Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 36 kişi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 36 kişi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 36 kişi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.kpss.jpg

Üniversitemiz ve Üniversitemize bağlı sağlıkUygulama Merkezi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların "Sınav Şartı"  Ek 2 nci maddesi doğrultusunda, 2012-KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, personel alınacaktır.

A) ALINACAK POZİSYONLAR

Strg No Pozisyonu Öğrenim Durumu Alınacak Bütçe Birimi ve
      Personel Sayışı Görev Yapacağı Birim
1 HEMŞİRE Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
2 HEMŞİRE Lise Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
3 HEMŞİRE Lise Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
4 HEMŞİRE Lise Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
5 HEMŞİRE Lise Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
6 ECZACI Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
7 FİZYOTERAPİST Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
8 BÜRO PERSONELİ Yüksek Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
9 BÜRO PERSONELİ Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
10 BÜRO PERSONELİ Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
11 BÜRO PERSONELİ Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
12 BÜRO PERSONELİ Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
13 BÜRO PERSONELİ Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
14 BÜRO PERSONELİ Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
15 BÜRO PERSONELİ Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
16 BÜRO PERSONELİ Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
17 BÜRO PERSONELİ Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
18 BÜRO PERSONELİ Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
19 BÜRO PERSONELİ ön Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
20 BÜRO PERSONELİ Ön Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
21 MÜHENDİS Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
22 SİSTEM PROGRAMCISI Lisans Mezunu 3 Merkezi Bütçe /Üniversite
23 PROGRAMCI En az ön Lisans Mezunu 2 Merkezi Bütçe /Üniversite
24 • TEKNİKER ön Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
25 TEKNİKER Ön Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
26 TEKNİKER Ön Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
27 TEKNİKER Ön Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
28 TEKNİKER ön Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
29 TEKNİSYEN Lise Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
30 DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ Lisans Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
31 DESTEK PERSONELİ En az Lise Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
32 DESTEK PERSONELİ Lise Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite
33 DESTEK PERSONELİ En az Ljse Mezunu 1 Merkezi Bütçe /Üniversite

B) GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Adayların bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için. Lisans Mezunlarının 07 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na, Önlisans Mezunlarının 22 Eylül 2012 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na Ortaöğretim Mezunlarının ise 23 Eylül 2012 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na girmiş olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için i KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

3-Eczacı unvanı için KPSS puanı aranmamakta olup, yapılan başvurularda aday sayısının alım yapılacak pozisyon sayısından fazla olması halinde ilan edilen pozisyona alınacak eczacı adayı mülakat sınavı yoluyla belirlenecektir. Eczacı unvanına başvurarak alınan adaylar için yapılacak mülakat yeri ve zamanı; sonuçların açıklandığı tarihte Üniversitemiz vveb sayfasında duyurulacaktır

4- Herhangi bir Sosyal güv. Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

5- Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Buşekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Adaylar yalnızca 1 (biri pozisyona başvuru yapabilir,

1- HEMŞİRE POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1- Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programlarından Lisans mezunu olmak.

2- Acil hemşireliği tecrübesi olmak.

2- HEMŞİRE POZİSYONU BAŞVURU ŞARTIARI

1- Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak

2- Diyaliz kurs sertifikası sahibi olmak 3- En az 5 (beşi yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

3- HEMŞİRE POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1- Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak

2- En az 2 (ikil yıllık Kalp Damar yoğun bakım tecrübesine sahip olmak,

4- HEMŞİRE POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1- Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak.

2-10 (on I yıllık Hemodiyaliz tecrübesine sahip olmak.

5- HEMŞİRE POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak

2-En az 2 (ikil yıllık iş tecrübesine sahip olmak

3-Göz hastalıkları hemşireliği konusunda iş tecrübesine sahip olmak.

6- ECZACI POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1- Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık Fakültesi mezunu olup ilgili alanda Yüksek Lisans yapıyor olmak

2- 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un2. 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

7- FİZYOTERAPİST POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1- Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak

8- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Yükseköğretim Kurumlarının Enstitülerin Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Mezunu olmak.

2-Üniversitelerin sosyal tesislerinde çalışmış olmak

9- BÜRO PERSONEU POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Yükseköğretim Kurumlarının Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun olmak

2-En az 6 (altı) ay üniversitelerin kütüphane biriminde çalışmış olmak

3-Kütüphane otomasyon programlarından YORDAM'ı kullandığını belgelendirmek

10- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1- Yükseköğretim Kurumlarının Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak.

11- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Yükseköğretim Kurumlarının Eğitim Fakültesi Pazarlama Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak

2-En az 4 (dört) yıl iş tecrübesine sahip olmak

12- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Yükseköğretim Kurumlarının Endüstri ve Maden Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

2-Üniversitelerin sosyal tesislerinde çalışmış olmak.

13- BÜRO PERSONEU POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Yükseköğretim Kurumlarının Fen Bilgisi Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak

2-Üniversitelerin kreşlerinde çalışmış olmak

14- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1- Yükseköğretim Kurumlarının Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmak.

15- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Yükseköğretim Kurumlarının Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak

2-En az 9 (dokuz) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

3-Üniversitelerde çalışmış olmak

16- BÜRO PERSONEU POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Yükseköğretim Kurumlarının Radyo-Tv ve Sinema Bölümünden mezun olmak.

2-Alanıyla ilgili en az 6 (altı) yıllık iş tecrübesine sahip olmak

17-6ÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

3- Yükseköğretim Kurumlarının Metal işleri Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak.

4-En az 6 (altı) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

18- BÜRO PERSONEU POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Yükseköğretım Kurumlarının işletme Fakültesi işletme Bölümünden mezun olmak

2-En az 7 (yedi) yıl iş tecrübesine sahip olmak

3-Ulusal gazetelerde çalışmış olmak.

19- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Yükseköğretim Kurumlarının Muhasebe Önlisans Programından mezun olmak.

2-En az 5 (beş) yıl üniversitelerde çalışmış olmak.

20- BÜRO PERSONEU POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik Önlisans Programından mezun olmak

2-Üniversitelerin Basın ve Halkla ilişkiler Biriminde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

21- MÜHENDİS POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-YükseköğretimcKurumlarının Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmak

2-Oracle soa lig sertifikasına sahip olmak.

3-Üniversitelerin Bilgi işlem Daire Başkanlığı'nda en az 9 (dokuz) ay çalışmış olmak

22- SİSTEM PROGRAMCISI POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Yükseköğretim Kurumlarından en az Lisans düzeyinden mezun olmak

2-istihdam edileceği Bilgi İşlem Birimlerindeki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek

3-D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak

4-C, C++, Linux ve Unix kabuk programlama, Windows Web sunucuları (IIS) ve Linux Web sunucuları (Apache vd) konularında tecrübeli olmak ve belgelemek.

23- PROGRAMCI POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı ile ilgili Bölümlerinden en az Önlisans düzeyinden Mezunu olmak veya en az Önlisans mezunu olmak koşuluyla Bilgisayar Programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak.

2-D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahipolmak.

3-Java, Web programlama dilleri (PHP), Veritabanı programlama (MySÛL, MsSQL) ve Sorgulama dili (SOL). Web Script Dilleri (Javascript, AJAX, Jquery vd.) konularında tecrübeli olmak ve belgelemek.

24- TEKNİKER POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Yükseköğretim Kurumları Meslek Yüksekokullarının Kimya Önlisans programından mezun olmak

2-Üniversite Araştırma Hastanelerinin Biyokimya laboratuvarlarında en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak.

25- TEKNİKER POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Yükseköğretim Kurumları Meslek Yüksekokullarının Endüstriyel Elektronik Önlisans programından mezun olmak

2-Üniversitelerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda çalışmış olmak.

26- TEKNİKER POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Yükseköğretim Kurumları Meslek Yüksekokullarının Makine Önlisans programından mezun olmak

2-En az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak.

3-M.E.B onaylı Kaynakçılık sertifikasına sahip olmak.

4-Bilgisayar destekli çizim tasarım sertifikası sahibi olmak.

27- TEKNİKER POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Yükseköğretim Kurumları Bilgisayar Programcılığı Önlisans programından mezun olmak

2-En az 6 (altı) ay Üniversitelerin Bilgi işlem Daire Başkanlığı'nda çalışmış olmak

3-Akıllı kart sistemleri, kart baskı sistemleri ve e-cüzdan konularında deneyimli olmak ve bununla ilgili sertifikaya sahip olmak.

28-TEKNİKER POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1-Yükseköğretim Kurumları Bilgisayar Programcılığı Önlisans programından mezun olmak

2-Ünivarsitelerin Döner Sermaye işletme Müdürlüğü'nde çalışmış olmak.

29- TEKNİSYEN POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1- Ortaöğretim Kurumlarından Meslek Liselerin Elektrik Bölümünden Mezun olmak.

2- En az 6 (altıl ay Üniversitelerin Bilgi işlem Daire Başkanlığı'nda çalışmış olmak

3- Akıllı kart sistemleri, kart baskı sistemleri ve e-cüzdan konularında deneyimli olmak ve bununla ilgili sertifikaya sahip olmak.

4-Elektrik sistemleri bakım ve onarımı ile ilgili ustalık belgesine sahip olmak. 30- DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONEU POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1- Yükseköğretim Kurumlarının Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden mezun olmak

2- Üniversitelerin Araştırma Hastanelerinin Mikrobiyoloji Laboratuvarında en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak.

31- DESTEK PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1- En az Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak

2- En az 6 (altı) yıllık iş tecrübesine sahip olmak ye bunun 6 (altı) ayını üniversitelerin Hukuk Müşavirliği'nde çalışmış olmak.

32- DESTEK PERSONEU POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1- Ortaöğretim Kurumlarının Veteriner Sağlık Meslek Lisesi Mezun olmak

2- Suni tohumlama kursu sertifikasına sahip olmak. :

33- DESTEK PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1- En az Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak

2- En az 8 (sekiz) yıllık iş tecrübesi olup bunun 4 (dörtl^ılını Üniversitelerin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nda çalışmış olmak.

C) HEMŞİRE, FİZYOTERAPİST, BÜRO PERSONELİ, MÜHENDİS, TEKNİKER, TEKNİSYEN, DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONEU VE DESTEK PERSONEU SINAV

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 2'nci maddesinin (b) bendi gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B| grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme," denildiğinden, sınav yapılmaksızın puan sırasına göre olım yapılacaktır.

D) SİSTEM PROGRAMCISI VE PROGRAMCI İÇİN SINAV

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 2'nci maddesinin Jc) bendi gereğince "Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler." denildiğinden; adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav yeri ve zamanı; sonuçların açıklandığı tarihte Üniversitemiz vveb sayfasında duyurulacaktır

E) BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Formu (https://personel.comu.edu.tr/formlar.php) sayfasından temin edilebilir

2- Nüfus cüzdanı örneği

3- Öğrenim Belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)

4- 2012 KPSS (Bl grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya internet çıktısı

5- Başvuru yapılacak pozisyonunun şartlannı gösteren belgelerin aslı veya onaylı örnekleri.

6- Genel iş tecrübesi şartı bulunan pozisyonlara başvuracak adaylar için kurum ortaylı SGK Hizmet Dökümü.

F) BAŞVURU YÖNTEMİ

1- Giriş koşullarını taşıyan adaylar; ilan tarihinden itibaren 15 gün süreyle, www.comu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formu ve istenen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

2- Eksik belge ile süresinde başvuru yapılmayan ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

G) SONUÇ

Sonuçlar www.comu edu.tr adresinde ilan edilecek. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecek. Asil kazananlardan (belirtilen tarihlerde istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklar) başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine Yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, kazanan adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir

BUNUN GİBİ ÖZEL YENİ MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum