Resim Öğretmenlerinin ACI FERYADI

Resim Öğretmenlerinin ACI FERYADI

Türkiye'de 12 bine yakın resim öğretmeni var. Ama onların bir kısmı atanamadıkları için mesleklerini yapamıyor.

Türkiye'de 12 bine yakın resim öğretmeni var. Ama onların bir kısmı atanamadıkları için mesleklerini yapamıyor. Dersin adının 2008 yılında değiştirilmesiyle başlayan karışıklıklar da öğretmenlerin şikayetlerinin başında geliyor.

okuyucuuuu.jpg
İŞTE BİZE GELEN BİR RESİM ÖĞRETMENİNİN MAİLİ:

Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin feryadı

1- Resim-iş öğretmenliği, Müzik öğretmenliği ve Beden Eğitimi öğretmenliği bölümleri arasında atama kontenjanlarında eşitsiz dağılım var.
1.1-Genel olarak her atama dönemin de bu üç bölüm arasında Resim-iş öğretmenlerinin kontenjanlarının diğer bölümlere nazaran az tutulmasıdır. Resim –İş öğretmenliği ve Müzik öğretmenliği bölümleri arasında eşitsiz kontenjan dağılımının olması sıkıntı yaratmaktadır. Öncelikle bu eşitsizliğin giderilmesini talep ediyoruz.
1.2- Uygulama ağırlıklı bir branş dersi olan Görsel Sanatlar dersine 40 dk. süre yetmemektedir. Çünkü , öğrencinin duyuşsal ve psikomotor gelişimini sağlayan, kendini ifade ettiği, yaratıcı uygulamalı süreçler geçirdiği, özellikle beynin sağ lobunun çalışması için Görsel Sanatlar dersine 40 dk lık süre yetmemektedir. Ayrıca Yapılandırmacı Eğitim kuramının kapsadığı Çoklu Zeka kuramı ve Edwar Dale’nin Yaşantı Konisi duyuşsal ve psikomotor alan olan Görsel-Uzamsal zeka alanının eğitimdeki önemine vurgu yapmaktdır. Bu yüzden gördüklerimizin öğrenmelerimizde kalıcılığına vurgu yapan bu kuramlar ışığında Görsel Sanatlar ders saatimizin 40dk sını takip eden ikinci bir 40 dk süreye daha ihtiyaç vardır. Bu yüzden ders saatlerimiz 2 saate çıkarılmasını talep ediyoruz.
2- 2006-2007 Eğitim- Öğretim döneminde Resim-İş öğretmenliği bölümünün yan alanı olan İş eğitimi (iş teknik eğitimi) dersi yerine Teknoloji ve Tasarım dersi getirilmiş olup bölümümüz kaynak dışı tutulmuştur. Fakat 1.öncelikli yüksek öğretim proğramları arasında halen Marmara Üni. ve Uludağ Üni.Resim-İş Öğretmenliği (İş Eğitimi Ana Sanat Dalı) kaynak yüksek öğretim proğramları arasında gösterilmektedir.Resim –İş öğretmenliği bölümünün ana sanat dallarında biri olan İş Eğitimi Ana Sanat Dalı 1988 yılında kaldırılmıştır. Bu tarihi takiben de 1992 yılında ise diğer ana sanat dalları kaldırılmış olup yerine 9 Ana Sanat Dalından oluşan Ana Bilim Dalı'na dönüştürülmüştür.
Resim –iş öğretmenliği Ana Bilim Dalı mezunları özellikle temel sanat eğitimi veya temel tasarım eğitimi almış, bu konuda uzman öğretmenlerdir. Eğitimini aldığımız bir alana atanmak bizlerin en doğal hakkıdır. Ki- M.E.B. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel müdürlüğü tarafın 2008 yılında uygulamaya konan Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlilikleri belirlenmiş olup Resim –İş öğretmenlerinin alanını kapsayan(yeterlilik alanı 2-teknoloji inovasyon ve etik Yeterlilik Alanı 3-Yaratıcılık ve Tasarım ile Yeterlilik Alanı 4- Sanat ve Estetik) yeterlilikler belirlenmiştir.(ek-5). Fakat Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerinde aranan koşulları taşımayan ve alan dışı ataması yapılan(ek-1) bölümlere hizmet içi eğitim (15 gün) yoluyla bu alanda yeterlilik göstermeleri beklenmektedir. Fakat bu yeterlilikleri göz önünde bulundurmayan Hizmet içi eğitim; eğitim programlarında eksik düzenleme yaparak bu yeterlilikleri kısıtlayıcı programlar hazırlamaktadır.
Teknoloji ve Tasarım öğretmeni özel alan yeterliliklerinde (yeterlilik alanı 2-teknoloji inovasyon ve etik ,yeterlilik alanı 3-Yaratıcılık ve Tasarım ile yeterlilik alanı 4- Sanat ve Estetik) sanat, tasarım ve estetik alanlarında eğitim aldığımızın göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Bakanlığımızın bu konuda yapmış oldukları çalışma ile çelişkiye düşmemelidir. Bir alanda yeterlilikler her zaman ön planda olmalıdır diye düşünüyruz ki milli eğitim temel kanunu 48. Maddesin de öncelikle alan bilgisi gelir ve takiben 2. Sırada formasyon ve genel kültür genel yetenek…
Teknoloj ve Tasarım öğretim proğramı incelendiğinde Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalın’da verilen bu ders ile bire bir örtüştüğü hatta öğretmen klavuz kitabında temel tasarım uygulamalarına ağırlıkla yer verildiği de görülecektir. Ayrıca sadece bu benzelik temel sanatlar eğitimi ile sınırlı değidir, 4 yıllık eğitimimiz boyunca tasarım ve uygulamalı Ana Sanat Dallarının eğitimini aldık. Bu yüzden bu dersin öğretimine Resim _İş öğretmenlerinin, daha önce ki atama dönemlerinde (iş eğitimi –iş teknik eğitimi) olduğu gibi 1. öncelikli hakları olarak atanmalarını talep ediyoruz.
-
3-Yeni gelecek sistemde (4+4+4)Güzel Sanatlar liselerinin orta kısmının açılmasını talep ediyoruz.
4- Resim –iş öğretmenleri Halk eğitim merkezlerinde Usta öğreticilik yapmaktadırlar. Halk eğitim merkezlerinde resim kursları çok fazla talep görmektedir. Resim-İş öğretmenlerinin halk eğitim merkezlerine atama dönemlerinde kadrolu olarak atanmalarını talep ediyoruz.
5- M.E.B nın. resmi açıklamalarına göre ülkemizde çok sayıda Görsel sanatlar öğretmenine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden resmi verilen bu sayıda atama bekliyor, mevcut kadroların alan dışı görevlendirmelerle doldurulmasını eğitimini aldığımız ve bin bir emek verdiğimiz bizlere yapılmış bir haksızlık olarak görüyoruz. Bu kadroların eğitim alan Resim-iş öğretmenleri tarafından kadrolu olarak görevlendirilmesini arz ve talep ederiz.
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLERİ
Bizler özel yeteneklere sahip Görsel Sanatlar öğretmenleriyiz, özel yetenek sınavlarına girmek bu bölümü kazanmak ve okumak hiç de kolay değil…ama biz bunu başardık çünkü ;bizler doğuştan var olan yeteneklerimizi geliştirdik ve en önemlisi öğretmenlik mesleğine gönül verdik. Bilmenizi isteriz ki, daha da önemlisi bu emeklerimizin karşılığını yeterince göremiyor olmamızdır. Bu durum herkes gibi bizi de derinden yaralıyor..
Çok masraflı ve bir o kadar da özverili olan Resim iş öğretmenliğini okurken büyük zorluklar çektik, ailelerimiz bizler için büyük özverilerde bulunarak bin bir zahmetle bizleri okuttular bu zorlu süreçleri atlatarak çok alanlı sanat eğitimi yükseköğretim proğramından mezun olduk..
Çok alanlı sanat eğitimi, içeriğinde 9 Ana Sanat Dalını da içine alan çok kapsamlı ve ağırlıklı olarak uygulama atölye dersleriyle birlikte ve bu derslerin yanı sıra kuramsal derslerini de beraberinde alarak Görsel Sanatlar Eğitimi Bilim Alanında en iyi şekilde eğitimimizi tamamladık..
Geçtiğimiz mayıs ayında 12.05.2011 tarihli karar bizi derinden üzmüştür. Oysa ki Resim iş öğretmenliği bölümü, daha önceki Talim Terbiye Kurulu kararlarında, İş Eğitimi (iş teknik eğitimi) dersine kaynak Yükseköğretim Proğramları arasında bulunmaktayken bu dersin 2006 yılında kaldırılması ve 2006-2007 Eğitim-Öğretim döneminde Teknoloji Tasarım dersine dönüştürülmesiyle birlikte Resim İş öğretmenliği kaynak alan dışında tutulmuş ve yıllarca eğitimini aldığımız hatta stajlarımızı iş teknik eğitimi dersinde yapmamıza karşın 9 yıldır Teknoloji Tasarım dersine atamamız yapılmamıştır. 12.05.2011 tarihli bu kararla, yaklaşık 30 tane sayısal ve eşit ağırlık bölümlerle (kaynak dışı alan) 3. öncelikli olarak bölümümüz aynı katagoride bir tutulmuş Resim iş öğretmenliği bölümünün özel yetenek gerektiren bir alan olduğu göz önünde bulundurulmamıştır. Kpss puan sıralamasında bölümümüzün yarışamayacağı kadar yüksek puan alan bu bölümlerle bir tutulması ve adaletsiz bir uygulamaya maruz kalması yüzünden Teknoloji Tasarım öğretmenliğine, Resim iş öğretmenlerinden 1 kişinin dahi atanamamasına sebep olunmuştur.
2006 yılında İş eğitimi dersi kaldırılmasıyla birlikte resim iş öğretmenliği bölümünün istihdam alanı daraltılmış 2002 yılından itibaren sayıları yaklaşık olarak 10.000 mezuna ulaşan korkunç rakamlara ulaşmış ve bu yıllar itibariyle 2 haneyi aşmayan atamalarla yıllarca birikimli olarak mezun üzerine mezun eklenmiştir. Tabiî ki bu durumun sebepleri arasında istihdam alanımızın daraltılması ve ders saatlerimizin diğer branş öğretmenleri tarafında verilmeye çalışılması maduriyetimizi daha da artırmıştır.
Görsel sanatlar dersinin öneminin farkında olmamız gerekir. Çünkü,sanat ve sanat eğitimi hayatımızı tamamlayan bir diğer tarafımızdır.
Görsel sanatlar dersi duyuşsal alanda bireyin doğaya, doğanın içinde olan insana ve nesneye farklı bakış açıları kazandırarak; çevresine, karşı daha duyarlı olabilmeyi, yaratıcı düşünme becerilerini kazanarak bulunduğu çevresini değiştirebilmeyi, özgün fikirler üreterek yeniden çevresini düzenlemesini ,eleştirel düşünme becerileri kazanarak fikirlere saygılı ve yeni fikirler,düşünceler üretebilmesini, kendi bilişsel süreçlerini de değerlendirirken metabilişsel düşünme becerilerini kullanabilmesini, estetik algıları gelişmiş bir birey olarak sanata, sanatsal ürüne, kültürel değerlerimize sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerini, bir işin tasarı, yapım aşamalarını belli süreçte uygulamalar yaparak iş ve işin gerektirdiği sorumlulukları kazanan, bir ürün ortaya çıkarırken bilişsel süreçlerini de kullanarak kendine özgün ,yaratıcı becerilerini geliştirebildiği bir alan olan görsel sanatlar dersi , görme duyusunu geliştirerek öğrenmeyi daha yaşantısal ve daha kalıcı yapan bir derstir. Görme duyu organının geliştirilmesi , yapılandırmacı eğitim kuramı kapsamında ve Edgar Dale ‘nin yaşantısı konisinde de görme duyusunun öğrenmelerimiz içinde ne kadar önemli bir işleve sahip olduğu bilim insanlarınca kanıtlanmış bir tezdir... Aslında 21. yüz yıl da, bu kadar önemli bir dersin ihmal edilmesi, çağın gerisinde kalmak olarak nitelendirilir. Bir kültür dersi olan Görsel Sanatlar kültürünün, ülkemizde önemi anlaşılamamakta ve derslerimiz başka branş öğretmenleri tarafından ders saati karşılığı verilmekte ve ne acıdır ki ihmal edilen bir ders proğramı olarak görülmektedir. Ders saatlerimizin ilköğretimde 1 saat, ortaöğretimde ise seçmeli bir ders olarak öğretim proğramlarında konumlandırılması, uygulamalı dersimizin etkinlikler bölümünde ayrıca sıkıntı yaratmaktadır ve dersin kazanımlarına ulaşmasına engel olmaktadır. Bu yüzden 40 dk görsel sanatlar dersi için yeterli bir süre değildir…
Bireyin gelişim sürecinde bilişsel gelişim ve duyuşsal gelişim alanları birbirlerin den kopuk ayrıştırılmış alanlar değildir. Gelişim alanları bir bütündür ve her gelişim alanı birbiriyle etkileşimli birikimli bir süreçtir… bireyi bir kuşa benzetirsek kuşun bir kanadı bilişsel alan diğer kanadı duyuşsal alandır ve kuşun havada kalabilmesi için her iki kanadını çırpması gerektiği gibi bir insanında kendini bütünüyle geliştirebilmesi için bilişsel ve duyuşsal aynı zamanda psiko-motor gelişim alanlarınının bir bütün olarak gelişmesi sağlanmalıdır. Gelişim sürecinde bireyin kritik dönemleri ve bu dönemler içerisinde bazı kriz durumlarını sağlıklı atlatabilmesi sağlanmalıdır. Bu krizleri sağlıklı atlatamayan bireyler toplumda şiddet eğilimli , madde bağımlısı, çevresine kendisine zarar veren alışkanlık kazanmaya meğilli olacaktır.. Özellikle ergenlik dönemi krizini sağlıklı atlatamayan birey kendisine ve çevresine zararlı, toplumdan kopuk bir hayat, ve bunun getirdiği bunalım ve kötü vakalara maruz kalacaktır..
Bizler öncelikle bir eğimci olarak yapmamız gerekenin sağlıklı, mutlu, başarı güdüsü gelişmiş bireyler yetiştirmek olduğunu biliyoruz. Bireylerin duyuşsal özelliklerinin gelişebilmesi için dersimizin öneminin farkındayız. Bu yüzden yeni nesillerin sağlıklı gelişimi için dersimizin öneminin sizler tarafından da anlaşılmasını, ihmal edilen bir proğram olmamasını, Görsel Sanatlar dersinin kazanımlarına ulaşabilmemiz için ders saatlerimizin en az 2 saate çıkarılmasını, görsel sanatlar dersinin sadece Güzel Sanatlar Eğitimi almış öğretmenlerce verilmesini istiyoruz. Ayrıca iş eğitimi dersi yerine gelen teknoloji tasarım dersinin kazanımlarına ancak ve ancak sanat ve tasarım eğitimi almış resim –iş öğretmenlerince verilmesini, yan alanımız olan iş eğitimi dersinin kaldırılmasıyla birlikte oluşan maduriyetimiz göz önüne alınarak daraltılan istihdam alanımızın tekrar oluşturulmasını istiyoruz.
Saygılarımla bilgilerinize arz ederim.
RESİM-İŞ ÖĞRETMENİ

GÖRSEL SANATLAR DERSİ İLE İLGİLİ GELİŞMELERİ KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
23 Yorum