Personel alımında yazılı sözlü sınav yapılmayacaktır.

Personel alımında yazılı sözlü sınav yapılmayacaktır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 16 personel alınacaktır. Personel alımında yazılı sözlü sınav yapılmayacaktır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/b maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen
unvanlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyanlar arasından KPSS puanı esas alınarak sıralama
yapmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.
GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
2- Öğrenim durumu ön lisans olan pozisyonlara başvuracaklar için 2020 yılı KPSSP93; Ortaöğretim (Lise ve Dengi) olan pozisyonlara başvuracaklar
için 2020 yılı KPSSP94 puanına sahip olmak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak.
5- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
6- 657 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı
bulunmamak.

Adaylar başvurularını ne zaman ve ne şekilde yapacaklardır
Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi personel alımı ilanına başvurular 14 Aralık 2021 tarihine kadar şahsen veya posta ile Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Hemşire alımında adaylarda aranan nitelikler nelerdir
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanının Hemşirelik Dalı mezunu olmak.
2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
Sağlık Teknikeri kadrosuna müracaat için gerekli şartlar
1 personel için; Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak ve 2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
2 personel için; Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak ve Mezuniyet alanında en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
Teknisyen alımı için adaylarda hangi nitelikler aranmaktadır
1 personel için; Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak, Erkek olmak ve Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
1 personel için; Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanının Bilgisayarlı Makine İmalatı Dalından ve Makine ön lisans programından mezun olmak, Erkek olmak, 2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak ve Mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
1 personel için; Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Görüntü ve Ses Sistemleri ile Haberleşme Sistemleri Dallarının birinden mezun olmak, Erkek olmak, 2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımında hangi şartlar aranıyor
Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak, Erkek olmak, 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay süreyle geçerliliğinin olması, Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak, En az 170 cm boyunda olmak ve boyun son iki hanesinde yazan rakama göre ± 15 kg ağırlığına sahip olmak ve 2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
Destek Personeli (Temizlik) alımı için aranan nitelikler
Lise mezunu olmak.
2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
4 personel için; Erkek olmak.

İLAN
KODU
ÖĞRENİM
DURUMU UNVANI ADEDİ PUAN
TÜRÜ MEZUNİYET ALANI ÖZEL ŞARTLAR AÇIKLAMA/NOT
001
Ortaöğretim
(Lise ve
Dengi)
Hemşire 1 KPSSP94
Ortaöğretim Kurumlarının HemşirelikEbelik-Sağlık Memurluğu Alanının
Hemşirelik Dalı mezunu olmak.
2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
Bu pozisyonda istihdam
edilecekler vardiyalı çalışma
sistemine göre çalıştırılacaktır.
002 Ön Lisans Sağlık
Teknikeri 1 KPSSP93
Anestezi veya Anestezi Teknikerliği
ön lisans programlarının birinden
mezun olmak.
2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
Bu pozisyonda istihdam
edilecekler vardiyalı çalışma
sistemine göre çalıştırılacaktır.
003 Ön Lisans Sağlık
Teknikeri 2 KPSSP93
Radyoloji,Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
ön lisans programlarının birinden mezun
olmak.
-2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-Mezuniyet alanında en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olduğunu
SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. (Ayrıntılı bilgi, başvuru
için gerekli evrakların 10’uncu maddesinde yer almaktadır.)
Bu pozisyonda istihdam
edilecekler vardiyalı çalışma
sistemine göre çalıştırılacaktır.
30.11.2021 “SALI” YALÇIN
11655
“EBYS ”
“ÇEŞİTLİ İlanlar”
1
004 Ön Lisans Teknisyen 1 KPSSP93
Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve
İşleme Teknolojisi ön lisans
programından mezun olmak.
-Erkek olmak.
-2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
Bu pozisyonda istihdam
edilecekler Pazar ilçesinde
bulunan Ziraat Fakültesinde
çalıştırılacaktır.
005 Ön Lisans Teknisyen 1 KPSSP93
Ortaöğretim Kurumlarının Makine
Teknolojisi Alanının Bilgisayarlı
Makine İmalatı Dalından ve Makine
ön lisans programından mezun
olmak.
-Erkek olmak.
-2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
-Mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olduğunu SGK
Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. (Ayrıntılı bilgi, başvuru için
gerekli evrakların 10’uncu maddesinde yer almaktadır.)
006
Ortaöğretim
(Lise ve
Dengi)
Teknisyen 1 KPSSP94
Ortaöğretim Kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi Alanının
Görüntü ve Ses Sistemleri ile
Haberleşme Sistemleri Dallarının
birinden mezun olmak.
-Erkek olmak.
-2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak
.-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
007 Ön Lisans
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
2 KPSSP93
Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
Güvenlik ve Asayişin Sağlanması,
Güvenlik ve Koruma ön lisans
programlarının birinden mezun
olmak.
-Erkek olmak.
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
-5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile
tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının son başvuru tarihi
itibarıyla en az 6 ay süreyle geçerliliğinin olması.
-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
- En az 170 cm boyunda olmak ve boyun son iki hanesinde yazan
rakama göre ± 15 kg ağırlığına sahip olmak. (Bu şarta ilişkin
belge, sağlık kurumlarından alınacaktır.)
-2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
Bu pozisyonda istihdam
edilecekler vardiyalı çalışma
sistemine göre
çalıştırılacaklardır.
30.11.2021 “SALI” YALÇIN
11655
“EBYS ”
“ÇEŞİTLİ İlanlar”
2
008
Ortaöğretim
(Lise ve
Dengi)
Destek
Personeli
(Temizlik
GörevlisiPark ve
Bahçe)
4 KPSSP94
Ortaöğretim (lise ve dengi)
kurumlarının herhangi bir alanından
mezun olmak.
-Erkek olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
-2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-Bu pozisyonda istihdam
edilecekler bina içi, bina dışı,
park ve bahçe işlerinde
çalıştırılacaklardır.
-Bu pozisyonda istihdam
edilecekler Pazar İlçesinde
bulunan Ziraat Fakültesinde
çalıştırılacaklardır.
009
Ortaöğretim
(Lise ve
Dengi)
Destek
Personeli
(Temizlik
Görevlisi)
3 KPSSP94
Ortaöğretim (lise ve dengi)
kurumlarının herhangi bir alanından
mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
-2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-Bu pozisyonda istihdam
edilecekler bina içi, bina dışı,
park ve bahçe işlerinde
çalıştırılacaklardır.
-Bu pozisyonda istihdam
edilecekler vardiyalı çalışma
sistemine göre
çalıştırılacaklardır.
-Başvurular, 30 Kasım 2021-14 Aralık 2021 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına
yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
-Adaylar sadece bir ilan koduna başvuru yapacaklardır. Aynı ya da farklı unvanlı birden fazla ilan koduna başvuru yapanların her iki başvurusu da
geçersiz sayılacaktır.
-KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Asıl aday pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı
kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz
sonuçlanan vb. adayların yerine yedek adaylardan yerleştirme yapılacaktır.
-Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde, mezuniyet tarihi önce olana bunların da eşit olması halinde yaşı küçük olana
öncelik verilecektir.
30.11.2021 “SALI” YALÇIN
11655
“EBYS ”
“ÇEŞİTLİ İlanlar”
3
-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
-Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
1- Başvuru Formu (http://personelidari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.)
2- Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Diğer türlü ibraz edilecek belge noter onaylı olmalıdır.)
3- Nüfus kayıt örneği (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)
4- 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir.)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)
6- Adlî sicil kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)
7- 2020/KPSS Sonuç Belgesi.
8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartı.
9- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla, istenen boy-kilo şartına
sahip olduğuna ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı belge.
10- İstenen Alanlar İçin Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi
başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK
Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek
kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz
etmelidirler.)
11- “Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır.” şartı istenen pozisyonlar için vardiyalı çalışmasına engel
olmadığına ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı sağlık raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı
kazanan adaylardan istenecektir.)
12- Tüm pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin resmî veya özel sağlık
kurumlarından alınmış onaylı sağlık raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)
13- Emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme
hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.