91 lise, önlisans ve lisans mezunu olmak üzere yeni kadrolara başvurular alınıyor.

91 lise, önlisans ve lisans mezunu olmak üzere yeni kadrolara başvurular alınıyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi için kamu hastanelerine personel alımları bünyesinde 91 lise, önlisans ve lisans mezunu olmak üzere yeni kadrolara başvurular alınıyor.

1 destek personeli alımı, 2 büro personeli alımı, 9 psikolog alımı için, 1 röntgen teknisyeni alımı, 6 diğer sağlık personeli alımı, 2 sağlık teknikeri alımı, 57 hemşire alımı, 8 ebe alımı olmak üzere lise, önlisans ve lisans mezunu 91 kamu personeli alımları yapılacak.
 
BAŞVURU SÜRECİ

Adaylar başvurularını bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü takip eden 15 gün içinde yapacaklardır. 27 Temmuz 2021 son!

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir),

Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması,

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

17 Nisan 2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine ve diğer merkezi birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli
28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
BÜTÇESİ : MERKEZİ BÜTÇE
NİT. KOD ÜNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER
E01 EBE 4 EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.
E02 EBE 2
EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN KADIN
DOĞUM SERVİSİLERİNİN DOĞUMHANE BİRİMİNDE EN AZ BEŞ YIL ÇALIŞMIŞ
OLDUĞUNU BELGELEMEK .
E03 EBE 2
EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP, SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK
HİZMETİ VEREN KURUMLARDA EBELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU
BELGELEMEK. .
H01 HEMŞİRE 10 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.
H02 HEMŞİRE 2
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP, GENEL YOĞUN BAKIM
HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLUDĞUNU BELGELEMEK.
H03 HEMŞİRE 2
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP, HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE
ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK.
H04 HEMŞİRE 5 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
H05 HEMŞİRE 5
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE
HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK.
H06 HEMŞİRE 2
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA EN AZ BİR YIL HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE
ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK.
H07 HEMŞİRE 4
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE
YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK
AYRICA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE EN AZ İKİ YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK.
H08 HEMŞİRE 2
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE
YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE EN AZ BEŞ YIL HEMŞİRELİK
HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLUDĞUNU BELGELEMEK. AYRICA SAĞLIK
BAKANLIĞI ONAYLI NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI İLE YENİDOĞAN
İŞİTME TARAMASI UYGULAYICI EĞİTİMLERİNİ ALDIĞINI BELGELEMEK.
H09 HEMŞİRE 2
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE
KADIN DOĞUM SERVİSİNDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU
BELGELEMEK AYRICA SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ,
STERİLAZSYON EĞTİMİ VE NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI EĞİTİMİNİ
ALDIĞINI BELGELEMEK.
H10 HEMŞİRE 2
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE
GENEL CERRAHİ, ORTOPEDİ VE DAHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ İKİ YIL
HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGLEMEK.
H11 HEMŞİRE 2
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE
ENDOSKOPİDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU
BELGELEMEK.
H12 HEMŞİRE 2
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON YOĞUN
BAKIM ÜNİTESİNDE EN AZ İKİ YIL HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ
OLDUĞUNU BELGELEMEK.
H13 HEMŞİRE
 3
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE
YATAKLI TEDAVİ HİZMETİ VEREN HASTANELERİN KULAK-BURUN-BOĞAZ VE
GÖZ SERVİSLERİNDE EN AZ BİR YIL HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ
OLDUĞUNU BELGELEMEK.
H14 HEMŞİRE
 4
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİ
İLE DOĞUMHANE VEYA PERİONATOLOJİ ÜNİTESİNDE EN AZ ÜÇ YIL ÇALIŞMIŞ
OLDUĞUNU BELGELEMEK
H15 HEMŞİRE
2
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN NÖROLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ ÜÇ YIL
ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK.
H16 HEMŞİRE
2
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE
YATAKLI TEDAVİ HİZMETİ SUNAN HASTANELERİN ÇOCUK SERVİSİNDE
HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK.
H17 HEMŞİRE
2
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE
YATAKLI TEDAVİ HİZMETİ SUNAN HASTANELERDE EN AZ İKİ YIL ACIL SERVİS
HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.
H18 HEMŞİRE
2
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE
YATAKLI TEDAVİ HİZMETİ SUNAN HASTANELERDE EN AZ İKİ YIL YENİDOĞAN
ÜNİTESİNDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU
BELGELENDİRMEK AYRICA SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI NEONATAL
RESÜSİTASYON PROGRAMI UYGULAYICI EĞİTİMİ ALDIĞINI BELGELEMEK.
 H19 HEMŞİRE
2
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK VE
YATAKLI TEDAVİ HİZMETİ SUNAN HASTANELERDE EN AZ BİR YIL KALP DAMAR
CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU 
BELGELENDİRMEK.
ST01 SAĞLIK TEKNİKERİ
 2
ANESTEZİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE GENEL YOĞUN BAKIM
ÜNİTESİNDE EN AZ BİR YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGLLEMEK.
ST02 SAĞLIK TEKNİKERİ 2
ANESTEZİ PROGRAMI ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK VE ÜNİVERSİTE
HASTANELERİNİN AMELİYATHANE ÜNİTESİNDE EN AZ BEŞ YIL ANESTEZİ
TEKNİKERİ OLARAK ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK.
ST03 SAĞLIK TEKNİKERİ 1
ANESTEZİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE YATAKLI TEDAVİ HİZMETİ
SUNAN HASTANELERİN AMELİYATHANE ÜNİTESİNDE EN AZ ÜÇ YIL ANESTEZİ
TEKNİKERİ MESLEK KODUYLA ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK AYRICA
UYGULAMALI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZLARI KULLANICI EĞİTİMİ
ALDIĞINI BELGELEMEK.
ST04 SAĞLIK TEKNİKERİ 1
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE SAĞLIK
BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK HİZMETİ VEREN KURUMLARDA İLK VE ACİL
YARDIM TEKNİKERİ /AMBULANS VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ MESLEK KODUYLA
ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGLENDİRMEK AYRICA SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI
ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULAYICI KURSU EĞİTİMİ İLE AKILCI
İLAÇ KULLANIMI EĞİTİMİ ALDIĞINI BELGELENDİRMEK.
DS01 DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ 1
YAŞLI BAKIM PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE ÜNİVERSİTE
HASTANELERİNİN KRONER ANJİYOGRAFİ ÜNİTESİNDE EN AZ BEŞ YIL ÇALIŞMIŞ
OLDUĞUNU BELGELEMEK.
DS02 DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ 1
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ACİL TIP TEKNİSYENİ ALANINDAN MEZUN
OLMAK VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EN AZ BEŞ YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU
BELGELEMEK AYRICA ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ÇOCUK ENDOKRONOLOJİ
POLİNİKLİĞİNDE HORMON VE TEST TEDAVİ UYGULAMALARI İLE HEMATOLOJİ
POLİNİKLİĞİNDE FAKTÖR KANAMA ZAMANI, KEMOTERAPİ TEDAVİ
UYGULAMALARINDA DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK.
DS03 DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ 1
LABORANT PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK. LABORATUVAR ALANINDA
ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. SANTRİFÜJ TÜRLERİ, POLİMERAZ ZİNCİR
REAKSİYONU (PCR) VE ELİSA TEKNİKLERİ EĞİTİMLERİ İLE HORMON VE
BİYOKİMYA CİHAZI APLİKASYON EĞİTİMİNİ ALDIĞINI BELGELEMEK.
DS04 DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ 1
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN
TIBBİ BİYOKİMYA LABORAVUVARLARINDA EN AZ BEŞ YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU
BELGELEMEK.
DS05 DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ 1
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE ALANI İLE
İLGİLİ EN AZ ÜÇ YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEME AYRICA ÜNİVERSİTE
ONAYLI ÇOCUK VE YETİŞKİN İLERİ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİ İLE HASTA
DEĞERLENDİRME VE TEMEL UYGULAMALAR EĞİTİMİ ALDIĞINI
BELGELENDİRMEK
DS06 DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ 1
DİYALİZ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI
EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ, İLK VE ACİL YARDIM, ACİL SERVİS VE EKG EĞİTİMİ
BELGELERİNE SAHİP OLMAK.
R01 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE
KAMU HASTANELERİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARININ NÜKLEER TIP BİRİMİNDE
PET-CT TIBBİ GÖRÜNTÜLEME İLE İLGİLİ ENAZ İKİ YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU
BELGELEMEK.
R02 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ RADYOLOJİ ALANINDAN MEZUN OLMAK VE
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN RADYOLOJİ ÜNİTESİNDE EN AZ ÜÇ YIL ÇALIŞMIŞ
OLDUĞUNU BELGELEMEK.
R03 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 4
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ÜNİTESİNDE EN AZ ÜÇ
YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK.
R04 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 3
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN RADYOLOJİ ÜNİTESİNDE EN AZ ÜÇ YIL ÇALIŞMIŞ
OLDUĞUNU BELGELEMEK.
R05 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN NÜKLEER TIP BİRİMİNDE EN AZ ÜÇ YIL ÇALIŞMIŞ
OLDUĞUNU BELGELEMEK.
P01 PSİKOLOG 1
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE PSİKOLOG MESLEK KODU İLE
KAMU KURUMLARINDA EN AZ BİR YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK.
NÖROPSİKOLOJİDE TESTLER UYGULAMA EĞİTİMİ İLE DİL KONUŞMA
BOZUKLUKLARI EĞİTİMİNİ ALDIĞINI BELGELEMEK. AYRICA ÜNİVERSİTE ONAYLI
ÇOCUK VE ERGENLERDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ UYGULAYICI EĞİTİMİNİ
ALDIĞINI BELGELEMEK.
B01 BÜRO PERSONELİ 1
SİNEMA-TV BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE RADYO TELEVİZYON
PROGRAM YAPIMCISI MESLEK KODUYLA EN AZ BİR YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU
BELGLEMEK. NAKLEN YAYIN ARACINI KULLANMA EĞİTİMİVE JİMMY JİP
OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ ALDIĞINI BELGELEMEK.
B02 BÜRO PERSONELİ 1
LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU OLMAK VE KAMU KURUMLARINDA EN AZ BEŞ
YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. ÖN MUHASEBE YETKİNLİK EĞİTİMİ,
UYGULAMA SUNUCULARI SİSTEM YÖNETİMİ VE FATURALAMA MODÜLÜ
YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ İLE EN AZ 160 SAATLİK BİLGİSAYARLI MUHASEBE
KURSU EĞİTİMİ ALDIĞINI BELGELEMEK.
D01 DESTEK PERSONELİ 1
RADYO-TV PROGRAMCILIĞI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK. ALANINDA EN AZ İKİ
YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELEMEK. NAKLEN YAYIN ARACINI KULLANMA
EĞİTİMİ VE TEKNİK YÖNETMENLİK EĞİTİMİ ALDIĞINI BELGELEMEK. 
I- GENEL ŞARTLAR:
1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
akıl hastalığı bulunmamak.
II- ÖZEL ŞARTLAR:
1- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim
mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan
öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)
2- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu
belgelendirmeleri gerekmektedir
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu
maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
6- 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir.
III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel
Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “www.yyu.edu.tr”
adresinde yer alan İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS
sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, eğitim, kurs belgesi vb.) ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru
yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3- Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve
işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin
müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için
deneyim ve/veya eğitim, kurs belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge
beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar
ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.yyu.edu.tr
internet adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi
içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla
yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 V- İSTENEN BELGELER:
1- İş Talep Başvuru Formu (“www.yyu.edu.tr” sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak
doldurulacaktır.)
2- Öğrenim Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti )
3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir Yanlış
beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4- Eğitim veya kurs belgesi istenilen pozisyonlarda istenilen eğitim belgesinin aslı yada “aslı gibidir” onaylı sureti,
5- Çalışma belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen
Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli,
6- Adli Sicil Kaydı.
7- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
 8- Fotoğraf (2 adet)
 İlan Başvuru Birimi: Personel Dairesi Başkanlığı
 Başvuru Tarihleri: 13.07.2021 –28.07.2021 (mesai bitimine kadar)
 Başvuru Şekli: Şahsen
Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN
Telefon : 0432–486 54 22-22003

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.