Dört Şehirde Aile Bakanlığı Yeni iş ilanları Geldi

Dört Şehirde Aile Bakanlığı Yeni iş ilanları Geldi

işte iş ilan metinleri

Konya Karatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı büro görevlisi alımı yapacak.


İlan Detayları

- Bilgisayar bilgisi şartı aranmaktadır: Word, excel vb Office Programlarını kullanabilmek.

- Fakültelerin Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimini tamamlanmış olmak.

- Yabancı dil şartı aranmaktadır: İngilizce okuma, konuşma ve yazma bilgisine sahip olmak.

- Sürücü belgesi şartı aranmaktadır: B Tipi Ehliyete sahip olmak. Direksiyon tecrübesi pratik uygulamasında sınava tabi tutulacaktır.

- Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

a) Fakültelerin Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimi tamamlanmış olmak.

b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

c) Yüksek lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, Word, Excel vb. temel bilgisayar programları iyi düzeyde kullanabilmek, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe almada tercih sebebi olarak değerlendirilebilecektir.

d) Vatandaşların yardım taleplerin değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretleri ve alan çalışmaları ve görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak şartları aranır.

e) Başvuru tarihi itibariyle son 6 aydır Konya İl Sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

f) Erkek adaylarda askerliğin tecilli olması veya ilişkisi olmama şartı aranmaktadır.

g) KPSS-3 puan türünde son iki sınavda (2019-2020) asgari 60 ve üzerinde puan alma şartı aranmaktadır.karatay.jpg

----------------

Kilis Musabeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı yapacak.


İlan Detayları

- -Bilgisayar programlarını biliyor ve kullanabiliyor olmak,(Özellikle Word, Excel, Powerpoint vb. ofis programlarını iyi derecede kullanabilmek.).

- - 4 yıllık (lisans) Yüksek Öğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Eğitim Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültelerinden mezun olmak.

- -En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak.

- Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

1- 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme sınavlarında KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2- Seyahat engeli bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamak.(Her türlü coğrafi ve iklim koşullarında görev yapabileceğini gösterir sağlık raporu, işe alınması kesinleşen adaylardan istenecektir.)

3- Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak.

4- Adli sicil kaydı bulunmamak.

5-İlan tarihi olan 24.03.2021 tarihi itibari ile son 6 (altı) aydır kesintisiz olarak Kilis ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

6- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da tecilli olmak.

E-MÜLAKATTAN ÖNCE İSTENİLECEK BELGELER

1- Nüfus Cüzdan aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti (T.C.no üzerinde yazılı olacak)

2- Nüfus Aile Kayıt Örneği.

3- Diploma veya bitirme belgesi (Aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti)

4- KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesi (Aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti.)

5- Özgeçmiş (A 4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde.)

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

7- Adli sicil kayıt belgesi

8- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre alınmış İkametgah Belgesi

9-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 4 Adet vesikalık fotoğraf

10-En az B sınıfı Ehliyet belgesi

.- Online olarak başvuran adaylar yukarıdaki belgeleri 02.04.2021 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar şahsen Pınar Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No:39/1 Musabeyli Kaymakamlığı Zemin Kat adresinde bulunan Musabeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edeceklerdir.

-Personel alımı ile ilgili genel şartlar ,özel şartlar,diğer hususlar ve Mülakata girmeye hak kazananların listesine Musabeyli Kaymakamlığı internet sitesinden (www.musabeyli.gov.tr.) ulaşılabilir.

- İşe başladıktan sonra aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları mütevelli heyeti kararı üzerine iptal edilecektir.

- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.musabeyli.jpg

----------------

Eskişehir Sarıcakaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı büro görevlisi alımı yapacak.


İlan Detayları

- Microsoft Office (MS Word, MS Excel, Microsoft Powerpoint vb.) ve diğer temel bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek.

- Asgari B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

1. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak. (Askerliğini tecil ettirmiş adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

2. Seyahat engeli bulunmamak, Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağılığı veya engeli bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunulduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. Adli sicil kaydı bulunmamak.

5. Son başvuru tarihi itibariyle (31.03.2021) en az son 6 (Altı) aydır ve kesintisiz olarak Sarıcakaya İlçesinde ikamet ediyor olmak ve durumunu "Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi" ile belgelendirmek.

6. Microsoft Office (MS Word, MS Excel, Microsoft Powerpoint vb.) ve diğer temel bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek.

7. Asgari B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

8. Görevde olduğu süre boyunca Sarıcakaya İlçesinde ikamet etmeyi taahhüt etmek.

9. Göreve başladığı tarihten itibaren en az 5 (Beş) yıl boyunca iş akdini sonlandırmayacağını beyan ve taahhüt etmek. (Başarılı Olan Adayla Noter Sözleşmesi Yapılacaktır.)

10. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Yapılan Adaya 2 Aylık Deneme Süresi Verilecek Olup Deneme Süresinde Başarısız Olan veya Sözleşme Şartlarına Uymayan Adayın İş Akdine Son Verilecektir.saricakaya.jpg

----------------

Balıkesir Kepsut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı büro görevlisi alımı yapacak.


İlan Detayları

- Bilgisayar Sertifikası sahibi olmak ve Word, Excel vb. temel Bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek, (Bilgisayar sertifikalarının özel kurslardan ya da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alınmış olması)

- En az B sınıfı veya üzeri sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabilmek.

- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak,

6) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

7) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

8) En az B sınıfı veya üzeri sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabilmek,

9) Bilgisayar Sertifikası sahibi olmak (Özel kurslardan ya da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alınmış olması)

10) Vakfımızın bulunduğu İlçe sınırları içerisinde ilan tarihi itibariyle en az 6 aydır İkamet ediyor olmak,

11) Türk Ceza Kanunu?nun 53?üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

12) Görevini devamlı yapmasına engel bir durumun olmadığını gösterir sağlık raporu olmak,

13) Görevde olduğu süre boyunca Kepsut İlçesinde ikamet etmeyi taahhüt etmek.

14) Göreve başladığı tarih itibariyle en az 5 (Beş) yıl boyunca iş akdini sonlandırmayacağını beyan ve taahhüt etmek. (Başarılı olan adayla Noter Sözleşmesi yapılacaktır.)

15) Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi yapılan adaya 2 aylık deneme süresi verilecek olup, deneme süresinde başarısız olan veya sözleşme şartlarına uymayan adayın İş Akdine son verilecektir.kepsut.jpg

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 1- 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 2- 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.