MEB Ek Dersler 15 TL Olsun

MEB Ek Dersler 15 TL Olsun

2013te Ek derslerin 15 Tl olmasını istedi.. İşte Eğitimbirsenin açıklaması

Genel Sekreterimiz Ahmet Özer ile Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreterimiz Ramazan Çakırcı, açıklama sonrasında tekliflerimizi Memur Sen heyeti ile birlikte dosya halinde Devlet Personel Başkanı Dr. Mehmet Tekinarslan’a sundu. Kamu görevlilerinin tümüne yönelik genel talepleri içeren dosya ise Memur Sen adına Memur Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Hacı Bayram Tombul tarafından Başkan Dr. Mehmet Tekinarslan’a sunuldu.

Konfederasyonumuzun Sunduğu Genel Taleplerimizin Bir Kısmı Şöyle; Genel Yetkili Sendika olarak eğitim çalışanlarının taleplerini içeren tekliflerimizi Devlet Personel Başkanlığına ilettik.
Girişte basın mensuplarına taleplerimizle ilgili açıklama yapan Ahmet Özer, MEB’te, üniversitelerde ve kredi yurtlarda çalışan eğitimcilerin sorunlarını tespit ettiklerini, bu sorunları toplu sözleşme masasında ortadan kaldırmak üzere hazırladığımız bu teklif metnini Devlet Personel Başkanlığı’na sunacaklarını dile getirdi. Eğitim alanında ciddi bir ücret dengesizliğinin söz konusu olduğunu ifade eden Özer, “Özellikle öğretmen ve öğretim görevlilerinin aldığı ücretler çok yetersiz, insan onuruna yakışır ücret ve çalışma şartlarının oluşması için toplu sözleşme masasında gerekli mücadeleyi vereceğiz. Ahmet Özer açıklamasında, öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödeme sorunu, atama ve yer değiştirmede yaşanan sorunlar, ek ders ücretlerinin yetersizliği, ek ders esasları ile ilgili sorunların çözümü ve kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan eğitim çalışanlarına ek tazminat verilmesini istediğimizi ve tekliflerimizin bunları içerdiğini ifade etti.


Yüzdelik Zam: Yüzdelik zam oranı talebimiz, 2012 yılı için yüzde 16, 2013 yılı için yüzde 14’tür.

Taban Aylığına Zam: Yüzdelik artışlara ek olarak 2012 yılı için 120 TL, 2013 yılı için 80 TL seyyanen zam istiyoruz.

Kıdem Aylığı: Kıdem aylığı göstergesi 20’den 100’e çıkarılmalı, 25 yıllık süre sınırlaması uygulanmamalıdır.

Toplu Sözleşme İkramiyesi: 2012 yılında 90 TL, 2013 yılında 120 TL olmalıdır.

Eş Yardımı: 2012 yılında 200 TL, 2013 yılında 240 TL ödenmelidir.

Çocuk Yardımı: 2012 yılında 50 TL, 2013 yılında 60 TL olmalı, üniversite öğrenimi gören çocuklar için bir kat artırımlı olarak ödenmelidir.

Yan Ödeme Katsayısı: Yan ödeme katsayısı da 3 kat artırılarak, memur maaş katsayısına eşitlenmelidir.

Doğum Yardımı: 165 TL olan doğum yardımı 660 TL’ye yükseltilmelidir.

Ölüm Yardımı: 1256 TL olan ölüm yardımı; memurun kendisi için 2512 TL’ye, eş ve çocukları için 628 TL olan ölüm yardımı 1256 TL’ye çıkarılmalıdır.

Kreş Yardımı: Kurumlarca kreş hizmeti sunulmalıdır. Kreş hizmetinin sunulmaması halinde 0-4 yaş grubundaki her çocuk için 140 TL ödenmelidir.

Evlenme Yardımı: İlk defa evlenen memura 3140 TL, ilk defa evlenen çocuğuna ise 1884 TL evlenme yardımı verilmelidir.

Ulaştırma Yardımı: Kamu görevlilerine her mesai günü için 4 TL ulaşım yardımı yapılmalıdır.

Yemek Yardımı: Kamu görevlilerine çalışma saati içerisindeki her öğün için 5 TL yemek yardımı ödenmelidir.

Giyecek Yardımı: Kamu görevlilerinin tamamına en düşük 100 TL olmak üzere giyecek yardımı yapılmalıdır.

Muayene ve Tedavi Katılım Payı: Muayene katılım payı ve reçete bedeli katılım payı alınmamalıdır.

Gelir Vergisi Matrahları: Gelir vergisine esas gelir dilimleri kademeli olarak 20.000 TL için yüzde 15, 40.000 TL (20.000 için 3000 TL) için yüzde 20, 75.000 TL (40. 000 TL için 7000 TL) için yüzde 27, 75.000 TL fazlası (75.000 TL için 16.450 TL) için yüzde 35 olacak şekilde artırılmalıdır.

4/C’liler İle İlgili Talepleri: 4/C statüsündeki personel 12 ay süreyle istihdam edilmelidir. Mevcut ücretlerine 200 TL seyyanen zam yapılmalıdır. Eş, çocuk, giyecek ve yemek yardımından yararlandırılmalı, çalışmalarına esas sözleşmelerinden damga vergisi alınmamalıdır. 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle kadrolu statüye geçirilmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışanlarla ilgili Sendikamızın Talepleri

Ek Gösterge:

- Genel idare hizmet sınıfı çalışanlarının ek göstergeleri her bir derece için 600 puan artırılmalıdır.

- Öğretmen, fakülte sekreterleri, enstitü sekreterleri ve yüksekokul sekreterlerinin 1 nci derecede olanları için ek göstergeleri 3600’ çıkarılmalıdır.

- Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanların ek göstergeleri; 1’nci derecede bulunanlar için 2200; 2’nci derecede bulunanlar için 1600; 3’üncü derecede bulunanlar için 1200; 4’üncü derecede bulunanlar için 1100 olacak şekilde uygulanmalıdır.

Ek Ödemelerde: Öğretmen ve öğretim elemanları için ek ödeme oranlarında 50 puan (314 TL) artış yapılmalıdır.

Ek Tazminat: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunan personelden; 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (IV) sayılı Cetvel’de yer alan yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının; 1. bölgede görev yapanlara yüzde 10’u, 2. bölgede görev yapanlara yüzde 20’si, 3. bölgede görev yapanlara yüzde 30’u, 4. bölgede görev yapanlara yüzde 40’ı, 5. bölgede görev yapanlara yüzde 50’si, 6. bölgede görev yapanlara yüzde 75’i, 7. bölgede görev yapanlara yüzde 90’ı oranında ek tazminat ödenmelidir.

En yakın il ve ilçe merkezine uzaklığı en az 10 km olan köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atanan ve buralarda fiilen görev yapanlara, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (IV) sayılı Cetvel’de gösterilen il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde yüzde 25, söz konusu cetvelde sayılmayan diğer il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde yüzde 15 oranında ayrıca ek tazminat ödenmelidir.


Öğretmenler Günü’nde Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan bütün eğitim çalışanlarına, ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 250’si tutarında ikramiye ödenmelidir.
Öğretim yılına hazırlık ödeneğini: Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm eğitim çalışanlarına, her yılın 15 Eylül tarihinde ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %165’ı oranında (2012 yılı için 1036 TL) öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmelidir.

OYAK Kesintilerinin İadesi: Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu çalışanlarından yapılan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) kesintileri, başvurmaları halinde günümüzdeki değeri üzerinden bir ay içerisinde iade edilmelidir.

Ek Ders Ücretinin 15 TL’ye Çıkarılması: Ek Ders saat ücreti gündüz için 15 gece eğitimi için 17 TL’ye çıkarılmalıdır. Öğretim elemanlarının ek ders ücretlerinin %50 artırılmalıdır.

Ek Ders Esaslarında Değişiklik Yapılması:

- Yöneticilerin 6 saat derse girme zorunluluğu ifadesinin 6 saate kadar şeklinde değiştirilmelidir.

- Ek ders ücretlerinden, gelir vergisinin kesilmemelidir.

- Öğretmenlerce ders görevinin çeşitli nedenlerle yerine getirilememesi veya öğretime ara verilmesi (kar tatili, seçim tatili, resmi tatiller, idari tatiller, idari izinli sayılan günler, dini bayramlar, SBS ve YGS-LYS vb her türlü merkezi sınavlar nedeniyle öğrencilerin izinli olduğu günler gibi) nedeniyle yerine getirilemeyen ders görevleri yapılmış sayılarak bunlara karşılık gelen ek ders ücreti ödenmelidir.

- Ek ders ücretleri, yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan öğretmenlere %25, doktora eğitimini tamamlamış olan öğretmenlere %40 oranında fazlasıyla ödenmelidir.

- Öğretmenlere aylık ve ek ders ücreti karşılığında okuttukları her 6 ders saatine karşılık 1 saat ders dışı hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücreti ödenmelidir.

- Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunup örgün ve yaygın eğitim kurumlarında fiilen öğretmenlik yapanlardan eğitim kurumlarında yöneticilik görevi için geçici olarak görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro ve unvan için öngörülen ek ders ücreti ödenmelidir.

- Asıl kadro unvanları için öngörülen ek ders ücretinin görevlendirildikleri kadro unvan için öngörülen ek ders ücretinden fazla olması halinde ise asıl kadroları için öngörülen ek ders ücreti ödenmelidir.

- Kurumlarınca, mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılan yönetici, öğretmen ve diğer personele, bu suretle sarf ettikleri her saat için ek ders ücreti ödenmelidir.

- İkili öğretim yapılan eğitim kurumu müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına yönetim görevi karşılığında haftada 10 saat ek ders ücreti ayrıca ödenmelidir.

- Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için herhangi bir sınırlama ile bağlı kalınmaksızın altı saat ek ders ücreti ödenmelidir.

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tam gün tam yıl eğitim ve öğretim yapılan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan müdür yardımcılarına, bu kurumlardaki müdür başyardımcısına ödenen ek ders ücreti kadar ek ders ücreti ödemelidir.

- Öğretmenlerin branşları dışında girdikleri dersler için aylık karşılığı ders saati ile ilişkilendirilmeksizin ek ders ücreti ödenmelidir.

- Eğitim kurumlarında yöneticilik görevi yürütenler ile bunlara vekâlet edenler ve bu görevleri geçici olarak yürütenlere, ek ders ücretleri, yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında da ödenmelidir.

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim okullarının kayıt ve dosya işlemlerinin yapıldığı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilere, bu sürelerde ilave beş saat ek ders ücreti ödenmelidir.

- Ders dışı eğitim çalışmalarına, getirilen %5’lik sınır kaldırılmalıdır.


Üniversiteler ve Yurt-Kur kadrolarında çalışanlarla ilgili Sendikamızın Talepleri
- Üniversitelerde çalışan 657 sayılı Kanun’a tabi personele geliştirme ödeneği ödenmesi;

2914 sayılı Kanunun 14’üncü maddesi kapsamında ödenmekte olan geliştirme ödeneği, söz konusu Kanun maddesi hükmü doğrultusunda ve bu hükme göre belirlenmiş usul ve esaslar göre üniversiteler ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personele de, öğretim görevlilerine verilen oranda ödenmelidir.

- Akademik jüri üyelikleri için ek ders ücreti;

2914 sayılı Kanuna tabi öğretim üyelerinden, akademik jüri üyeliklerine görevlendirilenlere, her bir jüri görevi için 2914 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde 15 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

- Yükseköğretim kurumlarında görevli 657 sayılı Kanuna tabi personelin döner sermaye ödemeleri;

Bünyesinde Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Sivil Havacılık Yüksekokulu ile atölye ve laboratuvar bulunan yükseköğretim kurumları; açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine katkısı olan 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen personele; 2547 sayılı Kanunun 58’inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahının %100’ü oranında döner sermaye katkı payı ödenmelidir. Bu kapsamda yapılan ödeme 375 sayılı KHK kapsamında yapılan ek ödemeden mahsup edilmemelidir.

- Fazla çalışma ücretleri;

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda istihdam edilen personele, nöbet yükümlülükleri kapsamında gerçekleştirilenler de dâhil olmak üzere fazla çalışmalarına karşılık her saat için 2012 yılı 4 TL, 2013 yılı için 5 TL fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

- Personel Yönetmeliği gereği ikramiye ödemeleri;

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele, Personel Yönetmeliğinin 13’üncü maddesine istinaden iki aylık brüt ücretleri tutarında ikramiye ödenmelidir.

Yukarıda sayılan mali ve ekonomik taleplerin yanı sıra derece ve kademe ilerlemesi ve disiplin işlemleri sorunu olmak üzere görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının işlerlik kazanmaması nedeniyle kurum içinde yatay ve dikey hareketliliğin sağlanamaması, mevcut çalışma düzeninin mesleki gelişimi sağlayacak ömür boyu eğitim hedefini gözeten ilave yüksek eğitim imkânı tanımaması, öğretmenler özelinde özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemlerinde 652 sayılı KHK sonrasında yaşanan sıkıntılar, kariyer basamaklarına ilişkin beklenen nihai düzenlemenin bir türlü yasalaşmamasından kaynaklanan problemler, yine öğretim elemanları özelinde 2547 sayılı Kanun’un yükseköğretim kurumu idarecilerine verdiği mutlak yetki, araştırma görevlisi gibi bir kısım görevlilerin iş güvencesi sağlamaktan uzak istihdam koşulları gibi sosyal sorunların çözümü noktasında somut taleplerimiz teklifimizde yer almaktadır. ebs

MEMURLARA HABER.COM

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.