Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 Disiplin Amirleri Yönetmeliği

4 Temmuz 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 28343

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, memuriyet unvanlarına göre disiplin amiri ve üst disiplin amirleri Ek-1 sayılı listede gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ek-1

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ LİSTESİ

A) MERKEZ TEŞKİLATI

1- BAKANLIK MAKAMI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
a) Müsteşar Bakan -
b) Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Bakan
c) Bakanlık Müşaviri Bakan -
ç) Özel Kalem Müdürü Bakan -
d) İç Denetim Birimi Başkanı Müsteşar -
e) İç Denetçi Müsteşar -
f) Diğer Personel    
  1- Özel Kalem Müdürlüğü Personeli Özel kalem Müdürü -
  2- Müsteşarlık Personeli Müsteşar -
  3- Müsteşar Yardımcılıklarındaki Personel Müsteşar Yardımcısı -
  4- İç Denetim Birimi Personeli İç Denetim Birim Başkanı -
2- REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
a) Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bakan -
b) Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bakan
c) Şube Müdürü, Araştırmacı Rehberlik ve Teftiş Başkanı -
ç) Diğer Personel Şube Müdürü Rehberlilik ve Teftiş Başkanı
3- STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
a) Strateji Geliştirme Başkanı Müsteşar -
b) Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı Müsteşar Yardımcısı
c) Diğer Personel Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı
4- YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
a) Yüksek Fen Kurulu Başkanı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
b) Yüksek Fen Kurulu Üyesi Yüksek Fen Kurulu Başkanı Müsteşar Yardımcısı
c) Şube Müdürü, Araştırmacı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Yüksek Fen Kurulu Başkanı -
ç) Diğer Personel Şube Müdürü Yüksek Fen Kurulu Başkanı
5- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
a) I. Hukuk Müşaviri Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
b) Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı I. Hukuk Müşaviri Müsteşar Yardımcısı
c) Hukuk Müşaviri, Avukat, Araştırmacı, Şube Müdürü I. Hukuk Müşaviri Müsteşar Yardımcısı
ç) Diğer Personel Şube Müdürü 1. Hukuk Müşaviri
6- BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
a) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Müsteşar Bakan
b) Diğer Personel Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri -
7- MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
a) Daire Başkanı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
b) Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Daire Başkanı Müsteşar Yardımcısı
c) Şube Müdürü, Savunma Sekreteri, Sivil Savunma Uzmanı, Araştırmacı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Daire Tabibi, Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim Daire Başkanı Müsteşar Yardımcısı
ç) Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı
8- GENEL MÜDÜRLÜKLER DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
a) Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
b) Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı
c) Daire Başkanı, Sivil Savunma Uzmanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
ç) Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
d) Diğer Personel Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı

B) TAŞRA TEŞKİLATI

1- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
a) Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vali Müsteşar
b) Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürü, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vali
c) Bölge Temiz Hava Merkezi Müdür Yardımcısı Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
ç) Şube Müdürü, Müdür (Ö ) Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
d) Diğer Personel Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı

C) DÖNER SERMAYE

1- DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
a) İşletme Müdürü Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
b) Diğer Personel İşletme Müdürü -

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.