Boğaziçi Üniversitesi lise mezunu, önlisans 12 KADRODA 209 KİŞİ İŞE ALINACAK

Boğaziçi Üniversitesi lise mezunu, önlisans 12 KADRODA 209 KİŞİ İŞE ALINACAK

Boğaziçi Üniversitesi lise mezunu, önlisans mezunu ve lisans mezunu 209 personel alacak.

Boğaziçi Üniversitesi lise mezunu, önlisans mezunu ve lisans mezunu 209 personel alacak.

Lise Mezunu 25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 37 Destek Personeli/ Temizlik, 12 Bahçıvan, 4 Şoför, 9 Teknisyen alımı gerçekleştirilecek. Ön Lisans Mezunu 20 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Şoför, 23 Büro Personeli, 16 Tekniker alımı olacak. Lisans Mezunu 48 Büro Personeli, 14 Mühendis alımı yapılacak

Başvuruda bulunacak adayların, 7-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında gün içinde aşağıdaki kılavuzda istenilen belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitenin Güney Kampüs Etiler Kapı Girişinde yer alan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca bir (1) tanesine başvuru yapabilirler.

Başvuru No: 01
Koruma ve
Güvenlik Görevlisi
Ortaöğretim
Erkek
P94

20
*Erkek adaylarda 170 cm den kısa
olmamak ve boy uzunluğunun cm
cinsinden son 2 rakamı ile kilosu
arasında farkın 15 den fazla 13 den az
olmaması.
*Bayan adaylarda 160 cm den kısa
olmamak ve boy uzunluğunun cm
cinsinden son 2 rakamı ile kilosu
arasında farkın 10 dan fazla 13 den az
olmaması.
*Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik
süresi dolmamış silahlı/silahsız özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
olmak, (Asıl listeye giren adayların
atama için bu belgeyi ibraz edecekleri
zaman belgenin geçerlilik süresinin
dolmamış olması gerekir.)
*10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10.
maddesinde geçen şartları taşıyor
olmak.
*Görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek süreğen hastalık ya da akıl
hastalığı bulunmamak, bedensel engeli
olmamak. şaşılık, körlük, topallık, işitme
kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve
benzeri engeller bulunmamak.
*Üniversitenin tüm yerleşkelerinde,
binalarında ve nöbet noktalarında ve iç
ve dış mekânda 7/24 esasına göre
vardiyalı sistemde çalışmaya engel
durumu olmamak. 

-----------------------

Destek Personeli/
Temizlik
Ortaöğretim
Erkek

P94
30
*Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
*Üniversitemiz Rektörlüğü’ne bağlı tüm
kampüs, yerleşke ve diğer birimlerin
açık ve kapalı mekânlarının temizliği ile
verilecek diğer işleri yapmaya engel
durumu bulunmamak.
*Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu
bulunmamak.
*Görevini yapmasına engel olabilecek
vücut ve akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak.
Başvuru No: 06
Destek Personeli/
Temizlik
Ortaöğretim
Kadın
P94
7

Başvuru No: 07
Destek Personeli/
Bahçıvan
Ortaöğretim
P94
12
*Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
*Üniversitemiz Rektörlüğü’ne bağlı tüm
kampüs ve yerleşkelerinin çevre
düzenlemesi, yeşil alanlarının bakımı,
budama, sulama ve çim biçme gibi
peyzaj işlerini yürütmek üzere
çalıştırılacaktır.
*Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu
bulunmamak.
*Görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek hastalık ve benzeri engeli
bulunmamak.
*Erkek olmak.
Başvuru No: 08
Destek Personeli/
Şoför
Ortaöğretim
P94

4
*Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak.
*E Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.
*Görevini yapmasına engel olabilecek
vücut ve akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak.
*Erkek olmak.
Başvuru No: 09
Destek Personeli/
Şoför
Önlisans
P93

3
*Herhangi bir önlisans programından
mezun olmak.
*E Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.
*Görevini yapmasına engel olabilecek
vücut ve akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak.
*Erkek olmak.
Başvuru No: 10 Büro Personeli
Önlisans/
Kadın
P93
11

*Herhangi bir önlisans programından
mezun olmak.
*Vardiyalı Çalışmasına Engel Bir
Durumu Bulunmamak.
*Bu kapsamda istihdam edilecekler
Danışma ve Resepsiyon görevlisi olarak
çalıştırılacaktır. 

Başvuru No: 11 Büro Personeli
Önlisans/
Erkek
P93
12

*Herhangi bir önlisans programından
mezun olmak
*Vardiyalı Çalışmasına Engel Bir
Durumu Bulunmamak.
*Bu kapsamda istihdam edilecekler
Danışma ve Resepsiyon görevlisi olarak
çalıştırılacaktır.
Başvuru No: 12 Büro Personeli
Lisans/
Erkek
P3
30

*Herhangi bir lisans programından
mezun olmak.
*Office programlarını (Word, excel,
powerpoint vb.) eğitim sertifikasına
sahip olmak.
*En az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
Başvuru No: 13 Büro Personeli
Lisans/
Kadın
P3

10
*Herhangi bir lisans programından
mezun olmak.
*Office programlarını (Word, excel,
powerpoint vb.) eğitim sertifikasına
sahip olmak.
*En az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
Başvuru No: 14 Büro Personeli
Lisans
P3
2

*Yükseköğretim Kurumlarının Maliye,
İşletme-Muhasebe ve Ticaret Eğitimi,
Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Başvuru No: 15
Büro
Personeli
Lisans
P3
2

*Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme
ve Diyetetik Bölümü lisans
programından mezun olmak.
*Çölyak Hastalığında Beslenme,
Glutensiz Beslenme vb. eğitim
sertifikasına sahip olmak.
*Diyet Psikolojisi, Psikolojik Zayıflama
vb. eğitim sertifikası sahip olmak.
*Bitkisel Beslenme eğitim sertifikasına
sahip olmak.
*En az B1 seviyesinde İngilizce eğitim
sertifikasına sahip olmak.
Başvuru No: 16 Büro Personeli
Lisans
P3
2

*Yükseköğretim Kurumlarının Gıda
Mühendisliği lisans programından
mezun olmak.
*BRC Gıda Güvenliği Global Standartı
eğitim sertifikasına sahip olmak.
*ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi İç Denetçi eğitim
sertifikasına sahip olmak.
*Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim
sertifikasına sahip olmak. 

Başvuru No: 17
Büro
Personeli
Lisans
P3
2
*Yükseköğretim Kurumlarının Orman
Mühendisliği lisans programından
mezun olmak.
*En az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
Başvuru No: 18 Mühendis
Lisans

P3
2
*Yükseköğretim Kurumlarının Harita
Mühendisliği lisans programından
mezun olmak.
*ArcGIS, MAPINFO, QGIS
programlarından en az birinden eğitim
sertifikasına sahip olmak.
*AutoCad programlarıyla ilgili eğitim
sertifikasına sahip olmak,
*İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim
sertifikasına sahip olmak.
Başvuru No: 19 Mühendis
Lisans
P3

1
*Yükseköğretim Kurumlarının İnşaat
Mühendisliği lisans programından
mezun olmak.
*En az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.
Başvuru No: 20 Mühendis
Lisans
P3

2
*Yükseköğretim Kurumlarının Çevre
Mühendisliği lisans programından
mezun olmak,
*Sıfır Atık ve Çevre Yönetim Eğitimi
sertifikasına sahip olmak,
*ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim
Sistemi eğitim sertifikasına sahip olmak.
*Çevre ve Atık Yönetimi eğitim
sertifikasına sahip olmak,
*Biyoaktif Madde Araştırmalarında
Enstrümantal Analiz Teknikleri
sertifikasına sahip olmak.
Başvuru No: 21 Mühendis
Lisans
P3
4

*Yükseköğretim Kurumlarının Endüstri
Mühendisliği lisans programından
mezun olmak.
*En az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
Başvuru No: 22 Mühendis
Lisans
P3

2
*Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
lisans programlarından birinden mezun
olmak.
*En az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
Başvuru No: 23 Mühendis
Lisans
P3

2
*Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik
Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği lisans programlarının
birinden mezun olmak.
*En az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
Başvuru No: 24 Mühendis
Lisans

P3
1
*Yükseköğretim Kurumlarının Makine
Mühendisliği lisans programından
mezun olmak.
*En az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
Başvuru No: 25 Tekniker
Önlisans
P93
4

*Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar
Programcılığı, İnternet ve Ağ
Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama, Web Teknolojileri ve
Programlama, Bilgisayar Donanımı,
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri,
Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar
Operatörlüğü ve Teknikerliği ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.
*Erkek olmak.
Başvuru No: 26 Tekniker
Önlisans
P93

1
*Yükseköğretim Kurumlarının Sıhhi
Tesisat, Sıhhi Tesisat Teknolojisi,
Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat
Teknolojisi, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi
Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve
Doğalgaz, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
ön lisans programlarının birinden
mezun olmak.
*Erkek olmak.
Başvuru No: 27 Tekniker
Önlisans
P93

1
*Yükseköğretim Kurumlarının Bahçe
Ziraatı, Bitkisel Üretim, Bahçe Tarımı,
Peyzaj, Peyzaj ve Çevre Tasarımı ön
lisans programlarının birinden mezun
olmak.
*Erkek olmak.
Başvuru No: 28 Tekniker
Önlisans
P93
2

*Yükseköğretim Kurumlarının İnşaat
Teknolojileri önlisans programından
mezun olmak.
*Autocad programıyla ilgili eğitim
sertifikasına sahip olmak.
*İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim
sertifikasına sahip olmak.
*En az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
*Erkek olmak.
Başvuru No: 29 Tekniker
Önlisans
P93
2

*Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik
önlisans programından mezun olmak.
*Elektrik Şantiye ve Saha Uygulamaları
eğitim sertifikasına sahip olmak.
*Elektrik Panolarında Okuma, Takip
Etme ve Arızasını Bulma vb. eğitim
sertifikasına sahip olmak.
*Erkek olmak.
Başvuru No: 30 Tekniker
Önlisans
P93
2

Yükseköğretim Kurumlarının Grafik
Tasarım, Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Marka İletişimi, Sosyal Medya
Yöneticiliği önlisans programlarının
birinden mezun olmak,
Başvuru No: 31 Tekniker
Önlisans
P93
2

*Yükseköğretim Kurulumlarının
Ormancılık ve Orman Ürünleri lisans
programından mezun olmak.
*Ağaç İşleme, Marangozluk vb.
alanlarda eğitim sertifikasına sahip
olmak.
*Erkek olmak.
Başvuru No: 32 Teknisyen
Ortaöğretim
P94
3

Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim
Teknolojileri alanının Ağ İşletmenliği, Ağ
İşletmenliği Ve Siber Güvenlik,
Bilgisayar Teknik Servisi, Veri Tabanı
Programcılığı/Veritabanı Programcılığı,
Web Programcılığı dallarının birinden
mezun olmak.
Başvuru No: 33 Teknisyen
Ortaöğretim
P94

3
Ortaöğretim Kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi alanının Elektrik
Tesisatları ve Dağıtımı, Elektrik
Tesisatları Ve Pano Montörlüğü
dallarının birinden mezun olmak.
Başvuru No: 34 Teknisyen
Ortaöğretim
P94
3

Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme ve Enerji
Sistemleri alanı ve dallarından mezun
olmak. 

Kamu Personel Alımlarını kaçırmamak için iki şeyi yapın

1- Youtube TYP ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayın hemen abone olun

2- Android uygulamızı indirin kamuda iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz bir bildirimle gönderelim. iş ilanlarını kaçırmayın tıklayınız

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.