İşte 2024 1025 TİS ile memurlara ve öğretmenlere alınan yeni zam ve sosyal haklar

İşte kamu kesimi öğretmen ve memurlara alınan 2024 2025 yıllarını kapsayan Toplu iş sözleşmesi imzalanan maddeler. ( Yukarıdaki videodan detaylı izleyebilirsiniz)

 Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda yer alan İtfaiyeciler Genel İdari Hizmetler Sınıfı'na geçirildi. Ayrıca itifaiyeci ve yangın söndürme erlerinin ek hizmet puanı 7 puan arttırıldı.

 3 ayda bir verilen toplu sözleşme ikramiyesi artık aylık olarak verilecek.

Emekli olanlara ödenen tazminat göstergesi 12.105 göstergeden 13.558 göstergeye yükseltildi.

Bakanlıklar'ın ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin sağlanamadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra birimlerinde var olan servis hizmetlerinden, kamu görevlileri de aynı şekilde faydalandırılır.

 Kamu kurumlarında şef olarak görev yapanların ek ödeme tazminatlarına 22 puan,

Amir olarak görev yapanlara 12 puan eklendi.

Koruma ve Güvenlik Memurların ek ödeme oranına 10 puan, silahlı görev yapanlara 15 puan ilave edildi.

Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, maden haritacılığı uzmanı, yeraltı maden uzmanı, yerüstü maden uzmanı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi, arkeolog, müze araştırmacısı, restoratör, uzman (TH), teknik uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde 3,6’sı,

Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde 2,4’ü,

Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde 1,4’ü, oranında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenecek.

Kamu görevlilerine cuma namazı saatlerinde izin verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlileri hac süresince ücretsiz izinli sayılacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, imkanları çerçevesinde personeline kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasitesini artırma konusunda ihtimam gösterecek

Aile Yardımı Ödeneği eş için 2.134 olarak uygulanan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı 2.273 olarak uygulanacak

 Teknik kadrolarda çalışan memurlara farklı oranlarda ek tazminat puan artışı yapıldı.

 Müdürlerin ve bazı idarecilerin tazminat puanları arttırıldı.

 Sivil Savunma Uzmanları, Kamu Avukatlarının, Biyologların, Gassalların, Müze Araştırmacısı, Restoratör, Sanat Tarihçilerinin, Tabip ve Diş Tapiblerinin ve Diğer bazı Sağlık Personellerinin, Kit'lerde çalışan bazı personelin, Programcı ve çözümleyicilerin, Arşivci, Kütüphaneci ve Sosyologların tazminat oranlarına veya ek ödeme oranlarına farklı puanlarda ilaveler yapılmıştır, tazminat oranları arttırılmıştır.

 Bazı personelin giyecek yardımı; giyecek yardımından yararlanan kamu görevlileri hariç olmak üzere, kurumun ilgili mevzuatında personeline ayni olarak verilmesi öngörülen giyim yardımından resmi kıyafetler ile hizmetin gereği olarak iş yerlerinde görev esnasında giyilmesi zorunlu olan giyim eşyaları dışında kalanlar için ayni olarak verilmesi yerine, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca belirlenen fiyatlar esas almarak nakdi ödeme de yapılabililir

——BİLGİLENDİRME—- 

7.TOPLU SÖZLEŞME ÖZET 

     (50 maddenin içinden )

——————————————-

1-üniversite disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulunacak 

2-Toplu sözleşme ikramiyesi 

    % 2 nin altındaki aylık 127 tl

    % 2 yi geçen sendika 360 tl üyelerine AYLIK AYLIK ödenecek (360 tl/ay)

3-Şeflere ödenen tazminat 22 puan arttırılacak

-Amirlerin aldığı tazminat 12 puan arttırılacak 

4-Koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranı 10 puan artacak

-silahlı görev yapanların 15 puan artacak 

5-Cuma namazı izni devam edecek 

6-Hac izni;o yıl yasal izni kalmayan kamu görevlisine ücretsiz izin verilebilecek 

7-üniversitede okuyan çocuğunun sınav ve STAJ izni için kamu misafirhaneleri kurum personeli ücreti ile faydalanacak 

8-Kamu kurumlarında yemekhanelerde Helal gıda intimamı dikkat edilecek 

9-Engelli çalışan için her türlü intimam gösterilecek 

10-Aile /Eş yardımı gösterge rakamı 2134 den -2273 e çıkarılacak

11-üst göreve başlandığında yeni görev maaşı ;sonraki ay değil ,başladığı tarih olacak 

12-3600 ek göstergenin 1.dereceye düşenler için çalışma yapılacak 

13-Yurt içi tayinde ,günübirlik ve İkemetgahının bulunduğu yere atananlar hariç ,diğerlerine yolluk ve harcırah ödenecek

7. TOPLU SÖZLEŞMEDE NE OLDU NE OLACAK ⁉️ 

 YORUM:

Kuşkusuz büyük ya da küçük her kazanım değerlidir. Eğitime hazırlık ödeneğinin katsayıya bağlanması yeni bir durum ve her yıl otomatik artışı beraberinde getirecek.

Üniversite idarî personelinin YÖK koordinasyonunda üniversiteler arası yer değişikliği hakkı elde etmesi, çok önemli bir kazanım olacaktır. 

Maaş skalasında dezavantajlı duruma düşen şube müdürü, ilçe müdürü, il müdür yardımcısı vb arkadaşların malî haklarının kısmen düzeltilecek olması da kıymetli. 

1. dereceye geldiği halde henüz 3600 ek göstergeyi alamayan arkadaşlarımız da bakanlıkla yapılacak çalışmalar neticesinde 3600 ek göstergeye kavuşacak. 

Sendikalı personele ödenen Toplu Sözleşme ikramiyesinin 3 ayda bir değil de her ay verilmesi daha doğruydu, nihayet bu uygulamaya geçilecek. 

En önemli nokta da 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun yetersizliğinin kabul edilmesidir. 8. Toplu Sözleşmeye kadar İLO normlarıyla uyumlu, hassaten olağanüstü durumlarda ek protokol imzalamayı mümkün kılan bir Toplu Sözleşme Yasası tüm kamu görevlileri açısından çok önemli bir kazanım olacaktır. 

Bütün bu kazanımlar yeterli midir? Tabii ki yeterli değildir. Hem genele ilişkin hem de hizmet kolumuza ilişkin hiçbir talebimizden vazgeçmiş değiliz. Bu taleplerin hayata geçirilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürdüğümüz hususları orada bağıtlamak için yoğun bir gayret göstereceğiz. Bağıtladığımız hususları kazanım heybemize koyacağız, kazanıma dönüştüremediğimiz taleplerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. 

Bu bağlamda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda başta oransal zam, seyyanen zammın emeklilere de verilmesi, bayram ikramiyesi, refah payı, kira yardımı, en düşük kamu görevlisi maaşının 22.000 ₺'ye tamamlanması, YHS'nin GİH'e geçirilmesi olmak üzere tüm taleplerimizin peşinde olacağız. 

7. TOPLU SÖZLEŞMEDE NE OLDU NE OLACAK 

 Kamu görevlileri Toplu Sözleşme tarihinde ilk defa bir Toplu Sözleşme, kısmî mutabakatla neticelendi, eski ve yeni olmak üzere toplam 341 maddede mutabakat sağlanırken oransal zam ve genele ilişkin hususlar ile ilgili olarak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yolu göründü

 Bu toplu sözleşmede eğitim hizmet koluna ilişkin olarak durum şöyle:

 Öncelikle 6 Toplu Sözleşme boyunca elde edilen tüm kazanımlar yeniden bağıtlandı ve devam edecek. 

 Hizmet kolu bağlamında yeni kazanımlar şunlar:

✅️ Öğretim yılına hazırlık ödeneği gösterge rakamına bağlandı. Hazırlık ödeneği, 4500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında ödenecek. 

✅️ İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında çalışan memur ve hizmetlilerin fazla çalışmaları karşılığı, dört kat artırımlı tutarda ödenecek.

✅️ Öğretim elemanlarına her ay, en yüksek devlet memuru aylığının 1/12’si oranında ödenmekte olan eğitim öğretim ödeneğinin bir kat artırımlı olarak ödenmesi sağlandı.

✅️ Öğretmenevi yöneticilerine yönetim görevi karşılığı ödenmekte olan ek ders ücretlerinde haftada dört saat artışa ilaveten bir saat daha artış sağlandı.

✅️ Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında soru ve soru kitapçığı hazırlama görevini fiilen yürüten öğretmenlere haftada ilave iki saat ek ders ücreti ödenmesi sağlandı.

✅️ Öğretim görevlisi kadrolarında bulunan akademisyenlerin geliştirme ödeneği, ilave 10 puan daha artırılarak toplamda 20 puan artışla yüzde 70 oranında ödenecek.

✅️ Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücretinin bir kat daha artırılarak beş kat artırımlı ödenmesi sağlandı.

✅️ Üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan personelin fazla çalışma ücreti, bir kat daha artırılarak beş kat artırımlı ödenecek. 

✅️ Üniversitelerde görevli idarî personelin üniversitelerarası yer değişikliği hususunda, YÖK koordinasyonunda ve merkezî olarak gerçekleştirilmesi için çalışma yapılması kararı alındı.

Genele İlişkin Yeni Kazanımlar: 

✅️ İl müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, sayman, genel sekreter yardımcısı, fakülte-enstitü-yüksekokul sekreteri kadrolarında bulunanların özel hizmet tazminatı oranları 20 puan artırıldı.

✅️ Şef kadrolarında bulunan personelin özel hizmet tazminatı oranlarındaki artış 22 puana çıkarıldı. 

✅️ Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil mimar ve mühendis kadrolarında bulunanların ek ödeme oranlarında 20 puan, jeolog, kimyager, fizikçi, arkeolog, matematikçi, istatistikçi kadrolarında bulunanların ek ödeme oranlarında 10 puan, tekniker ve teknisyen kadrolarında bulunanların ek ödeme oranlarında 5 puan artış yapıldı. 

✅️ Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil kadrolarda bulunan personelden hizmet binaları dışında, açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, fiilen çalışılan her gün için ödenmekte olan ek özel hizmet tazminatı oranlarında %20 artış sağlandı. 

✅️ Kamu avukatlarının ek ödeme oranlarında 10 puan artış yapıldı. 

✅️ Naklen atamalarda ev eşyasını fiilen taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın yer değiştirme masrafı ödenmesi kararlaştırıldı.

✅️ Geçici işçi statüsünde iken sözleşmeli personel olarak istihdam edilen idarî büro görevlisi ve idari destek personeli unvanlı pozisyonlarda çalışanların ek ödeme oranlarında 10 puan artış yapıldı. 

✅️ Toplu sözleşme ikramiyesinin 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında miktarın 3 aylık olarak değil de aylık olarak ödenmesi sağlandı. 

✅️ Birinci derecedeki kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden faydalandırılması hususunda yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapılması kararlaştırıldı. 

✅️ 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun çalışma hayatına ilişkin güncel koşullar çerçevesinde gözden geçirilmesi için çalışma yapılması karara bağlandı.

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.