorum; Eski yönetmeliklerde il merkez nüfusu 300.000 ve daha yukarı şehirlerde de uygulanan yirmi bir pare top atışı Yeni yönetmelikte sadece başkentte uygulanması öngörülüyor.


(2) Cumhuriyet Bayramı törenleri aşağıdaki şekilde uygulanır:


a) Başkentte Cumhuriyet Bayramı törenleri:


1) Anıtkabir’e Cumhurbaşkanı tarafından çelenk konulur ve İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.


2) Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığında tebrikat kabul edilir.


3) Cumhurbaşkanı tarafından törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır.


4) İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesini müteakip tören geçişi ve programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.


5) Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir.


Yorum; Eski yönetmeliklerde ayrıntıları tam belirtilmeyen Anıtkabir’e Cumhurbaşkanı tarafından çelenk konulması, Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığında tebrikatın kabul edilmesi, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir şeklindeki hususlarında kesin hükümler yeni yönetmelikte yer almıştır.


b) Başkent dışında Cumhuriyet Bayramı törenleri:


1) Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur. Mahallin en büyük mülki idare amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çelenk onun sağına, belediyeye ait çelenk ise soluna konulur. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.


2) Mülki idare amiri tarafından tebrikat, ekli (1) sayılı listede yer alan sıraya göre makamında kabul edilir.


3) Mülki idare amiri tarafından, beraberinde garnizon komutanı ve belediye başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır, İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.


4) Mülki idare amiri tarafından bayramın anlam ve önemini belirten konuşma yapılır.


5) Tören geçişi mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı tarafından şeref tribününden selamlanır.


6) Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.


7) Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir.


Yorum; Eski yönetmeliklerde ayrıntıları tam belirtilmeyen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun vali tarafından verileceği, Mülki idare amirinin tebrikatı makamında kabul edeceği yeni yönetmelikte yer almıştır.


--------------------------------------------------------------------------------

ÖĞRENCİLERİN BÜYÜKLERİN MAKAMINA OTURMASI UYGULAMASI KALDIRLDI

23 NİSANDA TÖREN GEÇİŞİ OLMAYACAK

PROGRAM DETAYLARINI KUTLAMA KOMİTESİ BELİRLEYECEK

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri

MADDE 5 – (1) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan günü saat 08.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur.

(2) Milli Eğitim Bakanı, günün anlam ve önemini belirten mesajını medya aracılığıyla bildirir.

(3) Milli Eğitim Bakanı bir il törenine katılır.

(4) Atatürk anıt veya büstüne milli eğitim müdürlüğü tarafından çelenk konulur. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.

(5) Kutlama komitelerince hazırlanan programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır. Programda tören geçişi ve tebrikata yer verilmez.

Yorum; Eski yönetmeliklerde Millî Eğitim Bakanı ve beraberindeki heyetle Anıt Kabir'de çelenk konulması ve İstiklâl Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi, Vali tarafından beraberinde Garnizon Komutanı ile Belediye Başkanı olduğu halde törene katılanların ve halkın bayramının kutlanması, İstiklâl Marşı ile göndere Bayrak çekilmesi, Devlet büyüklerini, ziyaret, gösteri, temsil ve bale gibi öğrenciler tarafından yapılacak çeşitli faaliyetlerinin de programda belirlenmesi, tören geçişi ve tebrikat, taşrada Bayramın açış konuşması Kutlama Komitesinin görevlendireceği bir öğretmen tarafından yapılması yeni yönetmelikte kaldırılmış, bu konudaki düzenleme kutlama komitesine bırakılmıştır. Milli Eğitim Bakanının günün anlam ve önemini belirten mesajını medya aracılığıyla bildirmesi ve Milli Eğitim Bakanının bir il törenine katılması yeni yönetmelikte yer almıştır.


--------------------------------------------------------------------------------

19 MAYISTA TÖREN GEÇİŞİ OLMAYACAK

21 PARE TOP ATIŞI KALDIRILDI

PROGRAM DETAYLARINI KUTLAMA KOMİTESİ BELİRLEYECEK

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenleri

MADDE 6 – (1) Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs günü, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da karaya çıktığı saat olan 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur.

(2) Gençlik ve Spor Bakanı, günün anlam ve önemini belirten mesajını medya aracılığıyla bildirir.

(3) Gençlik ve Spor Bakanı bir il törenine katılır.

(4) Atatürk anıt veya büstüne gençlik hizmetleri ve spor müdürlüğü, bulunmaması halinde mülki amirin görevlendireceği bir müdürlük tarafından çelenk konulur. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.

(5) Kutlama komitelerince hazırlanan programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır. Programda tören geçişi ve tebrikata yer verilmez.

Yorum; Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenleri Millî Eğitim Bakanlığının Sorumluluğundan alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmiş, Eski yönetmeliklerde bayramın Millî Eğitim Bakanı tarafından tören alanında yapılması, Ankara ve Samsun’da 21 pare top atışı, Gençlik ve Spor Bakanı ve beraberindeki heyetle Anıt Kabir'de çelenk konulması ve İstiklâl Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinin okunması, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okunur ve Gençlik Atatürk'e cevap vermesi, Samsun'dan getirilen bayrağın kabul töreni, Samsun'dan getirilen bayrağın Devlet Başkanına sunulmasından sonra şeref çağrısı yapılarak Gençlik Marşı söylenmesi, tören geçişi ve tebrikat, taşrada Mahallî Mülkiye Amiri yanında, Garnizon Komutanı veya temsilcisi, Belediye Başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramını kutlar, İstiklâl Marşı ile Bayrak göndere çekilmesi Yeni yönetmelikte kaldırılmış Gençlik ve Spor Bakanının günün anlam ve önemini belirten mesajını medya aracılığıyla bildirmesi ve Gençlik ve Spor Bakanının bir il törenine katılması, yeni yönetmelikte yer almıştır.


--------------------------------------------------------------------------------

Zafer Bayramı törenleri

MADDE 7 – (1) Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmibir pâre top atışı yapılır.

(2) Zafer Bayramı törenleri aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Başkentte Zafer Bayramı törenleri:

1) Anıtkabir’e Cumhurbaşkanı tarafından çelenk konulur ve İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.

TEBRİKATLAR GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDA DEĞİL, ÇANKAYA KÖŞKÜNDE ALINACAK

2) Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığında tebrikat kabul edilir.

3) Cumhurbaşkanı tarafından törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır.

4) İstiklal Marşı ile birlikte bayrağın göndere çekilmesini müteakip tören geçişi ve programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

5) Zafer Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir.

Yorum; Genelkurmay Başkanlığınca yürütülen Zafer Bayramı etkinlikleri Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce, Genelkurmay Başkanlığıyla koordine edilerek yürütülmesi, sadece başkente yirmibir pâre top atışı yapılacağı ve Zafer Bayramı resepsiyonunun Cumhurbaşkanı tarafından verileceği belirtilerek eski yönetmeliklerde ayrıntıları tam belirtilmeyen Anıtkabir’e Cumhurbaşkanı tarafından çelenk konulması, Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığında tebrikatın kabul edilmesi, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir şeklindeki hususlarında kesin hükümler yeni yönetmelikte yer almıştır.

ANKARA DIŞINDA DA TEBRİKATI VALİ KABUL EDECEK

b) Başkent dışında Zafer Bayramı törenleri:

1) Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur. Mahallin en büyük mülki amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çelenk onun sağına, belediyeye ait çelenk ise soluna konulur. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.

2) Mülki idare amiri beraberinde garnizon komutanı ve belediye başkanı olduğu halde tebrikatı, ekli (1) sayılı listede yer alan sıraya göre makamında kabul eder.

3) Mülki idare amiri tarafından, beraberinde garnizon komutanı ve belediye başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır, İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.

4) Tören geçişi mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı tarafından şeref tribününden selamlanır.

5) Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

6) Zafer Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir

Yorum; Eski yönetmeliklerde ayrıntıları tam belirtilmeyen Zafer Bayramı resepsiyonunun vali tarafından verileceği, Mülki idare amirinin tebrikatı makamında kabul edeceği yeni yönetmelikte yer almıştır.


--------------------------------------------------------------------------------

Mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve diğer tarihi günler

MADDE 8 – (1) Mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve diğer tarihi günlerin kutlama faaliyetleri; Başkentte Ankara Valiliği, Başkent dışında valilikler ve kaymakamlıklarca oluşturulacak kutlama komiteleri tarafından belirlenir. Programda, günün anlam ve önemine uygun olarak yapılacak bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro, halk oyunları, gösteriler ve konser gibi faaliyetler yer alır. Programda tören geçişi ve tebrikata yer verilmez.

Yorum; Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği yeni yönetmelikte tek bir madde halinde yazılmış, Bucak, Kasaba ve Köylerdeki kutlamalar, Atatürk Anıtlarına veya Büstlerine çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı ile göndere bayrak çekilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerine şükran ziyaretinde bulunulması, tören geçişi ve tebrikat yeni yönetmelikte yer almamış, bu konudaki düzenleme kutlama komitesine bırakılmıştır.


--------------------------------------------------------------------------------

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesinde; Başkentteki tören ve kutlamalarda Dışişleri Bakanlığı, Başkent dışındaki tören ve kutlamalarda İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Yorum; yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütler hakkında yetkili bakanlıklar belirlenmiştir.
 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.