Çalışma ve Sosyal Güv. Bak. Sözleşmeli Personel Alımı

Çalışma ve Sosyal Güv. Bak. Sözleşmeli Personel Alımı

Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008

arih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 20112012 yıllarında yapılan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.[/p] [p]1- BAŞVURU ŞARTLARI A- GENEL ŞARTLAR[/p] [p]a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,[/p] [p]b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,[/p] [p]c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı olarak belirlenen pozisyonlar için başvuru yapabilirler),[/p] [p]ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 2 kat için en az 3 yıl, 3 kat için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır,[/p] [p]d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,[/p] [p]e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,[/p] [p]B- ÖZEL ŞARTLAR[/p] [p]1- Veritabanı Yöneticisi (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı, 1 kişi)[/p] [p]a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,[/p] [p]b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 70 (yetmiş) dil puanına sahip olmak,[/p] [p]c) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veritabanı yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,[/p] [p]d) Oracle Database Administrator Certified Professional (Oracle Database lOg ve sonrası sürümler için) sertifikasına sahip olmak,[/p] [p]e) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,[/p] [p]f) Oracle lOg ve 1 lg DBA, backup/recovery, Recovery Manager(Rman), Performance Tunning konularında tecrübe sahibi olmak,[/p] [p]g) Veritabanı tasarımı, OLAP ve nesneye yönelik programlama konularında tecrübe sahibi olmak,[/p] [p]h) Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,[/p] [p]i) Veritabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak,[/p] [p]j) Replication, Yüksek hacimli veri, yedekleme, snapshot, storage hakkında tecrübe sahibi olmak. Tercihen;[/p] [p]k) Oracle Exadata konusunda tecrübe sahibi olmak,[/p] [p]I) Oracle Web Logic konusunda tecrübe sahibi olmak,[/p] [p]m) Oracle Database: SQL Certified Expert sertifikasına sahip olmak,[/p] [p]n) Oracle VVeblogic Server System Administrator Certified Expert sertifikasına sahip olmak,[/p] [p]0) PL/SOL Developer Oracle Certified Associate (OCA) veya Advanced PL/SQL Developer Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak.[/p] [p]2- Proje Yöneticisi (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı, 1 kişi)[/p] [p]a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,[/p] [p]b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 70 (yetmiş) dil puanına sahip olmak,[/p] [p]c) Java ve/veya .Net platformlarında web teknolojileri kullanılarak geliştirilen yazılım projelerinde en az 5 yıl görev almış olmak,[/p] [p]d) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,[/p] [p]e) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları ile ilgili en az 3 yıl kullanım tecrübesine sahip olmak,[/p] [p]f) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP gibi teknolojilere hakim olmak,[/p] [p]g) Risk yönetimi, kalite güvence ve kalite kontrol konusunda tecrübe sahibi olmak. Tercihen;[/p] [p]h) En az 500 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,[/p] [p]i) Certified Information Systems Auditor (CISA) ve/veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,[/p] [p]j) COBIT, ITILVISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında tecrübe sahibi olmak.[/p] [p]3- Sistem Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı, 1 kişi)[/p] [p]a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,[/p] [p]b) En az 500 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,[/p] [p]c) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certified İT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,[/p] [p]d) Yedekleme ve depolama sistemleri (Storage) yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,[/p] [p]e) Microsoft System Center ürün ailesi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,[/p] [p]f) Sanallaştırma teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,[/p] [p]g) Microsoft Aktif dizin ve Exchange sunucusu kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak. Tercihen;[/p] [p]h) VMvvare Certified Professional (VCP), VMware Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Administration, VMware Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Design sertifikalarından birine sahip olmak,[/p] [p]i) Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server Virtualization, Configuration sertifikasına sahip olmak,[/p] [p]j) MS SQL konusunda deneyimli olmak ve/veya Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) sertifikasına sahip olmak,[/p] [p]k) Oracle Web Logic konusunda deneyimli olmak,[/p] [p]1) ünux konusunda tecrübe sahibi olmak,[/p] [p]m) Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olmak.[/p] [p]4- Yazılım Geliştirme Uzmanı - (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 kata, 5 kişi)[/p] [p]Aşağıda belirtilen JAVA ve .NET profillerden en az birine sahip olmak;[/p] [p]JAVA[/p] [p]a) J2EE platformunu kullanarak en az 2 yıl uygulama geliştirmiş olmak,[/p] [p]b) Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5 veya 6 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,[/p] [p]c) UML 2.0 tecrübesine sahip olmak,[/p] [p]d) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) yada Transact-SOL(Microsoft) bilgisine sahip olmak,[/p] [p]e)Konf igürasyon/Değişi ki i k Yönetim Aracı kullanmış olmak,[/p] [p]f)WebServis (Soap, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javablocked, Ajax, Adobe Flex, JOuery) konularında tecrübe sahibi olmak. Tercihen;[/p] [p]g) OCP Java EE 5 Web Component Developer ve/veya Sun Certified Web Component Developer for the Java Platform sertifikasına sahip olmak,[/p] [p]h) PL/SOL Developer OCA veya Advanced PIVSOL Developer OCP sertifikasına sahip olmak.[/p] [p].NET[/p] [p]a) Visual Studio platformunu kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,[/p] [p]b) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olmak,[/p] [p]c) UML 2.0 tecrübesine sahip olmak,[/p] [p]d) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri konusunda tecrübe sahibi olmak,[/p] [p]e) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) ya da Transact-SOL(Microsoft) bilgisine sahip olmak,[/p] [p]f) Konfigü rasyon/Değişi klik Yönetim Aracı kullanmış olmak,[/p] [p]g) WebServis (Soap, VVsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javablocked, Ajax, Adobe Flex, JOuery) konularında tecrübe sahibi olmak.[/p] [p]Tercihen;[/p] [p]h) Microsoft Certified Application Developer (MCAD) veya Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikasına sahip olmak.[/p] [p]i) PL/SOL Developer OCA veya Advanced PL/SOL Developer OCP sertifikasına sahip olmak.[/p] [p]5- Portal Sorumlusu (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 kata, 1 kişi)[/p] [p]a) Portal tasarımı/yönetimi konusunda en az 3 yıl çalışmış olmak,[/p] [p]b) Web tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak,[/p] [p]c) Adobe Certified Expert (ACE) veya Adobe Certified Professional (ACP) sertifikasına sahip olmak,[/p] [p]d) Microsoft sunucu yazılımları (Active Directory, Exchange, SQL Server) hakkında bilgi sahibi olmak,[/p] [p]e) İçerik Yönetim Sistemlerinden en az birine hakim olmak,[/p] [p]f) ASP, PHP, JAVA ve. NET teknolojilerinden birini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,[/p] [p]g) HTML, DHTML, XHTML, CSS entegrasyonlarında çözüm konusunda tecrübe sahibi olmak,[/p] [p]h) Adobe Flash, Dreamvveaver, Fıreworks konusunda tecrübe sahibi olmak,[/p] [p]i) Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri (tipografi, renk, denge ve mizanpaj v.b.) konusunda tecrübeli olmak,[/p] [p]j) Photoshop, Coreldravv, Freehand veya lllustrator programlarından birine hakim olmak,[/p] [p]k) Adobe Premiere, Cyberlınk Power Director veya Corel Video Studio programlarından birine hâkim olmak,[/p] [p]Tercihen;[/p] [p]l)Oracle VVebCenter Portal, Microsoft Sharepoint, Joomla veya Drupal altyapılarını kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,[/p] [p]m) Active Directory, Exchange, SQL Server vb konularda sertifika sahibi olmak,[/p] [p]n) MS sunucu ve istemci işletim sistemleri konularında sertifika sahibi olmak.[/p] [p]İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ[/p] [p]Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.[/p] [p]1)Başvuru formu,[/p] [p]2) Özgeçmiş,[/p] [p]3) Referans mektubu,[/p] [p]4) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır),[/p] [p]5) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır),[/p] [p]6)Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,[/p] [p]7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.csgb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç 10/01/2013 günü mesai bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığfna şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.[/p] [p]Başvuru Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:42 B Blok Kat:l Emek/ANKARA Telefon: (0 312) 296 61 30-31[/p] [p]BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ[/p] [p]Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2011-2012 yıllarında yapılan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak; Veritabanı Yöneticisi pozisyonu için 5 aday, Proje Yöneticisi pozisyonu için 5 aday, Sistem Uzmanı pozisyonu için 5 aday, Yazılım Geliştirme Uzmanı - (Java, .NET) pozisyonu için 25 aday, Portal Sorumlusu pozisyonu için 5 aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.[/p] [p]BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI[/p] [p]Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.csgb.gov.tr sitesinde 21/01/2013 tarihinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.[/p] [p]SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ[/p] [p]Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sözlü sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42, 06520 Emek/ ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.[/p] [p]VI- ÜCRET[/p] [p]Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı olan 3.330,68 TL'nin ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

SONUÇLARIN DUYURULMASIYapılacak sözlü sınav sonuçları www.csgb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine hemen yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.