90 Sözleşmeli personel Alımı yapılacak.

90 Sözleşmeli personel Alımı yapılacak.

Samsun 90 Sözleşmeli personel Alımı yapılacak.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
4/B (Sözleşmeli Personel) Alım İlanı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657
Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Samsun il ve ilçelerindeki
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ne bağlı birimlerde
istihdam edilmek üzere 2018 KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 90
(doksan) adet sözleşmeli personel (Hemşire) alınacaktır.
NİTELİK KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
HM01 Hemşire 80
Hemşirelik Fakültesi ya
da Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik
Bölümü veya Hemşirelik
Yüksekokulu 4 yıllık lisans
mezunu olmak.
HM02 Hemşire 6
Hemşirelik Fakültesi ya
da Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik
Bölümü veya Hemşirelik
Yüksekokulu 4 yıllık lisans
mezunu olmak ve Yoğun
Bakım Hemşireliği
Sertifikasına sahip olmak.
HM03 Hemşire 4
Hemşirelik Fakültesi ya
da Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik
Bölümü veya Hemşirelik
Yüksekokulu 4 yıllık lisans
mezunu olmak.
ÖSYM Başkanlığınca
yapılan Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavına
(YDS) katılarak en az 60
Puan aldığını belgelemek
veya bu seviyede
bildiğine ilişkin
uluslararası geçerliliği
bulunan bir dil belgesine
sahip olmak (Yabancı dil
belgesinin 01.01.2016
tarihinden sonra alınmış
olması gerekmektedir.)
ARANILAN GENEL KOŞULLAR:
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.
4-657 Sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
5-Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)
6-Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak.
7-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8-Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği
ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
ARANILAN ÖZEL KOŞULLAR
1- HM02 nitelik koduna başvuracak adaylar için Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım
Hemşireliği sertifikasına sahip olmak şartı aranacaktır.
2- HM03 nitelik koduna başvuracak adaylar için Yabancı dil belgelerinin denkliği
hususunda ÖSYM Başkanlığının 18/09/2017 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi
ve 25/02/2016 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.
3- HM03 nitelik koduna başvuracak adaylar için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak en az 60 puan aldığını belgelemek veya
bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:
Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1- Başvuru Dilekçesi (www.omu.edu.tr adresinden temin edilecektir)
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- Diploma aslı ve fotokopisi veya mezuniyet belgesi
4- Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2018 KPSS:P3 puanını gösteren belge)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
6- 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir).
* Vekalet ile başvurularda sadece noter onaylı vekalet kabul edilecek olup, vekaletname ile
yapılacak başvurularda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi
zorundadır.
** E-Devlet üzerinden alınan karekodlu tüm belgeler kabul edilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden
sonraki 7 (yedi) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir.
Yerleştirme sonuçları www.omu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi
içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine
yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların
www.omu.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde İşe
başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim
etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili
bilgilerin www.omu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde
istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve
atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.


İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.