Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 100 Daimi Sürekli işçi ve Personel alıyor

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 100 Daimi Sürekli işçi ve Personel alıyor

işte kadrolar

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iş yerlerinde 4857 sayılı iş Kanununa tabi sürekli işçi pozisyonunda istihdam edilmek üzere "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli işçi" alımı yapılacaktır.


GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.


2) 18 yaşını doldurmuş olmak.

3) Son başvuru tarihi itibariyle başvuru yapılacak pozisyonlarda belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6) Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatta bulunmamak.


7) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir (engelliler hariç).

8) Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

11) Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.


12) İlan edilen pozisyonlara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

13) Müracaat tarihleri çakışan, birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe, müracaatı kabul edilecektir.

14) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, alım sürecinin her aşamasında reddedilebilir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunup yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven ataması yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği açık iş pozisyonunun şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

15) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

16) Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez.

17) İstihdam edilecek işçilerden, temizlik görevlilerine asgari ücret, hasta ve yaşlı bakım elemanlarına brüt asgari ücretin %6 artırımlı oranında ücret ödenecektir.


18) Üniversitemiz web sayfasında yer alan sürekli işçi alım ilanına ilişkin sınav takvimindeki değişikliklerde dahil olmak üzere tüm duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle adayların üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.

19) Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.

ÖZEL ŞARTLAR

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ENGELLİ) (5 KİŞİ)

1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak (17/08/1985 tarihinden sonra, 21/08/2002 tarihinden önce doğmak).

2. En az ilkokul mezunu olmak.

3. İlgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla en az yüzde kırk (%40) oranında engelli olduğunu belgelendirmek.

4. Talepler Hatay ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Hatay'da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

Adaylar ilçeler dahil tüm birimlerde görevlendirilebilecektir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (15 KİŞİ)


1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak (17/08/1985 tarihinden sonra, 21/08/2002 tarihinden önce doğmak).

2. En az ilkokul mezunu olmak.

3. Başvuru yapacak personelin temizlik görevini (Üniversitemiz birimlerinin iç ve dış mekanlarının park ve bahçeler dahil temizlenmesi, çöp ve atıkların toplanması, taşınması, eşya, malzeme taşınması, evrak taşıma, gönderme vb. işleri) yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) bulunmaması gerekmektedir.

4. Talepler Hatay ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Hatay'da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

Adaylar ilçeler dahil tüm birimlerde görevlendirilebilecektir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (Hastane ) (40 Kişi)

1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak (17/08/1985 tarihinden sonra, 21/08/2002 tarihinden önce doğmak).

2. En az ilkokul mezunu olmak.

3. Başvuru yapacak personelin temizlik görevini (Üniversitemiz hastanelerinin tüm iç ve dış mekanlarının park ve bahçeler dahil temizlenmesi, çöp ve her türlü atığın toplanması, tasnifi, taşınması, eşya, malzeme, hasta, numune vb. taşınması, evrak taşıma, tasnif, gönderme, vb. işleri) yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) bulunmaması gerekmektedir.

4. Talepler Hatay ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Hatay'da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

Adaylar üniversitemiz hastanelerinde görev yapacaktır.

HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ (40 Kişi)

1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak (17/08/1985 tarihinden sonra, 21/08/2002 tarihinden önce doğmak).

2. Ortaöğretim kuramlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

3. Başvuru yapacak adayların üniversitemiz hastanelerindeki tıbbi cihazların temizliğini yapmak, hastanın vücut temizliğini yapmak, banyosunu (kişisel temizlik kurallarına uyarak) yaptırmak, yardım etmek, sağlık personelince verilen talimatlar doğrultusunda hastanın beslenme ihtiyacını karşılamak, vücudun hareket gereksinimini karşılayacak egzersizler yaptırmak, nefes ve hareket çalışmalarını gerçekleştirmede yardımcı olmak, pozisyon vermek ve kaldırmak, yataklarını yapmak, eczanede hazırlanan ilaçları servise getirmek, serum ve ilaçları yerleştirmek, hasta, numune transferi yapmak gibi verilecek benzeri işleri yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) bulunmaması gerekmektedir.

4. Talepler Hatay ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Hatay'da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

Adaylar üniversitemiz hastanelerinde görev yapacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru Süresi: İlan şartlarını taşıyan adaylar, 17/08/2020-21/08/2020 tarihleri arasında başvurularını Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapabilirler.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. İlgili yönetmelik gereğince İş-Kur tarafından Üniversitemize bildirilen genel ve öncelikli listeden ilan edilen açık iş sayısının 4'er (dört) katı asıl ve 4'er (dört) katı yedek aday sözlü sınava girmek üzere noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

2. Kura işlemi yönetmelik gereği noter huzurunda 03/09/2020 Perşembe günü saat 09:30'da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle kura çekimini izlemek üzere salona sınırlı sayıda aday alınacaktır (adayların maskeli olarak gelmeleri zorunludur). Kura çekimi üniversitemiz web sayfasından duyurulacak link üzerinden canlı olarak izlenebilecektir.

3. Noter kurası sonuçları https://www.mku.edu.tr adresinden duyurulacak ve ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır.

2. Sözlü sınav; görev konularına ilişkin bilgi düzeyi, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu ve genel kültüre ilişkin konularda yapılacaktır. Asıl ve yedek aday listeleri puan sıralamasına göre belirlenecektir.

2.1.1. Başarı puanının eşitliği halinde;

2.1.2. Temizlik Hizmetlerinde; sırasıyla, yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, daha üst öğrenimi bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.

2.1.3. Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetlerinde; sırasıyla, yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.

3. Sözlü Sınavı Yeri ve Tarihi:

3.1. Temizlik Görevlisi (Engelli) (5 kişi): 09/09/2020 Çarşamba günü saat: 09:00'da Tayfur Sökmen Kampüsü Rektörlük Binası (Zemin kat) Rektörlük Konferans Salonunda yapılacaktır.

3.2. Temizlik Görevlisi (15 kişi): 10/09/2020 Perşembe günü saat: 09:00'da Tayfur Sökmen Kampüsü Atatürk Konferans salonunda yapılacaktır.

3.3. Temizlik Görevlisi (Hastane) (40 kişi): 14-16/09/2020 tarihleri arasında saat: 09:00'da Tayfur Sökmen Kampüsü kapalı spor salonunda yapılacaktır.

3.4. Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri (40 Kişi): 14-16/09/2020 tarihleri arasında saat: 09:00'da Tayfur Sökmen Kampüsü Atatürk Konferans salonunda yapılacaktır.

Noter kurasında asıl olarak belirlenen adaylar öncelikle sınava alınacaktır. Sınav düzeniyle ilgili web sayfamızdan duyuru yapılacaktır.

09-10/09/2020 tarihlerinde sınava girecek asıl adaylardan yeterli katılım olmaması durumunda yedek adaylar sırasıyla sınava alınacağından sınav günü yedek adayların da sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

14-16/09/2020 tarihlerinde sınava girecek asıl adaylardan (hastane temizlik görevlisi ile hasta bakımı ve temizlik hizmetleri) yeterli katılım olmaması durumunda yedek adaylar sırasıyla sınava çağrılacağından ilk 50 yedek adayın yukarıda belirtilen sınav takviminin son gününde (16/09/2020) sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Yedek aday sayısının yetersiz olması durumunda ayrıca web sayfamızda duyuru yapılacaktır. Adayların sınava maskeli olarak gelmeleri zorunludur.

Adayların sınava gelirken yanlarında;

1) Fotoğraflı kimlik belgelerinin aslı ve 1 adet fotokopisi,

2) 2 adet vesikalık fotoğraf,

3) Diploma fotokopisi,

4) İkametgah belgesi (e-devletten alınabilir),

5) Adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir) getirmeleri gerekmektedir.

Bu belgeler sınava girerken sınav kuruluna teslim edilecektir. Eksik belgeyle gelen aday sınava alınmayarak elenecek ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

Sözlü sınav sonucu açık iş sayısı kadar asıl aday ve açık iş sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Sözlü sınav sonuçları 21/09/2020 tarihinde üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAVINI ASIL ADAY OLARAK KAZANANLARIN BELGE TESLİMİ

Sözlü sınav sonucunda asıl olarak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 05/10/2020 tarihine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Teslim edilecek belgeler:

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) 4 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı ve fotoğrafın arkasına adayın adı, soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılmalıdır).

3) E-devletten alınacak "İkametgah belgesi" ve "Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu".

4) Diploma veya mezuniyet belgesi (noter onaylı veya karekodlu/barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir).

5) Adli sicil belgesi (karekodu/barkodu okunaklı e-devletten alınacaktır. Sabıka kaydı var ise konuyla ilgili onaylı mahkeme kararı başvuru evrakına ayrıca eklenecektir).

6) Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için, e-devlet çıktısı karekodu/barkodu okunaklı).

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (SGK'dan veya e-devletten alınabilir).

8) Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.

9) Sağlık kurulu raporu;

a) Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu (engelli adaylar hariç).

b) Engelli pozisyonuna müracaat eden adayların, yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları en az yüzde kırk (%40) oranında engelli sağlık kurulu raporu.

Sözlü sınavı sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, görevine başlamayanların, feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, sözlü sınav sonucuna göre belirlenen yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

h01.pngh02.png

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.