MEB, Yurtdışı Teşkilatına Öğretmen Atamada 3 soruya yanıt verdi

MEB, Yurtdışı Teşkilatına Öğretmen Atamada 3 soruya yanıt verdi

MEB, Yurtdışı Teşkilatına Öğretmen Atamada 3 soruya yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü 07/03/2012 tarihli, 3665 sayılı ve “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personeli Seçme Sınavı Başvurularında Tereddüde Düşülen Hususlar” konulu yazısı

“a) Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün 09/02/2012 tarihli ve 2535 sayılı yazısı.

b) 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik".

c) 13/08/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine ilişkin Yönetmelik.

ç) Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personeli

Seçme Sınavı Kılavuzu–2012.


Bilindiği üzere; Bakanlığımızın yurt dışı teşkilatında boş bulunan ve 2012 yılında boşalacak olan eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi kadrolarına sürekli görevle atanacak personeli seçme sınavı başvurulan 27/02/2012 tarihinde başlamış olup, 09/03/2012 tarihinde sona erecektir.


Başvuru şartları, süresi şekli, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatınca yapılacak işlemler; seçme sınavına ilişkin esas ve usuller ile diğer hususları düzenleyen İlgi (c) Sınav Kılavuzu Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr ve http://www.abdigm.gov.tr İnternet adresinde yayımlanmaktadır.


Bakanlığımıza yapılan başvurularda;


1-Hâlen Millî Eğitim Denetçisi ve Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanların Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı veya Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçirdikleri sürelerin İlgi (b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan asaleten Millî Eğitim Denetçisi ve Eğitim Denetmeni kadrosunda geçmiş olarak kabul edilip edilmeyeceği,


2-İlgi (c) Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerde bulunanların bu görevlerde geçirdikleri sürelerin, İlgi (b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan asaleten okul müdürü kadrosunda geçmiş sayılıp sayılmayacağı,


hususlarında tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

 

İlgi (b) Yönetmeliğin atanacaklarda aranacak özel şartlarla ilgili 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) No.lu alt bendinde “…Millî Eğitim Denetçisi... kadrolarında üç yıl asaleten görev yapmış olmak”; aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde ise “... Eğitim Denetmeni... kadrolarında toplanı üç yıl asaleten görev yapmış olmak, şarttır" şeklindeki düzenlemelerden, üç yıl asaleten görev yapılması istenilen kadroların, üç yıllık yardımcılık döneminden sonra gerçekleştirilen yeterlilik sınavında başarılı olunması üzerine atanılan Milli Eğitim Denetçiliği ve Eğitim Denetmenliği kadroları olması; dolayısıyla. İlgi (b) Yönetmelikteki bu düzenlemelerden, söz konusu görevlere atanabilmek için başvurabileceklerin Milli Eğitim Denetçiliği veya Eğitim Denetmenliği kadrolarına atandıktan sonra bu kadrolarda üç yıl görev yapmış olan (yardımcılık dönemi hariç) denetim elemanları olarak anlaşılması gerekmektedir.


Diğer taraftan; İlgi (b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde "Eğitim ataşesi kadrolarına atanabilmek için bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan kadrolara ek olarak; ,.. veya Okul Müdürü kadrolarında toplam üç yıl asaleten görev yapmış olmak” Şarttır.” hükmü ile eğitim ataşesi kadrolarına atanabilmek için toplam üç yıl süre ile asaleten okul müdürü olarak görev yapmış olmak şartı aranmak suretiyle, sadece okul müdürü statüsünde gecen üç yıllık hizmet süresi, kastedilmektedir. İlgi (c) Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlerin ise bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atamayla sınırlı olmak üzere yönetim kademelerinde geçmiş sayılması öngörülmektedir.


Bu itibarla, İlgi (b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının;


1-(a) bendinin (3) No.lu alt bendinde yer alan Millî Eğitim Denetçisi kadrosunda üç yıl asaleten geçirilen sürenin hesabında. Millî Eğitini Denetçi Yardımcılığında geçen süre,


2-(b) bendinde yer alan Eğitim Denetmeni kadrosunda üç yıl asaleten geçirilen sürenin hesabında, Eğitim Denetmeni Yardımcılığında geçen süre,


3-(b) bendinde yer alan Okul Müdürü kadrosunda üç yıl asaleten geçirilen sürenin hesabında ise ilgi (c) Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerde geçirilen süreler,


dikkate alınmayacak, bu durumda olan adayların başvurulan kabul edilmeyecektir.
Başvuruların alınması ve belgelerin İnceleme-Değerlendirme Komisyonlarında İncelenmesi sırasında yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesini, başvuru şartlarını taşımayanların ve usulüne uygun başvuruda bulunmayanların başvuru belgelerinin Bakanlığımıza gönderilmemesini rica ederim.”

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.