DSİ 2023 YILI 1275 Devlet Personeli Başvuru Şartları

DSİ 2023 YILI 1275 Devlet Personeli Başvuru Şartları

Devlet Su İşleri 1273 personel alımı başvuruları 11 Ocak 2023 ile 23 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

İŞTE KADROLAR

296 inşaat mühendisi, 222 destek personeli, 221 büro personeli alımı, 104 makine mühendisi, 89 harita mühendisi, 79 ziraat mühendisi, 74 jeoloji mühendisi, 33 meteoroloji mühendisi,

30 güvenlik görevlisi, 19 çevre mühendisi, 19 elektrik mühendisi, 15 maden mühendisi, 15 orman mühendisi alımı, 14 elektrik elektronik mühendisi, 11 jeofizik mühendisi alımı,

11 bilgisayar mühendisi, 10 biyosistem mühendisi, 8 kimya mühendisi ve 3 metalurji mühendisi alımı yapılıyor.

DSİ Devlet Personeli Başvuru Şartları

Devlet Su İşleri personel alımı ilanına başvuru yapmak için bazı şartlar talep edilmektedir.

657 sayılı Kanun kapsamında A bendinin 1,4,5,6 ve 7 numaralı bentlerini taşımak.

Kadroların niteliklerini taşıyor olmak gerekiyor.

En az lise mezunu olup, KPSS P3, P93 ve P94 puan türlerinde geçerli puanı olmak.

Mühendis kadrolarına başvuru yapmak için İnşaat, Makine, Harita, Ziraat, Jeoloji, Meteoroloji, Çevre, Elektrik, Maden, Orman, Elektrik - Elektronik, Jeofizik, Bilgisayar, Biyosistem, Kimya veya Metalurji Mühendisi bölümlerinden mezun şartı aranmaktadır.


Adaylara yazılı ve sözlü sınav yapılmamaksızın sadece KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek.

Başvurular Nereden Ne Zaman Yapılacak?

Devlet Su İşleri personel alımı başvuruları 11 Ocak 2023 ile 23 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular sadece Kariyer Kapısı üzerinden online olarak yapılması gerekiyor

GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6)
ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
3- Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
4- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.
5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3,
önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli
bir puana sahip olmak.
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.
8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:
1- Başvurular “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi
üzerinden 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
4- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet
üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru
aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise
başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
gerekmektedir. Asil olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak
giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden
yükleyeceklerdir.
5- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin Yüksek Öğretim Kurumunca denkliği kabul edilen bölümlerden mezun
olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “ Diğer
Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka
yüklemeleri gerekmektedir.
6- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
7- Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır.
8- Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1- Genel Müdürlüğümüz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup
olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda
belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2021 - 2022
yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak
sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2 (İki) katı
kadarda yedek aday belirlenecektir.
3- Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde
yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- Asil olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde
mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik
tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden
ulaşabilecektir.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir
hak iddia edemeyecektir.
6- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme
yapılmış olsa dahi feshedilir.
7- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri
feshedilecektir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
İLETİŞİM:
Adres :
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Personel Dairesi Başkanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 PK:06530 Çankaya/ANKARA
SANTRAL TELEFON: +90 312 454 54 54
NOT: İlanımızın Genel Şartlar Bölümü 4 üncü maddesinde belirtilen tercih edilecek
pozisyon için aranılan nitelikler, www.dsi.gov.tr ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresindeki ilanlarda yer alacaktır.

KAMUDA İŞ SAHİBİ OLMAK İÇİN;

1- Youtube TYP ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayın hemen abone olun

2- Android uygulamızı indirin kamuda iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz bir bildirimle gönderelim. iş ilanlarını kaçırmayın tıklayınız

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.