Pamukkale Üniversitesi memur alımında mülakat yapılmayacak.

Pamukkale Üniversitesi memur alımında mülakat yapılmayacak.

Üniversitenin sözleşmeli personel alımı ilanına başvuruda bulunacak adaylar En az KPSS puanı 65 ve üzeri puana sahip olmalıdır. Bu adaylar başarı sırasına göre listelenecek olup yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak

Üniversitenin sözleşmeli personel alımı ilanına başvuruda bulunacak adaylar En az KPSS puanı 65 ve üzeri puana sahip olmalıdır. Bu adaylar başarı sırasına göre listelenecek olup yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak

KADROLAR ŞÖYLEDİR

25 Hemşire, 1 Büro Personeli, 2 Eczacı, 5 Laborant, 1 Psikolog, 3 Röntgen Teknisyeni, 1 Sosyal Çalışmacı, 13 Diğer Sağlık Personeli, 15 Sağlık Teknikeri, 1 Mühendis, 2 Spor Uzmanı, 3 Tekniker, 4 Teknisyen, 28 Hasta Bakım Personeli, 40 Temizlik Personeli, 2 Şoför, 19 Güvenlik Görevlisi alımı gerçekleştirilecektir.

Adayların başvuruda bulunabilmesi için 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olması gerekmektedir.

Başvurular Üniversitenin Kınıklı yerleşkesinde yer alan Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Şahsen başvuru yapamayacak adaylar noter vasıtasıyla verecekleri vekâlet ile başvuru işlemi yapabileceklerdir.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 10/08/2022 Mesai başlangıcı
Başvuru Bitiş Tarihi : 24/08/2022 Mesai bitimi

NİTELİK
KOD UNVANI
KPSS
PUAN
TÜRÜ
KADRO
SAYISI
ARANILAN NİTELİKLER ÇALIŞACAĞI
BİRİM VE YER
HM01 Hemşire* KPSS (P3) 20
-Sağlık Yüksekokullarının ve/veya
Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya
Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik
Bölümü lisans mezunu olmak.
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
HM02 Hemşire* KPSS
(P94)
3
-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
HM03 Hemşire* KPSS (P3) 2
-Sağlık Yüksekokullarının ve/veya
Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya
Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik
Bölümü lisans mezunu olmak.
PAÜ Hastaneleri
Ek Hizmet Binası
(Pamukkale
Karahayıt
Mahallesi)
BP01 Büro Personeli KPSS (P3) 1
-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) veya İktisat (İngilizce) veya
İşletme (İngilizce) lisans
programından mezun olmak.
PAÜ Hastaneleri
Ek Hizmet Binası
(Pamukkale
Karahayıt
Mahallesi)
ECZ01 Eczacı** - 2 -Eczacılık lisans programından
mezun olmak.
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
LAB01 Laborant
KPSS
(P93) 5
-Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi
Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
PSG01 Psikolog KPSS(P3) 1 -Psikoloji lisans programından mezun
olmak.
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
RT01 Röntgen
Teknisyeni
KPSS
(P93) 3
-Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
SÇ01 Sosyal
Çalışmacı KPSS (P3) 1
-Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler,
Sosyal Çalışmalar lisans
programlarının birinden mezun
olmak.
PAÜ Hastaneleri
Ek Hizmet Binası
(Pamukkale
Karahayıt
Mahallesi)
DSG01
Diğer Sağlık
Personeli***
KPSS
(P94)
3
-Ortaöğretim Kurumlarının Acil Sağlık
Hizmetleri Alanı - Acil Tıp
Teknisyenliği dalından mezun olmak
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
DSG02
Diğer Sağlık
Personeli
KPSS
(P93)
1 -Diyaliz ön lisans programından
mezun olmak.
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
DSG03
Diğer Sağlık
Personeli KPSS (P3) 1 -Odyoloji lisans programından mezun
olmak.
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
DSG04
Diğer Sağlık
Personeli KPSS (P3) 1 -Perfüzyon lisans programından
mezun olmak.
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
DSG05
Diğer Sağlık
Personeli
KPSS
(P93)
5
-Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım
Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım
Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım,
Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil
Yardım ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
PAÜ Hastaneleri
Ek Hizmet Binası
(Pamukkale
Karahayıt
Mahallesi)
DSG06
Diğer Sağlık
Personeli
KPSS
(P93)
2
-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
ön lisans bölümü mezunu olmak.
PAÜ Hastaneleri
Ek Hizmet Binası
(Pamukkale
Karahayıt
Mahallesi)
ST01
Sağlık
Teknikeri
KPSS
(P93)
3
-Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım
Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım
Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım,
Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil
Yardım ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
ST02
Sağlık
Teknikeri
KPSS
(P93)
1
-Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans
programından mezun olmak.
Diş Hekimliği
Fakültesi
ST03
Sağlık
Teknikeri
KPSS
(P93)
1
-Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Diş Hekimliği
Fakültesi
ST04
Sağlık
Teknikeri
KPSS
(P93)
6
-Anestezi veya Anestezi Teknikerliği
ön lisans programlarının birinden
mezun olmak.
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
ST05
Sağlık
Teknikeri
KPSS
(P93)
4
-Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi
Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
MÜH01 Mühendis**** KPSS(P3) 1 -Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
programından mezun olmak.
Açıklama
aşağıda
belirtilmiştir.
SPU01 Spor Uzmanı KPSS (P3) 2
-Fakültelerin ve/veya yüksekokulların
beden eğitimi veya spor bölümünden
mezun olmak.
-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
tarafından yetkilendirilmiş kurumlar
tarafından verilen en az bronz
cankurtaran sertifikasına sahip
olmak.
Merkez Kampüs
TKR01 Tekniker
KPSS
(P93)
1 - Makine programı ön lisans mezunu
olmak.
PAÜ Hastaneleri
Ek Hizmet Binası
(Pamukkale
Karahayıt
Mahallesi)
TKR02 Tekniker
KPSS
(P93)
1
-Bilgisayar Programcılığı ön lisans
mezunu olmak.
-İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki)
yıl iş tecrübesi olmak.
Merkez Kampüs
TKR03 Tekniker KPSS(P93) 1
-İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat
Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Merkez Kampüs
TKN01 Teknisyen
KPSS
(P94)
1
-Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim
Teknolojileri veya Elektrik-Elektronik
Teknolojisi dalından mezun olmak.
Merkez Kampüs
TKN02 Teknisyen
KPSS
(P94)
1
-Ortaöğretim Kurumlarının Isıtma ve
Sıhhi Tesisat dalından mezun olmak. Merkez Kampüs
TKN03 Teknisyen KPSS(P94) 1
-Ortaöğretim Kurumlarının Mobilya ve
İç Mekân Tasarımı dalından mezun
olmak.
Merkez Kampüs
TKN04 Teknisyen
KPSS
(P94)
1
-Ortaöğretim Kurumlarının Soğutma
ve İklimlendirme dalından mezun
olmak.
Merkez Kampüs
DP01
Destek
Personeli*****
(Hasta Bakım
Personeli)
ERKEK
KPSS
(P94)
20
-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
DP02
Destek
Personeli*****
(Hasta Bakım
Personeli)
KADIN
KPSS
(P94)
8
-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
DP03
Destek
Personeli
(Temizlik)
ERKEK
KPSS
(P94)
6
-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
DP04
Destek
Personeli
(Temizlik)
KADIN
KPSS
(P94)
3
-Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın herhangi
bir alan
ından mezun olmak.
Sa
ğ
l
ık Ara
ş
t
ırma
ve Uygulama
Hastanesi
DP05
Destek
Personeli
(Temizlik)
KADIN
KPSS
(P94)
3
-Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın herhangi
bir alan
ından mezun olmak.
-Milli E
ğitim Bakanl
ı
ğ
ından onayl
ı
Hijyen Belgesi sahibi olmak.
PAÜ Hastaneleri
Ek Hizmet Binas
ı
(Pamukkale
Karahay
ıt
Mahallesi)
DP06
Destek
Personeli
(Temizlik)
ERKEK
KPSS
(P94)
8
-Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın herhangi
bir alan
ından mezun olmak.
-Milli E
ğitim Bakanl
ı
ğ
ından onayl
ı
Hijyen Belgesi sahibi olmak.
PAÜ Hastaneleri
Ek Hizmet Binas
ı
(Pamukkale
Karahay
ıt
Mahallesi)
DP07
Destek
Personeli
(Temizlik)
ERKEK
KPSS
(P94)
15
-Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın herhangi
bir alan
ından mezun olmak. Merkez Kampüs
DP08
Destek
Personeli
(Temizlik)
KADIN
KPSS
(P94)
5
-Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın herhangi
bir alan
ından mezun olmak. Merkez Kampüs
DP09
Destek
Personeli
(Temizlik)
ERKEK
KPSS
(P94)
1
-Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın herhangi
bir alan
ından mezun olmak.
Ziraat Fakültesi
(Çivril)
DP10
Destek
Personeli
(Temizlik)
KADIN
KPSS
(P94)
1
-Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın herhangi
bir alan
ından mezun olmak.
Ziraat Fakültesi
(Çivril)
DP11
Destek
Personeli
(Temizlik)
KADIN
KPSS
(P94)
1
-Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın herhangi
bir alan
ından mezun olmak.
Bozkurt Meslek
Yüksekokulu
DP12
Destek
Personeli
(Temizlik)
ERKEK
KPSS
(P94)
1
-Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın herhangi
bir alan
ından mezun olmak.
Buldan Meslek
Yüksekokulu
DP13
Destek
Personeli
(Temizlik)
KADIN
KPSS
(P94)
1
-Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın herhangi
bir alan
ından mezun olmak.
Çardak Meslek
Yüksekokulu
DP14
Destek
Personeli
(Temizlik)
ERKEK
KPSS
(P94)
1
-Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın herhangi
bir alan
ından mezun olmak.
Kale Meslek
Yüksekokulu
DP15
Destek
Personeli
(Temizlik)
KADIN
KPSS
(P94)
1
-Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın herhangi
bir alan
ından mezun olmak.
Tavas Sa
ğ
l
ık
Meslek
Yüksekokulu
DP16
Destek
Personeli*****
(Temizlik,
Bahçe Bak
ım)
ERKEK
KPSS
(P94)
4
- Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın herhangi
bir alan
ından mezun olmak. Merkez Kampüs
DP17
Destek
Personeli*****
(Temizlik,
Bahçe Bak
ım)
KADIN
KPSS
(P94)
2
- Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın herhangi
bir alan
ından mezun olmak. Merkez Kampüs
DP18
Destek
Personeli*****
(Temizlik,
Bahçe Bak
ım)
ERKEK
KPSS
(P94)
1
- Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın herhangi
bir alan
ından mezun olmak.
Ziraat Fakültesi
(Çivril)
DP19
Destek
Personeli*****
(Temizlik,
Bahçe Bak
ım)
ERKEK
KPSS
(P94)
1
- Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın herhangi
bir alan
ından mezun olmak.
Honaz Meslek
Yüksekokulu
DP20
Destek
Personeli*****
(Is
ıtma,
Temizlik)
ERKEK
KPSS
(P94)
1
-Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın herhangi
bir alan
ından mezun olmak.
-Milli E
ğitim Bakanl
ı
ğ
ından onayl
ı
Kalorifer Ate
şçisi Belgesi sahibi
olmak.
Ziraat Fakültesi
(Çivril)
DP21
Destek
Personeli
ERKEK
KPSS
(P94)
1
-Ortaö
ğretim Kurumlar
ı
n
ın Hayvan
Sa
ğ
l
ı
ğ
ı Alan
ı veya Veteriner Sa
ğ
l
ık
Dal
ından veya Hayvan Yeti
ştiricili
ği
ve Sa
ğ
l
ı
ğ
ı Alan
ı veya Veteriner
Sa
ğ
l
ık Dal
ından mezun olmak. Bu
unvana ba
şvuracak adaylar
Merkezdeki hayvanlar
ın bak
ı
m
ı
temizli
ği, mekân
ın temizli
ği vb.
hizmetleri yerine getirecektir.
Deneysel Cerrahi
Uygulama ve
Ara
ş
t
ırma
Merkezi
DP22
Destek
Personeli****** (Şoför)
ERKEK
KPSS
(P93)
3
-Otobüs Kaptanl
ı
ğ
ı ön lisans
mezunu olmak.
-Son ba
şvuru tarihi itibariyle eski
E/yeni D S
ı
n
ı
f
ı Sürücü Belgesine en
az 3 (üç) y
ıld
ır sahip olmak.
-SRC-2 Belgelerine sahip olmak.
Merkez Kampüs
DP23
Destek
Personeli****** (Şoför)
ERKEK
KPSS
(P93)
2
-Otobüs Kaptanl
ı
ğ
ı ön lisans
mezunu olmak.
-B S
ı
n
ı
f
ı Sürücü Belgesine sahip
olmak.
Merkez Kampüs
KGG01
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
ERKEK
KPSS
(P93)
5
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
Güvenlik ve Asayi
şin Sa
ğlanmas
ı ön
lisans programlar
ı
n
ın birinden mezun
olmak.
Merkez Kampüs
KGG02
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
ERKEK
KPSS
(P93)
1
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
Güvenlik ve Asayi
şin Sa
ğlanmas
ı ön
lisans programlar
ı
n
ın birinden mezun
olmak.
Uygulamal
ı
Bilimler Fakültesi
KGG03
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
KADIN
KPSS
(P93)
1
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
Güvenlik ve Asayi
şin Sa
ğlanmas
ı ön
lisans programlar
ı
n
ın birinden mezun
olmak.
Uygulamal
ı
Bilimler Fakültesi
KGG04
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
ERKEK
KPSS
(P93)
1
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
Güvenlik ve Asayi
şin Sa
ğlanmas
ı ön
lisans programlar
ı
n
ın birinden mezun
olmak.
Bozkurt Meslek
Yüksekokulu
KGG05
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
ERKEK
KPSS
(P93)
1
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
Güvenlik ve Asayi
şin Sa
ğlanmas
ı ön
lisans programlar
ı
n
ın birinden mezun
olmak.
Çameli Meslek
Yüksekokulu
KGG06
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
ERKEK
KPSS
(P93)
1
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
Güvenlik ve Asayi
şin Sa
ğlanmas
ı ön
lisans programlar
ı
n
ın birinden mezun
olmak.
Çardak Meslek
Yüksekokulu
KGG07
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
ERKEK
KPSS
(P93)
1
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
Güvenlik ve Asayi
şin Sa
ğlanmas
ı ön
lisans programlar
ı
n
ın birinden mezun
olmak.
Çivril Atasay
Kamer Meslek
Yüksekokulu
KGG08
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
KADIN
KPSS
(P93)
1
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
Güvenlik ve Asayi
şin Sa
ğlanmas
ı ön
lisans programlar
ı
n
ın birinden mezun
olmak.
Çivril Atasay
Kamer Meslek
Yüksekokulu
KGG09
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
ERKEK
KPSS
(P93)
1
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
lisans programlarının birinden mezun
olmak.
Kale Meslek
Yüksekokulu
KGG10
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
ERKEK
KPSS
(P93)
1
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
lisans programlarının birinden mezun
olmak.
Sarayköy Meslek
Yüksekokulu
KGG11
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
ERKEK
KPSS
(P93)
1
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
lisans programlarının birinden mezun
olmak.
Serinhisar
Meslek
Yüksekokulu
KGG12
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
ERKEK
KPSS
(P93)
1
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
lisans programlarının birinden mezun
olmak.
Tavas Meslek
Yüksekokulu
KGG13
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
KADIN
KPSS
(P93)
1
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
lisans programlarının birinden mezun
olmak.
Tavas Meslek
Yüksekokulu
KGG14
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
ERKEK
KPSS
(P93)
1
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
lisans programlarının birinden mezun
olmak.
Tavas Sağlık
Meslek
Yüksekokulu
KGG15
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
KADIN
KPSS
(P93)
1
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
lisans programlarının birinden mezun
olmak.
Tavas Sağlık
Meslek
Yüksekokulu
* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, “hemşire” unvanına başvuru
yapamaz.
** Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı
aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunan eczacılar için
KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması
halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen
4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit
olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan, yine eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya
hak verilecektir. Doğum tarihleri de eşit olması halinde noter huzurunda kura usulü ile aday
belirlenecektir.) ile alınacaktır.
*** Bu pozisyona başvuracak adaylar, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık
Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin
ek-1’de belirtilen görevleri yapacak olup ayrıca, ambulans sürücüsü olarak da görev yapacaklarını
göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
**** Mühendis unvanını tercih edecek adaylar, Üniversitenin uygulamalı arazilerinde
görev yapmak üzere Acıpayam, Çal, Çivril ve Merkez Kampüste istihdam edilecektir.
***** Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) pozisyonu tercih edecek adayların
öncelikli görevi hastaların bakım ve temizliği hizmetinde çalışacak olup artan zamanlarda
temizlik görevi ve amirinin verdiği diğer benzer görevleri yerine getirecektir.
***** Destek Personeli (Temizlik, Bahçe Bakımı) pozisyonu tercih edecek adayların
öncelikli görevi Üniversitemize ait olan bahçe, yeşil alan vb. yerlerin bakım ve temizliği
hizmetinde çalışacak olup artan zamanlarda temizlik görevi ve amirinin verdiği diğer benzer
görevleri yerine getirecektir.
***** Destek Personeli (Temizlik, Isıtma) pozisyonu tercih edecek adayların öncelikli
görevi Çivril yerleşkesinde bulunan okulların ısıtma hizmetinde çalışacak olup artan zamanlarda
temizlik görevi ve amirinin verdiği diğer benzer görevleri yerine getirecektir.
****** Bu pozisyona (destek personeli/şoför) tercih edecek adayların yurtiçi seyahat
engeli ile vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumunun olmaması ve görevini engel olabilecek
hastalık ve benzer durumu bulunmaması gerekmektedir.
Not: Müracaat edeceği pozisyonda aranan öğrenim durumunu yurtdışında tamamlamış
olan aday YÖK Denklik Belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ UNVANINA BAŞVURACAKLARDA
ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:
1- İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
2- Erkek adaylarda en az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden
son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ ten az ya da fazla olmamak.
3- Bayan adaylar en az 163 cm boyunda olmak. Boy uzunluğu santimetre cinsinden son
iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ ten az ya da fazla olmamak.
4- 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’ uncu
maddesinde yer alan şartları taşımak.
5- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
6- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibarıyla
geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması.
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ, BAHÇE BAKIM, ISITMA, ŞOFÖR)
UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:
1- İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
2- Şoför unvanı hariç olmak üzere destek personeli unvanını tercih edecek olan adaylar
temizlik, basit bakım, ısıtma, bahçe bakım gibi hizmetleri yerine getirmek ve kurumun verdiği ve
benzeri diğer görevleri yapmak ve bu görevleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
benzeri engelleri bulunmamak.
3- İhtiyaç duyulması halinde bu unvanı tercih eden adaylar vardiyalı çalıştırılabilirler.
GENEL ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler
başvuruda bulunamaz.
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine
sahip olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1
(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ ncı maddesi gereğince
“İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan
anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan
kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar
hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme
imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir
ŞAHSEN BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE DİĞER HUSUSLAR.
1- Adaylar şahsen başvuruya gelmeden önce www.pau.edu.tr adresinden ilan tarihi
itibariyle yayımlanacak olan başvuru formunu çevrimiçi bilgisayar ortamından dolduracak daha
sonra müracaat esnasında ıslak imzalı olarak ibraz edecektir.
2- Adayların başvuru formu bilgisayar ortamında doldururken mezuniyet bilgileri
YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü
sistemden seçilecektir. Adaylar şahsen müracaatını yapmadan önce e-Devletten mezuniyet
bilgilerini kontrol etmeleri mezuniyet türü çıkmaması halinde ise aday mezun olduğu okul ile
iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır.
3- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak
olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru formu doldurma sürecini tamamlayamayacaktır.
4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar İlan tarihi itibariyle
Üniversitemiz kampüsü içinde bulunan MEDİKO sağlık biriminden alınacak boy ve kiloyu
gösterir sağlık raporunu başvuru esnasında ibraz edeceklerdir.
5- Adaylar diploma veya e-devlet üzerinden alacakları mezuniyet belgelerini başvuru
esnasında ibraz edecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
6- Hijyen Belgesi istenilen unvanlarda belgenin aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim
edeceklerdir.
7- Kalorifer Ateşçisi Belgesi istenilen unvanda belgenin aslı ibraz edilecek ve fotokopisini
teslim edeceklerdir.
8- Sürücü Belgesi istenilen unvanlarda belgenin aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim
edeceklerdir.
9- SRC2 Belgesi istenilen unvanda belgenin aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim
edeceklerdir.
10- Özel Güvenlik Kimlik Kartı aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
11- Teknisyen ve tekniker unvanını tercih eden adaylar istenilen alan şartını diploması
veya okulundan alacağı belgede ibraz etmesi zorunludur.
12- Adaylar istenilen belgelerin fotokopilerini başvuruya gelirken temin etmeleri
gerekmektedir.
13- Adaylar Covid-19 salgın hastalığı dikkat alarak başvuruya yalnız gelmelidir.
14- İlanda istenilen belge veya sertifikalara ilan tarihinden önce sahip olunması
gerekmektedir.
15- Tecrübe istenen pozisyonda başvuru yapacak olan adaylar e-Devlet üzerinden
alacakları SGK (unvan bazlı) hizmet belgesi ve iş yerinden alacakları ilgili mezuniyet alanında en
az 2 (iki) yıl çalıştıklarını gösterir çalışma belgesi.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Başvurular Üniversitemiz Kınıklı yerleşkesinde yer alan Rektörlük Personel Daire
Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Şahsen başvuru yapamayacak adaylar noter vasıtasıyla verecekleri vekâlet ile başvuru işlemi
yapabileceklerdir.
Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya
eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile ilanda istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir. Yine başvuru yaparken aday tercih ettiği çalışma yeri ve tercih
edeceği unvan tamamen kendi sorumluluğunda olacak olup başvuru yaptıktan sonra
değerlendirme aşamasında yanlış başvuru yeri ve unvanı tespit edilmesi halinde değerlendirmeye
alınmayacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
pozisyona başvuru yapamayacaktır.
Başvuru Tarihi:
Başvuru Başlangıç Tarihi : 10/08/2022 Mesai başlangıcı
Başvuru Bitiş Tarihi : 24/08/2022 Mesai bitimi
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
2020 KPSS (B) [KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)] grubu puan sıralamasına (KPSS
puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Doğum tarihleri de eşit olması halinde
noter huzurunda kura usulü ile aday belirlenecektir.) göre hak kazanan aday başvuru bitim tarihi
itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan
edilen kadronun 10 (on) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup
sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih
edilecektir.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek
belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz
www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Rektörlüğümüz ilan üzerinde her türlü hakkını saklı tutar.
Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire
Başkanlığına ait
(0258) 296 1818 / 1822 / 2249 numaradan bilgi alınabilir. 

Kamu Personel Alımlarını kaçırmamak için iki şeyi yapın

1- Youtube TYP ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayın hemen abone olun

2- Android uygulamızı indirin kamuda iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz bir bildirimle gönderelim. iş ilanlarını kaçırmayın tıklayınız

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.