Öğretmen Alan Sınavı (ÖAS) Nasıl Olacak?

Öğretmen Alan Sınavı (ÖAS) Nasıl Olacak?

Öğretmen Alan Sınavı (ÖAS) ile ilgili tartışmalar ve bu konudaki belirsizlikler sınava girecek olan öğretmen adaylarını kaygılandırmaya devam etmektedir.

 Öğretmen Alan Sınavı (ÖAS) ile ilgili tartışmalar ve bu konudaki belirsizlikler sınava girecek olan öğretmen adaylarını kaygılandırmaya devam etmektedir. ÖSYM ve MEB sınavın bu yıldan itibaren uygulanacağını ve gerekli hazırlıkların bitirilmesinin ardından  detayların açıklanacağını bildirdi. Ancak kamuoyunda yaşanan tartışmalar , sınav ile ilgili belirsizlikler ve bu konuda yapılan polemikler, sınava girecek olanların  kaygı düzeyini artırmakta , moral düzeylerini düşürmektedir. Yetkili makamların bu durumu göz önünde bulundurarak çalışmalarını hızlandırmaları ve kısa süre içinde  ÖAS’nin ayrıntılarını öğrencilerle paylaşmaları sınava hazırlanan adaylar açısından son derecece önemlidir.  Öğretmen adaylarının ÖAS  ile ilgili resmi makamları açıklamalarını beklemeleri, tartışma ve polemiklerin etkisiyle hareket etmemeleri kendileri  açısından daha yararlı  olacaktır. Öğrencilerimizin yaşanan tartışma ve polemiklerden etkilenmemesi, KPSS hazırlıklarına doğru bir perspektifle başlamaları için,  bu yazıda paylaştığımız değerlendirme ve önerilerimizi dikkate alınmasını öneririz.
 
1. Öğretmenlik alan sınavı (ÖAS) bu yıl kesin olarak yapılacak  mı?

 
Milli Eğitim  Bakanı  Ö.Dinçer ve ÖSYM başkanı A. Demir  yaptıkları açıklamalarda ÖAS’nin 2013’den itibaren uygulanmaya başlanacağını  ve bunun için gerekli çalışmalara başlandığını kesin olarak açıkladı.  Bu açıklamaların ardından ilk adım atılarak KPSS yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.Öğretmen adaylarının kullandığı KPSS P10 puanının geçerlilik süresi bir yıla indirildi. Böylece KPSS Yönetmeliğinin ilgili maddesi şu şekilde güncellendi:
 
KPSS Yönetmeliği :Madde 11- (Değişik: 7/7/2012 tarihli Resmi Gazete)
 
KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.
 
            Görüldüğü aksi bir resmi düzenleme veya yargı kararı olmadığı müddetçe ÖAS bu yıl yani 2013 KPSS sınavından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
 
2. Öğretmen Alan Sınavı (ÖAS) KPSS ile birlikte mi yapılacak yoksa KPSS’den  sonra  ayrı bir sınav şeklinde mi uygulanacak  ?
 
            ÖAS KPSS’den ayrı bir sınav olarak değil KPSS içerisinde bir test olarak uygulanacaktır. Yapılan açıklamalarda zaten bu yöndedir. Sonraki bir tarihte yapılması şuanki ilgili mevzuata göre yasal olarak mümkün değildir. Çünkü Öğretmenlik A Grubu bir memuriyet kadrosu değil B grubu bir memuriyet kadrosudur. Dolayısıyla A grubu kadrolarda olduğu gibi KPSS den sonra ayrıca bir yeterlilik sınavı yapılması mevzuata göre  uygun değildir. Hatırlanacağı   üzere 2007 yılında MEB, KPSS’ ye ek olarak Öğretmenlere bir de ayrı bir Alan Sınavı getirmiş  ancak açılan dava sonucunda yargı kararı ile bu uygulamanın yürürlüğü durdurulmuştu. O dönemde davaya bakanDanıştay 12 .Dairesi öğretmen adaylarına ÖSYM tarafından yapılan KPSS dışında, MEB tarafından yapılacak “alan sınavı” getiren yönetmeliğin yürütmesini durdurdu.Kararın gerekçesinde, öğretmenliğin (B) grubu kadrolar içinde yer aldığı, (A) grubu kadrolar gibi ayrıca bir yeterlilik sınavı yapılamayacağı kaydedildi.KPSS sınavından alanın puan yeterli olduğu, öğretmenlerin ayrıca alan sınavına tabi tutulmamaları gerektiği ifade edilen gerekçede, Düzenlemenin hukuka uygun olmadığı  ve (B) grubu kadrolar için ÖSYM’ce yapılan sınav dışında yeni düzenlemeyle getirilen sınavın “tarafsızlık” ilkesine de aykırı olduğu belirtilmişti.
 
Bu nedenle bu yıl Planlanan Öğretmen Alan Sınavının KPS’ den sonra ayrı bir sınav şeklinde yapılması  yürürlükteki mevzuata göre söz olanaklı değildir. Öğretmenlik Alan Sınavının (ÖAS), KPSS içerisinde öğretmen adaylarının cevaplayacakları bir test olarak uygulanacağı   ve KPSSP10 puanının hesaplanmasında ÖSYM’nin belirleyeceği katsayı nispetinde katılacağı  beklenmektedir.
3. Öğretmen alan sınavı (ÖAS) tüm öğretmenlik branşlarında yapılacak mı?
 
            Bu konudaki net bilgiler   sınavın detayları açıklandıktan  sonra kesinleşecektir. Ancak yetkililerin şuana kadar yaptığı açıklamalardan bazı fikirler edinmek mümkündür. Sınavın  içeriği hakkında basına  bilgi veren ÖSYM Başkanı A.Demir, testlerin genel kültür, genel yetenek ve Eğitim bilimlerini kapsadığını söyledi. Demir, şöyle devam etti: ”Sayın Milli Eğitim Bakanı göreve geldiğinden itibaren bir öğretmen yetiştirme stratejisi oluşturdu. Bir çalıştayla bunu kamuoyuyla da paylaştı. Öğretmen alan sınavı yapılması gerektiğini belirtti. Bu konuda karşılıklı olarak konuştuk. Tüm alanlarda sınav yapmanın zorluklarını hepimiz biliyoruz, çünkü bir söylentiye göre 87, bir söylentiye göre 137, başka bir söylentiye göre ise 180′den fazla farklı alan söz konusu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın en çok ihtiyaç duyduğu 15-16 alanda, 2013′te alan sınavı yapacağız.Burada ne yapacağız? Genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimlerinin yanı sıra bir alanın nasıl öğretileceğine dair sorular soracağız ve o alanın kendisiyle ilgili sorular soracağız. Yani bir matematik öğretmeni genel kültür, genel yetenek sorularına tabi tutulacak, bir matematik öğretmeni eğitim bilimleri dediğimiz pedagojik formasyon onlara tabi tutulacak, matematiğin nasıl öğretilmesi gerektiği yönündeki sorulara maruz kalacak ve matematiğin cebiri, geometrisi konusundaki sorulara da maruz kalacak, bunlarla ölçeceğiz. Dolayısıyla bu alanın nasıl öğretileceği konusunda da bir gelişmenin olması beklenir.”
 
ÖSYM başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre  tüm branşlarda değil sadece en çok ihtiyaç duyulan 15 veya 16 branşta Öğretmen alan Sınavı AÖS yapılacaktır.Bunun anlamı ise şudur; Meslek Lisesi gibi sınırlı branşların olduğu (Tesisat Öğretmeni, Otomotiv Öğretmeni bölümlere 2013 için öğretmen adayları alan sınavına girmeyecek. İlk Öğretim ve genel lise müfredatında yaygın olan derslerin branş öğretmenleri (Tarih,Coğrafya Türkçe ,Matematik, İngilizce vb) için alan sınavı yapılacaktır.  Bu durum bazı ise hukuki çevreler tarafından eleştirilmekte ve tarafsızlık eşitlik ilkesinin ihlali gerekçesiyle durumun yargıya intikal edebileceği ve sınavın iptal edilme ihtimalin bulunduğu şeklinde yorumlar yapılmaktadır.  Ancak MEB daha öncede böyle bir deneyim yaşadığı için büyük olasılıkla böyle bir yasal boşluğa meydan vermeyen bir yasal düzenleme yapacak ve sınavın yargıya götürülmesine neden olabilecek bir uygulamadan kaçınacaktır. Bu konuda nasıl bir yasal düzenleme yapılacağı hangi mevzuatta ne gibi değişiklik yapılacağı bilinmemekle birlikte MEB in bu konuda daha titiz davranacağı kesindir.
4. KPSS’ de Öğretmen Alan Sınavı (ÖAS)’nin etkisi ne kadar olacak ve KPSS P10 Pusanı nasıl hesaplanacak?
 
            Hesaplamanın nasıl yapılacağı ve ÖAS nin ne düzeyde katılacağı MEB ve ÖSYM tarafından resmi olarak henüz açıklanmamış bu konudaki çalışmaların sürdüğü belirtilmiştir. Ancak gene ÖSYM yetkililerin basına yaptığı açıklamalardan hareketle ölçme değerlendirme uzmanları bazı tahminler yapabilmektedir. Öğrencilerimiz ,bu değerlendirmelerin sadece fikir vermek amacıyla yapıldığını sadece tahmin edilen hesaplama biçimi olduğunu unutmamalıdır. Bu tahminlere konu hakkında genel fikir sahibi olmak maksadıyla bakılmalıdır. Kesin ve net hesaplama biçimin ancak ÖSYM resmi açıklamayı yapınca belli olacağını göz önünde bulundurmalıdır.
 
KPSS P10 =GK+KY+ÖAS ŞEKLİNDE OLACAKGY, GK ve Eğitim Bilimlerinin toplam 60+60+80=200 ve ağırlığı yüzde 40-50 olabilir.Alan sınavının ağırlığı yüzde 40 veya 50 olabilir.Alan sınavında sorulacak soru sayısı  40 veya 60 adet olabilir.İHTİMAL : KPSSP10 =GK (%30) +  GY( %30)+ ÖAS(%40) İHTİMAL : KPSSP10 =GK (%25) +  GY( %25)+ ÖAS(%50)
 
 
5. Yeni KPSS ye nasıl çalışılmalı hangi kaynaklar kullanılmalı?

 
                 Öğrenciler sınavın ayrıntılarını bekleyerek vakit kaybetmemeli kendisine derhal bir ders çalışma programı belirleyerek çalışmalarına bir an evvel başlamalıdır. Çalışmaya sınavla ilgili belli ve kesin olan noktalardan başlanmalı ve zaman içinde durum netleştik çalışma planı buna göre uyarlanmalıdır. Bu planlama yapılırken önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır. İsteyenler iletişim bilgilerimizden ulaşarak daha ayrıntılı bilgi edinebilir. Önerilirimiz şunlardır:
 
1. Genel Kültür Genel Yetenek Bölümüne hazırlık:
 
GK-GY bölümlerin yeni sınav siteminde  de  aynen olacağı sadece sınava katılma ağırlığının değişeceği düşünülmektedir.  Zaten KPSS mevzuatına göre devlet memurolacak herkes Genel kültür testine (Tarih –Coğrafya-Vatandaşlık) tabi olmak zorundadır. Dolayısıyla bu bölümle ilgi çalışmaya şimdiden başlanmalıdır.  Mevcut kpss yayınları bu alanda kaynak olarak kullanılabilir.
 
2.Eğitim Bilimleri Bölümüne hazırlık:
 
Eğitim Bilimleri testi yeni sınav siteminde de yer alacaktır.   Sadece sınava katılma ağırlığının değişeceği düşünülmektedir.   Bu konuda da Mevcut kpss yayınları ve kaynakları kullanılarak çalışmaya başlanabilir. Ancak Özellikle Yöntem teknik dersi çalışılırken kendi branşınızla ilgili öğretim yöntem ve tekniklerine daha ayrıntılı bakmanız yararınıza  olacaktır.
 
3. Öğretmen Alan sınavı (ÖAS) bölümüne hazırlık: MEB ve ÖSYM önceki açıklılarından anlaşılacağı üzere bu bölümde 40 ila 60 arasında ancak bu soruların tamamı alan bilgisi soruları olmayacak bir kısmı o alının öğretimi ile ilgili sorular olacaktır. Örneğin bir tarih öğretmene bu bölümde hem tarihle ilgili alan soruları sorulacak hem de tarihin öğretimi ile ilgili sorular sorulacaktır. Bu nedenle öğrenciler bu konudaki çalışmasını iki ayrı planlama içinde yapmalıdır:
 
a) Alan bilgisi soruları için yararlanılabilecek  kaynaklar :

 
Alan sınavı yapılacağı söylenen branşlara bakıldığında bunların çoğunlukla göre Üniversiteye giriş sınavında da yer alan ve İlk Öğretim ve genel Lise müfredatında yaygın olan derslerin branşları kapsamaktadır.  Bunun anlamı şudur öğrenciler Üniversitede gördükleri, bilgilerden değil MEB ilköğretim ve Lise müfredatından sorumlu olacaklardır.  Daha açık bir ifade ile öğrencilere Üniversitede öğrendiği konulardan değil lise veya ilköğretimde öğreteceği konulardan soru sorulması beklenmektedir. Bu nedenle soruları kim hazırlarsa hazırlasın MEB müfredatını temel almak zorundadır. Bu nedenle her öğrencinin  kendi dersi ile ilgili olarak talim terbiye kurulu tarafından onaylanmış  güncel öğretim programını mutlaka edinmesi ve gerekmektedir. Söz konusu güncel müfredat Talim Terbiye Kuruluhttps://ttkb.meb.gov.tr adresinden edinilebilir. Ayrıca Eğitek ve ÖSYM’nin  daha önce başka sınavlar için hazırladığı (Örneğin LYS vb.) ama  ilköğretim ve Genel lise müfradatını içeren testlere göz atılmalıdır. Söz konusu testler www.osym.gov.tr ve       https://egitek.meb.gov.tr   adreslerinden ulaşma mümkündür.
 
b)Alanın öğretimi soruları için yararlanılabilecek kaynaklar:
 

Bu sorular için eğitim bilimleri derslerinden olan yöntem teknik dersi notları temel olarak kullanılabilir. Ancak her adayın kendi branşı ile ilgili öğretim yöntem ve tekniklerini çok daha iyi bilmesi gerekmektedir. Bunun için üniversitede Özel öğretim Yöntemleri Dersinde kulalanmış olduğunuz ders notlarını da mutlaka edinmenizi öneririz . Piyasada Yöntem teknik dersi ile ilgili bolca kaynak mevcuttur.  Öte yandan Özel öğretim yöntem leri ile ilgili piyasadan kaynak bulmak pek mümkün değildir. Bu nedenle bu ders notlarını üniversitenizdeki hocalarınızdan temin etmeye çalışmanızı öneririz.  (aşağıdaki iletişim bilgilerinden tarafımıza ulaştığınızda bu konuda da sizlere gerekli destek sunulacaktır.)
 
            Umarız  ki ÖSYM ve MEB yetkileri  Yeni sınav sistemi ile ilgili hazırlıkları hızlandırarak ayrıntıları bir an önce kamuoyuna açıklarlar  ve böylece atama bekleyen öğretmenler önümüzdeki süreçte ne ile karşılaşacaklarını öğrenmiş olurlar  sınav hazırlıklarını buna göre daha iyi planlayabilirler. Yukarıda paylaştığımız görüş ve öneririmizin öğrencilere faydalı olmasını temennisi ile tüm kpss adaylarına başarılar dileriz.
 kpss.jpg
CİHANGİR ATEŞ/Eğitim yöneticisi- Yazar kpssgazetesi.com
2013 ÖĞRETMEN ALAN SINAVI GELİŞMELERİNİ KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
4 Yorum