Devlet Su İşleri (DSİ) iyi maaşla personeller alacaktır

Devlet Su İşleri (DSİ) iyi maaşla personeller alacaktır

Devlet Su İşleri 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 5 (beş) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 5 (beş) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)

d. Ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğeri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f. Belgeleme ve raporlama usulüyle çalışmaya yatkın, uzaktan çalışmaya, esnek çalışma saatlerine ve şehir dışı görevlendirme imkanına açık olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. AĞ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik (web) filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, ağ erişim kontrol cihazı (NAC) gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bir bilgi işlem merkezinde ağ yönetimi personeli olarak sürekli/kesintisiz, fiilen en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Yerel Ağ Alanı (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Ağ Alanı (WAN), Kablosuz Yerel Ağ Alanı (WLAN), Sanal Yerel Ağ Alanı (VLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), IPSEC, SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. Veri Merkezi Network alt yapıları, Ağ mimarisi dizayn ve entegrasyon, Topoloji oluşturma ve iyileştirme hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Firewall, Omurga, Router, Switch, Web Güvenlik Duvarı (WAF), Yük Dengeleme Cihazları (Load-Balancer) Kablosuz Ağ yapılandırması ve yönetimi konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. RADIUS, 802.1x, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) konularında bilgi, kurulum ve konfigürasyon tecrübesine sahip olmak,

h. İçerik (Web) Filtreleme sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,


i. Ağ Yönetimi kapsamında sorun çözümleme ve giderme (Troubleshooting) konusunda tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

5651 Sayılı Kanun Kapsamında, Bilgi Güvenliği ve SIEM konularında bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

Windows ve Linux işletim sistemleri yönetici uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

Certified Ethical Hacker (CEH) setifikasına sahip olduğunu belgelemek,

ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarıyla alındığı bir süreçte aktif rol aldığını belgelemek,

Sızma testleri, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri bilgi güvenliği süreç ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Teknik şartname oluşturma ve kamu ihale süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,


j. SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a. En az 5000 (beş bin) kullanıcılı bir bilgi işlem merkezinde, sistem yönetimi personeli olarak sürekli/kesintisiz, fiilen en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b. Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Failover Cluster, Certification Autority konularında iyi derecede bilgi ve kurulum, konfigürasyon tecrübelerine sahip olmak,

c. Microsoft Hyper-V ve VMware sanallaştırma platformları konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. Windows Server 2012 ve üzeri versiyonlardaki sunucu işletim sistemleri, Powershell ve Scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. SAN ve depolama sistemleri kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen büyük disk alanı çözümlerinin yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

f. Microsoft SCOM 2012 ile Microsoft SCCM 2012 ve üstü versiyonların kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Yedekleme ve Replikasyon konularında ve uygulamalarında (Avamar, Data Domain, Veeam, vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,


h. E-posta Filtreleme yapılarının yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Uç Nokta Koruma (Endpoint Protection) uygulamalarının kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Sistem Yönetimi kapsamındaki tüm işlemlerde, sorun çözümleme ve giderme (Troubleshooting) konusunda tecrübe sahibi olmak,

k. Güncel fiziksel sunucu donanımlarının konfigürasyonları ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

l. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

m. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarıyla alındığı bir uygulamada aktif rol aldığını belgelemek,

n. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

o. Sızma testleri, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri bilgi güvenliği süreç ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,


p. Teknik şartname oluşturma ve kamu ihale süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a. En az 10000 (on bin) kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında en az 5 (beş) yıl veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b. Veri tabanı kurulum, yedekleme, sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

c. Veri tabanı analizi, tasarımı, testi ve çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında tecrübeye sahip olmak,

d. PostgreSQL veri tabanı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

e. PostgreSQL kurulum, replikasyon ve versiyon yükseltme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. PostgreSQL Performans izleme ve log analizinde deneyimli olmak,

g. Veri mimarisi tasarımı (pgBouncer, pgPool, master, slave vb.) veri modelleme, metadata yönetimi, veritabanı migrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,

h. Veri tabanı yedekleme araçları (Backup and Recovery Manager - Barman, pgBackrest vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

i. Veri tabanı migrasyon araçları (Ora2pg vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

j. Veri tabanlarında Yüksek Erişilebilirlik (HA - High Availability) ve Felaket Kurtarma (DR-Disaster Recovery) süreçlerinde uzman ve bu teknolojileri kurgulayabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak,


k. Linux düzeyinde veri tabanı scriptleri yazmış, bunları Linux Crontab' a entegre etmiş olmak,

l. Linux işletim sistemlerinde disk yapılandırma ve genişletme (LVM) konularında bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

m. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n. SQL, TSQL, PL/SQL bilgisine sahip olması, Stored Procedure, Trigger, View ve Function yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o. Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p. Veri tabanı uygulama sunucusu kümeleri (clusters) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r. MSSQL, PostgreSQL, Oracle sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (Extract, Transform, Load - ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

s. Tercihen;

Oracle Certified Professional (OCP) (Oracle Database 11g ve sonrası sürümler için) sertifikasına sahip olmak,

Oracle Exadata konusunda tecrübeye sahip olmak,

Linux işletim sistemlerinin (Oracle Enterprise Linux, CentOS vb.) kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,


Oracle 11g, 12c (RAC) / Grid / ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı tasarım, kurulum, izleme ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

Oracle RAC kurulumu konusunda (OS kurulumları, Grid infrastructure, ASM, network kurulum ve konfigürasyonları) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance / SQL Tuning, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği konularına hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,

Oracle ETL araçları (Oracle Data Integrator - ODI) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Veri görselleştirme (Oracle BI vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Coğrafi "Spatial" verinin yönetilmesi konusunda bilgisi ve deneyimi olmak.

4. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

a. Visual Studio platformunda mezuniyet sonrası en az 3 (üç) yıl, C#, .NET Framework ve ASP.NET ile uygulama geliştirme konularında iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,

b. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

c. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

d. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

f. İlişkisel veritabanı ile uygulama geliştirerek PL/SQL (Oracle), PL/pgSQL(PostgreSQL) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak ,


g. Windows servisleri, .Net Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h. Angular, Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML, JSON gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

i. .Net, .Net Core, ASP.NET, MVC, MVVM konularında tecrübeli olmak,

j. XML, WCF ve WebAPI teknolojileri üzerinde web servis geliştirme, web servisleri (XML, SOAP veya REST) ile uygulama arasında entagrasyonu sağlama konusuna hakim olmak,

k. IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,

l. Tercihen;

10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme

aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek,

ORM Kullanımı (Entity Framework, NHibernate vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

Web tabanlı bir CBS projesinin tüm geliştirme süreçlerinde yazılım geliştirici olarak çalıştığını belgelemek,

Oracle Spatial, SQL Server ve PostgreSQL/PostGIS veritabanı yönetim sistemlerinden en az birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak,

ARCGIS Platform konusunda deneyim sahibi olmak,

Coğrafi Web Servisleri ile uygulama arasında entegrasyonu sağlama konusunda deneyim (WMS/WFS, GML, GeoJSON vb.) sahibi olmak,


OGC Standartlarında bilgi sahibi olmak,

ASP.NET Core veya JAVA ile çoklu platform üzerinde uygulama geliştirme bilgisine sahip olmak,

Veritabanları arasında veri aktarımı (ETL) konusunda tecrübe sahibi olmak,

Açık kaynak kod Coğrafi Bilgi Sistemi (Geoserver, Openlayers, Leaflet vb..) yazılımlarında bilgi sahibi olmak,

Mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakim olmak

iOS işletim sisteminde Objective-C veya Swift programları konusunda deneyim sahibi olmak,

iOS frameworkleri ve API'leri konusunda deneyim sahibi olmak,

iOS işletim sisteminde UIKit, Core Data, Core Text, Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konusunda deneyim sahibi olmak,

Hibrit (Cross) Platform, Flutter, XCode veya React Native konusunda deneyim sahibi olmak,

DevOps, CI/CD süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak.

m. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

II. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular, 01/03/2021 Pazartesi günü saat 10:00' da başlayıp 15/03/2021 Pazartesi günü saat 16:00' da sona erecektir. Başvuru zamanının bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.


Adayların, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesindeki Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanının ekinde yer alan iş başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra; istenilen diğer belgeler ile birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

2) İstenilen Belgeler

a) Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

b) DSİ Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.dsi.gov.tr) alınacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanının ekinde yer alan İş Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),

c) Nufüs cüzdanı fotokopisi,

d) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar, nitelikleri ve tecrübeleri gösteren belgeler (alındığı tarih-kurs süresi-alınan yer-içeriği vb.)


e) KPSS sonuç belgesi, f) Adli sicil kaydı

g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS,YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)

h) Çalışma sürelerini gösteren belgeler,

Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

Kamu kuramlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet döküm belgesi, i) Özgeçmiş

j) Yüksek Öğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

k) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2019, 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli İngilizce yabancı dil puanının yüzde otuzunun (İngilizce yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.


Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

IV. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde www.dsi.gov.tr adresinde 29/03/2021 tarihinde saat 14:00'de ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV

1) Sınav Şekli

Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.


2) Sınav Yeri ve Tarihi

Sınav 05/04/2021 ile 08/04/2021 tarihleri arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mah. İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Teknoloji Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3) Sınav Konuları

Sınavda, adayın başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır. Ayrıca ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

VI. DEĞERLENDİRME

Sınav sonucunda ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce yabancı dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI, GÖREVE BAŞLAMA ve İTİRAZ


1) Sınav Sonuçlarının İlanı

Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz internet sitesinden 15/04/2021 tarihinde saat 14:00'de ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

2) Göreve Başlama

Kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır. Tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adaylar göreve başlatılacaktır. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.


3) Sınav Sonuçlarına İtiraz

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak DSİ Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapabileceklerdir. Adaylar tarafından yapılacak itirazlar 10 (on) gün içerisinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonuç ilgiliye yazılı olarak aday tarafından beyan edilen adrese bildirilecektir.

VIII. SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

1) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

2) Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (01.01.2021-30.06.2021) tarihleri arası belirlenen brüt ücret 8.089,31 TL)'nin belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

IX- DİĞER HUSUSLAR

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan, fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Giriş Sınavı'nın uygulanmasına yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlu sebeplerle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce değişiklik yapılması gerekirse, yeni duruma ilişkin hususlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca başka bir yöntemle duyuru yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Kat:2 Çankaya/Ankara

Web: http://www.dsi.gov.tr

Telefon: +90 312 454 54 00

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 1- 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 2- Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 1000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum