80 daimi güvenlik, işçi ve sağlıkçı alımı yapılacak.

80 daimi güvenlik, işçi ve sağlıkçı alımı yapılacak.

Aydın Adnan Menderes üniversitesi birimleri içinde çalıştırılmak üzere 80 daimi güvenlik, işçi ve sağlıkçı alımı yapılacak.

Güvenlik, işçi ve sağlıkçı alımı başvuru şartları
Psikoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Klinik Psikoloji Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Oyun Terapisi, Objektif Çocuk Testleri, Filial Terapi Uygulayıcı belgelerinin yanında Bilişsel ve Davranışçı Terapi belgesine sahip olmak ve herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programlarının birinden mezun olmak ve kamusal haklardan mahrum olunmaması gerekiyor.

Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak ve askerlik görevleri ile ilgili olarak ilişkilerinin bulunmaması gerekiyor.

Güvenlik alımı için ortaokul mezunu olmak, güvenlik kartının olması ve görevlerini yapmalarına engel bir sağlık sorunlarının olmaması gerekiyor.


Adnan Menderes üniversitesi personel alımı başvuru bilgileri

Adnan Menderes üniversitesi personel alımı son başvuru tarihi resmi olarak 18.01.2022 olarak açıklanmıştır.
 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası 3. Kat Personel Daire Başkanlığı Efeler / AYDIN adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz   birimlerinde   çalıştırılmak   üzere,   Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas  alınmak  suretiyle  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak  üzere,  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

 

 

UNVAN İLAN

KODU ADET KPSS PUAN TÜRÜ ARANILAN NİTELİKLER

Psikolog PS 01 1 P3 Psikoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Klinik Psikoloji Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Oyun Terapisi, Objektif Çocuk Testleri, Filial Terapi Uygulayıcı belgelerinin yanında Bilişsel ve Davranışçı Terapi belgesine sahip olmak.

Fizyoterapist FT 01 2 P3 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Ebe EB 01 2 P3 Fakülte veya Yüksekokulların Ebelik Lisans Programı mezunu olmak.

Hemşire HM 01 7 P3 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Lisans Programı mezunu olmak.

HM 02 1 P3 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Lisans Programı mezunu olmak. Sağlık Çalışanı Motivasyon Artırma Yöntemleri, Zor İnsanlarla İletişim, Sağlıkta Çocuklarla İletişim ve Hastalarla Doğru ve Etkili İletişim Teknikleri sertifikalarına sahip olmak.

HM 03 1 P3 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Lisans Programı mezunu olmak. Yara Bakımı, Koruyucu Tedavi ve Rehabilite Alanında En Az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında Tıbbi Terminoloji, Anatomi ve Fizyoloji, Temel İlk Yardım ve Enfeksiyondan Korunma sertifikalarına sahip olmak.

HM 04 1 P3 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Lisans Programı mezunu olmak. Hastanelerin Acil Servis ve Yenidoğan Servislerinde mesleki deneyime sahip olmanın yanında Yenidoğan, KVC Yoğun Bakım, Ameliyathane, Genel Yoğun Bakım, ve Pediatri Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

Hemşire HM 05 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmanın yanında Enfeksiyon Hemşireliği, Diyabetik Ayak Bakımı, Terminal Dönem ve Hemşirelik Bakımı, Temel EKG, Hemovijilans Hemşireliği ve Ruh Sağlığı Hastalıkları ve Hemşirelik sertifikalarına sahip olmak.

HM 06 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmak. Temel İlk Yardım, Hijyen ve Sanitasyon, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Doğuma Hazırlık ve Sağlık Hizmetlerinde İletişim sertifikalarına sahip olmak.

HM 07 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olmak. En az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

HM 08 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olmak. Ameliyathane ve Acil Servis Hemşiresi olarak da çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 7 yıl deneyime sahip olmak. Terminal Dönem ve Hemşirelik Bakımı, Temel İlk Yardım, Ritim İleti Bozuklukları, Şok ve Hemşirelik, Temel Yaşam Desteği sertifikalarına sahip olmak.

HM 09 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Ortopedi ve Kadın Doğum Servislerinde mesleki deneyime sahip olmanın yanında İmmobil Hastalarda Dekübitis Ülserleri, KVC Yoğun Bakım, Ruh Sağlığı Hastalıkları ve Hemşirelik, İlk Yardım ve Genel Cerrahi sertifikalarına sahibi olmak.

HM 10 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin (Karma Servis) Çocuk ve Beyin Cerrahi Servislerinde en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında Onkoloji, Kök Hücre Nakli, Asit Baz Dengesi ve Dengesizlikleri, Ruh Sağlığı Hastalıkları ve Hemşirelik ve Kalbin Elektriksel Aktivitesi sertifikalarına sahip olmak.

HM 11 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Acil ve Laboratuvar alanında çalışmış olmak kaydıyla mesleki deneyime sahip olmak. İlk Yardım, Ameliyathane, Genel Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım ve Genel Cerrahi sertifikalarına sahip olmak.

Hemşire HM 12 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Nöroşirurji Yoğum Bakım Servisinde de çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 3 yıl mesleki deneyimine sahip olmak. Hijyen ve Sanitasyon, Hasta Bakımı, Yaşlı Bakımı, Engelli Bakımı ve Pandemi Covid-19 Sorumlusu sertifikalarına sahip olmak.

HM 13 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin KVC Yoğun Bakım Servisinde mesleki deneyimine sahip olmanın yanında Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Hasta Hakları Yönetimi, Temel İlk Yardım ve Hasta ve Yaşlı Bakımı sertifikalarına sahip olmak.

HM 14 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Genel Cerrahi Servisinde en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında Kardiyovasküler Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, Anne Bebek Sağlığı, Onkolojik Hastalıklar ve Hemşirelik, Genel Cerrahi Hemşireliği, Kemoterapi Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HM 15 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Kadın Doğum, Genel Yoğun Bakım ve Kan Transfüzyon Servislerinde de çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 3 yıl mesleki deneyimine sahip olmak. Genel Yoğun Bakım, Pediatri, Hemovijilans, Vaka Yönetim ve Tramvalı Hastaya Yaklaşım sertifikalarına sahip olmak.

HM 16 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Kadın Doğum ve Pediatri Servislerinde de çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Neonatal Resüsitasyon, Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı, Temel Yenidoğan Bakım ve Yenidoğan İşitme Tarama belgelerine sahip olmak.

HM 17 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında İlk Yardım, Tıbbi Sekreterlik, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon ve Hasta Kabul Sekreterliği sertifikalarına sahip olmak.

Hemşire HM 18 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Hematoloji ve Dahiliye Çocuk Servisinde en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında Enteral Beslenme, CPR Eğitimi ve Sağlık Kuruluşlarında İletişim belgelerine sahip olmak.

HM 19 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Ortopedi ve Ameliyathane (Beyin Cerrahi) Servislerinde de çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 7 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

HM 20 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Yenidoğan ve Kadın Doğum Servislerinde En Az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında Yenidoğan Yoğun Bakım, KVC Yoğun Bakım, Kök Hücre Nakli, Kemoterapi, Organ Nakli ve Pediatri Hemşireliği Sertifikalarına sahip olmak.

HM 21 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Yoğun Bakım Servisinde En Az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında Sağlık Kurumlarında Meslek Etiği, Sağlık Psikolojisi, Enteral Beslenme, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı ve CPR Eğitimi belgelerine sahip olmak.

HM 22 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin KVC Yoğun Bakım Servisinde En Az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında KVC Yoğun Bakım, Koroner Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım ve Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalarına sahip olmak.

HM 23 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Yatan Hasta (Kardiyoloji ve Kalp Damar) Servisinde En az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplamda 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak. EKG Okuma, Kalbin Yapısı, Anestezi ve Reanimasyon, İş Yeri Hemşireliği, Eğitim Hemşireliği Yetkinlik Alanları ve Demonstrasyon Sertifikalarına sahip olmak.

HM 24 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Covid 19 Vakalarında Resüsitasyon, Pediatrik Vakalarda Resüsitasyon, Perfüzyon Teknikerliği, Diyaliz Teknikerliği, Temel Yaşam Desteği, Eğitim Hemşireliği Yetkinlik Alanları, Hemşirelikte Araştırma, Eğitim Planlama, Organizasyon ve Eğitim Etkinliği

sertifikalarına sahip olmak.

Hemşire HM 25 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Genel Yoğun Bakım ve Kalp Damar Yoğun Bakım Servislerinde En Az 4 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

HM 26 1 P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında Ameliyathane, Onkoloji, Kök Hücre Nakli, Kemoterapi, Organ Nakli, Genel Cerrahi ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HM 27 1 P94 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Ameliyathane Servisinde de çalışmış ve sorumluluğunu yapmış olmak kaydıyla en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Anne Dostu Hastane Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği ve İşaret Dili Eğitimi belgelerine sahip olmak.

HM 28 1 P94 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Nöroloji Yoğun Bakım ve Gündüz Servislerinde de çalışmış olmak kaydıyla en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Etkili Konuşma Diksiyon, Temel İlkyardım ve İşaret Dili sertifikalarına sahip olmak.

HM 29 1 P94 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Yoğun Bakım Servisinde çalışmış olmak kaydıyla en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Tıbbi Sekreterlik, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon, Anatomi ve Fizyoloji, Pandemi Sorumlusu, Enteral Beslenme ve CPR Eğitimi belgelerine sahip olmak.

HM 30 2 P94 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

Laborant LB 01 1 P93 Tıbbi Laboratuvar Önlisans mezunu olmak. Hastanelerde en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında en az 2 adet patoloji cihazın kullanım sertifikasına ve İş Sağlığı ve Güvenliği belgesine sahip olmak.

LB 02 1 P93 Tıbbi Laboratuvar Önlisans mezunu olmak.

Diğer Sağlık

Personeli DS 01 1 P93 İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. Hastanelerin Acil Servisinde mesleki deneyime sahip olmanın yanında Hasta Kayıt Kabul, Temel İlk Yardım, Hijyen, Hasta Psikolojisi, Tıbbi Uygulama Hataları ve Klinik Risk Yönetimi belgelerine sahip olmak.

DS 02 1 P93 İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. Hastanelerde En az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında CPR Eğitimi belgesine sahip olmak.

DS 03 1 P93 İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmanın yanında Ambulans Şoförlüğü, Temel Yaşam Desteği belgelerine ve Acil Kurtarma Teknikleri, Covid-19 Korunma ve Hijyen Eğitimi, KVC Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım sertifikalarına sahip olmak.

DS 04 1 P93 İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. En az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında İş Sağlığı ve Güvenliği, İleri Yaşam Desteği ve Temel Yaşam Desteği belgelerine sahip olmak.

Röntgen Teknisyeni RT 01 1 P93 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak. En az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında, MR Güvenliği, Uygulamalı MRG, İleri MR Uygulamaları, Genel Radyografi, Uygulamalı Bilgisayarlı Tomografi, Radyolojide İş Sağlığı Güvenliği, Hasta ve Çalışanlara Yönelik Radyasyon Güvenliği sertifikalarına sahip olmak.

Sağlık Teknikeri ST 01 1 P93 Çocuk Gelişimi Önlisans mezunu olmak. Alanında deneyimli olmanın yanında Oyun Terapisi Uygulayıcı, Bebek Masajı, 936 Saat Çocuk Bakımı Elemanı, Gölge Öğretmen Eğitim belgelerine ve Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.

Mühendis MH 01 1 P3 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Lisans mezunu olmak. İlgili alanda en az 5 adet mikroskop veya cihaz kullanmayı bilmek.

Teknisyen TK 01 1 P94 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.

Büro Personeli BP 01 1 P3 Proje hizmetlerini yerine getirmek üzere Mimarlık Bölümü (İngilizce) Lisans mezunu olmak. En az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında alanı ile ilgili en az 5 program bilmek.

BP 02 1 P93 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans mezunu olmak. Kamu Kurumlarında en az 3 yıl çalışmış olmak kaydıyla Ön Büro Hizmetleri, Toplantı Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi, Proje Yazma, KVKK Uzmanlık, İş Hayatında Etkili Yazışma Teknikleri ve Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip olmak.

BP 03 1 P94 Ortaöğretim Genel Kültür Alanından mezun olmak. Kamu Kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla Bilgisayar İşletmenliği, Halkla İlişkiler ve Büro Yönetimi, Temel Bilgi Teknolojileri, Kariyer Yönetimi, ISO 45001 Temel Eğitim, Kurumsal Yönetim, Toplantı Yönetimi ve Etkili İletişim sertifikalarına sahip olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi KG 01 3

(Erkek) P93 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

KG 02 3

(Erkek) P94 Ortaöğretim mezunu olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

KG 03 4

(Kadın) P94 Ortaöğretim mezunu olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

Destek Personeli DP 01 10

(Erkek) P94 Ortaöğretim mezunu olmak.

DP 02 5

(Kadın) P94 Ortaöğretim mezunu olmak. 

 

GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2.  İlan  başvuru  tarihinin  son  günü  itibarıyla  en  az  (18)  yaşını  tamamlamış  veya  daha büyük olmak,

3.  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak,

4.  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunun  4/B  maddesi  gereğince,  “Sözleşmeli  olarak istihdam    edilenler    hizmet    sözleşmesine    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca sözleşmelerinin   feshedilmesi   veya   sözleşme   dönemi   içerisinde   Bakanlar   Kurulu   kararı   ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı  feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir)  yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında  istihdam  edilemezler” hükmüne uygun olmak,

5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

6.  Aydın  Adnan  Menderes  Üniversitesi  Hastanesi  bünyesindeki  pozisyonlar  için  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani olmamak,

7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

8.  Başvuru  yapılan  ilan  kodlarına ilişkin  istenilen  sertifika ve deneyim belgelerini  ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan sertifika ve belgeler geçerli sayılmayacaktır),

9.  2020  KPSS  (B)  Grubu  sınavlarından  Lisans  mezunları  için  KPSS/P3,  Ön  Lisans mezunları için KPSS/P93 ve  Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacaktır,

10.  Terör  örgütlerine  veya  Milli  Güvenlik  Kurulunca  Devletin  milli  güvenliğine  karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut  bunlarla  irtibatı  olmaları  nedeniyle  KHK  ile  kamu  görevinden  çıkarılanlar  başvuruda bulunamazlar,

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik  Temel  Eğitimini  başarı  ile  tamamlamış  olmak,  son  başvuru  tarihi  itibarıyla  geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren  adayların  atama  için  bu  belgeyi  ibraz  edecekleri  tarihte  belgenin  geçerlilik  süresinin dolmamış olması gerekir.),

2. İç ve dış mekanda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

3. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4.  Göreve  başlayacak  personelin  görevini  devamlı  yapmasına  engel  bedenen,  aklen  ve ruhen  sağlık  sorununun  olmadığını  belgelemeleri  gerekmektedir.  Başvuran  adaylar  bunu  kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir),

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

6.  Kadın  adaylarda  en  az  1.65  cm  boyunda  olmak.  Erkek  adaylarda  en  az  1.75  cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10'dan   fazla,   10'dan   az   olmamak   ve   aile   hekimi   yada   herhangi   bir   sağlık   kuruluşundan belgelendirilmelidir).

7.  Kazanan  adayların,  gerek  duyulması  halinde  tarafımızdan  yeniden  boy/kilo  ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile beyan edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

 

Destek Personeli için;

1.  Temizlik  görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  hastalık  ve  benzeri  engelleri bulunmamak,

2. İç ve dış mekanda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

3. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

4. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

BAŞVURU YERİ,  ŞEKLİ ve ZAMANI:

Başvuru   yapacak   adayların,   https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 internet  adresinde  bulunan  Sözleşmeli  (657  S.K.  4/B  )  Personel  İşlemleri  başlığı  altındaki Başvuru   Formunu   eksiksiz   şekilde   doldurması,   istenilen   belgelerle   birlikte   ilanın   Resmî Gazete’de  yayımlandığı  günü  izleyen  15  gün  içinde  (mesai  saati  bitimine  kadar)  Aydın  Adnan Menderes  Üniversitesi  Rektörlük  Binası  3.  Kat  Personel  Daire  Başkanlığı  Efeler  /  AYDIN adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı  için  işleme  alınmayacak  ve  işleme  alınmayan  başvurular  ile  ilgili  adaylara  ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.