MEB bünyesinde İzleme ve Değerlendirme Uzmanı alımı yapılacak.

MEB bünyesinde İzleme ve Değerlendirme Uzmanı alımı yapılacak.

MEB bünyesinde Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında İzleme ve Değerlendirme Uzmanı alımı yapılacak.

İzleme ve Değerlendirme Uzmanı “BİREYSEL DANIŞMAN” alınacaktır. MEB uzman personel alımı için KPSS şartı aranmıyor.

işte Proje kapsamında yeni personel alımı başvuru süreci 

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İzleme ve Değerlendirme Uzmanı “Bireysel Danışman” alımı için şu şartlar aranmaktadır.

Fakültelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olmak,

En az 8 yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
 
Uluslararası finans kurumları tarafından finanse edilen projelerde (izleme ve değerlendirme konularında) en az 3 yıllık benzer deneyime sahip olmak,

İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak

Veri analiz ve görselleştirme programları konusunda kanıtlanabilir deneyime sahip olmak şartları aranıyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Adaylar başvurularını 5 Temmuz 2021 tarihi saat 17.00'a kadar  “Başvuru Ekranı” üzerinden yapabilirler. Başvurulara dair gerekli belgeler ve başvuruların nasıl olacağı da haberimizin en altında yer alan "Başvuru Kılavuzu" bağlantısında yer almaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
GÜVENLİ OKULLAŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ
(SSDEP)
(P173997) (LN:9152-TR)
BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMET ALIMINA YÖNELİK
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
İzleme ve Değerlendirme Uzmanı - Referans Numarası: CS-C3.1-03
PROJE ARKA PLANI
Türkiye’de ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Hükümet, DSÖ
rehberlerine uygun olarak bir takım kamu sağlığı önlemlerini kademeli olarak uygulamaya
koymuştur. 23 Mart 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, 18 milyondan fazla öğrenci için
uzaktan eğitim sürecini başlatmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimleri, tespit edilmiş
sosyal mesafe ve güvenli okullaşma politikalarına uygun olarak sağlamaktadır. Milli Eğitim
Bakanlığının GSM Şirketleriyle imzaladığı anlaşmalar gereğince, öğrenciler EBA mobil
uygulaması için 6GB-8GB ücretsiz internet imkânından faydalanmaktadır. Ayrıca, erişimin
kolaylaştırılması için TV yayınları da kullanılmaktadır. Üç ayrı TRT-EBA TV kanalından
ilkokul, ortaokul ve lise seviyesi için içerik yayınları yapılmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti, Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi (P173997) kapsamındaki
harcamaları finanse etmek üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD-Dünya
Bankası) bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı Proje kapsamında yapılacak
danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.
Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (SSDE) Projesi, COVID-19 pandemisi
sırasında uzaktan eğitim ile güvenli bir eğitim sağlamak ve bu durumdan güçlü bir şekilde
çıkmak için Türkiye'nin eğitim sektörünü desteklemeyi hedefleyen bir projedir. Proje hem
güvenli ve etkileşimli uzaktan eğitime yönelik COVID-19 ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hem de
eğitim teknolojisi için daha dirençli bir sistem oluşturmayı hedeflemektedir. Projenin,
ülkemizin Eğitim Teknolojisi yatırımlarına kayda değer bir biçimde katkı sağlaması ve kriz
durumlarında eğitim sistemine güç katması beklenmektedir.
Proje tasarımı içinde birbiri ile bağlantılı olan ve acil duruma yanıt, geçiş ve sistem
toparlanmasını ele alan 3 bileşen bulunmaktadır. Bunlar:
i. Acil Durum Bağlantısı ve Acil Durumlarda Eğitim için BT Altyapısı
ii. Güvenli ve kaliteli dijital içerikler ve pedagoji
iii. Dirençli Eğitim Teknolojileri için Kurumsal Kapasite
Proje hakkında detaylı bilgilere https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projectdetail/P173997 adresinden ulaşılabilir:
İŞİN KAPSAMI
İzleme ve Değerlendirme Uzmanı (Bireysel Danışman)
Bahsi geçen personelin projenin izleme ve değerlendirme ve raporlama süreçlerinin
etkinleştirilebilmesi için iş takviminde tanımlanan faaliyetler ve hedefler doğrultusunda izleme,
değerlendirme ve raporlama süreçlerine liderlik etmesi beklenmektedir. Hizmetlerin süresi Proje
kapanış tarihine kadar (31.12.2023) öngörülmekte olup, danışman işin tabiatı gereği mobil şekilde
çalışacaktır.
Görev ve Sorumluluklar
1. İzleme & Değerlendirme Sistem kurulumunda ve araçlarının geliştirilmesinde kaynak
kişi olarak hareket etmek,
2. Projenin izleme kalitesini artırmak için yürütülecek çeşitli veri toplama süreçlerine aktif
katılım sağlamak ve ara dönemli ve nihai izleme ve değerlendirme çalışmalarını
yapmak,
3. Veri toplama süreçlerinde ulaşılan sonuçları ve karşılaşılan zorlukları günlük olarak
raporlamak,
4. Şikayet ve Bilgi Hattı Mekanizması çerçevesinde ilgili uzmanlarla temas halinde aylık
kayıt raporları üretmek,
5. Proje ilgili taahhütler uyarınca sunulması gereken periyodik raporları hazırlamak,
6. Üç aylık Dünya Bankası İlerleme Raporları ile uygulama destek misyonları süresince
ve sonrasında talep edilen sorgulara veri sağlamak,
7. Proje kapsamında yer alan kontrol listelerine ilişkin geri bildirim ve veri paylaşımları
sahadan derleyip PUB seviyesinde çeyrek dönemli raporlamak
8. Proje faaliyetlerinin Proje Dokümanında taahhüt edilen sonuç göstergeleri ile
uyumluluğunu teyit edecek verilerin sağlıklı ve düzenli bir biçimde toplanması,
belgelenmesi, saklanmasını ve raporlanmasını sağlamak,
9. İzleme & Değerlendirme kapsamına girecek verilerin analizini yapmak.
10. İzleme ve Değerlendirme ile ilgili İdarenin verebileceği diğer görevleri yerine getirmek.
Zaman çizelgesine göre beklenen çıktılar:
Görev ve Sorumluluklar Beklenen Çıktılar Zaman Aralığı
Veri toplama süreçlerinde
ulaşılan sonuçları ve
karşılaşılan zorlukları
günlük olarak raporlamak,
Sonuç Raporları Günlük
Şikayet ve Bilgi Hattı
Mekanizması çerçevesinde
ilgili uzmanlarla temas
halinde aylık kayıt raporları
üretmek,
Kayıt raporları Aylık
Proje ilgili taahhütler
uyarınca sunulması gereken
periyodik raporları
hazırlamak,
Proje uygulaması ile ilgili
raporlar
Üç aylık değerlendirmeler
ve yıllık raporlarla birlikte
sözleşme süresi boyunca
devam edecek şekilde
Altı aylık Dünya Bankası
İlerleme Raporları ile
uygulama destek misyonları
süresince ve sonrasında talep
edilen sorgulara veri
sağlamak,
Altışar aylık dönemlerde
Proje kapsamında yer alan
kontrol listelerine ilişkin geri
bildirim ve veri paylaşımları
sahadan derleyip PUB
seviyesinde çeyrek dönemli
raporlamak,
Saha raporları İdare tarafından aksi
belirtilmedikçe üçer aylık
dönemlerde
Proje faaliyetlerinin Proje
Dokümanında taahhüt edilen
sonuç göstergeleri ile
uyumluluğunu teyit edecek
verilerin sağlıklı ve düzenli
bir biçimde toplanması,
belgelenmesi, saklanmasını
ve raporlanmasını sağlamak,
Faaliyet Raporları İdare tarafından aksi
belirtilmedikçe üçer aylık
dönemlerde
İzleme & Değerlendirme
kapsamına girecek verilerin
analizini yapmak.
Analiz raporları İdare tarafından aksi
belirtilmedikçe üçer aylık
dönemlerde
ÇALIŞMA SÜRESİ
Bu sorumluluklar için gerekli çalışma süresi Temmuz 2021 tarihinden, 30 Aralık 2023
tarihine kadar olmak üzere yaklaşık 31 ay olarak hesaplanmıştır. 
GEREKEN BECERİLER/DENEYİM
İzleme ve Değerlendirme Uzmanı (Bireysel Danışman)
Gereklilikler
1. Fakültelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olmak,
2. En az 8 yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
3. Uluslararası finans kurumları tarafından finanse edilen projelerde (izleme ve
değerlendirme konularında) en az 3 yıllık benzer deneyime sahip olmak,
4. İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak
5. Veri analiz ve görselleştirme programları konusunda kanıtlanabilir deneyime sahip
olmak.
DEĞERLENDİRME KRİTERİ
Seçim için aşağıda verilen kriterler kullanılacaktır:
Değerlendirme Kriteri Belirleyici
Ağırlık
Fakültelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olmak, -
En az 8 yıllık mesleki deneyime sahip olmak, 10
Uluslararası finans kurumları tarafından finanse edilen projelerde (izleme ve
değerlendirme konularında) en az 3 yıllık benzer deneyime sahip olmak, 50
İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak 20
Veri analiz ve görselleştirme programları konusunda kanıtlanabilir deneyime
sahip olmak. 20
Olası Maksimum Puan 100
ÖDEME YÖNTEMİ
Başlangıç̧tarihi Temmuz, 2021
Çalışma saatleri Normal çalışma saatleri Pazartesi-Cuma günleri, 09.00 ile 18.00 saatleri arası
Maaş̧Seçilecek adaya uygun ücret teklif edilecektir.
İlgilenen adayların, Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan ve Kasım 2017 ile Ağustos 2018’de
güncellenen IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerinde yer alan ve Dünya Bankası’nın
çıkar çatışması durumundaki politikasını ortaya koyan 3.14, 3.16 ve 3.17 numaralı
paragraflarını dikkate alması gerekmektedir. Aday, Dünya Bankası’nın Satın Alma
Düzenlemelerinde belirtilen Bireysel Danışmanların Seçimi yöntemi (IC) doğrultusunda
seçilecektir. 
Başvurulan pozisyona dair pozisyon adı ve referans numarasının (İzleme ve Değerlendirme
Uzmanı - CS-C3.1-03) açıkça belirtildiği, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış̧ bir
Başvuru Mektubu ekinde; başvuru sahibinin yukarıda “GEREKEN BECERİLER/DENEYİM”
başlığı altındaki nitelikleri ne oranda taşıdığına dair bir özeti de içeren Ek’te yer alan örneğe
uygun olarak hazırlanmış̧ Türkçe özgeçmişlerin, özgeçmişte atıfta bulunulan diploma,
sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisi ve deneyimleriyle ilgili irtibata
geçilebilecek kişilerin isim ve telefon numaralarıyla birlikte en geç̧ 5 Temmuz 2021 tarihinde
saat 17:00’a (yerel saat) kadar YEĞİTEK ana sayfasında bulunan başvuru ekranından başvuru
yapmaları ya da aşağıda belirtilen adrese elden ulaştırılması gerekmektedir.
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Milas Sokak Emniyet Mahallesi No:8 Yenimahalle / Ankara, Türkiye
Tel: +90 (312) 296 96 09
E-posta: goue@meb.gov.tr (başvuru ekranında sorun yaşanması durumunda lütfen bu e-posta
adresinden iletişime geçiniz)

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.