FLAŞ! ATAMA FIRTINALARI

FLAŞ! ATAMA FIRTINALARI

17 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28236 ATAMA KARARLARI

17 Mart 2012 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28236
 
ATAMA KARARLARI
 
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2012/180
1 – Yalova İl Müftüsü Muhittin SARIKAYA’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Yalova İl Müftülüğüne, Hıdır BAYRAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Bekir BOZDAĞ
                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı
—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2012/181
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bolu İl Müftülüğüne, Mehmet ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Bekir BOZDAĞ
                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/182
1 – Açık bulunan Bakanlık Yüksek Müşavirliğine, Ankara Hâkimi (32864) Nevruz ÜSTÜN’ün atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN
                  Başbakan                                             Adalet Bakanı
—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/168
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Şuayip TUNÇAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Fatma ŞAHİN
                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/183
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tülay AKYÜZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Fatma ŞAHİN
                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
—— • ——
Avrupa Birliği Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/184
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Elif ÖZTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Avrupa Birliği Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Egemen BAĞIŞ
                  Başbakan                                      Avrupa Birliği Bakanı
—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/185
1 – Açık bulunan;
1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Hüseyin Rahmi ÇETİN’in,
1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Ayhan KARACA’nın,
1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Bayram TEK’in,
1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sanayi Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Süfyan EMİROĞLU’nun,
1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Verimlilik Genel Müdürlüğüne Anıl YILMAZ’ın,
1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına Bakanlık Müşaviri Orhan EROĞLU’nun
Atanmaları 657 sayılı Kanunun 68/B, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN
                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/186
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Asım Göker KESKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 4904 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK
                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/187
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Naim KAVLAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK
                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/188
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Ali AKAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 4904 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK
                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/189
1 – Çalışma Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına, Nurcan ÖNDER’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK
                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/169
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Salih ÇOBAN’ın atanması 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR
                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/170
1 – Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet AYERDEN’in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden alınması,
Bu suretle boşalacak olan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ayhan İSEN’in atanması,
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ
                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/171
1 – Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ali AĞAÇDAN’ın görev süresini tamamlaması nedeniyle yeniden atanması,
2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ
                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/172
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mehmet BAYKAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ
                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı
—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/173
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Muharrem KURT’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/174
1 – Açık bulunan 6 ncı derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliklerine, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Selçuk ÖZDAMAR, Güven YILDIZ, Faruk ŞEN, Engin ÖZDEMİR, Emir Mesut MORKOÇ, Hüseyin YAREN, Hasan ÖZMEN, Önder Şafak TONGAL, Osman USLU’nun atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI
                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı
—— • ——
Kalkınma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/191
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mehmet AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Cevdet YILMAZ
                  Başbakan                                          Kalkınma Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/175
1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ağah DİKİCİ, Onur ÇELİK, İsmail Hakkı EKER, Ömer ZAMUR, Muhammed Celaletdin YAĞMUR, Ayşe Tuba BERK, Ömer AKYÜREK, Yasin ERYILMAZ, Cihad KATTAŞ, Mevlüt KARADEMİR, Yakup ÇINAR, Zafer ÇALIŞKAN, Muhammed Cem TATLI, Ömer CABUR, Yunus BERK, Bünyamin TEMİZSU, Mehmet ALTUNBAŞ, Cemil Necmi GÜMÜŞ ile Nail Umut AVCI’nın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK
                  Başbakan                                            Maliye Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/192
1 – Açık bulunan 6 ncı derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Mustafa ÖZKARA, Hanifi KARAHAN, İsmail TAŞCI, Fuat USTA ile Tarık SELCİK’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK
                  Başbakan                                            Maliye Bakanı
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/176
1 – Açık bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına İzzet ARTUNÇ’un atanması,
657 sayılı Kanunun 93’üncü maddesi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6’ncı maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5’inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ
                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/179
1 – Bu Kararnamede kimliği yazılı 2 (iki) Askeri Hakim Subayın hizasında belirtilen görev yerine atanması 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16’ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
16/3/2012
                                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ
                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı
 ozel.jpg
MSB Kanunlar ve Kararlar D. Bşk. Tüzük ve Yönetmelik Tetkik ve İşlem Ş. Md./ANKARA,  As. Hak. Kd. Alb., Cumhur ERYÜKSEL, Bursa, 1987-0003, 30/8/2008, Kuzey Deniz Saha K. Askeri Savcılık Askeri Savcı/KASIMPAŞA-İSTANBUL
Kuzey Deniz Saha K. Askeri Savcılık Askeri Savcı/KASIMPAŞA-İSTANBUL, As. Hak. Bnb., Öner ŞENTEPE, Ordu, 1997-0002, 30/8/2010, Kuzey Deniz Saha K. Askeri Savcılık Yrd. Askeri Savcı/KASIMPAŞA-İSTANBUL

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.