KPSS 50 Puanla 183 Sözleşmeli Personel Alımı YAPILACAKTIR

KPSS 50 Puanla 183 Sözleşmeli Personel Alımı YAPILACAKTIR

Antalya Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Üniversite hastanesinde çalıştırmak üzere farklı mesleklerden toplamda 183 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Akdeniz Üniversitesi tarafından yayımlanan kadro dağılımı ise şu şekilde belirlenmiştir.30 Güvenlik Görevlisi, 2 Teknisyen, 8 Tekniker, 68 Destek Personeli, 4 Büro Personeli, 40 Sağlık Teknikeri, 25 Hemşire, 2 Eczacı, 3 Fizyoterapist.
 
Başvuru Şartları Aşağıdaki Gibidir 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlarıtaşımak.
Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
 Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93), Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Türü ve Asgari Puan Şartları ilan metninde mevcuttur.
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

Başvuru sırasında istenen belgeler 

Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM barkodlu çıktı)
Mezuniyet Belgesi (e-Devlet barkodlu çıktı veya diploma onaylı sureti)
Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet barkodlu çıktı)
 Fotoğraf (1 Adet)
Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet resmi kurum-devlet memuriyeti seçenekleri ile barkodlu çıktı)
Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge. (e-Devlet barkodlu çıktı)
Belge ve sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge de kabul edilecektir.)
İş Deneyimi istenilen pozisyonlar için onaylı görev belgesi.

- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1) Başvurular şahsen yapılacaktır.
2) İsteklilerin; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde (mesai sonuna kadar)
http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, istenilen
belgelerle birlikte;
İBP1 BÜRO PERSONELİ
(Erkek)
2020 KPSS
(P94) 1
-2020 KPSS (P94) puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
-Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir
alanından mezun olmak.
-01/01/1982 ve sonrası doğumlu olmak.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde merkez
ve taşra teşkilatındaki tüm yerleşkelerde görevlendirilecektir.
-Muhasebe Uygulamaları Eğitimi, Ön Büro Elemanı Eğitimi, Halkla
İlişkiler Eğitimi, Bilgi İşlem Eğitimi, Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni Eğitimi, Temel Haberleşme konularından en az üçünden
eğitim almış olduğunu belgelemek.
İBP2 BÜRO PERSONELİ
(Erkek)
2020 KPSS
(P94) 1
-2020 KPSS (P94) puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
 -Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir
alanından mezun olmak.
 -01/01/1982 ve sonrası doğumlu olmak.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde merkez
ve taşra teşkilatındaki tüm yerleşkelerde görevlendirilecektir.
 -Grafik ve Tasarım ve çizim konusunda deneyimli, 3 DS Max,
Blender 3D, K-3D, Art of Illusio, FreeCAD, Wings3D, Sculptris
programlarından en az birinden eğitim almış olduğunu belgelemek.
TOPLAM 47
GENEL TOPLAM 183
10
a) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Sağlık
Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
b) Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Diş Hekimliği Fakültesi Evrak Kayıt
Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
c) Ziraat Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Ziraat Fakültesi Evrak Kayıt Birimine şahsen
müracaat etmeleri gerekmektedir.
d) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında yer alan pozisyonlara başvuruda
bulunacak adayların Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
3) Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat
sahibine aittir.
4) Posta, e-posta veya benzeri ile yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
5) Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek olup birden fazla pozisyon için başvuruda bulunan adayların bütün
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6) İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

GENEL TOPLAM 183
10
a) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Sağlık
Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
b) Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Diş Hekimliği Fakültesi Evrak Kayıt
Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
c) Ziraat Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Ziraat Fakültesi Evrak Kayıt Birimine şahsen
müracaat etmeleri gerekmektedir.
d) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında yer alan pozisyonlara başvuruda
bulunacak adayların Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
3) Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat
sahibine aittir.
4) Posta, e-posta veya benzeri ile yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
5) Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek olup birden fazla pozisyon için başvuruda bulunan adayların bütün
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6) İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE)
Pozisyon
Kodu
Unvanı KPSS Puan
Türü Adet Aranan Nitelikler
H01 HEMŞİRE 2020 KPSS
(P3)
17
-2020 KPSS (P3) puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu
4 yıllık Lisans mezunu olmak.
H02 HEMŞİRE 2020 KPSS
(P3) 2
-2020 KPSS (P3) puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu
4 yıllık Lisans mezunu olmak.
-Bir Üniversite Hastanesinde Yoğun Bakım Ünitesinde en az 5 yıl
çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H03 HEMŞİRE 2020 KPSS
(P3) 1
-2020 KPSS (P3) puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu
4 yıllık Lisans mezunu olmak.
-Bir Üniversite Hastanesinde Cerrahi Kliniklerde en az 5 yıl çalışmış
olduğunu belgelendirmek.
H04 HEMŞİRE 2020 KPSS
(P3) 1
-2020 KPSS (P3) puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu
4 yıllık Lisans mezunu olmak.
-Bir Üniversite Hastanesinde Dahiliye Kliniğinde en az 5 yıl çalışmış
olduğunu belgelendirmek.
H05 HEMŞİRE 2020 KPSS
(P3) 1
-2020 KPSS (P3) puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu
4 yıllık Lisans mezunu olmak.
-Enteral Beslenme Uygulamaları Eğitimi Almış olmak ve
belgelendirmek.
H06 HEMŞİRE 2020 KPSS
(P3) 1
-2020 KPSS (P3) puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu
4 yıllık Lisans mezunu olmak.
-Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olduğunu
belgelendirmek.
H07 HEMŞİRE 2020 KPSS
(P94) 1
 -2020 KPSS (P94) puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
-Ortaöğretim Kurumlarının (lise ve dengi okul) Hemşirelik Bölümü
mezunu olmak.
-Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olduğunu
belgelendirmek.
H08 HEMŞİRE 2020 KPSS
(P94) 1
 -2020 KPSS (P94) puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.-
-Ortaöğretim Kurumlarının (lise ve dengi okul) Hemşirelik Bölümü
mezunu olmak.
-Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelemek

 Alımları kaçırmamak için iki şeyi yapın

1- Youtube TYP ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayın hemen abone olun

2- Android uygulamızı indirin kamuda iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz bir bildirimle gönderelim. iş ilanlarını kaçırmayın tıklayınız

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.