FLAŞ! Alan Değişikliğine DAVA AÇILDI

FLAŞ! Alan Değişikliğine DAVA AÇILDI

42.000 Sınıf Öğretmeninin farklı branşlara geçirilmesi özellikle atama bekleyen ve branş hocalarının tepkilerine neden olurken MEB'in Alan Değişikliği uygulamasına dava açıldı!

GAZİANTEP  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA
                    GAZİANTEP
 
-Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

DAVACI : Erdoğan         xxxxxxx                              
                                                    
              son.20120831191241.jpg        

DAVALI  : Milli Eğitim Bakanlığı
 
DAVANIN KONUSU : 2012 öğretmenlerin il içi alan değişikliği kılavuzu
12.09.2012  tarih ve 5110 sayılı mütalaası
 
İPTALİ İSTENİLEN
İDARİ İŞLEM        :2012 öğretmenlerin il içi alan değişikliği kılavuzu                         
12.09.2012 tarih ve 5110 sayılı mütalaası
 
TEBLİĞ TARİHİ    : 
DAVANIN İZAHI   :  Milli Eğitim Bakanlığı 4+4+4 eğitim öğretimi düzenlemesi ile sınıf öğretmenleri ülke çapında 30 bin öğretmen norm fazlası durumuna düşmüştür. Bakanlık bu öğretmenleri norm fazlası durumundan çıkartmak için bu sınıf öğretmenlerine başka bölümlere geçme hakkı tanımıştır. Bu konu hukuki ve pedagojik olarak son derece sakıncalıdır. Çünkü:
1- Sınıf öğretmenlerine zihinsel engelli ve teknoloji tasarım öğretmenliğine doğrudan geçiş hakkı tanımıştır. Bu konu o branşta eğitim öğretim gören ve mezun öğrencileri mağdur edecektir. Pedagojik olarak da o konuda bilgi ve deneyim sahibi olmayan öğretmenlerin bu branşlara girmesi son derece yanlış bir uygulamadır. Pedagojik ve hukuki olarak doğru değildir.
2- Diplomalarında yan alan Beden Eğitimi, Sosyal Bilgiler ve başka dersler yazan öğretmenlerin diplomada yazılı alanlara geçmelerine müsaade vermiştir. Yan alan konusunun doğru bir bilgi uygulama olmadığını Bakanlık bile kabul etmiş ve 2001 yılından sonra bu uygulamaya son vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarında yan alanı kabul etmemekte ve kaynak branşı esas kabul etmektedir. İlk Atama kılavuzu incelendiğinde Beden Eğitimi öğretmeni olmak için Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olma şartını koymuştur. Örneğin matematik öğretmeni olmak için eğitim fakultesi mezunu şartı vardır. Fen Edebiyat Matematik bölümü mezunu bir öğrenci 2 yıl formasyon alarak bu bölüme atama şansı elde etmektedir. İl içi alan  değişikliği ile atama kılavuzu sayesinde fen bilgisi öğretmenleri matematik öğretmeni olma şansı elde etmiştir. Sınıf öğretmenleri Türkçe, sosyal bilgiler, resim, Türkçe, müzik, beden eğitimi öğretmeni olma şansı elde etmişlerdir.  Bu hukuki ve pedagojik olarak doğru değildir. 
3- Yan alanları beden eğitimi yazan sınıf öğretmenleri beden eğitimi öğretmeni olmuştur. Beden eğitimi öğretmeni olmak için üniversite sınavına girmek ve barajı geçmek ve özel yetenek sınavı ile o bölümü kazanmak şartı vardır. Kaldı ki sınıf öğretmenleri özel yetenek sınavına girmemişleridir. Sadece diplomalarında yan alanı Beden Eğitimi yazdı diye bu öğretmenleri beden eğitimi öğretmeni yapmak ne kadar doğrudur. Beden Eğitimi alanında yükseköğretim gören öğrenciler özel yetenek sınavı ile bu bölümü kazanmışlardır. Sınıf öğretmenlerine bu hakkı kim verebilir. Yan alan konusu branş öğretmenlerin az olduğu dönemde ek ders girmesi için üretilmiş bir bahanedir.  Alan değişikliği ile alan değiştiren sınıf öğretmenleri 15-20 yıldan fazla  sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar. Bu öğretmenlerin branş derslerine girmeleri ne kadar doğrudur. Öğrencilere ne kadar faydalı olabilirler. Bu konu kazanılmış hakkı gasp etmektir. Beden eğitimi öğretmenliği, zihinsel engelliler öğretmenliği, matematik, sosyal bilgiler gibi bölümlerde okuyan öğrencilerin hakkı gasp edilmekte ve bu öğretmeler önümüzdeki yıllarda atama şansı bulamayacaklardır. Örneğin Zihinsel Engelli Öğretmenliğine 3 binden fazla sınıf öğretmeni geçiş yapmıştır. Bu bölümde okuyan öğrencilerin hakkını kim savunacaktır. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz.
4- Beden eğitimi olan sınıf öğretmenlerinin hizmet puanları 200 puan üzeridir. Branşı Beden eğitimi olan branş öğretmenleri ilerde il içi atamada bu öğretmenlerin hizmet puanından düşük olduğu için branş öğretmenleri mağdur olacaktır. Özellikle il dışından başka ile atanmak isteyen beden eğitimi öğretmenlerin ataması zor olacaktır. Örneğin ben Kahramanmaraş iline atama istediğim zaman o ile atanmam zordur. Çünkü Kahramanmaraş iline 79 sınıf öğretmeni beden eğitimi öğretmeni olmuştur. Bu durum branş öğretmenlerini atama konusunda zor durumda bırakacaktır. www.memurlarahaber.com
5- Özel yetenek isteyen branşlara Resim,Beden Eğitimi, Müzik gibi bu alanlara artık sınıf öğretmenleri girecektir. bu bölüme derse giren sınıf öğretmenlerin özel yetenekleri var mıdır? Üniversiteye girerken bu sınavlara girmişler midir? Bu konuda ne eğitim almışlardır. Bu soruların cevabı yoktur. Bu bölümde öğretim gören öğrencilere hukuki olarak hakları gasp edilmiş ve pedagojik ve hukuki olarak doğru değildir.
6- Bakanlığın hukuksuz atama yaptığının bir delili de şu örnektir. 2000 yılında sosyal Bilgiler bölümünden mezun bir öğretmen adayının diplomasında yan alan olarak Türkçe öğretmenli yazmaktadır. Bu öğretmen 2012 yılında KPSS sınavına girmiş ve aldığı puanla sosyal bilgiler öğretmenliğine atanamamıştır. Eğer bakanlık bu öğretmen adayına Yan alanına atama şansı verseydi bu öğretmen adayı Türkçe öğretmenliğine atanabilecekti. Ama aynı bakanlık şu an MEB de öğretmen olan sosyal bilgiler öğretmenine Yan alanına geçme şansı vermektedir. İlk atamada şans vermeyen bakanlık nedense öğretmen olduktan sonra bu şansı o öğretmene vermektedir. Bir yerde hukuka uyulmakta ama başka bir atamada bu kural çiğnenmektedir.www.memurlarahaber.com
7- Davacı olarak öğretmenlerin mezun olduğu alanlarda görev yapmasını istiyorum. sosyal bilgiler öğretmenliği mezununun sınıf öğretmenliğinden kendi mezun olduğu alana geçmesine karşı değilim. Bu pedagojik olarak da bir gerekliliktir. Zira her öğretmenin eğitim aldığı, uzmanlaştığı, ihtisas sahibi olduğu alanda öğretmenlik yapması pedagojik eğitim açısından gereklidir.
8- Bakanlık atama takviminde olmayan bir atama yapmıştır. Atama yaparken norm güncellemeleri beklememiştir. Alan değişikliği ile atanan öğretmenler görev yerlerinde göreve başlayınca daha önce orada çalışan öğretmenlerden bazıları norm fazlası durumuna düşmüştür. Bakanlık birilerini memnun ederken birilerinin hakkını yemektedir. Örneğin davacı olarak ben Erdoğan Gaziantep ilinde beden eğitimi öğretmeni olarak çalışmaktayım. Okulumda iki Beden eğitimi öğretmeni görev yapmakta ve okulda 44 saat Beden eğitimi dersi vardır. Okulun norm sayısı 2 olmasına rağmen Bakanlık bu okula Sınıf öğretmenini Beden eğitimi öğretmeni atayarak beni norm fazlası duruma düşürmüştür.  Ben bu atamadan dolayı norm fazlası durumuna düştüm. Okul idaresi norm fazlası olmamam için Beden Eğitimi normunu şu an 3 göstermektedir.  Ama okulumuzda 44 saat Beden Eğitimi dersi vardır. Eğer 52 saat üzerinde Beden Eğitimi dersi olsaydı norm 3 olacaktı.
9- Sınıf öğretmenlerinin emekliliği gelmiş bazı öğretmenler zihinsel engelliler öğretmenliğine geçerek bu alanda kanuni hakkı kazandıktan sonra emekli olup özel zihinsel engelliler öğretmenliğinde çalışmak isteyecektir. Bu konu bazı alanlarda bazı öğretmenlere haksız kazanç sağlamış olacaktır. www.memurlarahaber.com
10- Bu konunun sosyal yönü vardır. Bakanlık yaklaşık olarak 30 bin civarında sınıf öğretmenlerini branş derslerine atayarak bu bölümde okuyan gençlerin atanmalarının önüne engel olmuştur. Bu sosyal bir yaradır. Bir yeri düzeltelim derken birilerinin hakkı gasp edilmektedir.
11- Bu kılavuzun hukuki ve pedagojik olarak doğru olmadığını eğitimcilerden görüş alınarak ta ortaya çıkacaktır. Bu konuda bilirkişilerin görüşü alınabilir.

12- Şimdi düşünelim MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ‘nin Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler başlıklı maddesindeki;

“MADDE 44 – (1) Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler.” bölümü bakanlığımızın bugünkü uygulamasının yanlış olduğunu göstermektedir. Çünkü alanında çalışan öğretmen alan değiştiremez. Aynı şekilde “asıl alanında” görev yapan bir öğretmenin “yan alanına” geçmesinin eğitim sistemimize bir faydası olmaz…
Bakanlığımızın sınıf öğretmeni normundaki fazlalığı eritmek amacıyla her yılki uygulamadan daha geniş tuttuğu 2012 alan değiştirme süreci, bugünlük bazı problemleri giderebilir ama uzun vadede eğitim sistemimiz için daha büyük sıkıntılar doğurabileceğini de düşünmemiz gereklidir.
Diğer bir husus kendi bölümlerinde okuyan öğrencilerin atanma şansları elinden alınmıştır. Bu sosyal bir problemdir bu gençlerimizin geleceğini düşünmek gerekir. Benim bu hukuki mücadelemin amacı ülke eğitim sisteminin uzun vadede sorun yaşayacağıdır. Ülke gençlerimizin istihdamına engel olan bu hukuksuzluğu ortadan kaldırmaktır.
 
HUKUKİ SEBEPLER   : Anayasa, İYUK, ve sair 657 Sayılı kanun ve sair mevzuat İdari Yargılama Usulü Kanunu, vs.www.memurlarahaber.com
 
DELİLLER    :[11]  1-2012 yılı ilk atama kılavuzu
2-2012 alan içi alan değişikliği  kılavuzu
3-Talim Terbiye Kurulu 80 No’lu Kararda “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar
3- Beden Eğitimi,resim,müzik öğretmenliği sınav sistemi
SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenler ve yargılama sırasında mahkemenizce ortaya konacak gerekçelere bağlı olarak; 
1- yan alanlarına atanan öğretmenlerin atamasının durdurulmasına bu konuda kaynak programın esas alınmasına ( Beden eğitimi öğretmeni olmak için BESYO MEZUNU OLMASINA)
2- Zihinsel engelliler ve Teknoloji Tasarım öğretmenliğine doğrudan geçen sınıf öğretmenlerinin atamasının durdurulmasına
Yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini
Yukarda açıklanan nedenler  ve re’sen mahkemece tespit edilecek sair iptal nedenleri ile 12.09.2012 tarihli 5110 sayılı öğretmenlerin il içi alan değişikli konulu işleminin İPTALİNE ve YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmesini saygılarımla arz ederim.
 03  /10  /2012           

İŞTE 2012 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE YER DEĞİŞTİREN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİ BRANŞLARI        TIKLAYINIZ                                                 
        2012 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ GELİŞMELERİNİ KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOKSAYFMIZA TIKLA BEĞEN


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
8 Yorum