Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü iş ilanı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü iş ilanı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne Sözleşmeli Endüstri Mühendisi Alımı

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS (ENDÜSTRİ) ALIM İLANI
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
bünyesinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılında
yapılan KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle başvuru şartları
aşağıda belirtilen toplam 4 (dört) adet Mühendis (Endüstri) alınacaktır.
Başvuru Şartları:
1) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
2) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
3) Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve
Sistem Mühendisliği lisans programından bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK
tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun
olmak,
4) Son başvuru tarihi itibariyle öğrenim gördüğü bölümden mezun olmuş olmak,
5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli
Seçme Sınavından P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,
6) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS, e-YDS)
İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan
almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan
ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik)
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
7) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
8) 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel
sağlık problemi olmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.
2/3
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ
İlanda belirtilen belgeler 12.04.2021–25.04.2021 tarihleri arasında,
https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu
adresi üzerinden e-devlet başvuru ekranına eksiksiz bir şekilde yüklenecektir. Müracaatlar
elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi
alması gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresi içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden,
şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin
edebilirler.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda başvuru şartlarını sağlayan ve usulüne uygun olarak
başvuru yapan adaylardan, 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) en
yüksek KPSSP3 puanını alan adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli
Endüstri Mühendisliği pozisyonunun on (10) katı adayın evrakları incelenecektir.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu
kişilerin tamamı sıralamaya dahil edilecektir.
Başvuru süreçleri ve takvim EK’te yer almaktadır. Belirtilen tarihlerde sözleşme imzaladığı
halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan ve bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on
beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday,
hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
Hakkından feragat eden veya etmiş sayılan asil adayların yerine, ilan edilen yedek adayların işe
başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır.
DİĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl
süreyle geçerlidir.
Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalanmadan önce, sunmuş oldukları belgelerin
asıllarını idareye sunmak zorundadır.
Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Ayrıca ileride herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı
belge düzenlediği anlaşılanların “ Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile”
sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve İdare tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar
hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
3/3
EK
TARİH İŞİN TANIMI
12.04.2021 00:00
25.04.2021 23:59 İlana çıkılması ve başvuruların alınması
26.04.2021
29.04.2021 Başvuruların incelenmesi
30.04.2021
Evrak incelemesi sonucu evrakları eksiksiz ve doğru olan ilk 4 (dört)
aday asil, 4 (aday) yedek aday belirlenecektir. Kesin olmayan
sonuçlar https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM internet
adresinde ilân edilecektir. Adaylar, ilânda belirtilecek adres
üzerinden, e-devlet şifreleri ile giriş yaparak sonuçları
görebileceklerdir.
30.04.2021
05.05.2021
Evrak incelemesi sonucu hak kazanamayanlar, hak kazananların
listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere 4 (dört) iş
günü içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmak suretiyle
itiraz edebileceklerdir. Süresi içerisinde başvurulmayan itirazlar
kabul edilmeyecektir.
06.05.2021
17.05.2021
Komisyon tarafından itirazların değerlendirilmesi ve sonuçların
adaylara yazılı olarak bildirilmesi
18.05.2021
İtirazların incelenmesi sonucunda kesin sonuçlar
https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM internet adresinde ilân
edilecektir. Adaylar, ilânda belirtilecek adres üzerinden, e-devlet
şifreleri ile giriş yaparak sonuçları görebileceklerdir.
18.05.2021
28.05.2021 Evrakların teslim edilmesi
31.05.2021
03.06.2021 Sözleşme imzalanması

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 1- 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 2- 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.